Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE GHF-AT tw, ELSH REMBy RELIEF FROM 8 niiiiro'o i«5ghV.te5| < UAVltoo '"sreu 1 for Asthma E lor Bronchus* 8j ?ar Hoarser-ess is m sj tOk K a fcr Inrluefiza 9 nnnoM i lillljyil Most Soothing S w Warms tbe Chest §| iissr.lves the J'hlegm, St lor Sisigcrs « SB SB ■ V flPHPjjU a e C9BB f'ir Pil&lfC Spcftkcrj fin 2 If § I ills Bv Chemists everywhcrt |8 mlA! o it pjsfci- p""8t m- 1 B MUSH DAV1 £ «,^ Sf C'teraist, MACHYNLLETH. r HUGH I A V 1. COUGH MIXTURE PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM- GYMREIG. P'ESWCH AT ANiHWYLDERAU Y FREST, PESWCH IS. lic., a. 2S. 6c. PESWOH Nid rhaid i DAVIE'S COUGH PESWCH MIXTURE wrth ganmoliaeth-y PESWCH mae wedi bod o fLaen y cyhoedd er's PESW'CH blynyddau, ac y mae y perchenog, PESWCH drwy draul a lLafur di-ildio, wedi ei PESWCH berffeithio yn v fath fodd fel y mae yn PESWOH cael ei gydnabod fel darganfydd- PESWCH iad gwerthfawr at yr anhwylderau PESWOH uchod. Y mae miloedd Lawer wedi PESWCH cael iacbad, ac yn gwneud eu goreu PESWCH i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddef PESWCH Ni raid cymeryd ond UN DOSE er PES'WCH profi ei ddylanwad uniongyrchol yn PESWCH rhyddhau y P!h:egm, yn cliiio y iLlais, PESWCH yn cynhesu y Frest, gan weithio PESWCH bob Anwyd a Chrygni ymaith. Ni PESWCH raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a PESWCH Pheswcn ond gofalu fod potelaid o PESWCH DAVIES'S COUGH MIXTURE" PESWCH yn ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w PESWCH deulu at holl anhwyiderau y Gwddf PESWCH a'r frest os bydd DAVIES'S PESWCH COUGH MIXTURE wrth law. "SARZINE" BILOOD MIXTURE. CROEN IAOH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y mae y "Sarzine Blood Mixture" yn ei sicrbau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankeee iPatent Medicine; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, penddynod, etc., yn tarddu o waed drwg ac anmhur mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, is. ItC., a 25. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog- Jftfr*. nUGH 0 1 Vi ,g, S CHEMIST, MACHYNLLETH. LLECHWEDD-DU BACH HARLECH, Merioneth. MAE MR. JOHN PARRY JONES wedi ei gyfarwyddo gan MR. JOHN PRICE, yr hwn sydd yn ymadael, i werthu ar Auction yn y lie uchod, ar Ddydd (Jwener, y 16Xed dydd o Hydref, 1915, yr oil o'r Stoc a'r oil o'r Cnwd a'r Oifferynau, sef,y Gwair a'r Gwellt yn Lotiau cyfleus i'r Prynwyr; Swedes, Mangolds, Moron, a'r Pytatws—y doreth mewn Rhesi; y Ceirch a'r Haidd a'r Gwenith mewn sachau. QWARTHEG 15 o Fuchod godro; 4 o honynt yn Heffrod newydd ddod a Lloi; 3 o Heffrod1 eto gweddgar, yn codi yn dair oed. Tarw dwy flwydd rhagorol. 4 o ddynewid beinyw addawol; 9 o ddynewid gwyrfod cryfion; 18 o Loiau da. CEFFYLAU: Caseg dair oed; Eboles eto yn codi yn &ir; 3 Eboles eto yn codi yn ddwyflwydd, .ac 1 Cyw rhagorol. MOCH: Hwch ac 11 o Berchyll tua dau fis oed. Hwch eto i ddod a Moch ddechreu Tachwedd. 20 o Wyddau. OFFERYNAU Engine tori gwair, Chwalwr, Cribin Wair. Tumbler, Trol, Dogcart, Ogau, Drag, Scuffler, Chaffcutter, Pulper. Crusher campus bron yn newydd. I ddechreu yn brydlon am 12 o'r gloch. Dymunir ar i bawb fod yn brydlon gan fod y gwaith yn fawr. Rhoddir coel gyda meichiafon boddhaol am y sjpniau o 62 ac uchod, hyd Ffair y Penrhyn, MAl yr 2il, 1916; neu discount o 6c. y Bunt am Arian Parod. Am ychwaneg 0 fanylion, ymofyner a'r Arwerthwr yn Penlan, Penrhyndeudraeth. Dymuna yr Arwerthwr alw sylw y Cyhoedd fod y Stoc uchod oil o nodwedd rhsagorol ac mewn He eyfleus. ARGRAFFWYD GAN Beiblau Cymraeg JYDAG ENWAU Y LLYFRAU WEDI EU TORRI