Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

30 articles on this Page

|:FI TO CORRESPONDENTS.

:; HARDDONIAETH.

News
Cite
Share

HARDDONIAETH. Vcfjw GADWO'R FRENINES," AC A'l BEN. OITSJA A "BLWYDDYN NEWYDD DDA." J X)uw, cadw Fuddng deg, A. i gorsadd heb un brSg, Na gwg na gwall; Ein I»af fu idui'n graig, Y ri ferch, yn fam, yn wraig, l'w noddi rhag y ddraig, A Hid y fall. i Ar sedd y devrnag lio-li Caed fwyniant iiwyddisnt lloi I'w bron a'i bryd; I J I Gwarchadwer hi mhob gwedd Ehag poen, mewn hoen, a hedd pellTbell bo'i thranc a'i bedd, Hwnt gwyddfod byd. Ehagluniaeth lor o'r nen Ddyhidlo ar ei phen Fendithion fil; A llwydd i'w deiliaid lion Ar dir ao uwch y don, Fyw'n ffawdus, a phrit' ffon i bon a 1 hii. NATHAN DYFnf. MARWNAD DArR GARDDWK. 'Can loan Siencyn (y Bardd Bach;, o Aberteifij Circa, 1780. t Clyweh alarnad salw, G'.vrage'r cwrw'n arw u ewyn. .A'u sal araeth mwn eleri, 'Gyd yn crynu yn eu crwyn,— j 0 waith i'r Angeu a'i yrddau mwrddwr Chwerw'i bryd i chware'r bradwr, A my u'd i gei dded i, Dai'r Garddwr,* Tr hen gwmpniwr mwyn. Ar ei ol mae'r tafarn-wragedd, "'II,ri, o Gang i bang dan giaidd gur, J gvd ar bwys ei ffyu cerwyni, Wedi sori trwy'r tair sir, Tn ffusto'u peintiau wrth y pentan f, A'u cwartiau oil a'u cyrtau allan, ( O vraith eu vezo byth ni facsan', Fe ddarfu p.m botian bir. Pan oedd e'n ifane ac- yn heini, r '5 cario'r corn a'r couplings dur, Ei oreu genedl er pan 'ganed, Oedd bvtheuaid, huaid hir, Xi cheir ei glvw'ed byth ond hyny, gwaeddi uar^ncell, J^ill tor, I,nUjl Fe fYdd farw bore fore, Fe gaiff ei gladdu'n glir. Pan oedd e'n byw yn mysg ei nwmp'nl 'Koedd e'n rhodai'r cwrw'n rliad Fe dalai gini heb ymgonach, • Nidjoedd m'oi latiach yn v wlad; Peint. i'r gwr a bant a gyru' f, Health penaethiaid goreu Cymru, Cwn a meirch 'roedd raid eu parchu A gwaeddi gyda a gwa'd. Pe bai a brvnodd e' o gwrw, :a llynwen loew yn y wlad, tr;$1 r i -Ben y IVerini, ."4 rcyl)3rddion feddwi'n rhad, V 7 petris a^'r owningod, ,v' ^i'ioijod rhus a hen 'sg'farnogod, *n ei dtrment gwnai'r diwrnod, Bwyll hynod yn ben llnd. 0 b'le ceir saus ar draws y dyaglau- ) Gwyrddion lysiau fine eu bias 'i ,? T dwylo liwydion ant, yn lludu, Pu n eu planu o ddeutu'r plas. ;• Gwyr bon'ddigion sydd yn hoffi G .vrteitliio gv. yrddion gv'i'tau a gerddi 0 flaen eich ilenyreh fe dwyf llwyni Mieri o hyn i ma's. j Siae'n rhaid cael bearers cryfion, Xn bryfed geirwon o tlae'n y gwr, X cadno coch a'r byrfweh anferth, Y gath o'r berth a'r ei o'r dwr. Aphedair cenel o fytheuaid, 1" A rheiny'n bloeddio fel y bleiddiaid, f 0 flaen Dai'r Garddwr" yn oydgerdded, Naws diriaid fydd eu stwr. f tj.