Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

LIVING OR dead. I

CHAPTER V.

AUNT PARKER.

CHAPTER XIX.

CHAPTER XX.

FEMIXINE FANCIES, FOIBLES,…

THE CARDIFF PANTOMIME.

POOLED MYRIORAMA AT CARDIFF.

LIFEBOAT SERVICES IX 1885.

Advertising

Y R A LeE S TIS. j.

News
Cite
Share

Y R A LeE S TIS. PERSOX.Uí Y CHWAREUAD. APOLO, neu PHXE8 (HXrLWEK, Br,un. AXGEU. Y COR. Sf; HENTLIATT PHKKI. GWED.TDD.E5, lieU FOKWIN. ALCI-STIS. GWKINYDD neu Was. .ADM lOTS. ELMELUS. RERCr-LKS. PHEKKS. PERIAIELK lni areithia). GOLYGFA IT'. [Herc¡Ûes Yll dod t l.ys AametllS.j Hh;R.-Ha: eEtrOlJwy, chwi drigoliOll 1 wlad bOil, Pherea fm, Alvnegwcli i mi, o cal i A<lmeLI1!5 frenin vn ei d v. Y awr hon ei dr wel'd mat Pheres Yn ei s;aell, enwog Herc'les, Ond dvwed wrthvm beth a barodd It' ddod Hna 1 Thessaiia, Ac i gyreiju mewn i'r adinas. HJs:R.-Hyw wail'i sydd genyf i jjvflawnl 1 £ urvs;hews, brenin T'rynsi. Y Colt.-Un,j àr 1Jd. orchwyl wvt d'n teithio, A than bWJ rwymau 'rwyt ti n crwydro? HII;R.-Fy ntges yw awyu adre'" y ddau ar 0 geffylau, 1 nghyd S'r ellwog gorbvd Ym meddiant un Diomiad. Y y ¡,:w1)ei? A wyt ti'n gwybod Am y dvn— yn ei adnauod ? Her.—l»ag wyf fi; ni fum llyd yma Yn ard,¡Jc,dd pell Bistonia. Y COH.-Beb ymladdfa uvt.ü ni elli I ceffyiau hyn jildianuu. HER.—Ond ni allaf C wrthodi a osodwva i mi. Y COR.-Hhaid it', ynte, eyu ymchveiyd Ladd y dyn neu iywyd. HIŒX¡d him vdyw'r ymdrech gvnta' U iy mywyd a fy ngyrfa. Y COR-Ac VlJ ()l ¡¡' ei o,cIJfygu, Beth yn clianeg a odysywvli ? HER.—Arvreiniaf ymaith J ceffylau 1 dywysot; Tyrins adre' I COR. Xid pdh l1ftw'Jd vw taflu ffrwvnau Y n en Hiding uaniyd enau. HER.-OS llad ydyut YJ1 anadlu Tan, y fllain o'u ffruen J n cbw,t!1u. Y COR.-In en genau n afionvddaidd 3»hwygant duyiiion YII eu dannedd. wyt am nnoortb bV.TStil, Is id am ymtorth unrvw geff_\ Y COR.-Cd di wel'd yrno.i bre3ebau l'n waed 0 uochion lirydiau. HER.-PW\ yw tad ac 0 ba acnai; Ywr gwr Ii fagodd fath ¡.:effylau ? Y COR.-Mars, Jiheolwr Thrace enwog Sydd mewn larian aur yfJ arlog. Him. \Ye1. yn hyn yr wyt y n tr-deth u Y rha.n draffertlius a ro'wd i mi Calea yw, ae a: bob amser 111 eyil!1yduu mewn anhawsder, Os 1 haid i wi vn wasutdol Ymladd á phian: Ares wrol; 1 ndadd gyntat â LycauJ1. Ac vn aU Ii Chycnos eUII, A 'nawr Y1' at i ymurech enwog A cheffviau /i'u pen..1Jenog; and IIi wl-iir fab A,emé:m Eyt! YIl ffoi y gelyn eitha'. Y COR,-Ond wele'n dytod maes o'i dy Penrheoiwr em gwlwd 11i. .AD.-Henffyel1 i ti. gwir tao Zews, A'r forwyn enwog, fereh Pt.!sews. Her.—Kei;2yeh i ¡itLall, a mwynhad v iecnyd Brenin gwych v wlad. .AD.