Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cysondeb y Ffydd. GAN DR. CYNDDYLAN JONES. 1. CYFROL I.—PERSON Y TAD. Pris 3/6; gyda'r post, 4/ 2. CYFROL II.— PERSON Y MAIB. Pris 3/6; gyda'r post, 4/ 3. CYFROL III.-GWAITH Y MAB. Pris 3/6; gyda'r post, 4/ 4. CYFROL IY.—PERSON YR YSBRYD A'lWAITH. Pris 4/6; gyda'.r post, 51-. i. Nid yw prynu uri yn rhwymo i brynu'r Hem. 2. Dylai pob athraw a blaenor feddu y cyTrolau uchod er cyflawniad effeithiol o'u dyledswyddau. 3. Pwy bynnag a ddarlleno yr uchod yn feddylgar a fydd wedi ei ddodrefnu yn dda yn yr athrawiaethau Cristionogol. 4. Nis gall rhieni roddi,gwell rhoddion i'w plant na'r uchod. I'w cael o'r. Bookroom, Caernarfon, neu oddiwrth YR AWDWR, Whitchurch, Cardiff. r" 1 ARGRAFFU Adroddiadau Eglwysig; Ystadegau, Tafleni Cymanfaoedd, &c., &c. Yn brydlon a destltts, ac am y prisiau mwyaf rheeymol Anfoner archebion ar unwaith i- SwyddfaPr *Cymro,* Dolgellau. I, ■ Use-,miO- KEENORA SELF-RAISING FLOUR IT MAKES PERFECT PASTRY, SCONES, &c, Ac. SOLE WHOLESALE AGENTS— MORRIS & JONES, Ltd., LiAerpool Manchester. 3ASIWN LLANIDLOES, MEHEFIN 1916. Y Gwasanaeth Ordeinio GYDA DARLUNIAU. a* r>». m*« « I'w gael oddiwrth y PARCH. R. W. JONES, Aberangell, Mont. PRIS 3c. (Trwy y Post 4c.). Porfeydd Gwelltog. ADNODAU AR WAHANOL DESTYNAU At Wasanaeth Plant y Seiat, Athrawiom yr Ysgol Sabothol., N Gweinidogion y Gair, A Safint Duw o bob Oed a Sefyllfa. Wedi eu casglu a'u trefnu gan y Parch. WILLIAM LEWIS, Pontypridd, Gyda RHAGAIR gan y Parch. JOHN WILLIAMS, Brynsiencyn. Liyfi oymwys i fod yn rhodd i'r Milwr. TELERAU.-Danfoiai.r un oopd yn rhad gyda'r post am 28. 6 copi ae uchod am is. 6c yr un a'r cludiad. Ychydig o gopiau ar law. Daufmar at- Rev. W. LEWIS, THE GROVE, PONTYPRIDD. SEFYLLFA BRESENNOL METHODISTIAETH YNG NGHYMRU. Mewn rhifynau dyfodol o'r CYMRO ym- ddengys cyfres o ysgrifau pwysig ar y testun uchod gan DR. CYNDDYLAN JONES.

YR YMBORTH,—NID Y DDIOD.

----'----------------------"'"_------YR…