Hide Articles List

10 articles on this Page

SIR TOM.

CARDIFF MUSICAL ASSOCIATIONS…

[No title]

AT F A U L T. I!

T TWO OPINIONS OF CAPTAIN…

FEMININE FOIBLES, FANCIES,…

THE ALLEGED SWINDLING NEAR…

[No title]

-------lY BARDD CYMliEIG.

News
Cite
Share

Y BARDD CYMliEIG. BARDDONIAETH. f CAN I'R LLYTHYR-GLUDYDD." (Buddugol yn Eisteddfod Gwynfe, Nadolig, 1882X pwy yw'r gwr a welir beunydd "Xn rnyn d allan ar pi daith, Gan wvriebu poh rhyw dywydd, I gyfiawrti'i orchwyl waith ? Lhtliyi-gliutyiiJ ydywkwnw, Ac mae'11 ddyddiol dan ei bwc,— T inae pawb yn hoflB'r enw. Ae mae pawb yn puicliu hwn, Drwv yr oerni, a thrwy'r eira, Dan y tjwres, a thrwy v gwlaw. Y11 feunvtidiol hwn ft deithia A llrihyraii yn ei law wy y dyffryn, tros y bryiiiau, fV a hwn yn mlaen yn hy", A jjonchfygu yr holl rwysti'au, Kr ein gwasanaethi Ill. Dyga üwu i ni newyddion o b lldemu'r eang fvd, Oddiwi th ein her, gyleitlion, Hydd YI1 aliwyl 'in o hyd Wedi agor y gaimdlen. Daw yr adeg ger ein bron, Pan y treuliem arian llawen ) gydehwareu'n Ilanciau Ion. Cluda'r Llythyr-gludydd fiy .Mlon Llvthyr bachgen (at ei dadi, SyJd yn ymladd a geivniori Oieulon, mewn est.nViol Wlad Pan .1rll\rllenaïr tad y geiriau, to Anwyl da(1, yr wyf yn fnv." most, nga ar ei liniau 1 roïr clod i'w Arglwydd Ptiuw, Dyga hwn i'r weddw unig Llythyr llawn, ddaeth dros y ill, Otidiwrth ei mab caredig, G ydaz 1\, ian tddi hi Y niae'r geiriau wna lefarn • ill ei gwneyd hi wrth ei bodd, Ond I{wllaï chalon wan hi lainu M wn ilawenydd Ern y rhvxtu 1 Curia hwn bob rhyw newyddion Yii ei lythyr-gtid bob dydrl, Bha; wiui chwaiu rhyw obeil.hiOB, Ac gwna i deimlo'n brood. Dj 1 ni r newydd hwnw All ein gwneyd yn iaeh a ilon, Dyga hefyd newydd eliwerw; Bydd fel saeth yn brathu'n bron. Ar ryw foreu, fel arferol, Galwai'r Llythyr-gludydd Hon. A gwresawn ef yn siriol, Heb fod dim yn blino'm tron; Ond, ti-y'm gwyneboll yn welw! Dyma lythjr ymyl-ddu, A chyuwysa'r newydd chwerw Am farwola.ct,b cyfaill cu. Carir. hwn yo amgauedig Mewn caii idlen, eiriau sere:I, Oddiwrth y mabcaredig, At ei fwyn anuylaf ferch eneth hon y glanddy it" Yn fwy anwyl nae o'r A gwna'i llythyr hwn i envi) Yn el in on wes "sercliusViaa. Gwelwll tody Llythyr-gludydM "fll wir gyirwng i ni gyd, Anfon llythyr, neu ryw newydd, H rail id I bob rliyw barth 0'" byd Gwasanaetha fel "ntgesydd Dros y ferch. y tarn, a'r tad, Dros y bachgen deLnla awydd. Am gae! gair o dir ei wlad. Rhoddwn glod i'r Llythyr-gludydd. Ac anwyl-.vn ef o byd,— Am ei ynidrech drosoin beunydd, Gwnawn ei barchu ef i gpl Mae'n ddyiedswydd i'w anwylo, Peidio dangos iddo wg.