Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

-.,■.,.---+-----NODION 0 LEYN

NODION OR DEHEUDIR.

[No title]

,..-u-,--,-"_._,,---_....---_.--,…

----CYNHALIAETH Y WEINIDOGAETH…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

-=- nhrefn gyda'r casgliadau, and pwy. ddyn mcddylgar a ddywedai mai dyna achos tal gwael tuag" at y weinidogaeth ? O na, nid annhrefn ysgrifenyddol ydyw yr achos. Cred- af mai profiad pob ymwelwr call a phwyllog yw, fod goial mawr gfari ein hysgTifehyddion a'u cymryd fel dosbarth. Syn meddwl fod cynifer o'r bohldda hynyn gwneudy gwaith mawr a gvflawnant: o flwyddyn i flwyddyn gyda'r fathofalheb ddim yn gydnabyddiaelh, ond beirniadaetli lem yn fynych. Rhaid fed ganddynt gariad gwir at yr Achos Mawr, cyn yr aberthcnt gymaint. Gvvyddom, er hynny, nad ydynt yn berffaith. Ilwy ddisg wyliai iddynt fod ond, ambell i anfeldrolyn yn ei dyb ei hun. Y mae gennym drysoryddion, hefyd, ar hyd y blynyddau a, dalant boll dreuliau yr eglwys hyd yn oed pan fydd arni £ 50 i £80 o ddyled iddynt, a gallcm r-oddi elnwali pe bycidai gofyn. Nid achos annhrefn rhai o'r eglwysi hyn, y byddaht yn nyled y trysorydd, ond oblegid arhgylchiadau neilltuol. P'a le y gellir cael dim yn fwy anrhydeddus na thry- soryddyn talu yn ddirwgnach holl dreuliau yr eglwys hyd nes y daw o'i a.nhawster ? Cyd- Y nabu y Harnwr Vaughan Williams, yn yr y m- chwiliad i'r eglwys. yng Nghymru flynyddau yn fod ein trefn bron yr oreuoeddyn, bosibl. Oni bai ei bod felly, fe fuasai yrolaf i gydnabod. Un peth yw, dweyd fod achbsion neilltuoi o annhrefn gennym ond peth arall yw dweyd mai dyna yw achos y tal isel i weinidogion. Pa, fodd y gellir disgwy! i ber-■ iffeithrwvdd trefniadau fodoli yn einholl eg- lwysi a wneir i fyny o bob dosbarth oq,pb11, Ni chyrhaeddwn y perffeithrwydd addisgwylia ambell gyfrifydd (accountant) hyd nes cyr- raedd y Wynf a, Deg tud'raw i'r lien. Heblaw hyn oil, fel y dywedwyd ar y dech- reu -nid yw y feirniadaeth hon a wneir o'r tri chyfeiriad uchod yn ddim amg-en na chrwydro oddiwrth y mater a chymryd mantais i ddweyd pethau annheilwng am ddynion diàmhelio] deilwng- fel dosbarth. Nid yw unrhyw feirn- iadaeth yn werth y papur y'i hargreffir arno. pan gymer eithriadau ac nid y rheol, yn sail i'w hymosodiadau. Ond drwg beirniadaeth o'r fath yw, fod pawb sur a llygredig yn ei chymryd yn safon ac yn ei thaenu fel gwir- 1oneddcyffredinol am berson neu enwad. Gan hynny, na farner ein blaenoriaid, ein gweinidpgion, nan trefniadau, wrth eithriad- au annheilwng, ond wrth rcol cyflwrcyffredin- ol pethau. Gyda hyn o nodiadau cyffredinol ar y feirn- iadaeth a riodwyd, golygwn yr wythnosau nesaf i fanylu ar fater tal y weinidogaeth a dyled ein capeli.