Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

MARWO'LAETH A GHLADDE DIGAETH…

News
Cite
Share

MARWO'LAETH A GHLADDE DIGAETH MR. REES JONES, TREILAR RIS. GAN Y PARCH. J. PUMSAINT JONES. Gadawodd ein brawd y fuchedd bresennol nos Wener, Hydref. 2afed, ar. bl cystudd maith a blin. Yr oedd yn amlwg y dyddiau diweddaf, ei fod yn niesu at ddiwedd ei oes; ac nid oedd nieb yn fwy ymwybodoJ o hynny nag efe ei hun. iBlinid ef i fe&ur mwy neu lai ar hyd ei oesl gan anhwylde-b y f-rest; byddai weithiau yn well, ac weithi,au yn waeth, ia gwyddai ibeth oedd cael nosiwei-thiau -hirion a blin- ion i eistedd wrth y tan, yn lie myn-ed i orffwys i'r gwely, Er gwaethaf y nychdod hwn, cynhaliwyd ef ynddo, a chafodd fyw i we led bena-int neu y cyfnod hwnnw sydd yn IgoTwedd' ar OTwelionoes. Bu farw yn 76 mlwydd oed. Wrth ystyrried ei fynych nych- dod a'i 1-esgedd, yr oedd yn rhyfeddu ei hun ei fod wedi cael ei gad-w i weled yr oedran hwn, Cydna- byddai gyda meluster, dirionde-b rhagluniaeth Duw tuag ato; a theimlai yn hynod ddiolch-gar— "Am y cynlllal a'r cadw drwy'r daith." Meddyliai lawer o'r ffaith iddo gael byw i fyned yn hen, güsodai werth a chyfrif mawr ar brofiad, y dyn pxofiadol ydoedd ei gwbl ar hyd ei oes a chaf- odd yntau wrth fyw i oedran teg y fraint o ychwan- egu at ei brofiad, a gwybod mwy am fesur ei lawn- der. Symudodd ei rieni i Dowlais pan nad loedd efe ond babani egwan, ymaelodiasianit yn Hermon. Yr oedd- ynt yn dri o feibijon-Thiomas, William a Rees. ;Bu Thomas Jones farw yn tgymharol ieuanc. Yr oedd Williiam Jones yn fla,enor yn eglwys, Bargoed, ac yn .adnabyddus. i :gylch e.ang, yn yr ardaloedd hyn. Noswyliodd yntau flynyddo-edd yn ol, a rhodd- wyd ei weddillion i oxffwys yn mynwent Heol Fawr, Nelson. Hen feddrod y teulu. Cawsant fel plant eu imagu ar aelwyd grefyddol, a derfcyni asant ar- gr-affiad-au crefyddol dwysion ym moreuddydd eu hoes. Pan lax ymdaith drwy blwyf Eglwysilan gyda y diweddar William Morgan y Pant, yn o-lxhain ffeiithiau hanesyddol, cofus gennyf fod Mr. Morgan yn adrodd, hanes yr hen deulu wrth/yf. Dywedai Mr. Morgan fiod mam yr ymadawedig yn wraig ffydd- Ion odiaeth, ac yn rhoddi lie amlwg iawn i wirion- eddau crefydd aT ei haelwyd; yr oedd y tad yn wr dichlynaidd, ac yn gwneud ei ran yng.lyn a hyff- orddiant ei deulu, ond y fam, e-bai iMr. Morgan, oedd yn oyrraedd bellaf mewn dylanwadau crefyddol. Hyhi oedd offeiri-ades y teulu. Dyma gipdrem fechan ar yr hen aelwyd, lie y cychwynodd Mr. Jones ei yrfa. Wedi dod yn ddyn ieuanic, siymiUdtodd d fyw i'x Nelson yr oedd y lie hwn yn dechreu ym- agor tua'r adeg honno, a chryn dipyn o ddylifiad iddo. Adroddai lawer tain yr hen gymeriadau oedd yn Heol Fawr y dyddiau hynny. Yr oedd ei ed- mygedd yn fawr ohonynt, ac yr oedd iddo ef hoffter mawr yn eu henwau a'u hanes. Eglur ydoedd fod yr hen bobl hyn tua'r adeg honno, wedi gwneud ar- graff dwfn arno, a rhoddi ffurf i lawer o'i syniadau a'i ddull o feddwl. Ar wiaith Treharris yn dechireu ymffurfio fel lie, symudodd yma i fyw o'r Nelson. Bu yn flaenor o gychwyniiad yr achos ym Methaniia, Treharris. Collasom felly, yr hynaf yn ein inysg, ac un a deim- lai ddyddordeb mawr yn yr achos. Ddiydd yr angladd, sef Iau dilynol, Hydref 26ain, cynhaliwyd gwasanaeth yng nghapel !Heol Fiamr, dan arweiniad ys'grifennydd hyn Q eiriau. Yr oedd y gwasanaeth yn ddwys a thyner, a phob trefnliant arall perthynol i'r angladd yn hyniod o syml, yn ol dy. muniad y teulu. Cymerwyd rhan, yn y gwasaniaeth gani y Piarchn. J. Pumsaint Jones, ,W. Arthur Jones, Merthyr Vale, T. J. Davies, Taff'a Well, W. Jones, Treharris, Thomas C. Thomas, Bedlinog, Evan Thomas, Senghenydd. Cymerwyd rhan ar lan y bedd gan y Parch. John Williiams, Rock. Gadawodd weddw" ar ei ol, aden draserch rhagluniaeth a fyddo yn cysgodi drosti. Mae y plant oil wedi ymsefydlu yn y byd oddigerth yr ieuengaf— iMr. Idris Jones. Mae pedwar yn byw yo Nheharris _Mr Rees Jones, Mrs. Anfie Jones, Mrs. Mary Lewis, Mr. Idris- Jones. Ymsefydlodd tri erail o feibion yng Nghowm yr Aber, flynyddoedd yn ol— IMr. Edward Jones, Senghenydd, Mr. iDavid Jones, Senghenydd, a Mr. Willie Jones, Abertridwr. Dil- ynant ffyrdd rhinwedd a moes, ac "anferant ffyddlion- deb i gylchoedd crefydd.

;'+''.'. , NODION 0 FALDWYN.

NODION 0 LEYN.

O'R YSTWYTH I'R DDYFI.

CAERDYDD. ..

Y CYSTUDDTOL.