Hide Articles List

19 articles on this Page

^foMJOjRTUNE,1

11l'. ) XXVII.—"KIND IS MY…

DOMLGRANT.

----- --._--------._-----THE…

------THE MANSEL ESTATES.

-----------jTHE NOHTii WALES…

Y GOLOFN GYM11EIG .

e AT EIN GOHEBWYR. *

. CYNGHOR I FERCHED IEUAINGC.

News
Cite
Share

CYNGHOR I FERCHED IEUAINGC. Gellir ystyried benywod, fel blodau, yn wenau creadigaetb, wedi eu bwriada i sirioli dyn ar ei daith trwy fywyd ac fel blodau, y mae yn rhaid iddynt roddi eu p^rarogl, onide amddifadir hwy •'r attyniad, ag y maent wedi eu breintio ag ef. Yu nhrefn Rhagluniaeth y mae rhan fawr o ddedwyddwchdyn wedi ei ymddiried i ofalbenyw, ac y mae gweinyddiad priodol o'r ymddiriedaeth hono, yn cyfranu yn helaeth i'w dedwyddwch daiarol ei hunan ond y mae llawer o ferched ieuaingc yn porthi eu hunain ag opiniynau ffol gyda golwg ar garu,—y maent mor ffol a meddwl fod yn rhaid iddynt H Gwympo mewn cariad," neu Fod yn glaf o gariad," gyda phob segurddyn ffol fyddo yn gwisgo cot yn 01 y ffasiwn, neu a. fyddo o ymddangosiad gweddol dda, ac yn talu sylw neillduol iddynt. Nid oes g-an reswm, barn, ac ystyriaeth, yn ol eu tyb hwy, ddim a wnelont a chariad; felly y maent yn ymollwng i'w teimladau, ac yn rhoddi eu cwmpeini i ddynion ieuaingc, yu ddiystyr o rybydd, cynghor, neu erfyniad. Dirmygir trist- weh tad a dagrau mam, ac yn fynych atebir hwynt a geiriau chwerwon. Defnyddia. eu car. iadon eiriau gwenieithus, ac y maent hwythau, fel y pryfyn ffol, yn chwareu o gylch y fflam angeuol, yn goddef eu hunain i gael eu swyno i ganol trueni. Ferched ieuaingc, gochelwch y fath esiamplau ciliwch oddiwrth y fath dybiau gau. Deallwch fod eicb serchiadau dan eich aw- durdod eich hun: fod serchiada.u pur yn sylfaen- edig ar barch-mai rhinweddau teilwngmewn dyn yn unig all sicrhau parhad cariad priodasol; ac os nad yw y pethau hyn ynddo, nid oes gan eieh serch yr un sylfaen twyilodrus yw, ac nis gall barhau. Ffrwynwch, gan hyny, eieb serchiadau yn egniol; cyst i chwi lawer llai o boen i'w mygu yn y dechreuad, na nychu trwy flynyddoedd o otidiau ag sydd yn rhwym o ganlyn priodas ang- hydmarus. Gyda phob merch ieuangc y cwestiwn mawr ddylai fod mewn perthynas i'r hwn sydd yn wyzyg ei liun iddi yw, "A ydyw ete yn deilwng o fy serchiadau ?"' Ei hamcan cyntaf ddylai fod i benderfynu hyny. Dylai sylwi arno yn fanwl a meddylgar, ac astudio ei gymeriad, fel yr amlygir ef yn ei wynebpryd, ei eiriau, ei ysbryd, a'i weithredoedd. Dylai trwy ei rbieni fynu gwybod ei hanes flaenorol, a gwyhod yn enwedig a yw wedi bod yn fab ufudd ac yn frawd caredig. Mae y peth olaf hwn yn brawf o'r mwyaf pwysig, er yr esgeulusir ef yn gyffredin ond gallwn fod yn dra sicr am y dyn ieuangc nad oedd yn fab serchog ac yn frawd cariadus, na fydd, ac nas gall fod, yn wr da.—PARCH. T. LEVI.

ENGLYNION

Y PEIRIANT GWAIR.

YR IAITH GYMRAEG.

JACOB YN BKTHEL,

LLONGYFARCHIAD

--.-TANBELENIAD ALEXANDRIA,

THE CHILDREN'S HOUR

__---"-----_-THE FATAL ACCIDENT…

-------------"--THE SWANSEA…

[No title]