Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

.VVB r ,yi: -s^QRaiL 01H 0 EDDIADAV NEWYDDION Hughes and Son, Wrexham. Mewn Llian Hardd, Pris 2s, Detholion o Ysgrifeniadau Y DIWEDDAR David Charles, Caerfyrddin. Pris 6c., yn Nodiant y Tonic Sol-fa, Bugeiliaid Bethlehem CANTATA, (GanR. S. Hughes, R.A.M., Awdior y Golom.cn Wen." Bradwriaeth y Don (CAN I DENOR), Ga,n B. S. HUGHES, Llundain, Er Cof am William Hopkins. PRIS GHWFJ CHEINIOG. Pris ls., HYNODION HEN BBEGETHWYE, GYDAG Hanesion Difyrns am danynt. P1"is Ceiniog. ALMANAC Y MILOEDD, A Llawlyfr o Wybodaeth Fuddiol, AM 1878. Chwech o Ddeuawdau: Yn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeilliant. Amled, Deunaw Ceiniog. Clychau Aur Glynceirniog" (Soprano a Thenar), gan Qwaiu Alaw. "Mae Hen Deimladau Cynes" (Dau Soprano), gan J. Parry. M.B. Y Bardd a'r Fonig" (Soprano a Mas), gan D. Jenkins. O! Edrych i'r Nefoedd" (Dau Dcnor), gan D. Emlyn Evans "Stop ar Mixio Saesneg," Digrifol; (Dadlrhwng Hv-rdm o Fynwy a Bolant o Fûn); gan Owain Alaw. Deffrown â Phur Syniadau" [Soprano a Thenor), gan Gwilym Gwent. Clyw, Arglwydd, a THRU- garha; ANTHEM NEWYDD, Gan John Thomas, Llanwrtyd. Hen Nodixtnt, M'. Sol-fa, Ie. Dring, Bring i Fyny; Dwyawd i Soprano, neu Denor a Baritone, yn y Ddau Nodiant, Gan D. Jenkins, Aberystwyth. PRIS Gli WE' CIIEINIOG. In Pocket. boole Gase, price Is., THE DIARY OF THE CALY INI STIC, METHODISTS For 1878, Containing Commercial Intelligence. Pris Swllt, TRYDYDD CYNYG MYNYDDOG, Sef y Llyfr diweddaf a ysgrifenodd. Yn Ddwy Ban, pris ls. 6c. yr MM. DEUDDEG 0 GANETJON Gyda Chyfeiliant, yn y ddau nodiant, Gan JOSEPH PARRY, M.B., Aberystwyth. NEWYDD EI GYHOEDDI, Mewn Lledr, Gilt Edges, a Chios p. pris 10a. Ce., BEIEL YR ArrHRA W SEE YR HEN DE S TA ME NT A'R NEWYDD, GYDA CHYFEIRIADAU A MYNEGAIR; CYNWYSA HEFYD Bdetholiad Helaeth o W ybcdaeth Anhehgorol i DdeiUaid yr Ysgol Sabothol. Amcan y Llawlyfr hwn ydyw awgrymu pync- ian, cynilo amser, a hyrwyddo trefn, drwy restriad dosbarthus o fanylion ac yn mhellach, drwy gyf- eiriadau, drwy restr o brif en wan, geiriau, ac ym- adroddion, ac yn neillduol drwy Fynegair cynwys- fa, i alluogi Athrawon ac ereill beri i'r Beibl i ,esbonio ei bun. Fe ganfyddir mai dyma ydyw y dull mwyaf dyddorol i gyrliaedd gwybodaetli grefyddol, alrunig safon ddyogel: Chwiliwch yr Ysgrytliyrau," drwy gymharn eu gwahanol ranau. Yn awr yn Barod, Argraffiad Newydd o'it DEONGLYDD BEIRNIADOL AR YR HEN DESTAMENT. SEF Egltirliad manwl ar Eiriau, Brawddegau, ac Athrawiaethau D« yfol Vr Hen Destament wedi ei gasglu o weithiau .oddeutu 250 oBUlF FEIRNTAID y BYD, er gwasanaeth Tealnoedd a'r Ysgolion Sabathol. GAN 'Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN). ltewn pedair cjifrol, croen Uo. Pris l/fs. y ■ffyfrdl. Trecynon Seminary. MASTER—W. JAMES, B.A. (LONDON}. THE next Quarter will commence on MONDAY, JL JANUARY 7th, 1878. EVENING Teaching will be resumed on the same day, at 7 o'clock p.m. 1802 Yn awr yn barod, pris Swllt, Y TRAETHAWD BUDDUGOL yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug, 1873, ar Egwyddorion Elfenol Porthiant