Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Telegraphic Address ii GWALIATEL, London. Telephone Nos. 5010 & 5011 City. HOTEL GWALIA, U'FPBB WOBUBIsr PALCE, LONDON, w.o. CENTRALLY SITUATED. • (Within 5 minutes walk of Euston Station and 20 minutes from Paddington by Underground Rail- way to Gower Street Station). BED, BREAKFAST, BATH & ATTENDANCE, 5s. EACH PERSON. 130 Roo, s Luxuriously Furnished. Passengers Lift to all floors. Fireproof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. Anrheg Nadolig Gyfaddas. "Porfeydd Gwelltog." ADNODAU AR WAHANOL DESTYNAU At Wasanaeth. Plant y Seiat, Athrawon yr Ysgol Sabothol, Gweini- dogion y Gair, a Saint Duw o bob oed a sefyllfa. Wedi eu carsglu a'u trefnu gan y Parch. WM. LEWIS, Pontypridd, Gyda Rhagair gan y Parch. JOHN WILLIAMS, Brynsiencyn. Mewn Llian Hardd.. Pris Dau Swllt. Llyfr cyimvys i fod yn Rhodd i'r Milwr. Danfonir un copi gyda'r post am ddau swllt. I'r neb a gymer chwe' copi ac uchod is. 6c. yr un gyda'r cludiad. Danfoner at REV. W. LEWIS, The Grove, Pontypridd. < | Opposite the British Museum. — — | Opposite the British Museum. — — Thackeray Hotel Groat Russell Street, London. Near the British Museum. Near the British Museum. 1 Kisigsley Hotel Hart Street, Bloomsbury Square,London. I Bedroom, Attendance and Table d'HSte Breakfast Single from 6s. 6d. 1 1 With Table d'Hôte Dinner, from as. 6d. Full Tarif fand Teetmnnials on Application. Tet-Regæt 2041 (2 lines). 2088 (2 lines). Tel. Add.—' Thackeray London. Bookeraft London." < Use 1 E 81 Self-Raisingf J » FLOUR < It Makes Perfect J Pastry, Scones, &c. I Sole Wbgocsalk Aommf,- w monris & JOXES, L#vomooi 9 and ..1181'1. A 5014,9 mu iu m m m m un p YN AWR YN BAROD. Gyflawndcr Bendith. Sef PREGETHAU Gan CHWECH AR HUGAIN 0 WEINIDOGION Y METHODISTIAID CAJLFINAIDD YNG NGHYMRU. (Gyda Darlun o bob Pregethwr). Dan olygiaeth If Paroh. U. Agardy Davies Mewn Llian Destlus 3/6 net gyda'r post. Mewn Lledr Hardd, Ymylon Aur 5/- net gyda'r post. Telerau Arbennig i Lyfrwerthwyr. Pob Archabion i'w hanfon i'r— PARCH. D. MARDY DAVIES, Pontycymmer, GLAM, S.W. Llawlyfr ar y Gwvrthiau. AT WASANAETH YR YSGOLION SABOTHOL GAN Y PARCH. J. E. DAVIES, TREFFYNNON. PRIS SWLLT. I'w cael gan yr Awdur neu yn SWYDDFA'R 'CYMRO,' DOLGELLAU.

JERUSALEM YN AMSER RHYFEL.