— Am mai drosom ni gwna gario Pob newyddion aa It drwg. Gwynfe. 11. G Rirririrs (Melodydd). SAMSON YN TYNU Y TY AR EI BEN. (Cyd-fuddugol). Y Philistiaid ffiaidd hyny Oedd yn llawn llawenvdd byw. Un diwrcod, wrth abeitliu Aberth mawr eilun dduw Cydynfydu wnai'r cynllwyniou Am i dagon, ddehr dyn. Roddi Samson yn y carchar Oeraidd, ty wyll, wrtho'i hun. Mewn gwalltgofrwydd melldigedig, Gyrll i'r carcuar-dy wnawd, Am gael fSainson oddiyno, Ger eu bron yn destyn gwawd Pan yntetthio tuag yho Gyda'r llanc yn llaw yn llaw, Hawdd adnabod mai dalt ydoedd, Wrth ei weled ef o draw. Daeth i'r ty lie trigai tyrfa Fawr o ddynion retiloii iai, Yr Arglwyddi a'u inawrhydi Ydoedd yno yn ddllai Wedi cyrhaedd y coiofnau Oddifewn i furiau'r ty, D'wedodd wrth yr hogyn hwnw, 11 Gollwng bellach, gollwng rt," Wedi sefvll wrth y seiliau, Troddei wyceb tua'r nen, Gwaeddodd, Arglwydd lor. atolw«, Clyiv fy llais o fewn i'r lien, Cymorth fi fel y dialwyt, Ar y genedl giaidd hon, Am y weithred ryfedd h >no Wnaethant ar fy llygaid lion." Gyda hyn yn dyn ymaflodd Ar ei dde a'r aswy law. Yn ngholofnau yr adeilad, Tynodd arnynt yn ddifraw, Xes y siglodd ei sylfaenl, Cwympodd muriau'r tv i lawr, Gwyra gwragedd y Philistiaid Gaad ca 11add VIl dyrfa fawr. Samson hefyd a faluriwyd, A'r amraniiad gyda'r ilu, Teimlai'n foddlon gael eu gladdlll Tan holl bwysall hen y ty Gwell oedd y gwron cawraidfl Fanv dyrfa fawr. Er c-ael gwir ddialeddd arnynt, Tynu'r ty a wnaetb i lawr. Llanelly. JOJllf JAMBS (loan OWYIIL). Y CAUAD SABBOTHOV ("TheSunday Closing.") •- Hosana haleliw ia, Daeth dyad o JubiM, Drns 1101! derfyndir Gwnlift Llawenvdd QlWY i ni; Mae Satan o fewn rhwvinyn, A chadwyn am un dydd Or wylhnos drwy y ftwyddyn- Cawn bellach Sabbath rliydd. Pihyw ddechreu o'r milflwyddiant, Neu rhan o'r amser gwiw, Sabbath mewn llawn seiblant hynod, 011 id yw ? Gwel'd Satan o fewn carehar Am ddi wrnod o 00b saith YJ1 fuan del o'r ddaear O'i afael ef a'i waith. Mae meddwdod wedi maeddu Myrddiynau dan ei draed, A'u gwneyd i yindrabaeddu Pel mocli drwr ddwra llaidj A dydd yr Aralwydd ydoedd T prif mewn gwlad a tlire, Y11 Nghymru, yswaethisoedd, I salhru deddfau'r N e'. Ond bwyell cyfraith dorodd Y dy.id pwysicaf ffwidu, Rliag meddwj IIIw7 0'11 lianfod, Pan bvddwn yn cytlgwrdti Bliaid i ni mwv i rbodio In uniawn, onide? Ni gawn ein liescymuno Fel meddwon oil o'r lip. Cawn bellach dreulio'r Ssboath, Heb