Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

""'Y GOLOFN GENIIADOL.

News
Cite
Share

Y GOLOFN GENIIADOL. GAN Y PARCH. B. J. WILLIAMS. Dyled y Genhadaetlt D'rwg- fydd gan ddarllenwyr y CYMRO ddeall fed y Genhada,eth Dramor ar hyn o bryd ftewn dyled drom. Ymgymerodd y Cyfeis- teddfod y fiwyddyn ddiweddaf a gwaith a olygai oostau try m ion, fel erbyn terfyri y ym _,e 0. flwyddyn yr oedd dyled <>• ^2,500. Xis gellid atal y gwaith hwnnw hyd yn oed y flwyddyn hon, fel erbyn hyn y mae ein dyled yri 5,ooo,. Gobeithid cyn i'r Rhyfel dorri Wlan., y gellid cyfarfod y costau ychwanegol drwy yr Arddangosfa Genhndol, a chyfry ng- au eraill. Yr oedd cryn hanner dwsin o lecedd yn dechreu meddwl am yr Arddangos- a fa, a threfnu gogyfer a hi, pan ddaeth, y Rhyfel. Y mae amryw gyfeilIion wedi anfon i'r Try- sorydd Cyffredinol eisoes symiau tuag at y ddyled, ac y mae eraill, persünau unigol ac eglwysi, yn addaw gwneud a a 11 ant i ychwan- egu eleni at eu cyfraniadau. Da genrn-f ddweyd fod amryw eisoes, yn arberinig drwy y Blychau Cenhadol, wedi gwneud mwy na'r llynedd. Gyda thipyn o egni y mae'n ddi- ameu y gallai einheglwysiyn y rhan helaeth- af o.'n. gwlad,: er gwaethaf pob -galwad arall, wneud ychydig yn fwy nag arfer tuag at y gwaith cenhadol. Bryniau Gogledd Cachar. Y Bryniau hyn yw y maes yr ymgymerasom ddiweddaf a'i efengyleiddio. Bu y Parchn. T. W. Reese a J. Gerlan Williams, Bi. Sc., yno yn cychwyn y gwaith. Yna trefnwyd i'r Parch. J. M. Harries Rees symud o Laitkyn- sew i Haflong, ac yn ystod y pedair blynedd diweddaf yno y mae wedi bod yn cartrefu, ac yn Uafurio ymhlith yr amrywiol lwythau sydd yn tri go- ar y Bryniau hyn. Mewn un ystyr y mae y roaes bychan hwn y mwyaf anhawdd, a'r mwyaf dyddorol, o'n holl feusydd, sef yn amrywiaeth y llwythau sydd yri byw ynddo. Clywir yn fynych yn y farchnad yn Haflong, ddeg neu ddeuddeg o wahanol ieithocdd yn cael eu siarad. P'arodd hyn o'r dechreu an- Hawster ynglyn a phenderfynu ymha iaith, neu ieithoedd, y geHid yn rhwyddaf wneud gwaithcenhdôl ymhlith y trigolion. Aw- grymid tri chynllun,—Y cyntaf, oedd mab- wysiadu Bengali fel iaith yr ysgolion. Yr ail, gwneud Hindustani yn iai th yr ysgolipn j a'r trydydd, cychwyn yn ydosbarthiadau isaf g'ydag iaith frodorql pob llwyth, ac yna, gvnted y gellid, defnyddio yr iaith Saesneg. Gyda golwg ar yr YsgolGanologyn Hafiopng, fod yr addysg i'w chyfyngu i'r Saesneg yn unig. Ofer a fu pob ymoais gyd a'r ddau gynllun cyntaf, ac erbyn hyn y mae y Genhad- aeth a'r Llywodraeth w-edi cytu no i weithio yn y oily trydydd. Os bydd honnoyn llwyddian- nus, ni raid paratoi llawlyfrau ar gyfer y llwyth, neu y llwythau hyn, gan eu bod eisoes i'w cael, a bod rhannau helaeth o'r Ysgrythyr- au wedi eu cvfieithu gan ein cenhadon ni, a chenhadon y Bedyddwyr. Yn mhellach, y Mae addyscy y maes hwn wedi ei ymddiried i'r Genhadaeth, fel ar Fryniau Khasia, Jaintia, a Lushai. D'rwg gennyf ddweyd nad yw y Parch. J. M. Harries Rees, yn mwynhau iechyd da er y vs cryn amser, ac y mae,'n debyg y bydd oher- wydd hynny dan orfod, yn gynnar yn y gwan- wyn, i ddychwelyd adref am s,eibi,ant. Y Cholera. Y mae yr haint ofnadwy hwn wedi torri y allan mewn amryw rannau o'r maes cenhadol yn ddiweddar—yn Cherra, yn Shillong, yn Jaintia, ac ar y Gwastadeddau. Trist meddwl fod "eisoes gannüedd wedi eu cymryd ymaith drwyddo, ac yn eu plith rai Cristionogion rhagorol. Mewn rhai o'r dosbarthiadau bu raid can yr ysgolion, gan nad oes, yr un clefyd a ofnir gan y bobl fel y cholera. Pan dyr allan mewn pentref, fel rheol, ffyy trigolion ymaith i'r prysgoed, gan adael y dioddefwyr heb neb i weini arnvnt, a'u meirw heb neb i'w llosgi neu eu claddu.

Advertising

.NODION 0 FALDWYN.

NODION OR DE'IIEUDIR.