Anifeiliaid, &c, GAN D. P. DAVIES, Troedybryn, Llandilo, (Awdwr y Traethawd Buddugol yn Eisteddfod Llanbedr, yn 1859, ar "Fferylliaeth Am aethyddol," a'r Traethawd Buddugol yn Eis- teddfod Llandilo, ar "The Relation betwixt Landlord, Agent, and Tenant," &c.) ANFONIR unrhyw nifer o'r Llyfr uchod jn rhad trwy y Post ar dderbyniad eu gwej;th mewn Postage Stamps. Cyfeirier pob archeb fel hyn D. P. DAVTES, Tf oedybryn, 1608 near Puinpsaint, Llandilo. Y MAE Mr. DANIEL EVANS (Eos Dar), (TENOR), \7"N agored i dderbyn engaxjem.ents fel^^soloist I mewn Cyngherddau ac fel Beirniad Eistedd- fudol. OYFEIRER—13, Mary Street, Aberdare, Glam. 1591 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, RAM, (Llinos y De)- YN agored i dderbyn Engagements i ganu mewn Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c. Cyfeiriad-MISs WILLIAMS, Care of Professor Fricker, Academy of Music, Walters' Road, Swansea. 1756 MONEY immediately advanced to any amount, from £ 50 and upwards, upon every descrip- tion of security, comprising real and person- al estate, farming stock, reversions, annuities, furniture (without removal), life policies, and any other tangible personal security. No charges made, or commission taken, and the strictest secresy will in all cases be ob served.. Interest as follows, viz. :— On freeholds or leaseholds from 3 per cent. per annum, personal security from 4 per cent. per annum, other securities at equally reason- able rates. Applicants are requested to apply in the first instance by letter, containing full particulars in order to save unnecessary trouble, to FREDERICK HAWKINS, Esq., 9, Great Russel Street, Bloomsbury, London, W.C. 1780 INMAN LINE. 0 L'ERPWL I NEW YORK DYDD IAU. CITY of MONTREAL 4490 t. Mawrth, Rhag. 25 CITY OF RICHMOND 4607 tons Iau, Ion. 3. CITY OF BRUSSELS.37 75 tons. Mawrth. Ion. 8 CITY OF CHESTER.4566tons Iau, Ion. 17. SALOONS yn cynwys pob cysur a chyfieusdra diweddar. Pris y Cludiad— 12, 15, 18, a 21 Guineas. Steerage, 6 Guineas, gyda chyflawnder 0 fwydydd wedi eu coginio a phob cysur. Tros- glwyddir Teithwyr y Steerage i Boston a Phila-. delphia heb dal ychwanegol. Bookir Teithwyr glwyddir Teithwyr y Steerage i Boston a Phila-. delphia heb dal ychwanegol. Bookir Teithwyr 1 unrhyw ran o'r Taleithiau neu Canada am brisiau neillduol. Ymofyner a WTLLIAM INMAN, 22, W^ater- street, L'erpwl; neu uurhyw Oruclnvyliwr yr Inman Line. L.153 Inman Line. L.153 YR EWYNWST A'R GYMALWST (GOUT AND RHEUMATISM). Peleni Meddyginiaethol Hewitt- Hewitt's Gout and Rheumatic Pills YDYNT y moddion mwyaf sicr, buan, ac effeithiol i'r clefydau poenus uchod, yn nghyda PHOEN YN YR AELODAU, GWAELOD Y CEFN, Y BORDDWYDYI D, &C. Cymeradwyir hwynt yn arbenigol mewn Mnachos- imi. Rhoddant esmwythad buan, a chwsg adfyw- iadol, ac y mae un blychaid fynychaf, yn ddigon i feistroli yr ymosodiadau mwyaf poenus. ,o I'w cael mewn blychau Is. I-Zlc. a 2s. 9c. gan bob Fferyllydd. Llundain Newbery a 11 ab. 1744 Goreu arf, arf dysg." Siloam, Gyfeillon. BYDDED hysbys y eynelir yr WYTHFED GYLCH WYL LENYDDOL yn y lie uchod dydd GWENER Y GROGLITH, 