Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

OYFARFOD MA WE YN AUIVYJJD…

News
Cite
Share

'-i OYFARFOD MA WE YN AUIVYJJD Y BRENTN. MR. GOL.,—-Gadewais y brodyr da y tro ■diweddaf—Annghall ar ei bedion ac yn spoutio. yn nghylch yr heddgeidwad. Wel," ebe -efe, rhaid cyfaddef na feddyliais erioed fod celwydd mor ddylanwadol hyd y pryd hwnw. 'Gwir mai celwydd yr oeddwn yn ddweyd bob gair, ac yr oedd yn pasio yn noble iawn; a, ohan i mi weled yr pdeg hono fod celwydd yn fwy derbyniol na'r gwirionedd, yr wyf wedi myned erbyn hyn i ddweyd dim ond •celwydd. Y mae celwydd wedi myned yn ail natur i mi, fel yr wyf yn credu ambell i "dro mai talp o gelwydd ydwyf. Nid yw hyn .yn rhyfedd, frodyr, os gwnewch gofio ddarfod i mi lyncu y diafol er's rhyw clair wythnos .yn ol, ac yr wyf yn ei glywed yn awr ac yn jy man yn cicio fel eboi asyn yn fy mherfedd. Y mae fy rhanau mewnol yn gyffelJTb i ystabal anoch." "Aoeseisieu erfin yma heno," ebe rhyw lais yn y drws, gwarged yr Hen Fa wch Wen." "'Harri, y Spouter," ysgrechodd Anngliall, dere yn iiilaoii. Estyn yma dy bump. Sut snae dy ben. Wel am clyw, di yn lwyth berfa drol o gwrw. Yr oedd saifch cwart a -deugain yn dy fola neitniwr, a dytna ti heno heb na phen tost na dim arall. A wyt ti yn "mofyn aelodiaeth 1" "Wel am ydwyf," nadodd Spouter. Yr wyf yn meddwl mai dyna fyddai oreu." "Yn awr, Mr. Ab Levi," ysgrechodd An- ngliall, dewch yn mlaen i ofyn y gofyniad- au arferol i'r brawd dyeithr." Mewn wincad llyg-id yr oedd Ab Levi ar -ei wadnau. ac yn dweyd "Y mae yn dda rhyfeddol genyf eich gweled, Mr. Spouter; ond cyn y gallaf eich baelodi y mae genyf ychydig ofyniadau i'w cyflwyno i'cli aylw, ac hyderaf y gwnewch eu hateb yn eglur a bodd- flaaol. Gwnaf fy ngoreu," ebe Spouter, "aphob un a fydd i mi fethu, caiff fy nghyfaill An- nghall yma gynyg arnynt." "Hip, hip, hwre," nadodd Annghall, "ond dyna,, ewch yn mlaen." Y gofyniad cyntaf sydd genyf i'w ofyn," obe Ab Levi, "ydyw hwn—A fedrwch chwi ladd, blingo, a rostio eich mam 1" "Medraf," ysgrechodd Spouter, "a thynu ymysgaroedd fy nhad allan." A fedrwcli chwi gusanu y forwyn yn y beudy os na fydd y wraig yn y golwg ?" "Medraf, yr wyf wedi gwneyd ddegau o Weithiau." A fedr eich gwraig cnwi dwyllo ocldiar y patriarch Job naw o hwyaid, gan addaw tain ,dau swllt yr un am danynt, a phan daeth dydd talu dweyd fod y brain wedi eu bwyta V' )' Medraf, a gallaf ddwoyd mai ellyll ar i Iffurf dynes ydyw." "A fedrwcli ddweyd celwyddau yn ol rate I "tair mil yr awr V' "Medraf; dy we dais bedair mil dydd Iau diweddaf." "A fedrwch chwi ladrata wyth cant o bunau oddiar wahanol b^rsonau, a dweyd wrthynt oil y byddai iddynt eu cael yn ol "Wedi i chwi werthu yr Hen Fuwch Wen ?" "Medraf, yr wyf wedi twyllo oddiarnynt -ddeuddeg cant." A fedrwch chwi dwyllo haner coron oddi- ar hen wraig ar y plwyf, a'i gadael i haner Xiewvnu rhwug y muriau V' ''Medraf, a'iberwiyn uwdmewncrochan." "A fedrwch chwi yfed gwerth deg swllt y dydd o gv/rw, a gadael pump cant o ddynion heb eu talu?" illedrtf, yr wyf yn gwneyd bob dydd." A fedrwch chwi dynu gwerth naw punt ar ugain oddiar siopwr tlawd, a dweyd wrtho pan ddaeth i ymofyn ei eiddo am iddo fyned at Iesu Grist i ofyn am danynt ? ."Medraf, ac y mae y dyn -yn fyw ac yn iach yn awr." "A fedrwcli, chwi fyned i Regent's Court a cholli dwy bunt, a dweyd wrth y wraig mai yn y gymanfa yr oeddech wedi bod 1 "Medraf; dyna helynt. Cewch glywecl y snanylion eto." A fedrwch chwi dwyllo pedwar cant o 'bunau ar haid o dlodion yn B- ac wedi eu derbvn chwerthin am eu penau 7" "Me<iraf, ac yr wyf yn eyfrit busnes fel kyna. yn lled glyfer." Wei," ebe Ab Levi, gan gartira ei geg a ssychu ei drwyn, yr wyf yn meddwl y gall- wn roddi cleheulaw cymdeithas i'r brawd 2iwn. Pa beth. yw eich barn chwi 1" Gadewch i ni gael cetyn o gann," nadodd Annghall. "'Nawr am dani, ùoys." 0 uffern daetliom yma, I ulfern awn i gyd, A uffern fydd ein llety, Am oesoedd maith y bycl; Cawn dyrch o diu eiriasboeth, Yn wobr am ein gwaith, A llyn o dan i orwedd, I dragywyddoldeb maith. • Yn gysou cawn ymdwmlo, Trwy furoedd gwyllt o dan, A dawnsio ar y marwor, Heb byth cael seinio can -Diatii,ii(I fydcl yn ein marchog, Trwy dan a'r marwor coch, A Belial yn dywysog, A ni fel haid o foch. Ha, ha, lia. Well done, boys. LLYGADLYM.

LLANILLTYD FARDREF A " GWYL.lED…

"PARVO" A GOKEBYDD BLAENAFON.

CYMANFA GERDDOROL GOFFAWD-WRIAETIIOL…

Y MEDDYGON.

" RHYW UN" A PJIWYLLGOR EISTEDDFOD…

PA FODD I WRANDO YR ELIJAH…

DATGANIAD " Y MESSIAH" YN…

CAP COCH A'l HELYNTION. I