Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

CYDNABOD CYDYMDEIMILAD.'

News
Cite
Share

CYDNABOD CYDYMDEIMILAD. Dymuna y Parch. Towy Rhys, Resolven, a'r teulu. gyflwyno eu diolchgarwch puraf i'r eglwysi a'r Uu cyfeillion a'u cofiodd yn eu profedigaeth lem a chwerw. Mae y cydymdeimlad hwn yn parhau yn werthfawr yn eu golwg. Dymuna Mrs. S. Evans, Garthgwyn, Towyn, a'i nith Miss Jennie Evans, gydnabod yn ddiolchgar iawn y lliaws mawr o lythyrau cydymdeimlad a dderbyniasant oddiwrth gyfeillion, o agos ac o bell, ar farwolaeth eu hannwyl briod ac ewythr Mr. Sil- fanus Ev^tii. Cant hyfrydwch prudd wrth eu dar- lien, ynghyda nerth a diddanwch trwy eu cynnw; end y maent yn rhy niferus iddynt fedru eu hateb fesul un ar hyn o bryd.

J...---_-----":'-'-"":"""-'----"---LLYFRAU…

Advertising

Family Notices