1878, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn iiliydciisiGtlii Barddoniaetli, Can. iadaeth, Areithio, Adrodd, &c. Prif Destynau: Traethawd—" Gwyrthiau Crist, a'u nodwedd- ion gwobr, gini. PryddcstGwahaniad yr Iorddonen gwobr, SirCaniad<Kth—Tr C6r, heb fod <lan oO mewn nifBi- a gano yn oreu y Requiem ar ol y uiweddar leuan Gwyllt, gan Proff. Parry, U.C.W. gwobr, 7p., a metronome i'r Arweinydd, gwerth Ip. 10s. ? Pob manylion pellach, yn nghyda r gweddill o r testynau i'w cael ar y p■rogramme (yn barod dde- chreu Ionawr), am y pris arferol, gan M. MORGAN, Ysg.. 1793 Trehafnd, Pontypridd. Cerddoriaeth Newydd. Pris Chwe'cheiniog, GAN HUGH DAVIES, A.C., GARTH, RHUABON. ylioeddedig gan Williams a'i Feibioc, Argraff- &c., Gadlys Street a Gadlys Road, Aberdar. Yr tlwarferol i Lyfrivtrthwyr. 1605 CERDDORIAETH DIWEDDARAF J- H. ROBERTS, A.JL.A-JPENCERBB GWY iEDD) CAN GENEDLAETHOL-" GWRONIAID GWLAD Y GAN," EE COP AM 'I DIWEDDAR MR. R. DAVIES (MYNYDDOG), TENOR NEU BARITONE. YN Y DDAU NODIANT—PRIS CHWECHEINIOG. ■ r;ANTHEM—" Y MAE GORPHWYSFA ETO YN OL," ANTHEM GOFFADWRIAETHOL AM Y DIWEDDAR BARCH. J. ROBERTS (IEUAN GWYLLT). DYGIR i fewn hen Don Gynulleidfaol ag s'ydd yn hysbys i filoedd yn Arfon a Meiiionydd, yn neillduol yn ardaloedd y Chwareli, ac nad yw yn ein Llyfrau Tonau Cynulleidfaol. r Y DDEGFEDIIARGRAFFIAD. PRIS PEDAIR CEINIOG. n v/.i /fo ANTHEM—"TROWCH I'R AMDDIFFYNFA," "V7" MAE yn gynwysedig yn yr Anthem hon y tyncr a'r difrifol, gyda'r tanbaid a r maicreddog. X Y mae yn rhwydd ac yn hynod o telling. PRIS PEDAIR CEINIOG. Yn awr yn barod, ac i'w chael yn y ddau Nodiant oddiwrth yr Awdwr, 12, Uxbndge-square, Caernarfon. N.W.^Elw da i LyfrwertliAvyr. 1776 Goreu arf, arf dysg. Eisteddfodd Gadeiriol CaerffiK. CYNELIR yr uchod yn y Castell, DYDD LLUN SULGWYN, 1878, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr Lwyddianus mewn Traetbodau, Barddon- iaeth, Cerddoriaeth, Caniadaeth, Lc. ARWEINYDD Y DYDD "i o THOMAS J. EVANS, Ysw., Hirwaun. kni BJEIBNIAD Traethodau, Barddoniaeth etc.: ISLWYN. Ci/feillydd y dydd D. BOWEN, Ysw., Dowlais. Hysbysir beirniad y canuyr wythnos nesaf. PRIF DDARNAU CERDDOROL: 1. I'r cor, dim dan 100 o rif, a gano yn oreu, Then shall your light (Elijah) gwobr, 30p a medal aur i'r arweinydd. 2. I'r cor, dim dan 60 o rif, nad eniilodd dros lop. yn flaenorol, a gano yn oreu, Y Mab Afradlon," gwel y Gerddorfa; gwobr, 15p. Pob hysbysrwydd pellach i'w gael gan yr ysgrif- enyddlleol. JOHN THOMAS, Checkweigher, Pwllypant, 1800 u o Bedwas, Caerphilly. l-'v.'j- l HYSBYSIAD. At holl Aelodau Trysorfa Gynorth- wyol Hen Bwll y Gadlys, Aberdar. HYN sydd i'ch hysbysu ,y cynelir Cyfarfod Cvffredinol o'r holl aelodau yn VESTRY ROOM BETHEL. TRECYNON, Dydd SAD- WRN RHAGFYR 29ain, 1877. am bedwar o'r o-loch yn y prydnawn, gan ddymuno y bydd i chwi oil i fod yn bresenol, oherwydd y bydd path- chwi oil i fod yn bresenol, oherwydd y bydd path- au o bwys i'w trafod. ED. EDWARDS, Ysg., Rhagfyr 15fed. LEWIS DAVIES. 