Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Money. » MONEY TO LEND on good Freehold or LeRsehold Security. Apply to MR. DAYID RICHARDS. SoJicdor, 34, CANOH STREET, l. BERDARE. 1516 Gall Miloedd Dydiolaethn fod Yr Europa Infants' Life Preservers ■"OTEDI arberl bywydau, ar ol ibob meddyg- iniaet-h arall gaei ei threio yn ofer. Ni chvnwv.siarit ddim OnrM, nac unrliyw beth arall sydd niweidiol i'r baban gwanychaf, eto y mae yn wybyddus eu bod wedi gwefthredu megys swyn mewn achosion anobeithiol yn ol pob ym- ddangosiad. G-dlir cael. enw a cliyfeiriad rliieni plant wedi eu hadferu felly ond anfon at y perch enog. Yr unig feddyginiaeth ddyogel i Fabanod pan yn magu danedd. At achosion o dwyinyn goch, y frech goch enyn- iant, pai;gfeydd, doliu- y gwddf, rhwymdra a rhyddni y coluiidion, a holl anhwylderau plant, o wythnos i ddenddeg rniwydd oed, y maent yn an- mhrisiadwy. Ynyr achosion mwyaf arteithiol, os rhoddi dogn pob pedair awr, rhwystrir y clefyd, a symudir ymaith y perygl. Ar werth gan fferyllwyr am Is. lie. a 2s. 9e. y Sfpyn; neu yn rhydd oddiwrth y perchenog ar dderbyniad eu gwerth mewn stamps. Ehybudd.—Gocheiwch bob Aath o Soothing Syrups a Powders a gynwysiant Opium; y maeni yn lladd mwy o fabanod na holl giefydau plant wedi eu gosod yn nghyd. ] Pan ballo moddion ereill i wella eich Peswcli Anwyd, Asthma, Bronchitis, neu ryw anhwylder pertlsynol i'r frest neu'r ysgyfaint, ewch at eich fferyllydd a cheisiweh Botelaid o George's Cough Balsam. Cymerwch ef yn ol y cyfarwyddiadau, a bysbys- wch am ("i allu rhyfeddol wrth eich cyfeillion. 0 B W YS Un Dogn yn rhyddhau, ac ychydig ddognciu <,n g1.vella. Tystiolaetb.au pivysig a dyddorol o gwmpas pob potel. Ar werth gan fferyllwyr a gwerthwyr eyffeiriau am ls. lie. a 2s. 9c. y sypyn. Cyfanwerth-Llun- 2 dain Barc'ay and Sons Sutton & Co. Baiss Brothers and Co. Bryste J. A Roper and Co. Bryste Kernick & Son, Caerdydd; a chan y perchenog. B. A. George, Medical Hall, Pentre, Pontypridd. Alilwerthwvr- AT)erdir: Evans, Richards; Mountain Ash: Abel James; Pontypridd: Bassett; Merthyr Smyth Hirwain J. E. George Swansea Davies Lianelly G. Evans, Jaeob Hughes Dmas Williams Llwynypia Cook Penygraig Loiie Treheibert: Isaac Jones. L.356 A I A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ens of the chest, and pain in the side-which instant treatment slone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous ease from the use of this Ointment, which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on. all the blood.flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminishes, the pain becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts affected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet, drink plenty of water, take six of Ho llcn^y's Pills night and morning, and rub this Ointment most effectually twice a-day into the suffering parts; when used simultaneously, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscies lax and uncontracted. The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, Lopdon; also by nearly weitf respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised Wond, in Pots and Boxes, at Is. I Jd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s., and Ms. each. The smallest Pot of Ointment contains one ounce; and the smallest Box of Pills four dozen. Full printed directions are affixed to each Pot and Box, and can betiad in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, FecaaB, or Chinese. K0.I6-& N. B. -Advice can be obtained, free of charge, by applying at the above address, daily, between tbe^iiOurs of 11 and 4, or by letter. Money. MONEY.