-U na aUSWJJ dd'weyd iy moo O la wen frvd pan wn-Ql ,.od I'm preswyliod gwn mai gwychaf Yw'tii gyleiliach tuag aLaI. HKR,-Eetli alJamdd dy walltdoiiad Yr arwvda-ujQ 0 n-w alarnad 0 AD.Rwvf år fedr 3' dvdd bdd V Ddwyn i maes ryw gorpl: r gladdu. dy blam y ud ei l1uIJ A gadw" pob ryw'durwg & blin A.D.-Brl;" fy mtilant ° 1ewl1 ty mlllas Beb deimlo ergyd angeu glas. HER.-Diau ày uad oedd mewn llawn bryd, Os yw e' wedi myn'd o'r byd. Ad.—Maeynrau n fyw, arddercIJog Am mam hefyd, ei gydmnres. Aices.is yad i wcliiaddu ■ :0. ill 03 wraig sydd WPQ; tn'l1gu? ÂD.-b-elli U weyd fod ei hamgvichiad 1n ddauudvbiyg 0 ddeongliad. HER.-AI am un sydd wedi trent; S eu vn fyw 'rwyt vn JJefaru? AD.—Mae hi'n fyw aè eto'n farw, G-an roi i ni buenau ehwerw. HER.—Aijneaiiauwy ac aneglur Yw- cv iaith ucblaw ty svnwyr. AD.-Oni wydaost ti y drefniad A oerrh,-na j \y hamgylchiaè.? HER.-G-wn iodd iadi addulledu Jjrosot ti ej phnod drengu. AD.—; s gwnaeth Lyn, pa today gelli Gyfrif hi fel un bèb drenu ■■ HKR.-O 11a wyla cyn yr am tr, Sid yw hyny ond peth Oler. A.D.-Yr hwn eisitws a arfaethwvd Parw ar ryw ddyda osoawyd, Sid vw'n fyw mewn rliitl/a grym, Ar marw-¡¡ic2 ydy w ond dim. HE:R.-Pawb a arddei fod bo..1ola.eth Yu walianol i farwoiaettL A.D.- Yn y (iUa bvn y barni di, and mew-n dulÍ arall barnaf fi. HER.—Pam jr wylaist ? Oni oo'wedi Pvry gyfaili it" sydd wed: trengu? AD.—Eyw ddvne8 YW; Rm oani hi Y bum yn coffa 'nawr i ii. HER—Estrones neu vnte n-w un dd yn berthYII!ls it' dy hun, ÁD.hst,roLes ydoedd and er IIVO*. F;, ago5 iawn Ïm ty a'm teuj*. Ii.ER.1:'a fodd darfu 'ddi drengu Yn dy dy, mynega i mi. .A.D.-E. thad yn farw, bnodd vma Yn byw'Î1 amddifad YII ein trigta. HE:R,-O na C!1liwswn di, mab Pheres, Heb 11a ph,>en nac unrvw luddes. .AD.-Beth vw d' tircon yn ilefaru Ir iaiih Lon. mynega i mi? RI:R.-A¡ ae;wVG avail 11.: oadiyma lo.t ryw gyfaill i westeia. .AD,-Xi chei 'yn'd, iy rili, bydd hyny Yn chwanegu'r poen sydd i wi. HER.—N id vw cyiaill n. ymweled AT alarwyr ond rhyw iudded. AD,- Y mat'r m?rw weåi trengu- Ond ciOf di tu fewi, i'r hettv. H¡;R.-Peth c'wilyd ius ydvw gwledda Pan loO ereili (lan ryw bangfa. .Â.D.-Y,.afplIOe(Jct Sydd v'r neiliau Y;1 "plas yn ;lkm i h. HE:R.-i1joicbaf i ti 111 0 weithiau. 05 gad'wi m: fyn'a o'th westle. .AD.-2\'a, os wyt am ly iawn ddeail, 1'1i chei fyn'd at aeiwyd arall. [ Admetus yn anerch un 0 tceÙJZ01! 1'1¡.ar ei "y.) C+an arwain ef i mewn, agora Hyw 'stafell neilldu ag syd.i yma, A gorch 'm-na ai i'r i:weisiolI .Alw_,s ymborth iddo'n u igon, A chlowch y drysau yn y pias 6Y'!J arwain o i suatell i maes id petli cymhwys i esu-onwyr Glywed ochan-lef alarw3*r. i Exit Hercules, gam fyntd i ratwn tr ty Y CÚR.