Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1 .> GaU Miloedd Dystiolaethn fod. Yr Europa Infants' Life Preservers WEDI arbed by wydau, ar ol i bob meddyg- iniaeth arall gael ei threio yn ofer. Ni chynwysiant ddim (iPIl M, nac unrhyw beth arall sydd niweidiol i'r baban gwanychaf, eto y mae yn wybyddus eu bod wedi gwe.thredu megys swyn mewn achosion a«o>>eithiol yn ol pob ym- ijangoeiad. (TMIHT cae; einv a, chyfeiriad rhieni plant wedi eu hndfera felly ond anfon at y perchenog. Yr unig feddyginiaeth ddyogel i Fabanod pan yn rnagri danedd. At achosion o dwyiuyn gocb, y frech gech enyn- iaut, pai gfeydd, dolur y gwddf, rhwymdra a rbyddni y coluddion. a f-ioll anhwylderau plant, o wythnos i ddeuddeg iiihvydd oed, v maent yn an- mhrisiadwy. Yn yr aefiosi.-n mwyaf arteithiol, os rhoddi dogn polo .pedair awr, rhwystrir y clefyd, a symudir ymaith y perygL Ar werth gan ffei-yllwyr aui la. He. a 2s. 9c. y sypyn; neu yn rhyd.i oddiwrth y perchenog ar dderbyniad eu gwerth raewti stamps. .Rhybu.dd.-Gochelwch bob math o Soothing Syrups a Powders a gynwysiant Opium; y maem yn lladd mwy o fabanod na holl glefydau plant wedi eu gosod yn nghyd. -Dn Am Pan ballo m w 11", eich Fwswch Anwyd. Asthma. P>r'>nc!iitis. hMt) ryw anhwylder perthynol i'r rtcii'r -suy^iiit, ewch at eich fforyllydd a chei.-iweb -< .teJaid o George's ongh Balsam. Cymerwch ef yn ui. cyiarwvddiadau, a hysbys- wch am ei allu rhyf"dc1..1 « rth eich cyfeillion. O BWYS—Un Dogn pn rhyddhau, ac ychydig ddognau it gweila. Tystiolaetkau pwysig a dyddorol 0 gwmpas pob poteL Ar werth gan fferyilwyr t. gwerthwyr cyffeiriau am Is. ltc. a 2s. 9c. y sypyn Cyfanwerth—Llun- dain Bare'ay arid Sous Sutton & Co.; Bales Brothers and C". Bryste J. A Roper and Co. Bryste Kernick A Son, Caerdynd a chan y perchenog. B. A. George, Medical Hall, Pentre, Pontypridd. Ailwerthwyr- Aberdar: Evans, Richards; fountain Ash: Abel James; Pontypridd: Bassett; Merthyr Smyth HirwaiL J. E. George Swansea Davies Llanelly G. Evans, Jacob Hughes; Dmas WillianiB Llwynypia; Uopk Penygraig: Lorie; Treherbprt: Isaac Jones. L.356 .H0,LLOWAYS. Impurity of the Blood. Unless the blood be kltpt in a pure state the constitution mast be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- taminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstmcti ons tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main springs of life, and thus save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children, i The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to ev ery household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of Holloway's Pills,. has at once available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachio disease. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels; they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out all impurities. Weak Stomaehs.-Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by the.70 admirable Pills, as they rouse the stomach, liver, and every rlier organ of digestion to that healthy tone which fully cr les them to convert all fond and drink to the nourishment of ::e body-hence, these Pills are the surest strength iers, and tho safest restorative in nervousness, wasting, and c" jnic debility. ;rhe Pills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, õag, Oxford Street, London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. lid., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s., GIld 33s. each. The smaHest Box of Pills contains four dozen; and the smallest Pot of Ointment one ounce. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic. Armenian, Persian, or Chinese. No. Ie—A. B.-Advice can be obtained, free of charge, by applying at the above address, daily, between tk« favors of 11 and 4, or by letter. Money. M.ONEY.- VariOUB Sums to Lend on Leasehold Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 Ghwetthad oddiwrth amoyd mewn 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswi-h, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grvnhoadau tnfewnol ddod i fyny, a gwellhadi Beewch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iacbad uniongyrchol a pharbaus. MAE EI FLAB TV FELU8 A DTHUSOFC. IMPORTANT TESTIMONIALS :— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I h/i.ve for some years had your Balsam of Horenound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell yon how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and Bhe is now quite strong. I have re< omm ended you dozens of customers, and all have beer pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18. Calthrope Street, Birmingham. Sir,-When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellt ad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd. Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lfc., a. 2s. 9c. yr un. gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpvl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF OBUCHWYJ,WYB,- W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Hundain; Collins < £ • Rosser, Pearce & Co., Bryste; ac Evans & Co., L'erpwl. GOCHELIAD.—Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S. Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L428.

People's Hall, Pontypridd.

IECHYD I BAWB! A HYNY YN RHAD!

Advertising