—Various Sums to Lend on Leasehold Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 Gwellhad oddiwrth anwyd mewn 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswf h, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae ynhyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMONOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have re' omm ended you dozens of customers, and all have beer pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try yeur Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BAENSLKY, (SWtractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystielaethau yn profi gwelliad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedigyn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn eael ei werthu mewn boteli Is. 1-le., a 2s. 9e. yr un, gan bob fferyllydd 2 parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Bywysogaeth. Llanelli: Swilym Evans. PRIF ORUCHWYLWYR,- W. Sutton & Co., Barcley & Sorts, Llundain; Collins & Rosser, Pearce & Co., Bryste; ac Evans & Co., L'erpwl. GO CHELIAD. —Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S. Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L428. People's Hall, Pontypridd. GENERAL FURNISHING WAREROOMS. John Crockett, Clock, Watch, and Cabinet Maker, Milpuff, Feather. and Iron Bedstead Warehouse, Pontypridd Jp RETURNS his sincere thanks for past .Vy. favours, and begs to submit the follow- ing very low prices as an earnest of what may be had at the People's Hall. A good iron bedstead. 0 14 0 A good milpuff bed and bolster 0 14 0 A good palliasse for ditto. 0 10 0 A good mattress 0 18 0 A good mahogany front chest of drawers 3 5 0 A good useful Pembroke table 1 2 0 A good eight day timepiece 1 5 0 A good American clock 0 16 0 A good kitchen chair ••• 0 3 6 A good mahogany bottom chair 0 0 Observe this particularly— A patent lever watch, warranted 4 4 0 do. do., J.C's best make 5 5 0 Goed Geneva watches 1 5 0 do. strongly recommended 1 15 0 Gold and silver chains and Alberts equally low. Furnishing department, saucepans, tea kettles, fenders, fire irons, brushes, &c. Undertaking Department: Men's full-sized coffins 1 5 0 Children's, lined with blue outside. 0 7 6 The above prices for ready money only. Mats, floor cloths, hearthrugs, pianos, and harmoniums. All goods delivered home free of charge for twelve miles round. Beady Money only. Arian parod yn unig. Jj'2J" Sewing Machines by the best ma.kers. Led. 90 IECHYD I BAWB! A HYNY YN RHAD! Teml lechyd, neu Turkish Baths, Merthyr, TAN LYWYDDIAETH JYIR. T. ATKINS J. JONES GABE, M.D., T.D., Consulting Physician to the Turkish Bath. PRISOEDD,- 1st Class, o 8 a.m. hyd 3. p.m.2s. 2nd Class, 0 3 p.m. hyd 7 p.m Is. it- For the convenience of travellers. tradesmen,fand others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, lau, a Sadwrn. Menywod— dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d. Children to all the Haths at half-price. L224 MEDDYGINIAETH I BAWB. Doctor Dwr.-Sefydledig er 1860. PBOFFESWB ALLEN, Meddyg Ymarferol mewn Llysiaeth yn ol cynllun y diweddar Dr. Coffin. NA chvmerwch eich darbwyllo gan dystiolaethau srau* y cymeradwyaethau goreu 1 allw. ymar- ferol y PROFFESWR ALLEN ydyw y tystiolaathau narhaus svdd i'w welliantau annghydmarol, v rhai Tg^awnLfehyd ynnod wediiereiUMha, ,tetr o'r rhai a ellir eu gweled yn ei Feddygfa, yn 2, Market Street, aberdare. Y mae ei ystafell ymgynghori yn boHol neill-, duedig. Yr oriau er gwneyd ymchwiliad ar ddwfr ac i ymgynghori, o 10 yn y boreu hyd;8 yn Y prydnawn. Pob achosion dirgelaidd, intflamation, twymynau, y frech wen, ac anhwylderau y croen, &c., a well- heir ganddo mewn ychydig ddyddiau. Cymenr* at anhwylderau cronic wrth y mis. Anfonir pob moddion meddygol i anrbyi^ rail o'r deyrnas ar dderbynia^i «feMWj9« penP-<O™ ^8»crf«lri0 i BaM i.R.ILl..S'" Meddyginjaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeih Sicr, Buan, a Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— Poen. yn y Cefn, Ysgjxfnder. yn y Pen, Diffyg Trevliad, Bhivymedd, Llynger Man, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arenau a'i- Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y s Coluddion, Gvjaeiv, Gimjnt, Colic, Teimlad o bwysan yn y Cefn, y Lwynau a gtoaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Hwjr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Sychder a blas annymunol yn y Genau, &c. Rhoddant esmwythad uniongyrcliol. Parotoir y Pelenau uchod mewn tri 0 ddulliau gwahanol, fel y caidyn:— No. 1.