Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

COLOFN Y BEIRDD. ]

..-._---..---:;:"--"""-----:"-;-.,.-._...y......,........__......_--"""'"'.-.,--....__...,,..__.__.--"…

CYMRU A'R RHYFEL.

News
Cite
Share

CYMRU A'R RHYFEL. Mae Capten J. R. Williams, Liverpool, mab yr Henadur W. H'. Williams, ac wyr i'r di- weddar Mr. John Williams, Moss Bank, ar gioll er Awst 9fed. Daeth y Capten Trefor Williams adref wedi ei glwyfo,,gan fwled yn ei hen, ac amlwg fod Rhagluniaeth yn g.allu mesur yn fine, neu buasai yn, -glwyf marwol. Yr oedd pawb yn cydymdeimlo. a Mr. a Mrs. Howell J. Williams yn eu pryder am y bechgyn, ac yn awr cyd- lawenheir a hwy ynyi ddihangfa ryfedd gafodd Trefor. Cafodd Pte. Edmund Fitton. ei glwyfo yn y rhyfel, bu farw mewn ysbyty yn Sheffield, a chladdwyd ei gorff ym mynwent capel y Bwlch, Bryheiniog, gyda phob arwyddion o barch oedd yn bosibl. Cysur mawr i'w dad a'i fam oedd cael gweddilliom eu hannwyl fab i orffwys yn y fynwent dawel yn y wlad1, ymhell o swn y storm Un 01 ble'idwyr mwyaf selog i'r mudiad i godi neuadd i Anglhydffurfwyr yn Kinmel Park yw Syr Thomas" Hughes, Cadeirydd y Dirprwywyr Yswiriol, ac mae wedi casiglu ei hun at y mudiad yn agos i ^80. 'Mae mab ieuengaf Syr Thomas gyda'r 21st. Battalion yn Kinmel.. Mae ei fab hynaf yn Lieutenant gyda'r Royal Field Artillery yn yr Aifft. Dia gennym longyfarch Mr. John Hughes, Llanelwy, mab y diweddar Barch. Benjamin Hughes, air ei waith yn dyrchafu i fod yn Lance Corporal. Fe wnaeth Mr. Hughes waith da mewn llawer cyfeiriad tra yn Kinmel Park. Yr oedd yn hynod sielog, gyda chrefydd, ac yn en.wedig gydia'r achos dirwestol. Un o'r pethau diweddaf wnaeth cyn myned allan ydoedd mylIlied o ddeutu yr huts gyda'r llyfr ardystiad, a da gennym ddweyd ddarfod iddo fod yn llwyddiannus lawn i gael amryw o enwau. Clwyfwyd Gleraint M-orgaft Howell, unig fab yr Henadur John M. Howell, 01 Aber- ayron, rywle tua P'ozieres yn Ffrainc dydd Llun, Awst 7.fed. Drylliwvd ei. YSlgwydd dde gan fwled. DaJeth llythyr oddiwrth un o'i gyimdbithion, i'r fwled gael ei symud o'r •cnawd gan yr Ambulance ar yi Maes. Clud- wyd ef i'r First Australian Hospital. Yr oedd Geraint Howell yn efrydydd yng Ngholeg AJberystWytlh hyd Medi, 1915, pryd y'r ymun- odd a'r Wireless Telegraphy Section 0 r R.F.C. Adwaenid ef yn dda yng nghylch- oedd Methodistaidd, canvs arferai chwara, yr organ yn ami yn Salem a Bath Sitree;t.. :<4 Syrthiodd y Capten Glyn Ðà;iê; mab Mr. David D'a^ies', blaenor yn "Hcol r, Caer- fyrddin, a nai i Mr. E.-T. Da\ies^Emporium, Llanstephan a blaenor yno. aeth;GIey n ei hun yn gartrefol adefnydcUol iawn \n Cliar- ing Cross, a dangosodd nwycld mawr am gael lie i weithio. Buasai wedi myned i picwn am y weinidbglaeth pe buasai wedi cael ]>}w—ar hiyn yr oedd ei galon -er ys tro, ac i'r c\ feiriad hwnnw yr oedd yn datbKgu. lsod y- mae g'air am danoi oddiwrih Miss Ellen Roberts. Cynh-elir cyfarfod coffu i Capten GKn Davies ar ddiwedd yr Ysgol Sul 3ydd JMêdi, gyda rhwyddineb Rhagluniaeth. /J'¡, Mae rhyw awydd arriaf tmwg-blaAnti blodeuyn bach dyfocld yn Po-play, -oso-d i dyfu ar feidd Capten Glyn Davies yn Ffrainc. Dair blynedd yn ol'daeth Glyn Da.vies i lav/r i gyfarfod gweddi nos Fercher-—rymorodd ran. n theimlai paw,b-Wele,.y niae,ef yn -gweddio/ Gweddiai ar y dechreu yn ei sefyll, yinbiliai a Duw am iddo ei wneud yn ''eiddo 'IddoEi,Hitiní'daethei weddi yn angerddol, a: syrthiodd ar ei- liniau mewn ymdrech & Duw. Nid anghofia- neb o .honom y noswaith bonno. Díleth SAisi oedd yit y cyfarfod) ataf a d'wiedai—f That was a sight worth seeing.. I didn't understända- word;h¡es.a.id, but I could see he was :flQüred,Ymddajo'Sltyng"¥eh dan. alluog. law