Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

People's Hall, Pontypridd.

IECHYD I BAWB! A HYNY YN RHAD!

Advertising

Advertising
Cite
Share

MEDDYGINIAETH I BAWB. Doctor Dwr—Sefydledig er 1860. PBOFFFSWB ALLEN, Meddyg Ymarferol mewn Llysiaeth yn ol cynllun y diweddar Dr. Cofi.-n. "\T A chymerwch eich darbwyllo ga.n dystiolaethau [^j y cy i n er ad wy aeth au gOi'cu i all w ymar- ferol y PROFFESWR ALLEN ydyw y tystiolaethau parraus sydd i'w welliantau anngliydmarol, y lhai a "vfiawna efe hv'd yn nod wedi i ereill fetha, rhestr o'r rhai a ellir eu gv/eled yn ei Feddygfa, yn 2, Market Street, Aberdare. Y mae ei ystafell ymgynghori yn bollol neill- cliieclig. Yr oriau er gwneyd ymchwiliad ar ddwfr j ac i ymgynghori, o 10 yn y boreu hyd 8 yn y prydnawn. Pob achosion dirgelaidd, infflamation, twymynau, v frech wen, ac anhwylderau y croen, &c., a well- heir ganddo mewn ychydig ddyddiau. Cymerir at anhwylderau cronic wrth y mis. Anfonir pob moddion meddygol i unrbrw ran o'r deyrnas ar dderbyniad stamps neu P. O. Orders sredi eu eyfetrio J Munwaiimimkvm L-1 Meddyginiaeth Lysieuol. Y rdae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, Buan, a Dyogel i'r Piles a'r- Gravel, Ac i luaws o anhwylderau ereilI sydd bob amser yn eu canlyn, megys :— Poen yn y Cefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Treuliad, Bhwymedd, Llynger lrfan, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arena-u, a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Coluddion, Gwaetv, Gwynt, Colic, Teimlad o bwysan yn y Cefn, y Lwynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dwft Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwclediad yn Bid ac Aneglur, Sychder a blas annymunol yn y Genau, d-c. Rhoddant esmwythad uniongyrchol. Parotoir y Pelenau uchod mewn tri o ddulliau gwahanol, fel y canlyn:- No. 1.—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. I" MC<€ Perchenog y Peleni hyn wedi derhyn dros ddwy fil o Dystiolaethau pioysig i cffeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, CtC yn ei plitk y mae amryw oddi wrth Fedditgon enwog. O'r T-yst Cymreig, Awst 26, 1870. NEWYDIJ DA r'u wyf wedi analyse "GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn eael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau Uysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydwyf o'r tarn eu bod yn Feddyginiaeth dra gwtrthfmcr at y doluriau hyny nr gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,—" Yn Ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWK, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddaugan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a ac! osent i mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais craau ddogn o honynt —yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Li Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel- ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni givirioneddol GEOKGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol :*— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch Haw, daliwch syhv fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gwneuthurwr yn ysgrifenedig ami o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y lTmcle MaTk, "Eagle and Globe," ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. IIJIIM At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardiff.t I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBIJDD. — Yn gymaint a bod lluaws o enghreifitiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyil wrtiiyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryvr, ac he fyd i rhybuddio y c> hoedd, fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS 0 wneuthuriad ereill o -dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles -and Gravel Pills." Gellit yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfydclwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a sumi yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch yn gywir, W. G. JAMES (Gwilym Ddu o Went). Ar werth mewn blychau ls. lic. a 2s. 9c.T yr un gan bob Fferylk/dd parchm yn y .Btftvysogaeth.. That is Gold which is worth Gold. WHITE'S PILL OF HEALTH, Patented and rendered Tasteless by a new process. Copy of Analysis from Dr. Hopkins. I have made a careful analysis of "White's Pill of Health" and found them to be compound- ed of genuine and pure ingredients. I thiqk them the best Aperient and Antibilious Pills known—a warm stomachic, and admirably adapt- ed for wind and constipation generally. (Signed), JOHN MORGAN HOPKINS, M.D. 11, Quay-street, Carmarthen. White's PUS of H ealtb Is, without exception, the safest Domestic Medi- cine known. Once used, they are universally ap- proved of, and never fail to render satisfaction. Compounded with the best drugs, they will be found to present the best form of Family Medi- cine. By their mild and gentle action on the liver, they restore tone and vigour, producing a healthy state of tbe stomach. They remove obstructions, and by their timely use the formation of various complaints, which prove a source of anxiety and unhappiness, are prevented. White's rill of Health Is INVALUABLE FOR THE SKIN & BLOOD. Copy of Testimonial from Messrs. Southall Brothers & Barclay, Wholesale Pharmaceutical Chemists, Birmingham. DEAR SIRS,—We have examined your Pills, and have pleasure in stating that they contain nothing injurious, and that they are prepared from the very best Drugs.-We are, dear sirs, yours faith- fully, SOUTHALL BROTHERS & BARCLAY. Bilious Complaints, Indigestion, Wind or Flatu- lence, Costiveness, Giddiness, Heartburn, Pain in the Head, Chest, Back, or Loins, Gravel and Stone, Liver Complaints, Pale or Sallow Com- plexion, Palpitation of the Heart, Colic, Pimples, Piles (both outward and inward), Eruptions, Loss of Appetite, Sickness, &c., &e., rapidly cured by taking White's rill of Health Sold in Boxes 7!d. and Is. ltd. each, or free by z 2 post for 9 or 15 penny postage stamps from the Proprietors, WHITE BROTHERS, M. P. S. Chemists, Carmarthen. Copy of recent Testimonial. March 21st, 1876. GENTLEMEN,—I have much pleasure in testify- ing as to the efficacy of your "Pill of Health." They can be taken at all times without any incon- venience, and readily afford relief in any obstruc- tions. One or two doses suffice for Biliousness, Heartburn, or Indigestion. I can also specially recommend them as a traveller.—Yours.; very faithfully, THOMAS DARGAN, Inspector R.S.,p .C. A. Sold by Chemists everywhere—equalled no- where, n boxes 7Jd. and Is. lid. each. 2 Prepared only by WHITE BROTHERS, M.P.S. Chemists, Carmarthen. To CHEMISTS.—The Proprietors will be happy to supply the Pill of Health direct, or they can be obtained from any Wholesale Patent Medicine Firm in the United Kingdom. Counter Bills, with name and address at foot, may be had in quantity by giving name of any Wholesale Firm in London, where they may be sent for enclosure. L. 383. DAVIS 8 & SOIS, Watchmakers, Jewellers, Silvermiiths, OptieiaM, etO., cfa., 5, Guildhall Square, Carmarthen. sad 8, New Street, Neath. DAVIES & SONS' WATCHES to suit • classes of purdhaggro. WATCHES of the best English and Fas- cism make. GOLD PATENT LEVERS from £ 10 if), SILVER PATENT LIVERS &t M 4s £ 5 58., np to £10 10s, GOLD GfENEVjES, at £ 4 4a., £ 5 5s., U¡. to £ 10 10s SILVER GENEVES, at £1. 