Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

y CWESTIWN 0 IECHYD Y MAE y cwestiwn o iechyd yn fater sydd yn sicr on dal yn hwyr neu hwyrach, yn enwedig pan y mae Influenza yn beth mor gyffredin ag y mae yn awr, felly da fuasai i ni wybod beth i'w gymeryd er gwrthweithio ymosodiad yr afiechyd poenus hwn-yr Epidemic Catarrh, neu y ffurf fwyaf chronic o Anwyd.-I'w ymladd pan o dan ei ddylan- wad andwyol, ac yn enwedig ar ol ymosodiad gan y bydd y cyfanseddiad y pryd hyny mewn sefyllfa isel, ae yn agored' i'r afiechydon mwyaf peryglus. A ELLIR OSGOI AFIECHYDON. Gellir yn ddiau yn fynych. Dywed hen air, Fod pwyth mewn pryd yn arbed aaw,V a phe buasech ar un. waith pan y teimloch yr arwyddion cyntaf fod rhywbeth allan o'i le gydaeh iechyd yn defnyddio rhyw foddion syral i wella y eyfryw, busaid yn osgoi naw rhan o ddeg o'r afiechydon sydd yn ymw-thio i'n cartrefi. PHI RIANT YW Y CORPH. Llawn o fAn ranau mwyaf delicate, a pha.n y rnae ub yn cael ei aumliarii, teflir y cyfan allan o drefn os lit roddir ef yn iawn ar unwaith. Auwyd, Diiyg Tmaliad, anhwytder ar yr Afu, neu boen yn y Lwynau, neu yr ychydig anoeihineb yr ydym oil yn jahrygurdeb a aiiri bywyd yn agored iddo (megis bwyta yn rhy gyflym, peidic eymeryd digon o aeibiant, poeni yn ormodol yngliyteh helyntion, See). Yr oli yxi tueddu i anmhani rhyw ra» o r peiriant dynoL la^u wanvdhti » thafta y eyfaa aHas o drefa, Y TONIC M WYA.F AIXJYFNERTHOL. I f v .J.V I 1::1., .I?ä L. 'A" Gwna Tonic a adgyfnertha ac a ddirwyna i fyny yr holl beirianwaith waith mwy rhyfeddol na photeleidiati (I g^ffyriau. Dose QUININE B/TTERS BWILYM EVANS pan ydych yn teinalo heb fod yn dda fuaeai just" y pwyth mewn pryd" i cbvn Gs ydych yn aii&eh, se mewn ystad o wendid, os ydych yn fceimlo ya isel eich hysbryd trwy orl&fur gyds'r meddwl neu1 r eorph. Os ydych yn dioddef oddiwrth Gmr yn y Pen, nets DdiSyg Tretiliad aei Ddiffyg Cwsg, e&d ydych yn yn "it/ Bnydd QUININE BITTERS GWILYM EVANS, ohwi yu fuan mm trein, ac atch Lbmw âtlrydlHo ieehyd. Gwna ddyn newydd o honoch, nes y byddoch yn teinilo fod bywyd yn Msser yn lle bod yn faich. Gellir em! QrININE BITTERB GWTLYM EVANS, gan tmrhyir Ffeijllwr neu Blorsd, E§WI 2b. 9C. a 4s. 6c. yr Ond gofalwch fod yr enw 0WIL M EYANB ar y iab@lt stamp, a'r hotel, h&h yr hyn aid om yr vto yn genuine. s>Bs»om^isroc3-ioisr = Quinine Bitters Manufactariuy Company Limited, Llanelly, S. Wales fi'mmmmm mm mmm:¡:¡; II. æ! ææ :æææææ:l'J. H? 1 y°' ? I Ydych I •j? Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn$ 4? hwn. Clywir ef dros yr lioll fyd. Y» •I? mhob iaith ceir ymholiad cyfy.styr i 3? 4j "Sut yr ydych?" Yr un dyliead a H? 4? dynaaniad mawr cyffredinol yw iechyd »J? i|i da. Dywed y meddygon medrusaf ac *J« i!i enwocaf fod pedair rhan o bump o'r Us holl afiechydon yn tarddu o ddiffyg j|« iu treuliad neu sefyllfa afreolus yrafu a'r i|s sift ymysgaroedd. Mae j Beechains | 1 Pills M yn gwella pedair rhan o bump o'r holl jp Tfc afiechydon trwy symud ymaith yr 3T aehos. Maent yn eich cryfhau ac yn !j| ymlid ymaith yr amhuredd a achosant deimladau o drymder a blinder— S: rhybuddion Natur o annrhefn. Mae 3? BEECHAM'S PILLS yn cadwpobl yn 11awen ac ^ai eu gwneud yn siriol. Drtna'rfeddyginiaeth fwyafygwyddis V g? am dani i gryfhau y cylla, gwella y •*? treuliad, a rheoleiddio yr afn, yr -g H? elvrlod, a'r ymysgaroedd, mewn gair W maent yn feddyginiaeth anfEaeledig W S i>cl1 ii m Cadw yn Iach. n m $Gwerthir yn mliob man mewn blychau, 1/1J Sti :i: (56 o belenau) a 2/9 (168 o belenau). ji| I THE GREAT WELSM REMEDY. 41 RELIEF FROM 5 MINUTES igouGH teir Coughs DAVIES'S for Colds tor Colds for Asthma for Bronchitis for Hoarseness a a a ■ a for Influenza p.nnnH uuuun dissolves the Phlegm for Singers — M me n nnaniM ■ im mi for PaMie Speakers MIXTURE HUGH £ ||Y^|^ £ ^|| I HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM- REIG. AT ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. is. xjc., a 28. 6c. Nid rhaid i DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth—y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddau, ac y mae perchenog, drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mae yn cael ei gydnabod fel darganfydd- iad gwerthfawr at yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddef Ni raid cymeryd oDd UN DOSE er profi ei ddylarrwad uniongyrchol yn rhyddhau y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu y Frest, gan weithio bob Aawyd a Chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Fheswch ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE" yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl anhwylderau y Gwddf a'r Freet, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. SARZINE" BLOOD MIXTURE, CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae y Sarzine Bloed Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicine; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allaa, scurvey, doluriaa, penddynod, etc., yn tarddu o waed drwgr ac anmhur, mynwch botelaid o Sarsine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, is. tie,, a as. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yo ychwanegol, oddiwrth y perchenog- Mr. HUGH OA VIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. CLARKE'S B41 PILLS. cjto be relied upon to core in either lex, all acquired or constitutional Discharges from the Urinary Organs, Gravel and Pains in the back. Free from Mercury. Established upwards of 50 years. In boxes 4* 6d. each, of all Chemists and Patent Medicine Vendors throughout the World, or seat for sixty stamps by the makers, The Lincoln and Midland Counties Drug Company, Lincoln. THE BEST TEA IS tlb. & 41b. lead Packstss I, ) ¡ I II .'ALADDtN'$ MAGfC. I ■ r- 8ac ft I. M. per ibs. ALADDIN'S MAGIO TEA. RICH, DELICIOUS, FLAVOUR. Wholesale only of W. Wnxuitt & Co., T,-4 Merchants, Button St., Liverpool- Argraffwyd gan F, W. Fvans, yn ei Swydgfa Argraffo. Dolgellau.