Duw," fel y'ch dytchafo meWn amser cy£add,as.' Byth er y noswaith hon edrvch- em ar Glyn fel bachgen peddr wedi,myned- i mewn i ddirgelwch y Goruclvaf. a phan ddaeth magnel y gelvri metliodd a gvvneud jddo, u-n. niwed- yn hytrach trodd yn elw annhrasthadivy iddo, drwy ei symud; o ofnadwyaeth maes-- y g-waed i"' Swper neithior yr Oen,' o swnymagI]latr i,.gailQls,w'n telynau'r sa,int-_A'r Oen yr hwn sydd yng nghanol yr Orseddfainc a'u huge ilia hwynt, ac a'u ha.rwa.in hwynt i ffynhonau byvviol o ddyfr- Oedd, a Duw a sych ytnaith bob deigr oddiwrth eu llygaid hwynt.<E.R." ,C Mae y Parch. DL Cunlloi Davies, gweinidog- eglwys Maengwyn, .Machynlleth^ yn anion wy,r s.,o,i, Cylchlythyr at y Milwyr yn fisol, am n?is gall ysgrifennu yn rheolaidd at gvnifer. D\ma gopi o Rif VI, a anfonwyd ddechreu'r mis hw,n:- ANNWYL Gyfaill, ■Mis llawn o dd'igwyddiadau pwysig ym- in yd- y imilwr, fu'r diweddaf. MiydiQedd; y. de,chreuo,dd Prydaih Fawr ddangos yn eglur ifydl,.ryfan fod y llew syddi ynddi eto'.n fyw. Rhyw flynyddoedd yn yr auialwch fu'r ddwy aetli heibio, a 1 lavscr q rwgnach a beirniadu fu ar bawb a phopeth. dyddiau hyn cynhelir cyfarfodydd i ddioich, t'r Arglwydd am Ei ymgeledd.ac i ymostwng o,1i flaen Ef, l'eidied neb a, siynnu QsgweliroJyr ymostyngiad hyr. yn y Great Push. CJiwi gofiwch am Moses yn gweddio /pan: yr ymladdai Jo.-iua a'r Amtaleciaid (Exodus 1111 yr un yw Efeo hyil at nid ydym yn cyfarfod1 a'nugilydd, un ameer,, heb. gofio y gall ein gweddiau ni drpsoch chwi iod yn fehdith'i chwi. Y mae'r Eiriolwr ;sydd yn y nefoedd yn foddlon, i ni sydd yn .Ei ddilyn 1 eiriol dros ein gilyddi. Wel, dyrna haf diwedd. Dylid g;alw'r misdiwoodJaf nid yn Orffen haf, ond; gwair yn Ddechreu Haf. Y mae'r cynliaeaf gwair yji un trwm iawn, ac y mae.'r. bin wedi bod.vyft hyfryd. Ni vvyddai.llawer o ffermwyr sut i gael. y cynhaeaf i mewn, am fod gn-eithwyr mor brin; ond danfonoud y nefoedd ddau o'i hen weithwy-r yr haul a'r gwynt i helpu pawb, a gweith'wyt wnaeth fwy na mil oedd o ddynion fu y ddau, Gobeithio y cofir hefyd na chododd yr u,n.o,r ddau yr un ddimai am eu gwaith. Cefais air oddi- wrth Pte. Henry J onesEdwards" R-oy-al Deienco Corps, Lee. Cpl. Griffith W. Thomas o'r Aifft, Pte. T. O. o Ffrainc. Bum yn eclrych am T. 0. Griffiths yn y D. Lewis' Northern Hospital, Liverpool. Yr oedd brwydr Mametz Wood, wedi gadael ei hoi arno; ond er yn glwyfedig yr oedd yn siriol iawn. Bu'r am- ddiffyn yn hyriod dros blant Machynlleth y mis. .!4 a YA y diweddaf. Nid oes yr un newydd p^¥ysig o'r hen dre. Ymbriododd Miss Emily Eouikes Jones a Mr. John Reesi Davies, Bank Inspector. Yni Rock Ferry ar Gorff. 26 y digwydciodd yr amgylchiad dyddorol. Y mae amryw o'y hengyfeiHionirlewll gwaeledd, ac yn methturnypd a dod fel cynt. Hiedldyw, y mae'n Wyl V Banc, ond nid oes holiday cyffredinol. Yr ydym yn disgwyl. i chwi. daniolr ergyd olaf cyn i, neb gqel holiday o'r iawn ryw. 'Newyddion da sydd o'r Aifft a Ffrainc heddyw. Gwelwn fod" y Twrc wedi .c,ad::w',i- addewid i ymweliedi, alr Aifft; ond, y mae'n amlwg ei fod wedi cael gwera effeithiol. Y. mae mwy o lwyddiant wedi dilyn y 'march', o'r Aifft i Granaan nac o Ganaan i'r Aifft. Y -mae. pethau yn edrych yn dda yn, Ffrainc hefyd. Meddwl am danoch chwi byddwn ni pan yn mynd drwy'r papurau. Wedi darllen yr uchod, gwelaf i mi adael allan gyfeiriad at lythyr si riol dderbyn iai s oddiwrth' Pte. Richie L-. '.D'avies', o'r India. Ben- dith arnoch chwi. Amddiffyn y nefoedd drosoch. Cofion caredig a phob dymuniad da, Yr eiddoch yn bu», D. CUNLLO, DAVIES* ",If 0.Y-—Pan ar gau y llythyr dyma air o Some- where in :Fr.anc'odkiiiwrttv::Pte'. Jackie Yeughan Royal Marines.

Advertising