-Beth wvt ar wnevd 0 Pan bo trallod In dv uy, a wyt ti n barod 1 ariwyo i estr;,nWH? Paid ym ddwyn fer UlJ heb ynwvr. AD.-ulIo ve bu'swn i yn danfon Maes u m ty iy nghylaili-estron, Lc o'r dre a fy ngnanmoli A wnelet pe ymddygwn felly? Oawswn ond ty mej ddigon Am fath sarnad i westeion. Is a, ni fu swn OJiLl chwanegu Drwg at ùdrwg try. y ynuidwvn felly, Dwyn gwaradwydi ar ty mhaias FpJ ryw fangre diserch adg3.s, Ac heb wneyd un peth i 'sgawnu Y gofidiau trwm svdu i mi. Myfi, pall at fy lain ar dro I ymweled Argoa-tro, Gaf y gwr hwn mewn rhydedd bry Yn K,,1ailJ mawr tuag atat ft Y COR.-Beth a barodd tJ geiu 1 d.Jamwain dos: sydd yn oy gylchu Pau ddaeth cyfaill mewn j'th dy O wlad bell i'i.h gyfarch di ? AD.-Pe buaswri VD hysbysu Y blinderau sy'n Ni fuasai yn cliwenjxhu l»od i mewn trwJ- byrth fy Hetty, Ac, eiailai, iddo bV<ld¡j,f y" ymddangos fel y ffolaf, Ond ni dàysga.is i byd yma Ddanfon estron maes o'm trigfa. [Lxit Admetvs.} Y COR. O bre5wylfa hoff fy mrenin. Lie mae myrdd yn dod ynghyd 1'\>0" digoni yn dy wleddoeda, Clodfawr wvt ti vn 3- bvd Argiwvdd P-ÙIO. j- telynwr, .Ddaeth i lawr o'r nefo'dd fry, Wedi'i ddiosg o'i fawrhydi, Daeth i urigú ynot ti Y n dy faesydd wrth fugeilio Bu 311 canu'n beraidd iawn, Llais ei delyn vn difyru Pawb o'r bore. hyü brydnawn Y gerdd netola ehedodd Tiros y bryniau & phob bro, lAc a swynodd bob creadur 1 nesau dan ryw chwvldro • Daeth y creaduriaiti I'1 ùdion' 01: wranuo yn gytun Âf ganiaaau r duw à wisodd Y11 odirgelaiad agweud avn. Daelli y hew a.'r danvs iritbog o goed Orthrysa phob maes. Oil yn dawnsio oddiamgvlch Mewn dlfyrwch dan j- llais. Belwith net a fawr helàet,hodd Devrns ein l'ywysog pur, lua'r dwyrain a'r gorllewiu, Tua'r mor a thua'r tir Tru;() mae yn ogoneddu* Ar ian ftilliau Hyn Béhé, Aï haruci breiddiau vn vmdaenn \N~ghj- ch ei dyfroedd'byfryd hi. Ac i w taesydd eang helaeth. A'1 werddonau pOb brj'D, Gwlad Molossia (>'1' gorllewin A rydd idavnt en tertyn Ren "tor Egews a gyftinla Ei dalaeLb ef yr ochr hvn, Ynghyd dyfropdd mawr rhuadwW t-v'n c3-ichvnu l'eJion-frvn. Tma er; weod mewn daÎ{rau, Y gwahoddodd wr-estron 1'w ariwyo vn ei 'stated I hob cvtaill yon fyddlon Sid rhvfedd Inn, 0 herwydd bod Pob boneddigaeth wir 1n ty*vs dyn at ddyn 'mddw3 a Yn" Jrywir ac yn hur, Ac vm mhob un Ue gwe'ir Uod Doethineh yn tywvnu )-IJ() hefvd ▼ cer gwele'd llhinweddau vr, cartrefu • Crcdu'r wyf y ceiff ef etn Cyn y suddo lawr i,r bedd, LW,H warerlia;1 o i boil dralbd A mwynhau ryw hytryd hbdd. (f'ic ;,arltan.)

jOT FOR JOE.

[No title]