AR Y DAILENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Corners, Red under Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nonpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau 5 6 a Chynorthwy'r athraw 7 6 Gyda'r Post-4c. yn rhagor. Mae rhwymiad y rhai uchod yn nodedig o hardd, ac amhosibl cael anrheg well. jwerthir pob math o Feiblau Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. Gyda holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn liythyren goch; French Morocco, round corn- ers, red under -old 2s. 6c. eto Yapp 3s. eto, Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 3s. 6c., postage 4c. E. W. EVANS, CYMRO OFFICE, DOLGELLEY X Stop one Moment. X OH, DEAR DOCTOR, MUST MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE. BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS I TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is an essence oi the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per- fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2S. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take I Cures Quickly I Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol: Llawer o ddiolch am y Balsam of Honey;' teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (' re- Laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. —Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llund,ain. I consider I have derived considerable benefit from the use of your marvellous remedy- "Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. From Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. Dear Sir,—It gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your Balsam of Honey' on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I can vnture to express an opinion as to its effect in securing for the throat freedom of action and flexibility." Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. P E. W. EVANS, YN EI SWYDDFA ARGR'AF r INDIVIDUAL I Communion Cups. I FOR LIST OF JM Patent 9 ideal Outfits and I 1 Bamtties on Approval 11 (CARRIAGE FRJEE), Write to THE MAKERS- I Townshend's Ltd., Ernest St., Birmingham. I WAR CRISIS.-Will you show your Patriot- sm by seoding your order to keep our Workpeople going ? H'FISIGORA Registered Trade Mark (Nid oes UI1 yn genuine' hebddo). DYMA Y FFDDYGINIAETH OlUtU A DIOGAIAF AT DDIFFYG TREULIAD J "iN El WAHANOL FIFLRYIAU. TESTIMONIAL. Ffynongroew, M'Ostyn. Yr wyf yn cael fy mlino yn fawr gan Ddiffyg Treuliad. Cynghora cyiaill i'r hwn sydd wedicael ei Iwyr wella gan eich FFISIGORA fi anfon am botel o hono. Byddwch cystal ac anfon potel fawr mor fuan ag sydd modd. Amgauaf P.O. am 38. j Mewn potelau (cludiad rhad) is. 3c. a 3s- eddi WTth THE CHIEF CHEMIST, FFISIGORA" WORKS, ABERGELE. NORTHERN ASSURANCE COMPANY LTD. TAN BYWYlJ BAIWWAIN TY-BORtAD o Swyddfa Liverpool a Gogledd Cymru: 5, 1 ithebari. St., Liverpool o Trysoifa (1913) 18,253000. 1 A. HOMR FOM HOME. CARTREF ODDICARTREF. D. J. TRUSCOTT. (PANT-Y-CELYN HOUSE). 87, Matylands, Rd., Paddington, LONDON, W. | MODERATE CHARGES. 1 Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station, Fare by Bus id., by Cab is. Telephone No. 7087, P.O., Hampstead. YN AWR YN BAROD. 1 Cyflawnder Bendith. Sef 1 PREGETHAU !1 Gan CHWECH AR HUGAIN 0 WEINIDOGION Y METHODISTIAID CALFINAIDD YNG NGHYMRU. (Gyda Darlun o bob Pregethwr). J Dan Olygiaeth Y Paroh. D. Mardy Davies Mewn Llian Destlus 3/6 net gyda'r post Mewn Lledr Hardd, Ymylon Aur 5/- net gyda'r post. Telerau Arbennig i Lyfrwerthwyr. Pob Achebion i'w hanfon i'r- PARCH. D. MARDY DAVIES, Pontycymmer, f GLAM., S.W. 1 DOLGELLAU. d