- Ar hyd y ffordd rhaid taenu rhwydau, 'oj; Gynt lie patrai'r petris man, T ullip a'r teuyn yn cyd-diwnio, 4 A'r spaniels yn penlunjo'n lan, A'r hen g<M byddar glafar glwyfau r.(-. A'r gwaledi yn gowieidiau, Wrth gladdu'i feistr yn gwneyd castiai O waith fe'i blinaii o'r bla'n. .( Hen weisionach gwyr bon'ddigion, A'ch capau liwydion dewch yn Uu, 'M Scip a'r Sewliwn pa'm naa gehrir, ip A'r wttreswyr brafa'u bri, -w. Doed tafarnwyr vr holl wledydd, t Bob un a'i gas): ar ben ei ysgwydd, I gael gloddest gyda'u gilyad, Wrth gladdu'r cynydd cu. t; Ni chaiff offeiriad na phregethwr Gladdu'r gwr na thraetha'u glod 'Ni fu erioed mewn Cwrdd nac Eglwys, Ue'r oedd gymhwys iddo fod v| Ond hen dafarnwr tyn ei berfedd, Ia A'i b!b dybacco rhwng ei ddannedd« A'r banlau'ri bur reolaidd. 141" Ar hyd ei fedd raid fod. » rRoedd o ochr y Pretender, Ac yn babyad mawr digoll, ip Roedd yn bygwth Brenin Ll0e*r V d^5rby" teyr,'Sed, treth ."a tholl Fe ddaeth y gair o Bufain lydan, xod ei enaid e'n y purdan, Bydd raid i JDoli dalu arian Cyn delo allan oil. AN911CHGERDD I SYR W. THOMAS LEWIS, '5C Maerdy, Aberdar, ar ei urddiad yn Favcliog, 1885 }; Wi! Harddamor fab athrylith- Glew etifedd mawl di ragrlth—• Arno heigia Duwies Bendith, ■ Badau'i blith a'i blawd; ■ Tn ein gwledd cawn dorchiln llewys Er urddoli'n gvforddylys, Hawl •• Syr William Thomas Lewys'' 1'11' rydeddus rawd Cymropur linachol—Aer (a) hynafiaid gwrot Prif beirianwyr, coethwyr call, Llawfoddau gallofyddol ;(b) O Forganwg hen yr hanyw— Arwr odiaeth Merthyr ydj-w, Haeddol idd ei urddas. heddyw ir c • ^^dwn awen wawd iiyfyriai fore'i fawrectd—gj'frin wera ei fucheddj Gwna a ddylit, doed (c) a ddel." Yn sail a set ei sylwedd J s, Hon fu canwvll oteu i lygad,- fe 6edd a safon ei gymeriaa, 4 Grisiau euraid ei dderchafiad,- > Pferyllt mad ei ffawd. ♦. n Drwy el fewnol benderfmiad, j-f Gvda'idalent dirf, ddi doliad,— Ymddolenodd am ddylanwad Cyrau'i wlad i'w Iwydd ■'P Dr^y ei awydd daer, anniwall A'i ddyhewyd llwyddai'i ddeall Bawdd a sylfon hliifion (d) rhyall, ■_ Heb un gwall i'w gwydd pnwog brif wyddonydd (e)— m9r a thir athronyddf/j— » Raenau'r glo mewn bro a bryn, A meini'r glyn a'r glenydd; Pensaer ceiiydd-mesui-onydd TSn a dwr meintona'n derydd, Ffroenau'r nwyau (g) ffrwvnai'n ufydd, c RhwymM r danchwa'n rhwydd n delidau'r (h) ynys sy'n ollawl wrth ei 'wyllys, Agoriadau'r aig yn swrth By'n erogi wrth ei wregys,— i. Vj, Cudd v. ybodau, masnaeh byvvyfl. £ ■ f;- By'n amlygwel i'w feddylfryd, 'if ij. Pair gyfilial' (i)—llafur hefyd$ ,I. Syflyd wrth ei swydd. If I^enaeth hawddgar miloedd gweithwyr» ffi ty Ufyddolion ffcibion llafur— '& .M l^'awgaledion ddewrion pyljyr <2 „ Tann *r y