Hide Articles List

15 articles on this Page

U? AND DOWN THE COAST. -",'-"...r'---------y------/---../'-----......-,.......-..r-....-,-,...............--r...r...

LLANIDLOES NOTES.

FFESTINIOG. <

News
Cite
Share

FFESTINIOG. < YR ACHOS RHYDDFRYDIG.—Ymgyfarfu y Pwyllgor Gweithiol llhyddfrydig nos Wener diweddaf yn Dolgareg- ddu. Llywyddai Mr. William Williams, gynt o'r Baltic Hotel. Penderfynwyd yn unfrydol fod cyfarfod cyhoeddus i'w gynal, ac awgrymwycl am gael cynhadledd o'r holl sir, gyda gwahoddiad i Mr. Holland, A.S., a Mr. Henry Richard, A.S. tros Ferthyr, i fod yn bresenol. Nodwyd ar amrvw foneddigion i dynu allan gyfres o ddeddfau lleol i'w pasio yn y cyfarfod cyhoeddus. A nodwyd Mr. John Cadwaladr, Ysgol y Bwrdd, Fourcrosses, yn ysgrif- envdd. Cafwyd cynulliad llawn sel. JDAMWAIN ANGEUOL.—Nos Iau, yr wythnos ddiweddaf, lladdwyd un o weithwyr llinell newydd y rheilffordd mewn moment. Ymddengys ei fod yn myned i lawr rywbryd yn nghanol y nos yn shafft rhif Hydd ar y twnel newydd, yn nghwmni pump arall, ac iddo ddyfod i wrthdarawiad yn ei ben a'i ochr, a'i ddryllio yn y fath fodd fel y lladdwyd ef mewn moment. Ei enw ydoedd William Roberts, brodor o F6n, yn meddu gwraig a phedwar o blant, i ddi- oddef eu coiled chwerw. Yn y trengholiad dychwelwyd rheithfarn o "Farwolaeth ddamweiniol." Rhoddwyd anogaethau a chyfarwyddiadau i fwy o wyliadwriaeth a diogelwch yn y dyfodol. CERDDOROL.—Y mae yma dri o gorau yn rhagbaratoi at Gylchwyl Harlech, y rhai sydd yn rhifo rhyngddynt dros 200. Y nos Fawrth cyn y Gylchwyl bydd i berfformiad o'r Messiah i gael ei roddi yn yr Assembly Room ganddynt oil, dan arweiniad Eos Morlais, pryd y cynorthwyir hwy gan amryw o ddatganwyr unigol. CYFARFOD MISOL.-Cynhaliodd y Methodistiaid eu cy- farfod misolperthynol i Orllewin Meirionydd, ddydd Llun a Mawrth diweddaf yn Bethesda, dan lywyddiaeth y Parch. J. Davies, Bontddu. Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth cyhoeddus gan y Parchn. Dr. Hughes, Lerpwl, D. Jones, Llanbedr, R. Roberts, Dolgellau, D. Davies, Abermaw, a J. Symonds, Towyn, &e. Yr oedd nifer lluosog o weini- dogion a swyddogion yr bresenol, a chafwyd cyfarfod da. CYFARFOD PREGETHU BLYITYDDOL.—Cynhaliodd Wes- leyaid Ebenezer eu cyfarfod pregethu blynyddol dydd Llun a dydd Mawrth. Cymerwyd rhan ynddo gan y Parchn. John Evans, Lerpwl (Eglwysfach), ac Edward Humphreys, Treffynon. Yr oedd y cynulliadnu yn nod- edig o luosog, yn enwedig y ddnvy noswaith.—COFNODIDD.

ABERYSTWYTH.

PENNAL.-

DOLGELLEY.

TOWYN.

PENRHYNDEUDRAETH.

PWLLHELI.

PORTMADOC.

CRICCIETH.

LLANFACHRETH, NEAR DOLGELLEY.

CORWEN.

ABERDOVEY.

NEWTOWN.