Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

ii y Rhoddwyd yn fy lia.Tv^ y lyniu* Jion, gan yr Rhoddwyd ya fy lia.Tv^ y lyniu* Jion, ganyr hen fenyw yma, tnewyddiactur Seisnig, <& gwelwyf ynddo newycid da gwerth si gofnodi rnewn llythyrsnau o aur—sef, fod y Parch. Joshua, Davies. Penygraig, wedi agor drws ei ysgoldy i dderbyn ymofynwyr am addysg o hob gradd a safyllfa. Dyma brawx- gwerth- fawr o wirionedd yr Hen Lyfr sef, "Ni edy yr Arglwydd ei saint ïe, pan mae hyd yn nod gaffers, a diaconiaid mewn enw, yn eu gwrthod, yr Arglwydd a'n derbyn. Deah- wyf fod Mr. Davies yn wr pur gyflawn yn ncwvbodaethau eksm-ol ein gwlad, ac yn meddu ar gymhwyader natnrioi yn gystal ag addysg iadol i addysgu ereill ac i goroni ei gymhwysder, mae yn meddu ar ewyllys i Jyfranu yr hyn sydd ganddo i gyfoethogi ei ddysgyblion. Dyma gyfleusdra nodedig 1 ddosbarth ieuanc y cwm-ïo, meddwyf, y wlad,-i gael eu haddysgu yn v rhanau hyny a ddewisont o elfenau amrywiol gwybodaeth Clywir y frawddeg bono, "Ni tu colled i neb heb ei fod yn enill i rai." Felly mewn cys- yllti-id a Mr. Davies. Gwir mai colled fawr oedd ei ymneillduad o'r swydd wemidogaeth- ol, ond bu hyny yn cnill i'r degau nyny sydd vn pesgi mewn gwybodaeth dan ei addysgiad, a hyny yn yr elfenau a ddewisont. Gall yr ymofynydd am gyfrinion daeareg, yr ym- chwiliwr am droellau dyfmon athroniaeth naturiol a moesol, a'r dwfn-dreiddiol am ddyfnderau Duwmyddiaeth, gael gan -lr. Davies ddiogel, syml, ac iachus egwyddonon sydd yn hanfodol i wir ddyrchafiad. Gan hyny, dywedwyf wrth y darllenwyr leuainc, fy mlilant, cymerwch afael ar y cyfleusdra hwn i gynyddu ohonoch mewn pob gwybod- aeth, heb ofni cael eich camarwain i athraw- iaethau dyeithr. Mao Penvgraig wedi dyfod, bellach, yn le pwysig ar gyfrif ei fasnach a'i lenyddiaeth ac i goroni y cwbl, wele ysgol raabarotoawl i gymhwyso pobl ieuainc i fod I) ddefnydd i gymdeithas. Clywais na oddefa Mr Davies i neb o'r dosbarth pregethwrol; sydd dau ei addysgiad ef i bregethu second- > hand sermons, niegva y mae arfer rhai yn y cwm. Da iawn fydd hyny, oblegyd y mae y wlad, yn enwedig Cwrn Rhondda, wedi hen flino ar gawl ail-dwym, fel y dywedir. Pe caftai mvreiddioldeb fwy o sylw gan bwyll- Sforau ein colegau, hyddai llai o bregethwyr a llawer llai o bregethu, oblegyd dynwaredwyr ydynt y rlnm luosocaf, y rhai a esgynant 1 r areithfa yr oes lion o't. hyn leiaf, dyna farn yr—n Wr.

Llith o Lanau Tawe.

DERI.

Advertising

——- RESOLVEN.

TYOROES, LLANEDI.

PONTYPRIDD.

EISTEDDFOD Y DERI.

GILFACH GOCH.

".------Prifysgol Cymru.

Advertising

ATHROFA LLANYMDDYFRI.

; LLYSFAEN.

EISTEDDFOD BRIALLEZ^ GLAN…