Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

TYSTEB Y PARCH. W. LEWIS,…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TYSTEB Y PARCH. W. LEWIS, PONT. PRIDD. Dymunwn gydnabod derbyniad y symiau canlynol tuag at y Dysteb uchod. Derbynied y cyfeillion caredig a'u hanfonodd ein diolchgarwch mwyaf di- ffuant am danynt. Carem i bawb sydd yn bwriadu taflu eu hatling i'r Drysorfa hon wneuthur hyny heb fod yn hir, gan y golygwn orffen y casgliad mor fuan ag y byddo modd. '}f'¿.¿;f( f., s. d. Enoch Davies, U.H., Treherbert i i o Eglwys Bethania, Maerdy i 12 o Eglwys Ystradmynach i o 9 Eglwys Aberfan .1 o o Eglwys Hermon, Dowlais 1 3 6 Eglwys Bethania, Pendeulwyn o 7 6 Parch. Wm. Lloyd, Bryntirion, Pontypridd 0 5 0 Parch. J. O. Jenkins, Gilfach Goch o 5 o Eglwys Bryntirion. Pontypridd oxo 6 Trwy law Mr. Morgan Jenkins, Abertawe :— Alderman Benjamin Jones, U.H., Abertawe i i o Morgan Jenkins, eto 1 1 o Mrs. Phillips, St. David's Villa, eto o 10 6 Parch. W. E. Prytherch, eto o 5 o W. P. Williams 050 Mrs. Pritchard 0 5 0 Miss Rosser o 5 o Dd. Walters 0 5 0 D. J. Davies -0 5 0 Dd. Williams, Russel St. o 5 o Mrs. Morgan Edwards 0 5 0 Mrs. Abram Tohn I o 5 o Morgan Thomas o 10 6 Captain Mendus o 3 o Harries Singleton o 2 6 Rowlands, Calvert Terrace o 2 6 W. Jones, St. Thomas o 2 6 R. P. Evans, Argyle St. 026 James Davies o 2 6 J. S. Davies 0 2 6 D. R. Jenkins. o 2 6 W. H. Davies 026 Thomas, St. Thomas o 2 6 Evan Williams, Sea View o 2 6 W. T. Jones 0 2 6 D. G. Morgan o 2 6 John, Post Office o 2 o W. Morgan, Laurels 0 2 0 W. Jones, J.P. o 2 o Inspector Parry 020 Inspector Davies .020 W. Owen 0 2 6 Rev. T. E. Davies o 10 6 John Evans, Hatter 026 Rev. Evan Evans 0 2 6 Jacob Pendrv 0 5 0 Bennett, Terrace Road o 2 6 D. R. Evans, Brynmor Road o 5 o Rev. Walter Davies o 10 6 Rev. Lewis Richards o 5 o Thomas Davies, Pontardulais o 10 6 Rev. Rhys Morgan 026 John Fox, Pontycymer o 2 6 Dd. Rosser 1 0 2 0 Meyler, Draper o 10 6 Rev. Picton Evans, M.A., Morriston o 2 6 Smith, St. Brides 0 2 0 Lewis Morgan .026 Rev. T. R. Willams, Pyle o 2 6 Rev. W. Richards 0 2 6 Cornelius, Trelalas o 2 6 Nicholas, Aberavon o 2 o Messrs. Davies, Bros., Pontycymer o 2 6 Rev. D. E. Thomas, Morriston 0 2 6 f Thomas James, Porthcawl 0 2 0 Diolch yn fawr iawn i'r gwr anwyl o Abertawe, am gasglu mor rhagorol tuag at Dysteb ei hen gyfaill y Parch. W. Lewis, a hefyd i'r cyfeillion gyfranodd mor haelionus. í Ar ran y Pwyllgor,— r Edward Jenkins, U.H., Caerdydd, Cadeirydd R. A. Lewis, Lloyds Bank, Pontypridd, Trysorydd. Parch. W. Daniel, Trehafod, Pontypridd, r Ysgrifenydd. r

SITTING ON THE STILE.

Advertising