Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

CYFARFODYDD MISOL.

News
Cite
Share

CYFARFODYDD MISOL. AMSER CmiDEJTHASFAOEDD A THREFN Y C.M. :— Y Gymanfa Gyffredinol.-Colwyn Bay, 1916. Cymdethasfa y Gogledd.—Beaumaris, Tach. 16, 17, 18, IgIS. Cymdeith.asfa'r De-Garth, Maesteg, Ebrill 4, 5, 6, 1916. Caerfyrddin—Elim, Tirydail, iLlanelli, Tachwedd 17. x-3. I ddechieu am 12 o'r gloch. Dvvyrain Meirionydd—Corwen, Rhagfyr, 8fed. Dwyrain Dinhych-Hrymbo, Tachwedd 22. De Aberteifi—Aberaeron, Rhagfyr 8, 9. Dyffryn Clwyd—Pensarn (S.), Tachwedd i8fed. Gorllewin Morgannwg—Gorseinion, Tach. 11. Gogledd Aberteifi-Nazareth, Talybont, Tach. io, n. Glamorgan Presbytery East—Clifton St., Caerdiydd, ddydd lau, Rhag. 2, am 10.30. Henaduriaeth Sir Gaer, &c..—Wepre, Rhag i. Henaduriaeth Trefa-ldwyn—Castle, Rhagfyr 9. Mynwy—Carmel, Abertillery, Tach. 10. i\,Ia,nchester- Onward Buildings, Tachwedd 30am. DWYRAIN DfNBYCII. — Capel M.awr, Rho-s, Hyd. 25am. Llywydd, Mr. Jonathan Williams, Bontcys- y'lltau. Hysbyswyd fod eglwys, Seion, Gwrecsam, wedi galw y brodyr canlynol i fod yn flaenoriaid Mri. D. W. Davies, D. T. Davies, J H. Owen, a W. Roberts, M.A. Arwyddwyd cydymdeimlad a Mr. Hugh Hughes, Penrhewl, ar hyn o bryd yn Oswestry mewn llesgedd iechyd Mr. Thomas. Hughes, Salem (colli ei dad) Mr. R. W. Jones, Glan'rafon (colli mab) a Mr. Wm. Parry, Acrefair a'r Parch. Rich- ard Hughes, Brymbo, ar farwolaeth ei fam. Hanes yr Achos yn y Capel Mawr Arweiniwyd gan y Parch. Robert Hughes, Weston Rhy.n. Cyfie am- heuthyn oedd gwrando'r adroddiad—drych y ffigyr- au yng ngofal -M,r. Robert Jones, a chaed gair ar yr agwedd ysbrydol gan Mr. J. A. Thomas. Swn cyn- nydd glywid ar bob Haw y ffigyrau yn, gwreichioni: teimlid y gwres a'r brwdaniaeth gynyrehir gan eu llafurus gariad. Medd yr e-glwvs hon ddawn i gyf- rannu-cyfanswm y derbyniadau am y flwyddyn ddi- weddaf yn ^11,318. Gwnaed v swm anrhydeddus i fyny nid gan bunnoedd yr ychydig, ordi yn hytrachl gan geiniogau y llaweroedd. Ymddengysmai co-ro-n eu ffigyrau yw casgliad yr Ysgol Sul—^587 A oes ei hafal mewn un Ysgol, nid yn unig yn y Cyfundeb, and yn v Dywysogae-th mewn cyllid yr eglwys. Nid yw casgliad y weinidogaeth yr hyn ddisgwylid, diffyg rhoddi pwyslais arno yw'r rheswm am hynny. Tal- wyd yn agos i fil o bunnau o'r ddyled yn ystod y ddwy flynedd ddiweddaf, heb gym-orth nia Chyn-gerdd na Bazaar—dim ond rhoddion gwirfoddo-1. Nid yw casgliadau cyfundebo-11 yr egl\i#y^ hion yr hyn ddis- gwyiid. Gallai wneud gwrhydri yn y cyfeiriad hwn, —ar y Cenhadaethau a'r Achosion gwerthfawr eraill. Mae'n eglur f6d yr eglwys mewn. ystad iach a diogel o ran ei hamgylehiadau. Yr achos cenhadol yn y "Gobaith," o dan nawdd yr eglwys yn. raenus,—y cymdeithasau gwahanol, a'r Band -of Hope yn llew- yrchus.. Mynychir y seiat yn dda, ond y cyfarfod gweddi heb fod eystal. Chwiorydd yr eglwys yn g we it hi o vn ard-derchog tuag at leihau y ddyled, ac mewn cyfeiri.adau eraill, C.aed gair gan y gwe-ini- dog-y Parch. W. Wynn Davies. Mynegai ei werth- fawrogiad o lafur ac ymroad yr aelodau, ac yn ar- bennig am ofal, ymroddiad a chydweithrediad c.alonnog y swyddogion yuglyn a'r achos. 