Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

--""-."""-"""''''''''--'''-,-"",,,-,,,,,-,,,,,,,,,-''':''...…

News
Cite
Share

BANGOR. CHWARTER CANRIF.—'Nawn a nos Fercher, Hyd. 25, bu eglwys a chynulleidfa Ebenezer yn dathlu chwarter canrif gweinidogaeth eu gweinidog, y Parch. Ellis Jones. Yn y prynhawn rhoddwyd gwledd o de i'r plant, ac ar ol hynny bu'r rhai mewn oed yn cael eu digoni. Wedi clirio'r byrddau, caed cyfarfod dan lywyddiaeth Mr. L. D. Jones (Llew Tegid), efe yn rhoddi crynhodeb dyddorol iawn o hanes yr eglwys a chyfeiriadau at yr hen weinidog- ion fu yn yr eglwys, y Parchn. Dr. Arthur Jones, Ap Vychan, D. S. Davies (Patagonia), ac eraill; ac hefyd, rai o'r hen swyddogion. Yr oedd y Llew YJi. dda neilltuol. Ar ei ol ef siaradwyd gan eraill o'r swyddogion, yr Athro T. Rhys, B.A., Mri. Thomas Edwards, Henry Williams, a Deiniol Fychan, gyda'r brodyr canlynol: Mri. Richard Williams, Joseph Wm. Evans, a'r hen frawd, Mr. Humphrey Evans, yn awr o Portdinorwig. Cofiai ef gyda lLawenydd am yr amser a dreuliodd yn Ebenezer. Caed gair hefyd gan Mr. Cox, Oldham, un a fagwyd yn yr eg- lwys. Yr oedd yr oil o'r siaradwyr yn llongyfarch yr eglwys a'r gweinidog ar yr amgylchiad hapus, ac yn hyderu y byddai i'r teimladau cynnes barhau yn hir. Pan gododd y Parch. Ellis Tones i ddweyd gair, cododd y gynulleidfa yn uriol i roddi derbyniad croesaw gar iddo. Yr oedd yn amlwg ei fod wedi cadw cofnodion manwl o ddigwyddiadau pwysicaf yr eglwys er pan y symudodd i Fangor o Gonwy, 2.5am o flynyddoedd yn ol. Darllenwyd pellebyr oddiwrth Mr. J. Arthur Williams (Pencerdd Seiriol), arwein- ydd y gan, yn gofidio nas gallai fod yn bresennol, ac yr oedd amryw o blant, yr eglwys sydd ar wasgar wedi anfon llythyrau a phellebron, rhai oddiwrth filwyr yn Ffrainc, Kinmel Park, a lleoedd eraill, yn llongyfarch yr eglwys a'r gweinidog. Cyn i'r cyfar- fod derfynu, daeth Dr. Gwylfa Roberts i fewn, a melus oedd ei atgofion am yr amser yr oedd' yn fyfyr- iwr ym Mangor, ac yn aelod yn Ebenezer. Ni rodd- wyd anrheg yn y cyfarfod hwn. Deallaf y cynhelir cyfarfod eto cyn bo hir. Diolchwyd yn garedig i'r chwiorydd am eu gwaith da yn trefnu'r wledd, a diolchodd y Parch. Ellis1 Jones am ygeiriau caredig 1. oedd wedi eu llefaru am dano ef. a Mrs. Jones. Gofid- iai y cynhulliad na fuasai eu hunig fab, Glyn Ellis, yn gallu dod gartref o faes- y gwaed i fod yn breseri- ol yn y cyfarfod.

NUDION 0 SIR FFLINT.

LLANGWYRYFON AR CYLCH

CRICCIETH.