Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

SEIAT FAWR Y LLUNGWYN, 1

News
Cite
Share

SEIAT FAWR Y LLUNGWYN, AM 10 Y BORE, MAl 2Siain, YN Y SUN IIALL, iLERPWL. Cadeiirydid MR. WILLIAM VENMORE. Airw-eiiniydd y Canu MR. M. W. HUMPHREYS, Garston. Cyfeilydd MISS MAUD WILLIAMS, L.R.A.M. Dechreuwyd trwy ganu'r Emyn "Fy Lloches' glyd, a'm tarian gref," &c.j ar y don "ParadwyN." Dar- llenrvvyd Rhuf. xv. i-io, gan y Parch. J. Wilson Rob. ,er,ts, Ynyshir, yr hwn hefyd a arweiiiLodd mewn gweddQ, "Yr ydym am dnai atat Ti, 0 Anglwydd, ar ddechreu'r gwasanaeth pwysig yma, i ofyn am Dy arweiimiiad, ac i ofyn am Dy breseno'.dcb mawr ac anrnvyl yn ein plith ni-('I,e wir'). Ein cymorth fu- ost yn ein, qymanfaoedd yn yr amser a aeth heibio; na id ni ac na wrthod mi heddyw1 eto—('Aroen!')—O Dduwein hiachawdwriaeth. Yr ydym wedi ymgyn. nil at ein gilydd i ddisgwyl wrth yr Arglmydd. 'Dis- gwylied Israel wrth yr Arglwydd ohotno ef y daw ein hiachawdiwriaeth. Diolch i Ti. am dy wedsdon fydd yn llefaru heddyw, ond gad i ni gael disgwyl Iesu Glxiist yma-('Amen')--byddred ei, fod Ef yn dyfod i'r wyl, a ndnnau yn cael golwg arno nad ang. hofiiwn ni moliomi i dxagwyddoildeb. Bydded fod Haul mawr y Cyfiawndelr yn tjTvvynu yn y cyfarfod yma—■('Amea'). Yr ydym wedi dod i 'nenadd yr haul,' ac yr ydym am. gael golwg ar Haul mawr y Cyfiawnder; bydded iddo ef dywynu i galounau y ?iarad,wyr, nes eu golleuo hwy a'u cynbesu hwy, a'u symbylu i lefaru er gogonian-t Dy enw mawr, ac er axieiladaetih Dy eglwys sydd wedi ymgymilt yn y He yma. Bydded i ni, 0 Dad, gad mwy o'r grasusau yr ymdrimir yn eu cykh; dyra fwy o amymedd i ni nag erioed, a mwy o ddiddanwch. Yr ydym yn teim- 10 fod angen mawr am amyn!edd y diyddiau yma yr ,'on ydym yn gweled y byd yma yn colli ei ffordd; dynion annuwiol yn sdarad pethau rhyfygus am danat Tii; yn gofyn, yn wyneb yr anihawsterau, pa le y mae e,in Duw ni. O Arglwydd, helpa ni i anos yn nonydd- ('Aim-en')—dyro amynedd i ni; dyro ran helaeth i ni o'r rhdnwedd mawr hwn ag sydd ynot Ti dy Hunan. Diolch i Ti mai Duw yr amynedd ydwyt ti; fuasem ni ddim yn y nenadd yma. heddyw onii bai am hynny yr ydym wedi galw am i Ti ein bwrw oddiger dy frctn 0 Dduw, na wrthod ni; dyro hyn i ni, amyn- edd, a rhedeg yr yrfa trwy amynedd, gan edrych. ar lesu. Dyro dididdanwch i rui hefyd y mae angen aim. hyn yn y dyddiau terfysglyd yma y mae yna Lawer iawn yn wylo heddyw am eu plant, ac y mae'n ammichonadwy eu cysuro o du'r ddaear, ond y mae di- ddanwoh y nefoedd yn medru gwneud hynny. 0 Argliwydd, cofia am rieni'r dref yma, a rhienii ein gwlad rui sydd yn awr yn wylo am eu plant—-('Amen'). ETain mewn pryder mawr; ysitoim, enbyd yn eu hen- eidiau; bydded. fod yr lesu hendigeddg a farchogodd ar donnau mor Galilea yn gostegu'r ysitonn sydd ym meddyldiau Ilaweroedd yn ein gwilad nd—('Amen'). Ü Arglwydd, dyro ddiiddanwch i ni i gyd.; gyda'r lesu y mae i'w gael; y mae dynion lawer wedd myn'd i chwilio am dano i fannau eraill, ac yn methu ei gael; ond y mae i'w gael yn y fan, yma, l'le y gaLlwn gael! gafael ar yr lesu yn ei le rhynigom a Duw— {'le')—ac yna y mat'r enaid yn ymdawekt ac yn ym- lonyddu yn ei gariad mawr. Cofia am danorri fel gwlad, yn y dyddiiau hyn cofia am Brydain Fawr, 0 Arglwydd fe fyddwn yn ofnd weithiau ein bod yn myn'd yn rhy fawr, ac fod angen ein tynnu i lawr; O, yr ydym yn gofyn i Ti symud ein balchter i ffwrdd—('le, wi,I")- di.wxeiddia anniuwioldeb ein ,gwlad- am nuwiold,,eb Prydain yma. Bendithia ni; gad i nd yng nghanol y rhyferthwy mawr yma, gael cymorth i ymositwng ge,r dy fron; bydded fod, Cyfan. dir lwrop, a'r byd, yn dod i liawr ger dy fron. Yr Arglwydd a fyn deyrnasu; Brenin y brenhinoedd ydwyt, ac Arglwydd yr arglwyddi; dwg ni i lawr ger dy fron. Yr ydym yn credu pe baem ni yn dod i lawr mewn edifeirwch y caem mi heddwch ar fyrder, fel yr afon, a chyfiawnder fel.tonnan',r mor. Cofia am danom, a chofia am y rhai sydd mewn traLlod oherwydd y rhyfel yma cofia am ein milwyr a'n. mor- wytr dewr. Trugarha wrihym gad i nii fel byd gael gweddio arnat Ti am i Ti drugarthau wrthym yr wyt yn abl i wneud, ac yn abl i roddi. terfyn ar y storm ofnadwy ag yr ydym yn ei chanol. Cymer y brodyr sydd i siarad yn dy law; bendithia hwy goleua Di eu hysbryd a'u calon; benddthiia n.innau fydd yn eu gwrando ag adnewyddiad ysbryd. Gofia'r eglwysi yn y dref yma, ac am dy actios ymhob man. Madd- ou ein beiau, yn lesu Grist, .Amen—('Amen')' Canu "Duw yw fy nerth a'm nsoddfa lawn," &c., ar y d6n "Nashville."

T Mater.

Parch. John Williams, Caercrybi.

Cadeirydd.

TREM AR Y TRYBLITH.