tonn P Pan egluront eu gwasgfeuon, 1 • Clust ymwrendy ar eu cwynion, Cydymdeimla law a chalon ?,« frawdgarol fron K- J t/awd a'i gyffes, egyr ddor ei fvnwes t&ZaA-yn ^fhawda y '(# Un nawdd a'i hael foneddes # Megis llacbar <j) huan hinon | X n gwasgaru ei belydron, if' Cydfeiriolant rew trallodion Dvfn y galon d&n Henwr eh werw i brofiad—gweddw ac tmddifad ¥ Ciaf neu gwyfus ar ei glwyd }-■ Diwallant fwyd a dillad; Pel rhyw ffynon fawr ddiysbydd In bwrlymu allan beunydd Llifa rhadau pur ein perydd (k) Mewn lledneisrwydd lion. vV Gairia'r (I) Cymro'i fyrdd bendlthioi Una'r Sais fig ef o'i galon,— t 'j Meib yr Alban ac Iwerddon Bloeddiant glod ein glyw (m), 41 Prif iachawdwr deiliaid llafur, > Yn y Sliding Scale gymesur, A'r Protection Code i'w cysur, Eryr Merthyr yw "'urttm gorfoledd hyd ddau Dy y Senedd ,i* Acltam y goroiau clyd Mon^meiria'n byd eyfanedd— g^vron Gwalia freimwX *?'L £ elrdd Tas mania,— DdyTsi^6^1"a Gi>'n Khondda, «< Merched ce^^1^" iwyr syirdKn™™\g-~mo\edd ein Pendeflg, Ein banon chWef «r^g- deg' • 5°"ViS'rh^dlg: (Hir a hwy mwyrfhagari^f^d' Teiroes gaffo i fyv, K°raeaa—, Uwch urddoler ein Pendefie Dyged eto'i drosuu asur, Atfbais eglur Arglwydd Merthyr Breiniau'n Modur mad; Boed hir tinioes 0rfoleddus Iddo ef a,, Lacly Llw Ts, Yn adnoddau gogoneiidus Iddynt hwy a'u had Ltwydd gorono'i fuchedd—mwyfwv tyfo't foneQQ Uwch, uwch hoedder ei lawrhad lu swyn ei wlad a'i Seiied'j Bendith Ion ar hwn a 1 haneu, A'i nawddogol foneddiges,— £ hies hawddgar—pendeliges Fawr ei lies a'i llad Gwiried wyrion wyrion, ianiar wers ein gwron, Gwna a ddylit., doed a ddel." £ Pel sel ddi g61 i'r galon Boed eu hit yn bendifigion, Cymru n nodded 11 Duw a digon," Tra. bo dwr yn Nhaf a Chynon, Alh.« giacynh^u'n gwlad. Arthan, 188O. NATHAN DYTHD. duty,^r" C6) Mechanics. (c) His motto, "Do thy •opher r ma-v- Mathematics, (f) ihilo- jng. (M Gases (h) Metals, (i) Capital. Q) Uleitn- WUuser. (1) Shouting. (»/) Governor.

HEALTH STATISTICS.

Advertising

CURRENT AGRICULTURAL TOPICS.…

Advertising

GARDENING NOTES.

THE WEATHER AND THE CROPS.

Advertising

SPIRIT OF THE WELSH PRESS,

Advertising

INTERESTING DISCOVERY AT LLANTWIT…

NEW MAGISTRATES FOR GLAMORGANSHIRE.…

NEW MAGISTRATE FOR MONMOUTHSHIRE.

"THAT PITIABLE COWARD, MILAN."

A NEW BUTTERINE COMPOUND.

Advertising

[THE CARDIFF SCHOOL BOARD.

FUNERAL OF THE LATE MR. G.…

UNIVERSITY EXTENSION MOVEMENT;

THE CRUnCH ASSOCIATION AND…

lR ELLIS LEVER ON COLLIERY…

IA NEW METHOD OF PROPULSION.

Advertising

SHIPPING APPLIANCES AT THE

THE AECHDRUID'S BIRTHDAY.

THE LOYALTY OF FRENCH CANADIANS.

BRISTOL A WEST OF £ XGLAl\T…

- THREE ACRES ANJ) A OO VV."

Advertising