Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Beiblau Cymraeg GYDAG ENWAU Y LLYFRAi; WEDI EU TORRI AR Y DALiENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Corners, Red under Gold. Pearl 16 mo. 3 6 Nonpareil 16 mo 4 6 Diamond 24 mo gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau 5 6 a Chynorthwy'r athraw 7 6 Gyda'r Post—4c. yn rhagor. Miae rhwymiad y rhai uchod yn nodedig o hardd, ac amhosibl cael' anrheg well. Gwerthir pob math o Eeiblau Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. Gyda holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn llythyren goch; French Morocco., round corn- ers, red under gold, 2s. 6c. etc. Yapp 3s. eto, Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 3s. 6c., pos.te 4c. E. W. EVANS, CYMRO OFFICE, DOLGELLEY x Stop one Moment x OH, DEAR DOCTOR, MUST MY DARLING IJIE I THERE IS VERY LITTLE HOPE, BUT TRY fUDOR WILLIAMS' PATENT IALSAM OF HONEY. WHAT IT IS I TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is ap essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hills. and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per- fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES I TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough,.Croup, and all disorders of the Throat, Chest, and Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is. invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS, 2s. 6d., and 49. 6d. biottles,. TUDOR WILLIAMS' PATENT' BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So differen from most Medicines, Nice to Take I Cures Quickly. Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol:— "Llawer o ddiolch am y 'Balsam of Honey;' teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis. ac ymlaesiad memrynau y gwddf ('re laxed throat'). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus, yma, y mae Balsam of Honey Tudor Williams, yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. —Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llundain. "I consider I have derived considerable benefit from the use of your marvellous remedy"—Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. FTOM Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. "Dear Sir,—It gives me. great pleasure to testify to the soothinginfiuence tOf your 'Balsam of Honey' on the vocal tubes. As I had to sang at three successive meetings, I can venture to express. an opinion as to its effect in securing for the throat freedrom of action and flexibility." v. j. Manufacturer: TUDOR WILLIÀMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. p i Opposite the British Museum. 1 P" I-HACKERAY Hgff,L Great Russell Street, London. Nevr the British Museum. KSiGSL £ ¥ HO ILL Hart Street, Bloomsbury Square,London. Bedroom, Breakfast, Attendance, and Bath I I 6s. 6d. per night per person. Full Tariff and Testimonials on Application. Museum 1230 (2 lines). 1232 (2 lines). Tel. Add.Tbackeray London. Bookcraft London." %■■■■■■ mmmmmmJ ^li 1 IMIjlilillBWWlllillllllllBIIHIIilBHIli WWiWWIIHH—ll——I— ASHBY MANOR, LLOYD STREET, LLANDUDNO. Proprietress—Mrs. HUGHES. A Home from Home. A minute's walk from Promenade. Terms reasonable and moderate. I INDIVIDUAL I Communion Cups. I FOR LIST OF I Patent Ideal Outfits and Samples on Approval Write to THE MAKERS— I (CARRIAGE FREE), Townsfiend's Ltd., I Ernest St., Birmingham Thado-Kookie 'Pioneer Mission (Manipur, India). Founded 1910. EVANGELICAL AND INTER-DENOMI- NATIONAL. Mission work among- the Thado-Kookiels. Gospel distribution among Manipuris who are Hindoos. Hon. Treasurer—Mr. ARNOLD DAVIES, Bank of Liverpool, Ltd., Wrexham. Hon. Sec. in Gt. Britain-R,ev. D. LLOYD JONES, Aber, Carnarvonshire. Hon. Sec. -in India-Mr. WATKIN R. ROBERTS, The Parsonage, Asansol, Bengal, India. Contributions will be thankfully received by any- one of above, and may be sent by means of cheque, postal-orders, or postage stamps. — Mill IlllililJ—— RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MBWN PUM MUNYD ]L3icl. am Big. Gyda'r Post 3o. yn ehwanegol. Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Ph^swch ond gofela fed potctaia • Davies's Ceugrh Mixture yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w dealu at holl Eu>hwy!derau y Gw44f a'r Freet, os bydid Bavies's Cough Mixture wrth law. Rhyddha y Phlegm. Cynhesa y Prest, Cliria yr Aawyd gan bob Druggist, ") HUGH DAYIES, Chemist, MACHYNLLETH. CROEN IACH AGWAED PU ,( .-Dyna yr hyn y mae X £ ?.' y "Sarzine Blood Mix- ture" yn el sicrhau, adim arall. Nid yw yn heni gwella pob peth, fel yr JBgK.' jHHt' "f l Yankee Patent Medicines; "p■MhL <^>) ond os blinir chwi gan ?groen afiach, ysfa, pim- ~jB gflf ^v-14 pies, toriad allan, scurvy, I .MP* doluriau, penddynod,&c., Jgfft i'l\ r yn tarddu o waed drwg acammhur.mynwch bote- laid o "Sarzine Blood Mixture," gan y Drug- gist nesaf atech, 1s. 1jc. a 2s. 8c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad v yn chwanegol, oddi wrth y Perchenog. r- HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. T MOLRAT AT LADD-TYRCHOD- Ysgrifenna John Pryse, Maes;ymeirch—'Blinid ni atw gan Dyrchod; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol amlo, ac yr oedd amaf gywilydd ohono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies, 'Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn. Ei enw ydyw MOiLRAT, mewn packets is. 6c. yr un. Prynais backet, a rhoddais ef, yn ol y cyfarwyddyd, am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn wybr y Twrch. Ni chododd y Twrch mwy. Programs Sol-ffa. Cyn rhoddi archeb anfonwch y manylion i Swydd- fa y "Cymro," Dolgelley, lIe yr argreffir mwy o brograms cymanfaoedd canu nag mewn un swyddfa arall yng Nghymru. I THE BEST TEA IS ALADDIN'S MAGIC TEA. RICH, LUSCIOUS FLAVOUR. ?" 1 fc" | 2/6^ lIb. Packets. per lb. To be had of the best Grocers, and Wholesale only of the Proprietors, W. WILLIAMS & 00. Tea Merchants, i |pDpAni 5, Button Street, L-I V unrUUL, ARGRAFFWYD GANf E. W. EVANS, LTD., DOLGELLAU,