Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

.LLYTHYR LLUNDAIN.

News
Cite
Share

LLYTHYR LLUNDAIN. DYDD'SADWRN. Pris Ymborth. Yr unig ddadl o bwys a gaedi yn Nhy y Cyffredin yn ystod yr wythnoSi oedd yr un ar Bris Ymborth. Er ys cryn amser, oherwydd y codiad parhaus yh y prisiau, mae'r bobl wedi bod yn galw am ryw fesurau llym ac effeithiol. Nid oes amheuaeth nad1 oes sail i't pryder, gan fod pris ymborth yn parhau i fyned i fyny. Mae'r oodiad ym mis, Tach- wedd yn 5 y cant, neu s,wllt y bunt. Mae llawer o'r codiad yma. yn ca,ellcyfrif am ciano oherwydd y codiad ym mhris tatws. Flwy- ddyn yn ol ceid 7 bwys am 4!C. Heddyw maent yn 9fc. Ac ar* y iat o Dachwedd, 1914, 3?c. oedd y pris. 'Mae llaeth, hefyd, wedi ood'i 7 y can-t, hIawd 6 y ciant, mae wyau yn ddrutach o 19 y cant nag oeddynt fis yn ol, a oodiad ym mhris y pysgod or 13 y cant. mm Y Codiad yng Nghostau Byw. A chymryd y wlad drwyddi, a chaniatau am y ^gwahaniaeth ym mhwysigrwydd1 gwahanol nwyddau, sy'n angenrheidiol yng nghartref y gweithiwr, mae'r codiad ym mhris y bwyd, o adeg toriad allan. y rhyfel i'r iaf o'r mis. hwn yn 78 y cant. Rhaid cofio nad oes codiad yn yr ardreth, a bod rhai pethau eraill nad yw eu pris wedi codi. Eto a chymryd popeth i ystyriaeth, mae costau byw y gweithiwr wedi codi tua hanner cant y cant o Gorffennaf, 1014, i heddyw. UU Yr Achos o'r Oodiad. .Dyma sefyllfa ddifrifol pethau. Achosir hyn gan brinder llongau i gario ymborth o wledydd tramor, Mae nifer mawr o'r llong- au wedi eu cymryd at wasanaeth y Llywodr- aeth i gludo milwy,r, &c., ac i fyny i'r 3ydd o'r mis hwn, mae'r submarines wedi suddio 714 o longau Prydeinig, 3140 longau y Cyng- hreiriaid, a 281 o longautr teyrnasoedd am- hleidiol. mm Yr Anhawsterau. Gwaith dyrus ac anodd-'yw' rheoli pris ym- borth, a hynny yn un peth am nad ydym yn deyrnas hunan-gynhaliol. Pe buasem felly, —fel y mae Germani i raddau,-ni fuasai mor anhawdd. Pe dywedem, erenghaifft, nad yw gwenith neu ryw rawn arall ag yr ydym yn ei gael dros y mor, i'w werthu ond am bris penodol, effaith hynny fyddai atal danfon y gwenith neu y grawn hwnnw drosodd i'r wlad hon. A chanlyniad hynny fyddai prin- der ymborth. Mae'r Llywodraeth wedi cym- ryd rheolaeth gwerthu siwgr i'w Haw ei hun er agos i ddechreu'r rhyfel, eto. mae'r pris wedi codi, a phrin y gellir dweyd fod y cyf- I lenwad yn ddigonol. Daw yr alwad am i'r Llywodraeth gymryd holl reolaeth yr ymborth oddiwrth bobl sydd yn teimlo y w,asgfa, ond heb fod yn sylweddoli yr anhawster. mm Beth ellir wneud P Ond er fod anhawsterau ar ffordd rheoli pris nwyddau a ddygir i mewn i'r wlad, mae rhai pethau, megis pytatws, llaeth-, &c., sydd yn gynnyrch cartref, ag y geilid rheoli eu pris. Yr hyn y bwriada y Llywodraeth ei wneud yw- i. Penodi Rheolwr Ymborth gydag awdur- dlOd helaeth ym ei law i afael yn y cwetiwn 0. x ddifrif. 