Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

"f:.":¡:'¡:,:;",-''{'.i',.:…

—MIAERDY, RHONDDA.;.

OARROG

Advertising

aberg irw ..:

-'-_..-_.._--------_. .,.;(.;'...,…

-.-;,-,-'''.-.-;' s , THEC.VXOX,…

,-PONTSHON, NORTON-.,.", _…

GWEDDIO DROS Y MEIRW.

News
Cite
Share

E;?;jI¡;?::fE:'¿:?:S;f?:TS-c:c i.gydnabod-y posiblrvvydd mai hwy ac nid ni, sydd gywir yn y peth hwn. A. mwy, a fyddai y-n annuwiol -ynom fynwesu v gobaith mai hwy sydd gy wir ? Dywedai Dr. Saunders rhewn .Svlwadau ar yr, Un.iversali.sts-, y rhai a ddysgant fod iachawdwriaeth DlIwyns icrh a u gontchafiaeth'1\\ r ar bob drygioni,. achad- Ai'edigaeth holl ddynolrvw, nas gallai efe gredu^Hyiiny) nid am na cheir yr athrawiaeth .yn y Beibl, ac nid yn sicr oblegid fpd terfyn i-dosturiaethau Dlttw, ond am ei fod yn gwelcd dyn ion ar y ddaear, trwy ymgyndynnu mewn yn .pechodj yn cau. i fyny bob agorfa i i a thaw dwriaeth Duw i'w cakmnau. Ar yr un pryd, yn yr anerchiad dywedai, y rhaid fod rhyw- beth o'i le yn natur foesol v dvn na ddvmunai y!1 yi fod dysgeidiaeth yr., U Q i v eral is t I t' w •Beth yvv y gwahaniaeth rhwng gueddi a dymuniad y galon ? Onid y dymuniad y y weddi wiriorxeddol, A alP Cristiori syml a difri lai nag euyllysio gy da Duw fod poly.dyn ys p o, y;n -yn gad wed ig a dylod o bawb i wybodaeth y gwiriohedd. ■' "Gesyd v gwr <> Gorwen^-H.' C. Williams, D.Df,,—r-gryn buys ar ddistawrwydd y Beibl γ- ar y mater. Geilw- svlw at y ffaith nad oes un gorehyfnyn ynddo1 i weddio dros y meirw, ,tr;a,y Cieir,;gp'rchymymo'n i weddip drps bawb byw o'r <bron..Ond v mae yr ystyriaeth ,.o ddistawrwydd y Beibl yn torri bob ffordd; ■canyfe'nid oes' ynddo un ^waharddiad i wneud ftynnyv Y mae gorchymvnio.n yn guahardd iiti o bethau pechadurus neu anweddus, ,yn •britho hyd yn oed ëy Testament Xewydd; tra nad oes ynddo air anghymeradwv am weddiau dros. v -meirw a phe bivasai rhyw wrthuni uol. mwngwneud hynnv, oni ddisgwylid gorchymyn vn ei wahardd. Ond gwir y -,D 'h dvued y Doctor fbcd, dirgelwch yn amdoi y dyfodol, ac mai ein diogelwch yw dityn cyfar- wyddyd yr,V-sgr-ythyr yr Ysbryd. Clywsom weinidog parchus yn dweyd yn gyfrinachol i>jAixwaith, gael.. ei brofi yn llym yn hyn, Wedl. gweinyddu yng ngbladdcdig- iaeth mab afradlqn, a dychwelyd i'r ly," gofyn- odd> y. tad, yr hwn oedd \vr o dduwiolde.b ;dwfn, A ydych ym. meddwl, Syr, y.digi.ai\fy Nhad Nefol, ps gofynnaf iddo gyrhfyd tru- garedd arno fo," ac iddo yntau ateb ar un- waith, D'igio na wnai; fedra i ddim dweyd y llwvdda eich gofyn ond y mae gan Dduw galori Tad, a haws i mi grediu mai o'i galon Z, Ef y daeth y meddwl t-ebwi, nag y digia Efe am ichwi am ofyn. Gofynwch ar bob cyfrif; raid i chwi ddim ofni. Ychwanegodd fod y pra,wf ,yna wedi setlo.y cwestiwn am weddio .dr, s,ymel,r.wy .n,ei feddwl ef. Teirnladrwvdd "sentimentality.medd:rhywun; ond y mae y teimladrwydd yn ffaith mor wirioneddol ag ydvvv ein rheswm. Gallwn gflnu m ewn llawn hyder ffydd, lor tragwyddol, mae Ynot Ti gwy not. dy Hun,- Fwy moroedd O' drugaredd, nag.a k'ddyliodd. dyn." Bychan yw dweyd na wna credu hynny un niwed i neb a dyna ddyddan- wch cyfreithlon i'r rhai sydd mewn dim gor- thryrrtder; Na thra-lloder eich, calon; credwch yn Xuw, ac Ynof finnau hefyd. cred- wch. ■ CroetoswalU. J. PRICHARD,