Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

i ^ADDEFIAD TICHBORNE.

News
Cite
Share

i ^ADDEFIAD TICHBORNE. Gan 'Korien." feis?°^yno<ld," medd yr hawlydd, "hen ysgol- ftooe °oer Ti-ch borne i mi pa betli a wnelai 'V\ep yatau pan elent allan i rodiana? i ]a e"Wn i, 'yr oeddwn i yn arfer myned *Wod baddonau a baddo yno, ond am ^'estr! 0. 7r oeddych yn arfer myned i'r chwareu billiards.' Gwyddtvn °aftVs ^!a"lV'ydd) fod hyny yn wirionedd, hyjL .^r wdd Bogle y Negro wecli mynegu hyny 1 rn'- Gwyddvn y byddai dadguddio bor/ aw"r yn digio yr Arglwyddes Tich- ei Chatillon, yr ysgolfeistr', ac yn HoIjij01 gas iddo. Yr oedd hi, yn nghyda J>an J5? a y cytieithydd, vn bresenol hyn mewn atebiad iddo. ei fQ(i Chatillon, 'Na, na.' Ond fe liaerais id(i0 w^^°nfc(ld, ac vn y diwedd gorfod I. 9 y yn wii'- ond mai a 1 edrj-ch ar eraill yn cli-wareu billiards Ai- ac na byddai yn chwareu ei hunan. pun Chatillon gyda mi tu-ag awr o a-mser, V^'fedi ,5mada^"(>dd mevvn nwvdau drwg. 8*e.stdl *f ,f7ned allan arosa^som yn y glwVr]/ y dVdd hwnw. A mso;3d: yr Ar- Wedi §yda- ni hyd ddeg o r gloch o r nos. glfrVj i ^latiHon yma-dael. dywedodd yr Ar- yn <:s *0(1 yr ysgolfek-t-v wedi arfer bod ei b0f] •an^l'iW''d ei drin. A dywedodd lief yd fod^lo °.r ^arn mai y rheswm ei fod yn an- ei f0(| 1 gyfaddef mai Roger oeddwn oedd hyny ys§wy' i^di dalu iddo am wneud "rth gwrs (medd yr hawlydd) nid !ln rhyfeddod i mi fod Chatillon vn <*<]<] VrHN >X,(l mai Roger oeddwn i. Nid figol^y. a ddywedai hwnt nac yma yn fy 'i-en cany> cawn y petli a fynwn gan vr bs. Treulia.som y gweddill o'r ^giiylcj, arfer, gan slarad a'n gHydd yn ^aen^i Sv,;d»ano] wyr a gwragedd a ad- vene] ^w'r Roger, yr hvn a fedrvm ei ae er envjdd yr hanesion ag oedd Bogle I wedi eu hadrodd wrthvf. "Ar :0: !lyny c^isioad yr Arglwyddes gan Wd n trwy Iw mai Roger oeddw n. ^edi invII}':vvn dull pendei-fynol. Nid oedd'wn d y dirn erioed yn fy mywyd o'r wnl 11 1 ',c yr oedd v gwr onest yn ei ystoJ Dygwyddodd amgvlchlad hynod ^iriojy.) i J, Pra-wf yn Llunden. Gofvnodd yr ^ddi v ^Widge i mi. 'Pa. ysgol y buooh ,lfi ^frainc?' Atebais na fum i mewn Hdge .V11 Ffraine. 'Beth, syr,' ebe Cole- add0 '1 V100*1 mewn un ysgol' yn Ffraine ?' ''Tngy 'i e"Wn eilwaith. 'A nnewch chwi dYwed Iyny?, 'Gtwnaf.' Yr oeddwn wedi roddj ani ^°oer- Daetli Esgob Orleans ^>gep ftl.. dystioketh, gan ddywedyd fod frainc eli JJod gydag ef yn yr ysgol yn nV yn groesholiad cyfaddefodd P'tn oor'a11^' yn un'r? am chwe diwrnod a vr Ser ond prin cliwech oed y bu y fiaril'S0l bono yn Paris. Ar hyn gofynodd r -oovil i Coleridge a ydoedd wedi p fod 7}S^ ^Uvn a phurnP eraill gydag ef i ,ris «oger wedi bod yn yr ysgol yn dwyf ,'n f^d'd rliwng pump a chwech oed. eoe Ctderidge. 