Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

NODION 0 FALDWYN.

LIVERPOOL A'R CYLCH.

NODION 0 LEYN.

MEIRION AR GLANNAU.

NODION OR DE'HEUDIR.

News
Cite
Share

NODION OR DE'HEUDIR. Nid s-eithwyr ond pedwar.—Bu Mri. Wm. Daniels a Howel Davies, Tabor, Maesteg, gyda'r Parch. T. R Williams, Abercynffig, ar ran y C.M. yn Penuel, Caerau, yn edrych i unfrydedd yr eglwys yn dewis blaenoriaid. Nis gwyddom pa nifer oedd wedi eu galw, ond deallwn fod pedwar wedi eu dewis:—sef Mri. Wm. Jones, Mitchell, J. D. Morgan, a Lodwic. Y gwr o Gellilenor.—Yn C.M. Gorllewin Morgan- nwg beth amser yn ol derbyniwyd nifer o flaenoriaid yn aelod-au o'r C.M., ac yn eu plithi Mr. Tom Eyans, o Garth, Maesteg. Gofynwyd ymhlith eraill y cwest. iwn, "A oeddyc-h yn disyl am y swydd?" Yn wa- hanol i'r lleill atebodd Ir. Evans ei fod. Synnodd pawb at yr atebiad, a chwarddwyd tros y le. Esgor- odd y rhesymau gonest roddodd tros chwennych y swydd ar ddagrau o lawenydd. Y mae yn wr o am. ryw ddoniau, ac y mae wedi ei ddewis yn Ysgrifen- nydd (gohebol yn yr eglwys y perthyna iddi. E.fe a'i barc-hus weinidog fu yn Rhymney yn gwahodd y Sas-siwn i'r Garth yn Ebrill nesaf. Cyfarfod Cenhadol.—Yng Nghilfynydd nos lau di- weddaf bu y Parch. R. J. Williams, Lerpwl, a Miss Arianwen Evans ar ran y genlhadaeth yn annercih llond y festri o wrandawyr astud. Tystiolaeth y rhai oedd yn bres-ennol yw eu bod wedi cael cyfarfod eithriadol o dda. Croesaw i wr teilwng.—Yng Nghymdeithasfa Chwarterol 'Rhymney ac yn Undeb y Bedyddwyr yn Heolyfelin, Aberdar, estynwyd croesaw gyda churiad dwylaw i Syr W. J. Thomas, y bonwr hael o'r Ynys- hir. Daeth i'r ddeule i ddadleu hawli.au Ysibyty Netley, a phwy yn gymhwysach nag ef i siarad ar ran yr ysfoyty, gwr sydd wedi cyfrannu miloed'd ar filoedd ei hun at yr achos teilwng. Ca yr eglwysi o bob enwad gyfle yn fuan i wneud ei rhan, a gobeithio na fydd vr un aelod na gwrandawr yn gadael i'r blwch casglu f-ynd o'r tu arall heiibio heb sylweddoli mai ei ddyledsw-ydd a'i fnaint fydd dangos yn ym- arferol ei gydymdeimlad a'r clwyfedig sydd yn di- oddef mewn canlyniad i'r aberth wnaed i amddiffyn baner ein gwlad. Trefnir Saboth neilltuol i wneud y casgliad, a cha pob dosbarrth gyfle i wneud ei ran. Yr wyl bregethu.—Gwasanaethw-yd yn y lleoedd canlynol eleni -gan y gwa'hoddedigion canlynol:—Cil- fynydd—Dr. Cynddylan Jones, Caerdydd, a'r Parch. Wm. Davies, B.A., Caerdydd. Ynysybwl-Parchn. John Roberts, M.A., Caerdydd, a D. E. Thomas, Treforris. Caerphily-Dr. Moelwyn Hughes, Aber- teifi, ac E. [Reesl (Dyfed), Caerdydd'. Gyfeillon— Parchn. S. T. Jones, Rhyl, a Richard Roberts, Glyn- corrwg. Brynsion, Aberdar—Parohn. Wm. Thomas Maesteg, ac M-. P. Morgan, Blaenanerch. Nazareth, Trewilliam—Parch/ Wyn Davies, Rhos. Castellnedd -Parchn. John Roberts, M.A., Caerdydd, a Howel Harris Hughes, B.D., Lerpwl.

GWRECSAM. 4