Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

@@@@@@@@@@@@.@@@@@@@@@@@@&@@@@@@E[jJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ & @ I GEORGE'S 1 M I PILE AND GRAVEL PILLS. @ @ | Mwy werthfawr y'rft i mi na raur coeth -arbedasant fy ywyd." § « AAF AAAAAAAAAAAAA^AJT^ ^AA4AAAA4AA4AI S> ■ • gb a Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. @ || Poen y.n v Cefn, Y Lwynau a'r Coiuddion, Owfr Poeth, Qwfr Alaiiad, Y Bledren || I yn g-yffrousaphoenus, Gwacw, Gwvnt, Coltc, Y Qylla yn Ghwyddo, Rhwvmedd, § Diffyg Traul, Surni yn yr Ystumog, Cws- annesmwyth, Teimlad marwaidd a § ■. ■ | Chysglyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, Diffyg § — — — — arradl, &c. »■■■ V:' § @> @ @ t@ @ ') > i & '■■■ I low, OR E PILLS m @. i gø m m, C&1 CN 17, FIFTH AVENUE, J| QUEEN'S PARK, # § t LONDON, W„ f g Rhagfyr 17eg, 1913. D ANWYL SYR,—' J| # v Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dyetiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr || H hyn a wn trwy brofiad personol, am droe ddeng mlynedd ar liugain, y dylwn ddwyu tystiolaeth ffyddlon H i'ch PelenRu gwir werthfàwrat y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifednu atoch, ond D ggr oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i @ @> ddwsinau o bobl, gan roi amiyw flychau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- || floesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, & H credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farcHnad beddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid g wyf byth heb Flwch No. 1 yn y ty, @» Qellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch parod wyf i wynebu unrliyw un i dystio i werth 9 mawr eich pelenau. Tegyw imiddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollolo bonof fy buia, beb fy § ngbymell mewn nnrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i J| J ysgrifennu gan y llu mawr o gymeradwythau i feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth || o dan fy sylnv, personol droion. HyderaIna ystyriwch fy Ilythyr yn orfaith, gan, mai un gwael wyf am 9 ddweyd fy meddwl yn gryno. # Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, 8 | WILLIAM TYLER. |) Y mae y Feddyginiseth werihfawr hori Tw chae/ Bwerthir y PELENI Bydg/odus hyn yn mhob man @ mewn Tri Ffurf. mewn Blychau Is. 3c., a 3s. yr un. Gyda'r @ No. i.—George's Pile and Grayel Pills (label wtn). Post am Is. 4g., a 3s 2c. @ No. a.—George's Gravel Pills (label las). No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). GOGh@iwch Efoiyohwyr* @ v ■ PBECHBNOG: 1 @, J. E. GEORGE. HIRWAIN, Aberdare. I. ,.Q) ,.Q,Q: r9.1 r0.1,.Q, r0.1,.Q:¡,.Q:Q:¡,.ö:, rR-1,.Q:, r:9:Yr0.1 ,.Q),Q) f;h4 44 ,Q)4 r9:1 rQ:1 rQ:1 rQ:1 rQ:1 rQ.îrQ:1 4 .-9:1 rQ:J .-9:1 rQ:J rQ:1rQ:J rR-1 rQJ r9:1r{¡h,.q., rQ:J r{¡h r{¡h rQ:J rQ:J r{¡h r9:1" r{¡h r9:1 rQ:J ,.Q),Q) '2V W\QV "eD'iU"W tV WI.QD12V w w 'tV ..(WWW.è!V.èVW'6?.\W.QD.!D "QD 0