1798 EVANS'S PILE AND GRAVEL j PILLS. Rhydd y. Peleni hyn iachad buan a sicr i bawb ddyoddefant oddiwrth anhwylderau poenus Y PILE A'R GRAVEL, y rhai a adnabyddir trwy yr arwyddion canlynol :-Poen mawr yn y cefn ac ar draws y lwynau; Diffyg wrth wneuthur Dwfr; Poen yn yr Arenau, y Coluddion, a'r ystumog; Poena.u saethawl yn y Coesau a'r Borddwydydd; Iselder Ysbryd. Tyndra yn yr Ystumog, Chwydd- iant yn y Coesau, a gwendid cyfredinol yn y corff, &c. Nid oes ar y perchenog ond eisiau un prawf er sicrhau cymeradwyaeth unfrydol i'r Pelenau at y doluriau uchod. Y mae pob blwch yn dwyn trwydded y Llywodraeth, ar yr hwn y mae llaw. nodiad y Perchenog, heb yr hyn nid oes dim yn iawn. Mrs. Griffiths, Blaenantygroes, Aberdare, says The box of your Pile and Gravel Pills cured me, one dose relieved me from all pain. David John Williams, Duifryn road, Cwmbach, sa) s Your Pile and Gravel Pills is a wonderful medicine after taking one box I feel as well as ever I did in my life, after suffering for some time from that disease." Y mae y geiriau PILE A GRAVEL PILLS yn Copyright, wedi eu Cofrestru a'u hentro yn Stationer's Hall, Llundain. Yn gymaint a. bod y Gwneuthurwr yn gwybod fod lluaws yn dyoddef oddiwrth un neu ddau o'r anhwylderau ucliod, y mae wedi darparu y pelenau er cyfarfod y cyfryw achosion, fel y canlyn A Peleni Evans at y Pile a'r Gravel, B Peleni Evans at y Piles. C Peleni Evans at y Gravel. Cymerwch ofal eich bod yn cael Peleni Eva.ns at y PILE A'R GRAVEL, ac na chymerwch eich dar- bwyllo i gymeryd un math arall. DARPAREDIG YN UNIG GAN T. W. Evans, Chemist, Aberdar. Ar werth mewn blychau, am Is. l\c. a 2s. 9c. trwy y Post Is. 4c. a 3s., a clian bob fferyllydd cufrifol. WHOLESALE AGENTS:—London—W. Sutton & Co., Barclay & Sons, Wm. Mather & Co., Bu'rgoyne & Co.; Bristol—Roper & Co., Pearce & Co., and T. Ackerman; Coventry—Wyleys & Co. Birmingham—Southall Brothers & Barclay. Goruchwylwyr Cymydogaethnl,—James Lewis George Town. Merthyr M. A Jones, Brynmawr W. H. Watkins, Tredegar; W. Sims, & Dyer, Aberaman; D. Williams, Gadlys, Aberdar; Smyth, Merthyr; B. A. George, Pentre; E. T. Evans, Mountain Ash; J. Davies, Swansea; Jacob Hughes, Llanelly; Franklyn Dixon, Rhymney; Evans, Dowlais; a Isaac Jones, Bookseller, Treherbert. 1711 h POB BLYCHAID GWERTH GINI PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Biychaid or Peleni hyn yn werth gini mown achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg arcliwaeth, diffyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloedd o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhns- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiecliyd, symudant bob rhwystrau, a chyflamiant yr hyn fydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadi, AC anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symuda,nt pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriau :—" Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotcedig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd ^Lancaster, mewn blychau pris Is. l jc., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llytliyrnod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1783 THE Aberdare Harmonium and Cheffion- ier Organ Works. ESTABLISHED 1868. o 2 I HH Z EVAN