105'1 £ J*. £$ Ss., and upwards. |(" | A TIES & SONS' WATCHES am alray ",j} ready fOri the pocket, being skilfully timed and adjusted. Intending; purohass?? are respectfully assured that they cannot d< better than send to us for a Watch, whisb will be forwarded to any address on receipi of Post-office Order. | V1V1ES& SONS'CLOCKS of eveif- dee osijftioa, Jewellery of the newest de signs, Silver Goods in great variety, Esestss I piate of the best description, "pAYIIS & SOBS' STOCK of SFEOTA CLES &11 kfadg in Gold, Steel, ana SheH frames. SuccisI attenties is invited to our Stock of MENISUf LBsiSi is BiSa Tbis fonn of Lenses was BUg- gastod by the celebrated Dr. Wollaatonj its peculiar fvrm ad..mc!! of a more HO'U.•. foeus of the siue rays of beiog obuistad, thereby obviating any strain or fatigue tg the wearer. They are fitted to pantoscopic straw-colour stee raoies, and present t light snd elegant form of in Pebbles, 10s. 8d, j Glass, 48, T: A VIES & ftom repair IlH kinds of Watches, Olotk* iv. Jewellery, E'tata, &c., in the best manno*. L258 IV "It II. If M Manufacturer of all kinds of HI:NERB' SAFETY LiHPSs And sole-maker of his Patent Improved OLA1I With Elastic Glass Ring, Which admits of the expansion of the glas without the risk of breakage. Prices and Designs on application for quantities. CAMBRIAN LAMP WORKS, L 282 7, Cardiff Strut, ABERBAMA Justlpublished, post free 3id. 2 NERVOUS DEBILITY, and HOW TO CURE 1^1 IT, WITHOUT EXPENSIVE CONSUL- TATIONS and EXORBITANT MEDICAL FEES. Showing the nefarious system of terrorism and extortion practised on real or imaginary suffer- ers from nervous and other disorders by a certain class of medical practitioners. This pamphlet is not an advertisement or preface to expensive con- sultations and high medical fees, but is designed as a warning and a caution to those who suffer from nervous debility, at the same time pointing out the means of self-treatment (which can be followed without reference to the author), and containing the necessary prescriptions and dietetic rules to be observed during the treatment; by one who has suffered from misplaced confidence in medical im- position and quackery. London: H. BKOMLEY, 15, Edith Villas, North. End, S.W. 1293 G L EN FIE LD. THE QUEEN'S LAUNDRESS SAYS THIS STARCH IS THE BEST SHE EVER USED. 92 L. STARC H. EBMW7TSAB BUAN! MlDDYQIMIAETH Y BOBL. WHITS'i BT^AQK OTOBASfT COUGH SYRUP Yw y feddyginiaeth ddyogela a sicraf a ddar- ganfyddwyd erioed er gwella peawch, anwyd, y ddarfodedigaeth, diffyg anadl, erygni, eolled Ibis, clefydau y gwddf. Yn y gauaf mae yn llesioliawni beswch nosawl, gwrwstaidd, sych, a chogleisiol. Rhydd White's Black Currant Syrup es- mwythad buan; cynorthwya y claf i dafln ymaith bob llysnafedd, gan ei alluogi i anadlu gyda rhwyddineb, a chysgu yn dawel a llonydd. Darll-ner y tystiola thau amgauedig gpda phob costxel. yn goaod allan eflfeithlau gweiliantol y faddyginiaetb ar;flat;ledig hon. TYSTIOLABTHAU DIWEDDAB. Eglwfg Cwmin, Meh. 19,1874. A twyl Syr -Maa efch Black Cuirant Syrup ynddai* bodaeth ragorol. Y matt wedi rhoddi mwy o loayddweb i mi yn y nos, a gwn uthur mwy o Its i m' nag unrhyw bith Mali wyt wedi brofi.