ieddwor. yn ein JJ wlad, A daw o hyny doraeth 0 wir fendithion mad; isgol Ian Sabbothol 1 wyboa ei gwir wertb, A'i llafur 'n y gorphenol Mewn -nwyfiant at mewn nerth. Fe fwytir ae fe wisgir, Ynolffasiy au'r byd, Ac odid imd ynd,lygir Fel bonwyr oil i gyd Bydd hwyl ar waith a masnach, A chref.y dd fydd yn lieu, Kes byd do (rwaiia be'.laeh Heo ail o dan y Nen, Crecliwened marclied Seion, Abloeddied mdhioll Du* Fe goncrwyd ein gelyni >n. lieb golli un dyn byw Gwr ndawyd ein gweddiau, Mae buddugoliaeth mwy Cawn bell oh fwynhau Srwythau Yr lesu a'i farwol jflwy. Prophwydwyd am y g&reg A dotwvd Hid a lIaw. Y byddatiddi chwaneg, Y11 ddirfawr ddydd a ddaw. Ymdreiglo mae yn hwylus Fel mynydd yn ei 1I1"lIIt. Gan tiaddu'n ogoneddus le i'r Saint. Fel gwyryf gwelir Seion, Ac ieuanc iawn ei ewedd, Yn ol gorcfi inynion Hi Duw yn llawn o h-di; Drwy ei gwinllauoedd gwelir Ol UiJur gyda llwydil, A doni.ui'r nef a daeuir Yn hawddgar yn ein gwydd. 0 honi megir cewri, I sefyll dros eu Duw, I hwylio dros y weilgi I nieiiw'n tyw; A mudmd eauad Sai bothol yn ein dydd, I gyrhaedd dwyfol fwriad o gael eneidiau'l1 rhydd. Hirwain. G UTW DDU. PENILLION AR OL Y DIWEDDAR WILLIAM JONES, REGENT-STREET, AbERAMAN. Paham, 0 Angau erch, Gwnest ollwiig marwol sseth. Nes datod clyniau serch A dWYII i'r bedd yn gieth- Un fynai'n ilwyr gyfyngu'i hun 1 deithio llwybrau rhinwedd Mae'r blodau gasglodd ef Ar hyd ei llwybrau hi. Yn dal o hyd yn wyrdd YII g.,r 0 i enw CII Tragwvwa'r craed a'r dwylaw nghyd Pu yn eucasgluyn y by*. Mae'r Oristion tra'n y tx-d-j fal" a'r heulwen gu. Fail fyd(io'i siriol we(ld n,iighudd dan gwmwl du. Fe aeimm- effaith hwn o hvd J.)¡W.r'l' cwmwi tew, yn lloni'n byd. Du (fwmwl vdyw'í- bedd Orchuddiii gorph y sant Ni welir mwy mo'i wedd Y11 ngynlluniadau'r plant "Ond ei gyineriad gloew Disgleirio drwy y cwtuw 1 du. Er i ti, Angau duo I ollwiig ato'th saeth, A dwyn ein blaenor" cil 1 wkelod bedd yn peth- Mae'i enaid mad o fewJJ y lIef- Yn seinio'n Ixraidd iddo ef." Er wylo dagntu'n Ili- Mewn hiraeth am ein tad; 'R hwn fu yn dwr i chwi— Ac amddiffynfa fad: Ha, dyma falm, fedr wella'ch briw, jMttetttd 'r amddifad eto'n fyw. Er colli'ch cydmhar pur Yn nghanol anial blin, l'l'idiwc\¡ tliw..loni':¡ wir, Arglwydd un Ie, Barnwr gweddwon ydyw eI- Ar ei orseddfainc yn y nef. O pwyswch ar yr Hwn Y pwysodd ei drwy'i oes, Cysegrwch fywyd crwn 1 gamyn Crist a'i groes. Cewch eto gwrdd ag ex ryw ddydd Ar lewyrch gVyrddiou Gwlad y Aberaman. BDWAM) FHIIAJW.

[No title]