T HO MA S, Manufacturer of all kinds of MINERS' SAFETY LAMPS, And sole-maker of his Patent Improved Clany Lamp, With Elastic Glass Ring, Which admits of the expansion of the glass without the risk of breakage. Prices and Designs on application for quantities. CAMBRIAN LAMP WORKS, L282 7, Cardiff Street, ABERDARE. BENSON'S WATCHES. Watch and Clock jD Maker to the Queen and Royal Family, and by special appointment to the Prince of Wales and Emperor of Russia. Old Bond t treet, (Steam Factory) Ludgate hill, London. IDENSON'S WATCHES of every description, B suit able for all climates, from £2 to 200 guineas. Chronographs, Chronometers, Keyless, Levers. Presentation, Repeaters, Railway Guards, Soldiers, and Workmen's Watches of extra strength. BENSON^ ARTISTIC ENGLISH CLOCKS, decorated with Wedgwood and other wares, designed to suit any style of architecture or furniture also, as novelties for presents. Made solely by Benson. From t5 5s. BENSON'S PAMPHLETS on TURRET CLOCKS, Watches, Clocks, Plate, and Jewelery. Illustrated, sent post free each for two stamps. Watches sent safe by post. Benson's new work, "rune and Time Tellers," 2s 6d. 1784 v ¡. M6r o gan yw Cymru gyd." Capel Cynulleidfaol Wood-street, Caerdydd. DYDDED hysbys v cyneiir Eibteddfod G rdd- orol Fawreddog yn y lie uchod, DYDD GWENER Y GROGLITH nesaf. BEIRNIAD: J. H. ROBERTS, Ysw., A.R.A., Caernarfon. PRIF DDARNAU: 1. 11" c6r heb fod dan 100 o nifer, a srauo yn oreu, Then shall your light" (Elijah); gwobr, 30p. 2. I'r cor heb fod dan 60 o nifer, nad eniilodd dros 15p. yn flaenorol, a gano yn oreu, Datod mae rhwymau caethiwed" (J. Thomas); gwobr, 15p. 3. I'r c6r, o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 o nifer, a gano yn oreu, "Molwch yr Arglwydd" (Parry); gwobr, lOp. Caniateir i bob cor ddewis ei arweinydd. Am bob manylion pellach, yn nghyd a gweddill y testynau, gwel y programme, i'w gael g an yr ysgrifenydd—pris ceiniog, trwy yjpost 2c. JAMES REES, Ysg., 37, Gfough-street, Temperance Town, Caerdydd. A Gyhoeddir ar y lof Ionaw-r, 1878. Pris 1c. YR YSGOL GERDDOROL (Cylchgra-ttii Misol). at wasanaeth Cerddorion leuainc, dan Olygiaeth AlawDdu a'r Parch. J. Ossian Davies, Llanelli. FEL y mae ei enw yn arwyddo, amean v cyhoeddiad fydd dysgu a meithrin cerddorion ieuainc yn mhob cangen o -wybodaeth fuddiol yn dal cysylltiad a cherddoriaeth. £ in Hurwyddair. Byr, syml, a boneddigaidd. Em CynllunYsgrif Ajweiniol— Colofn y Cyf- ansoddwyr-Colofn yr Arweinydd-Colofn y Dat- ganwr-Penod fer yn achlvsurol i'r Hanesydd- Sylwadau Beirniadol ar Gerddoriaeth a Cherddor- ion-Ceinion Barddoniaeth Ganadwy, yn no-b-cd a Sylwadau arnynt— Ymddiddanion CerddoiH &- Barddonol—Colofn Holi ac Ateb-Bywgraffiadau byrion o Gerddorion—Cronicl byr o Ddygwydd- iallan a Gweithrediadau y Mis. < £ -c.— H^ sbysia^u a phob amrywiaet.h o dyddordeb. Anfoner pob archebion, yn nghyd ag hysbysiad- It's au, at yr argraftwyr, Ja,mes Davies & Co., Llanelly. 