'Wei,' ebe y barnwr, hawj' e'°^ ^>°d yn ceisio piofi haw] v by rid L ddy wedyd mai Roger vdyw. vn 1 rJ'wun °fvii i mi a oeddwn wedi y W;iLysgol lH,>no am chwe diwrnod pan t"K "nc^ pump a cliwech oed .yfiy.1 y 'nlaMvn wedi anghoiio am (medd yr havlydd) yr ym- dda'01)i inavvr i mi yn ngolwg ''Ar °: vvyfj(,(M dydd yn Paris aet-h yr 6,11 llunjay'^ a mewn otrbyd i gacl tynu disuyj. wdri VP hin vn oer ac eira VVedi i ni cftiychwelyd i'r gwestdy >^v JJano-1 a n yn nghylch teuhi o'r ^nes, t °1es*; Yr oedd nnig chwaer Syr flT, ^ar>Srlev f-r', Wedii Priodl Gvvyddei o'r v yn v V i enw o^dd Katlierine. Yr fiSa vr dair ° ferchtd- a piHil un ri v bob nr,enH Katherine, ond yn cael en .j^envv^d yn Kate—Kate Xangles, Kate u- a j 'u'niey. Arosodd yr d^rbvn^i .m* -^ed t€- Yr oeddwn 0)?8er, a '^nd box o ddillad y gwir Syr fy yw dywedyd. yr oeddynt 5Tiyfte(i f>ddigertli y rhai ag'yr oeddwn Vr y d«ryf yn rhy drwclius i'w gwisgo. Ar ? ^ddvvn dydd o fy ymweliad a Paris barod i ddychwelyd yn ol i 6; 1 yr arglwyddes a mi yn ei J*y (lywori U]Di r or.saf. Y diwrnod cyn Uolmfx° 1 wrthyf ei bod wedi trefnu £ 20-g a'm la £ do gymen-d ty i mi a'm v 1 mi cv- aba« yn Croydon. Rboddodd P °'d ,T' myned i'r tren, a thalodd liefvd if1'8' Tn nj" nglyn a'n harosiad yn vn p a y di-aul o fy arosiad yn yitiadL ,x L<x%e- a Welesley Villa. „aX o'r orsaf cusanodd if lawer ^Fa/fv3We&dd y bua.sai yn dyfod i en d hi eru gynted byth ag y medrai. Yr tillf,^ fef yn ^ed'i digio mor fawr wrth. enw, a ,,a ynganodd vn awr hvd yn nod ?^U gyft? 1 {?w am vchydig wvth- iTJy & H?'me, yn Croydon Yr oedd all Bob Kr>°r trwv vr ardd i'r brif s ? °'r tv e« s-yK7ais fod" dyn yn myned 40 Vn d i°r bono am tua naw o'r uldr,awii dych-welyd yn ei ol tu» 4.30 v •flft'1! ^"hne« .J^^vyddais ddy wedyd tm tro lin ^d v yn credu fy mod jti vp^^Ws v,i 5n, yna.' 'Hen eiriolwr o'r enw darl]^/W' e'5e Holmes. Cofiais fy mod V T; It enw "iU" wt-ithredoedd vfgrif- Wiiw (^'bor-a'd- mai iin o'r lLf ^^ydd-fa \f W6;h, ysgrifrnu ewyllys Roger Vr^1, fyned ■J? InurLd Slaughter, cjti i Ifei' ^Urrows vn Dranoeth, pan welais Zjy myTd allan trw^ Yr a^d' S ?aiS,?f\gan ddy^dvd. "Good ^h°dd J% df)" t recollect me now?' ^a- nid wyf yn cofio eich i ^,ya 1851 ydveh yn cofio i Jj.^1 Onid Tr i i ysgrifenu fy ewyllys Mr^c. ^^hbornl 1 yn Cofio fy i/S.vr Vn' lighter?' -rr arfer °yTchu 1 swyddfa V. vn 0-(-i r anwyl ebe fe, 'vr wyf vr i^yf Vn rn ii da y hyn a ddywedweh. i a'^ sydd yn achosi lr I" i'r ,.u.iyierr-1, ebwn yn ol, 'yr -wyf wodi }jet. Atehadd ft11 ise1'a dyQa yw achos y '«v'iUl1 anneHn i?UrroW!?' wel> 7 n,!ie ,d. °nd wy -d yn dvgwydd m-e,vn teu 1u- L a? ol ? 'adl na ohewcii eich etifedd- »] 'y.' ebwn 'IC ydi- ° ^ser.' 'Gobeithio kv °'» ac yna ymadawsom. Ar V0i Rorrftr ,ln yn anil siarad yu nghylch I Vv'^Heg(>] o j^T hyny oasglwn wybodaeth

—— SUnda°N AT PONTYPRIDD.

[No title]

-----------THE JilDDI/EES'…

[No title]

----- ----,-------.._-DIABOLICAL…

- THE SOUTH WALES UNIVERSITY…

THE ARISTOCRAT AND CONOERT-HALL…

GLAMORGAN SUMMER ASSIZES.

RECTORSHIP OF LLANDRINDOD…

Advertising

The Proposed Exhibition.

THE MAN WITH THE CHEER* FUL…

PRINCE OF WALES AT TRINITY…

,-ROOM FOR OFFICIALS OF PARLIAMENT.