'Caed ar- wyddion amlwg o fendith yr Arglwydd ar lafur y ddiadell1 hon. Cyflwynodd 'v C.M. ei gofion S'erchog at Mr. Wm. Edwards—s.wyddog vn v 'Capel Mawr,— ar hyn o 'bryd yn America. Agorwyd y mater "Ael- odaeth Eglwvsig a'i Chyfrifoldeb," gan y Parch. J. T. Jones, (B.A., B.D., Rhosddu. Cafwyd traethiad cryf ac ymarferol gan Mr. Jones, a chymhellwyd ef i an ion ei bapur i un o'n Cylchgro-nau. y C.M. nesaf yn B.rvmbo, Tachwedd 22,ain (ddydd Llun). I arwain gvda Hanes yr Achos, &c., Mr. Robert Hughes, Coedpoeth. Mater: "Y Sacrament o Fed- ydd." "Trefn a Chynhali,aeth y Weinidogaeth:" Trafo-daeth ar "y Cynllun," anfonwyd i ystyriaeth yr eglwysi. Rhoddodd y Parch. R. E,. Morris, MA., .arweiniad teg a grymu.s i'r mater, a chymerwyd rhan ymhellach gan amryw o frodyr. Wedi ystyriaeth faith a phwyllog, ar gynhygi.ad yr ysgrifennydd, yn cael ei gefnogi gan Mr. J. E. Powell1, Y.H., mabwys- iadwyd. cynHun y pwyllgor, a phenderfynwyd ei gyf- Iwyno i gymeradwyaeth yr eglwysi. Hyderwn y byddi i'r lslwyddogion egluro'.r cynllun, a'i gyflwyno-'n gyn- nes a chryf i'r eglwysi. Disgwylir adroddiad o'r hol-l eglwysi ynglyn a'r mater yn y c.I.: nesaf. Es- tynwydcroesaw caredig i'r Parch. W. W. Lloyd, o G.M. Arfon, ar e-i ddyfodiad i fyw i Wrecsam fel Ysgrifennydd "Cymdeithas Yswi.riol y Cyfundeb." Rhoed ariogaeth .ar i'r eglwysi roddi sylw teilwng i'r 'Sabo-th Dirwes.to:' eleni. Adroddiad P\yyllgor y C.M. (I) Maes holi y blaenoriaid yn C.M. Ebrill, "Y sefyllfa ddyxodol" (Cyffes Ffydd, pen. 41, 44). (2) Neilltuo. dydd o ymostyngiad yn unol a chym- helliad v Gymdéthasfa ddiweddaf. Cherwydd am- gylchiadau eithriadol brysur y cylchoedd ar hyn o bryd, teimlid anhawster i drefnu diwrnod, a phen- derfynv/yd fod y seiat ar ü:. y Sul cyntaf yn cael, ei threfnu yn gyfarfo-d arbennig i ymostwng gerbron yr Arglwydd yn yr argyfwng presennol. (3) Penod- wyd y Parch. J. Ellis-Jones, Glynceiriog, yn Ysg. 'Cymdeithas Cyd.-ddarllen y Beibl.' Gofynnir i'r Ysg. ymohebu a'r eglwysi ynglyn a'r symudiad ben- dithiol hwn. Adroddiad Pwyllgor yr Ysgol' S,aboth. ol i'w roddi vn y C.M. nesaf. Cadarnhawyd ymddi- swyddiad y Parch. R. H. Williams, 0 fod yn fugail eglwysi Llandynan a Phentredwr. Y mae yn myned i wasa.naet.hu .ar y miiwyr. Caed adroddiad pwyll- gor yr achosion newyddion gan y Parch. J. Lias Dav- ies. Pas-iwyd ein bod yn rhoddi gwahoddiad i'r Parch. J. Morgan Jones, Caerdydd, neu yr Ysg. Cyff- redinol i ymweled a'r Cyfarfod nesaf, ar ran y Casgl-

ORDEI'NIAD NEILLTUOL

Advertising

LLANBEDR.