17m At fy Nghyfeillion yn Nghymru. BOED hysbys i bawb a fwriadant vmfudo nad Y\V JAMES REE.S, G>Tit o Ferthyr 'IVdfil mwyach gYJl fy ngwasanaeth. Nid oes a fyiiO a cliyfarfod neb o Gymru a fydd yn dewis dyfod i fy ngofal i. Coficr y cyfeiriad,- N. 51. JONES (CYMRO GWYIXT), American Eagle, 28, Union Street, LiverpooL Hydvef 29ain, 1877. 1771 AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS;0 i- General Agent to all American and Australian Sailing Ships and Steamers. M. JONES (CYMRO GWYLLT), Passengw Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor- uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :—Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i m hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gad y cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr rw cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gobtfi ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMRMIQ eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr as Ymfudwyr ?In L'erpwl, a'1" agosaf i'r Landin§ Sta0c.—Cofier y Cyfeiriad, N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, LiverpooL D.S.— Gellir ymholi yn Aberdar 5. John James Crown HoteL Y MAE CYMDEITHAS ADEILADU MERTHYR A DOWLAIS YN BAROD i reddi Benthyg, ar Mortgage^ ar y Rhybudd byraf, Symiau o £ 100 i £10,000, i'w talu yn ol yn Gyfranau Misol neu Chwarterol. Y mae i Fenthycwyr yn y gymdeithas hon fanteision arbenig na cheir mewn cymdeithasao ereill. neu gan bersonau unigol. Telir y treuliau cvfreithiol gan y gymdeithas, a dyogelir annibyn- iaeth y benthycydd, cyhyd ag y parheir i dalu yw ad-daliadau addawedig, gan y Cofrestrydd dan Gyfraith y Cymdeithasau Cyfeillgar. Cedwir y dirgelwch manylaf. Dymuna y Cyfarwyddwyr hysbysu eu bodya barod i dderbyn symiau o arian fel arian benthyg ar y telerau canlynoi o elw :— £ 4 y cant i'w galw ar ddau fis; £ 4| y cant ar bedwar mis; a £ 5 y cant ar chwe' mis. Am hysbysrwydd pellach, ymofyner â. Mr R ROBERTS, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34, VictorilP street, Merthyr. 1746 ALLAN O'R WASG, Pris Is. 6c., Cludiad, l.c., Gofyniadau ar Efengyl Matthew. Y-NLAENT yn rhifo dros wyth mil; yn fanwl i ar bob adnod yn amrywio yn eii rhif ar bob adnod, o ddau i fyny i 47; yn cynww o.0fyn- iadau hanesyddol, athrawiaethol, dataryddol, ac ymarferol; yn tori gwaith i'r ginan a'r crvf yn eglur a hawdd eu meistroli; vn tued'Jn' i gael dealltwi-iaeth eglur a manwl ar bob gair, brawdde" ac adnod yn yr Efengyl; byddant o wasanaeth^i athrawon, a deiliaid yr Ysgol Sabothol. a phenau teuluoedd; yn resymol o ran eu pris ac yn hawdd eu cael trwy y I oat, ond anion stamps at yr Awdwr i'r cyfeiriad livn :— W." EDWARDS, Cwmbach. St. Clears, i"0 S. iVales. JOHN HEATH'S EXTRA STRONG STEEL PENS, with olivine, turned up, and rounded points, Golden Coated, bronzed and carbonized. Suit all hands, all styles, ali ages, and all kinds of work. Over 200 patterns. Sold by Stationers everywhere, in Gd., Is., and gross boxes. The public aie respectfully requested to BEWARE OF WORTHLESS IMITATIONS, and to see that they really get John Heath's Pens. Should any difficulty arise, an assorted sample box will be sent per post on receipt of 7 or 13 stamps. Address John Heath, 70, George Street, Birmingham. 1773.