2. Galw am gyfrifon o bob cytundeb gyda chyflenwi llaeth er mwyn rheoli ei bris. 3. Galw am gyfrif o bob stoc dros 20 tun- nell o by tatws. 4. I erlyn unrhyw berson fydd yn gwas- traffu ymborth. S. I atal yr hyn a elwir yn corner,' sef cadw unrhyw nwyddau o'r farchnad er mwyn codi eu pris, ac felly gael rhagolr o elw. 6. Atal y melinydd i wneud blawd gwyn, a galw ar'no i falu'r gwenith drwyddo', yr hyn fydd yn codi 8,1 y cant ynycyftenwad. 7. Amryw fan ddarpariadau eraill. UU Pspeth ond y Ddiod. Dyma gam yn yr iawn gyfeiriad. Bwr- iedir, hefyd, atal camddefnyddo. unrhyw ddefnydd ymborth. Er enghraifft, bwriedir atal d-efnyddio siwgr i wneud teisenau a 'r. "< .tthH,,(iI- "'A. melusion, ond nidi oes son am atal defnyddio siwgr i fragu, nac i atal rhoi haidd i'r un pwr- pas. Dyma. brawf yng nghanol y cwbl fod dylanwad y Fasnach yn aruthrol yn y Llyw- odraeth. Bydd y cyfnewidiadau a; wneir yn achosi coaled1 ac anhawsterau; ond mae pawb ond y Fasnach yn barod i aberthu! 00 Llundain fel Arfer. Ydyw, y mae Llundain yn myned ymlaen fel arfer, er gwaethaf rhyfel a phopeth. Nid oes yma ddim ond tywyllwch i'n h,at,go-fioein t, bod yng nghanoI y dinistr mwyaf a welodd plant d'ynioin erioed. Mae pawib yn yfed ac yn bwyta fel arfer. Mae'r courses mewn ciniawa yn cael eu cadw ymlaen, a'r mawrion- yn hilio seigiau ciOsHawr, heb roi esiampl mewn hunanaberth na chynhUdeb. Nid' oes un arwydd fod neb yn. gwrando ar y rhai sydd yn pregethu cynhildeb. mm Beth am DdynionP Mae'n debyg y daw secret session' yn Nhy y Cyffredin i ystyried y pynciau dyrus a phwysig sy'n codi ynglyn a'r Rhyfel. Mae pnnder dynion yn cael ei deimlo yn y gweith- ydd haearn, a gelwir rhai yn ol o'r fyddin er mwyn cael digon 0' ddynion i adeiladlu llong- au, &c. Ar adeg gyffredin, gellir adeiladu llongau yn ol dwy filiwn a hanner o dunelli y flwyddyn. Ond yn y chwarter yn darfod' Mehefin, 1915, ni chwblhawyd ond digon i gario 80,000 o dunelli, yr hyn sy'n dangos fod y gwaith ar ol. Ond mae pethau yn gwella, ac erbyn diwedd y flwydidyn hon byddwn wedi ychwanegu hanner miliwn o dunelli at faint ein llongau masnachol. Mae anhawsterau gydag amaethyddiaeth yn cael sylw mawr. Ofer hollol yw anfon dynion dibrofiad at yr amaethwyr, a di- gwydida yr un peth gyda hyn' ag sydd wedi cymryd lie gyda gweithydd dur,—rhaid galw'r dynion profiadol yn ol,-neu oollir cyn- nyrch y tir. Mae'r cwestiwn yma, hefyd, yn cael sylw difrifol. UU. y Prifweinidogr a Mr. Lloyd George. Nid vw Mr. Asquith na'Mr. Lloyd George wedi bod yn y Ty yr wythnos hon. Clywais eu bod wedi myned i Ffrainc.

----,,---'-'...---"---.-NODION…

, TREGARON

Y NERFAU A'R TREULIAD.