—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FpR THE PILES. • 1" m.ae Perehenog y Peleni hyn wedi derbyn. dros ddwy fil e Dyetwlaetluiu piepsig i q$m'hiob"i&ydd y Feddygimimth lwn, cw yn ei pltih y viae wmtyw ødWi wrth Fedd-ygon enimg. Tyst Cymrcig, Awst 26, 18?0. BA I'R €>LAF :— Yr wyf wedi a-rutlyso "(- EOKGE'S PILE AN]) G-RAVEL PILLS," ae yr wyf yn eael eu bod yn gyfansoddedig- o ddefllyddiau llysieuol. Nid oe,8 ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydwyf o'r am eu bod yn Feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,Yn ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr yelwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt. O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.— Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a ad osent i mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais fiychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt —yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Pobl@grwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel- ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd cliwerth a pheryghis yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob ewr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch Haw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gwneuthurwr yn ysgrifenedig ami o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe," ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid-* o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. E AN-0 GR:AVELI mtnwwm\ At Gleijion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardiff. I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. Yn gymaint a bod lluaws 0 enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y cj hoedd, fel 11a byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu liyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS O wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellii yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael v PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch yn gywir, W. G. JAMES (Gwilym Ddu 0 Went). Ar werth mewn btychau 18. lie. a 2s. 9ci yr un gan bob Fferyttydd parchm yn 11 That is Gold which is worth Gold. WHITE'S PILL OF HEALTH, Patented and rendered Tasteless by a new process. Copy of Analysis from Dr. Hopkins. I have made a careful analysis of "White's Pill of Health and found them to be compound- ad of genuine and pure ingredients. I think bhem the best Aperient and Antibilious Pills known--a warm stomachic, and admirably adapt- ad for wind and constipation generally. (Signed), JOHN MORGAN HOPKINS, M.D. 11, Quay-street, Carmarthen. WMte'g IPII! of n-ealth Is, without exception, the safest Domestic Medi- cine known. Once used, they are universally ap- proved of, and never fail to render satisfaction. Compounded with the best drugs, they will be found to present the best form of Family Medi- cine. By their mild and gentle action on the liver, they restore tone and vigour, producing a healthy state of tt e stomach. They remove obstructions, and by their timely use the formation of various complaints, which prove a source of anxiety and wnhappiness, are prevented. White's rill of Health Is INVALUABLE FOR THE SKIN & BLOOD. Copy of Testimonial from Messrs. Southall Brothers & Bern-day, Wholesale Pharmaceutical Chemists, Birmingham. DEAR SIRS,- We have examined your Pills, and have pleasure in stating that they contain nothing injurious, and that they are prepared from the very best Drugs.