—Yr oiddoch, J. R. TAYLOB. Y mae canoedd o dysti jJaathau wedi en derbyn. Mae cfffeiiwyr yn liarad am dano yn y modd mwrat canaieiadwy. —— Ar werth gan holl gySairwjr mewn costrelaxr am Is lic a 2s 9c yr un, ac yn gyfanwerth gan holl fasnachwyr patent medicines. Sylwsr Mae pob bathnod ar v papyr o atagylch p eostraii wedi ei lawnosi gan White Brother's," M hefyd yn dwyn y geiriau White's Oough Syrup" re ar^raffwdig ar y gwydr. Darpared;g yn uuig gan WHITE BROTHERS. Crfifeii- wyr, 7, Guildhall Square, Caerfyrddin. -WILLIAMS' PONTABDAWE WOltM LOZENGES. Maonfc yn oasl eu gworrhftwrc-gi gaa rleal U Rst o'r bendlthion WWJT&f a roddwyd erlcdd mm- ddo Ef yr hwn sydd yn tywallt bob bsadlll ar ddynolryw. Maent ya hollol ddiniw A t, dyog»| i'r plen^yn tyneraf, «c e? hynv, sao? i ddinystrio a bwrw Llyngjnr allan, tel y maw* mewn modd t ailwng yn oad eu galw y» Ftddyg~ iniaeth berffaith natur at bob math o Lynayr. Nis gallwn byth ddywedyd yn rhy dda am ddvfelnhet Worm Lozenges William* Poiitardawe, ohorwydd tf,&.ff, ddaillenodd lyfrau yr awdMyj- medd-gol enwocal oss>i » chafo-id ddim ynddyet i ateb I bwruas Efs a tr-fyelo8& pan y eysgal ersili; erlll a oh will ■ ac a dior,,r -and# sylweddan cynyrchioc y deysaas Ir>toaol. yn eawedte rhai a berthyna-vt i glefydaa p n drenliaa sresjfss hamser mown sfarad ofer, m 0'1 Siwadd ef* « dd*r5«- fydttodd y pari a chwanyehal, meddygiBiaeth iystesol berSaith ddmiwed i'r yleatyn, ac t, ddinystral btil kobn cl fydau plan?; ond a* ga.br, fe gOrltiodd hymv it 1;r-II iddo.ef; ni bu byw ya hlr a fwyuhan ctill ei werthfawr, ond bu faN, a ga-<»wod<i ei dda«2«n{;ad(fti er budd oenadlaethaG dyfodot. ? ARW YD DION,— Oellir yn hawdd Minabod pan fiinir gun lyagrr trtn rai o'r arwyddion caatynol, sof ehwant niwei^io; it fifvtil anadl drewllyd, bythoh-iidau »udon, coir.-aa «■ J.-JS a'r pon, maliad y dansdd mown owsg pigo., %rwyn" giom wy neb a chonedd ya y ilygaid, calodwch a Ilawadid »S»k a phcenau cnawdol weithlaa, pe wch bysf a sych. iynecus y sorC, twymyn arai, & chnriadan pulnt ftfmkidd vreithiau lowygou dirdynol. fco-^ulsioruj yn achoei auu* olaath ddisymwth, a gwrea ac y iad yn tighylch r rhst- fatmsj y rha! yn fy.xycli a b-.raM iddyai gael u gymsryd yu lie clwyfau y marchogion (Mla.) U -ri-eiir hwynt yn y dyfodol gydg¡,t gofaS a'r mT«yaf. gan J. DAVIES, Family & Ohasafgfc. HIgh Steteets, Swanaea. y, h wn a biynodd y gyi'avs?ydueb (netipt) wsafMSish gwerihir y Tefecnau (Loaer^gesi hyn gan y rhan irrytt « FfBiyllwjr* f Doytom yn oi ejo., li. IJo., a 2* 9e ■ Arbedtr cryn lawer wrth bsynu y dogaaa mWYJJ:, laW. caai drwy y Post. 1520 /'S # f V A phob Teisea wedi @3 nod! fel "J WN.I.RI»R« Pontardnwe," oherwydA y mae y fftrcliaad efelychifc3au. M^r geiriaa ■mmi', wsdi Mdiffa M Stamp y Llywodmlfe 2, Woiesl«y Place, Tow r R .ad ^shton Park Tit-™ ham Me i 27a n 1874. Anwj-1 i echan iair blwydd a haner ^ed. Dyodd foda am flyn.d.1 oadiwrth tapeworms. Yr wyf wedi gwneyd pr^tf 0 bob cynghor a meddyginiaeth a gyflwynw|d i'm Bum yii el mcddygimaeth i fy hun am anulr, roM, lddi turpentine a castor oil, ond heb vr un ef*aifch Ond ar ol rhoddi iddi ddau flyohaid /n Pontardawe Wcrm Lozenges gwaredodd ddwy un yn bump ar Hall yn bedair trjedfedd o hvd wyf yboaswn wedi arbed traul, perhoddaswn bum nSnt am un blychaid ar y cyntaf. Bydd 1 mi yn wa tedol rf canmoL Galla IcMangos y llyngyr, os bydd rhyw raf am brofi hwn.—Yr eidd.ch,—W. SHAW,—Mr. J. fiav/m. y GWLADGARW^Pri^hTgtii Power, and Published by the PwDritj&w y^LTEBLI.Ora, It hi, D Printing Office, Canon Btraet, iberdAr^ in the County of Glamorgan. FRIDAY, March 16th, 18"