Hide Articles List

17 articles on this Page

- UP AND DOWN THE COAST. 1

LLANIDLOES NOTES.

CARNARVONSHIRE ASSIZES.I

. THE COLLIERY ACCIDENT IN…

MERIONETHSHIRE ASSIZES. I

CEMMAES. t

FFESTINIOG.

News
Cite
Share

FFESTINIOG. CYNGHERDD.—Nos Iau cyn y diweddaf rhoddodd Mr. John Thomas, R.A.M., Maentwrog, gyngherdd yn yr Assembly Room. Cynorthwyid ef gan gantorion enwog. Cynulliad bychan er hyny. YR HIN.—Er's llawer o fiynyddoedd nid ydys yn cofio blwyddyn mor gated a'l anhawsder i weithwyr ddilyn eu galwedigaeth mor fawr. Rhwng gwendid masnach a'r hin y mae treigliad arian yn y dosbarth wedi ei gyfyngu yn fawr. Tra yr ydym yn ysgrifenn y mae hi yn rhewi yn galed. Y TEMLWYR DA.—Bu y Temlwyr Da yn gorymdeithio y Sadwrn diweddaf, yn cael &i blaenori gan y Gwaenydd Brass Band. Bu gan yr un Urdd amrywiol gyfarfodydd Uwyddianus mewn gwahanol fanau, pryd yr areithiwyd yn rhagorol gan Plenydd, U.D.B.D., a'r Parch. Griffith Parry (Tecwyn), Llanberis, ac eraill. Y mae adfywiad ar yr achos Temlyddol yn awr. MARWOLAETH DDISYMWTH.—Boreu dydd Sadwm yn shiafft rhif laf yn y twnel mawr, bu farw un o'r gweith- wyr mewn amrantiad; gweithiai ychydig funudau yn flaenorol. Ei enw ydoedd Hugh Parry, g/vr priod, a theulu lluosog yn Ynys Mon. Rhoddodd yr amgylchiad gryn gyffro i'r gweithwyr. ATAL GWEITHWYR ETO.—Ataliwyd rhwng 50 a 60 o weithwyr yn chwarel y Diphwys yr wythnos ddiweddaf, ac ni cha y gweddill yno weithio ond pedwar diwrnod. Rhoddwyd ataliad hefyd ar nifer pur luosog yr wythnos hon yn y twnel am fod y gwaith yn darfod. Da genym y derbynir rhai i mewn i linell newydd y Great Western o'r Bala. Y CAIS AM FWRDD LLEOL WEDI HI ATEB.—Da genym hysbysu y darllenydd fod ateb y Llywodraeth ir cais uchod wedi dyfod i law, a'i fod yn gadarnhaol. Bydd yr etholiad yn cymeryd lie yn fuan. Deallwn nad oes ddealltwriaeth hollol am y nifer rhwng y plwyfolion a'r Llywodraeth, h.y., y rhif sydd i eistedd ar y Bwrdd. Hyderwn y byddwn erbyn y rhifyn nesaf mewn mantais i roddi mwy o fanylion, ac y cydsynia y Llywodraeth a'r cais gwreiddiol a anfonwyd i fynu.—COFNODYDD.

CARNARVON.

DO IIYDDELEN AND VICINITY.

MACHYNLLETH.

CARDIGAN.

LLANBISDER.

TREGARON.

ABERYSTWYTH.

PORTDINORWIO.

TIDE TABLE FOR ABERYSTWYTH,…

[No title]