—We are, dear sirs, yours faith- fully, SOUTHALL BROTHERS & BARCLAY. Bilious Complaints, Indigestion, Wind or Flatu- lence, Costiveness, Giddiness, Heartburn, Pain in the Head, Chest, Back, or Loins, Gravel and Stone, Liver Complaints, Pale or Sallow Com- plexion, Palpitation of the Heart, Colic, Pimples, Piles (both outward and inward), Eruptions, Loss of Appetite, Sickness, &c., &c., rapidly eured by taking White's rill of Health Sold in Boxes 7Jd. and Is. ltd. each, or free by post for 9 or 15 penny postage stamps from the Proprietors, WHITE BROTHERS, M. P. S. Chemists, Carmarthen. Copy of recent Testimonial. March 21st, 1876. GENTLEMEN,—I have much pleasure in testify- ing as to the efficacy of your "Pill of Health." They can be taken at all times without any incon- venience, and readily afford relief in any obstruc- tions. One or two doses suffice for Biliousness, Heartburn, or Indigestion. I can also specially recommend them as a traveller. -Yours very faithfully, THOMAS DARGAN, Inspector R.S.P.C.A. Sold by Chemists everywhere—equalled no- where, n boxes 7|d. and Is. lid. each. 2 Prepared only by WHITE BROTHERS, M.P.S. Chemists, Carmarthen. To CHEMISTS.—The Proprietors will be happy to supply the Pill of Health" direct, or they can be obtained from any Wholesale Patent Medicine Firm in the United Kingdom. Counter Bills, with name and address at foot, may be had in quantity by giving name of any Wholesale Firm in London, where they may be sent for enclosure. L.383. DAVIDS & SSOHIS, Watchmakers, Jewellers, Silversmiths, Optieiam, #0., 4<e., 5, C^mldfcall Square, Carmarthen, and 3, Now Street, Neath. T\AVIES & SONS'WATCHES to suit an classes of purchasers. WATCHES of the best English and For, eign make. GOLD PATENT LEVERS from JElS 10* SILVER PATENT LEVERS at M 4e. £ 5 68., up to jElO 10s. GOLD GENEVES, at J844S., £ 5 5s.s ag to ÆIO 10a SILVER GENEVES, at fi IQa., fs So. .£8 Ss., and upwards. jnhAVIKS & SOB S' WATCHES are alway ready fo* the pooket, being skilfully timed and adjunted. Intending; purohaasxs are respectfully assured that they cannot de better than send to us for a Watch, whisb will 'be forwarded to any address on receipt of Post-office Order. 1"|AYI.ES & SONS'CLOCKS of evesy dea ",}J erlption, Jewellery of the newest de signs, Silver Goods in great variety, EleotriD plate of the best description. T|AYIES & SONS' STOCK of SPKOTA- CLBS comprises all kinds in Gold, Steel, and Shell frames. Special attentioE is invited to our Stock of MENISUi LENSES. This form of Lense was sag gested by the celebrated Dr. Wollaaton; its peculiar form admits of a more accurate focus of the side rays oflight being obtained, Usereby obviating any strain or fatigus to the wearer. They are fitted to pantoscopic straw-colour stee rames, and present II light and elegant form ofSpectacie.—PtisWj in Pebbles, 10s, 6d.; Glass, 4s. mAVIES & SONS repair all kinds of Watches, CHock" 11. Jewellery, Plato, &c., in the best mannes. L258 IIW A M WIIO M M, fe<; Manufacturer of all kinds of BSXH&BS' SAFETY LAMPS, And sole-maker of his Patent Improved tJLASTY Lamp, With Elastic Glass Ring, Which admits of the expansion of the glas without the risk of breakage. Prices and Designs on application for ) quantities. CAMBRIA* LAMP WOBKS, L 282 7, Cardiff Strut, ABBADABI, Just"published, post free 3Jd. y NERVOUS DEBILITY, and HOW TO CURE ll IT, WITHOUT EXPENSIVE CONSUL- TATIONS and EXORBITANT MEDICAL FEES. Showing the nefarious system of terrorism and extortion practised on real or imaginary suffer- ers from nervous and other disorders by a certain class of medical practitioners. This pamphlet is not an advertisement or preface to expensive con- sultations and high medical fees, but is designed as a warning and a caution to those who suffer from nervous debility, at the same time pointing out the means of self-treatment (which can be followed without reference to the author), and containing the necessary prescriptions and dietetic rules to be observed during the treatment; by one who has suffered from misplaced confidence in medical im- position and quackery. London: H. BROMLEY, 18, Edith Villas, North. End, S.W. 1293 G L E NF I EL I). THE QUEEN'S LAUNDRESS SAYS THIS STARCH IS THE BEST SHE EVER USED. j 92 t. S T A R C H. ESMWYTHAD BUAN! MEDDVnrnlAETH Y BOBL. WHIM'S BLACK CURRANT COUGH SYRUP Yw y feddyginiaeth ddyogela a sicraf a ddar- ganfyddwyd erioed er gwella pesweh, anwyd, y ddarfodedigaeth, diffyg anadl, crygni, soiled 11* is, clefydau y gwddf. Yn y gauaf mae ya llesiol iawn i beswch nosawl, gwrwstaidd, sych, a chogleisiol. Rhydd 'White's Black Currant Syrup es- mwythad buan; cynorthwya y claf i daflu ymaith bob llysnafedd, gan ei alluogi i anadln gyda rhwyddineb, a chysgu yn dawel a llonydd, Darll nery tys, iola thau amgauedig gyda phob costrol, yn goisod allaa effeithlaa gweiliantol y feddyginwtb auffaeledlg h n. TYSTIOLAETHAU DIWTODAR. Eglwys Cwmin, Meh. 19,1874. A awyl Syr —Mao eSch Black Currant Syrnp ynddm. bofiaeth ragorol. Y mil. wedi rhoddi mwy o lonyddwcb imiysynos a. gwn. uthur rowy o let i ml nag unrhyw beth arall wyf wedi broa.—Yr eiddoch, J. R. TAYLOR. Y mae cauoedd 0 dyetiolaothau wedi en derbyn. Mao eyffeirwyr yn .1ariJA am dano yn y modd mwrat canmoladwy. —— Ar werth gan holl gyffairwyr mewn costrelan am Is 1 Jc a 2s 9c yr un, lie yn gyfanwerth gan holl fasnachwyr patent medicines. Sylwer:-Mae pob bathnod ar T papyr 0 amgyloh f coatreii wedi ei lawnooi gan White Brother's," 10 hafyd yn dwyn y geiriau Whitu's Oough Syrup" yn ar^rsffedlg ar y gwydr. Darpared g yn unig gan WHITE BROTHERS, Oyffelf. wyr, 7, Guildhall Square, Caerlyrddin. .WILLIAMS'* PONTARDAWE WOltM LOZENGES. Maent yn cael en gwerrhfawrogf gan rienf fa na o'r beadlfeMcn mwyaf a roddwyd eriodd gM> ddo Ef yr hwa sydd yn tywallt bob benditE u ddynohyw. Maent yn hollol ddiniw<d & doy.- i'r plemyn tyneraf, ac er hyny, moip s&u&iol I ddkiysirio a bwrw Llyngyy ailan, fel j mown modd teUwng ya c*ol en galw yn Feddyg- iniaeth berfaith natur at bob math 0 Lyngyr. Nis gallwn byth ddywedyd yn rhy dda am ddrfelllw. Worm Lozenges Williaai» Pontardawo, ohferwydd oft a dda llanodd lyfrau yr awdwyr meddygol enwocsf, and > chafoad ddim ynddynt i ateb 1 b,wrpaa. Efe a fyrfyslodi pan y cyagai er«ill; efe a ehwili 4d ae a ddosjs,a6dd sylweddau cyuyrchlon y dayrna* lydeuol, yn eEwsflte rhai a berthyna-t i giefydau Plant, pan dreullsia eretn n hams<:r mown siarad ofer, ac o'r diwodd efe ? ddarion. fydu dd y perl a chwenychal, maddygJniaeSh lysieuol berffaith ddiniwed i'r pleatya. ac ddiny*teal brlf aehOft cl fydau ylan ond galar, fe go»tiodd hyny el (ywytf iddo ef; nl bu byw yn hlr i fwynhan clod ei feddfginiktlk werthfawr. onil li11 farw, a gaaawodd ei dd&UardyddtvA- er budd cenedlaethau dyfodol. A'RW YD DION,— Gellir yn hawdd adnafeod pan flinir gar IynW irr rai o'r arwyddion caolynol, lef chwant ntweidlot fbt fwyt anadl drewllyd, bytheirisdaa sadon, po«nits yn f or lie a'r pea, maiiad y danedd mewn ewsg p!go y ti wyn, elan wyneb a cheuedd yn y llygaid, caledwch a llawndld f a phoenan cnawdol welthlaa, wch byr a tyneoag y corfl, twymyn arat. a ccoiladau puisre afteolaitid. a weithiau lowygon dirdynol fconwtlHot^J yn achoal maJIt.; ola.,th ddisymwth, a gwre ac y iad yn nghyloh f that (anus) y rhai yn fyuych a beraat iddynt gael B CMx. gymeryd yn Ue elwylau y naarehogion (pilu.) Darperlr hwynt yn y dyfodol ¡ada'r gotal a'r manylw mwyaf, gan J. DA VIES, Family & DiHp&agktg Ghemiafc, High Street, Swansea. Yr h»n a brynodd y gyfa.-wyddeb (receipt/ VTreldStoL gwerthir y Teiaenaa (Losenges) hyn gan jr rhaa tw £ 3 9 Fferyllwyr ? Deyrnas yn ol SJe., Is. lie., a 2». 0c. J»blwcfa. &rbedir cryn lawer wrth brynu y dognao mwr&f. goub cael drwy y Post. 1388a A phob Token wedi ei nodi fei hm" J. WELMAITH Pontiwdawe," oherwydd y mae ffarchnad yn UifsirioM tfelychiadan. Mae'r geiriaa WaKv lJf EKGBS wedi argraffn ar Stamp y LSywodwwth 2, Wolesley Place, Tow r R ad ishton Park Blrmir. ham Me.i 27a n 1874. Anwyl Syr,_M« echan tair blwydd a haner e& Dvo -d fodl am diw» flyn d o»<5iwrth tapeworms. Yr wyf wedi gwneyd prawl o hob cynghor a meddyginiaeth a gyflwynwyd i'm evlw Bum yn ei meddyginiaeih fy hun am am-er, gan 1W1 iddi nrpontine a cantor oil, ond heb yr nn eflfaith daioni. Ond ar ol thoddl iddi ddau fly. haid yn nn g 0 William«'* Pontardawe Worm Lozenges gwaredodd dclwy lmirvTm, un yn bump ar llaU yn bedair tr edfedd > hyd Yatvii wyf y buaswn wedi arbed traul, pe rhoddaswn bum nnnt am nn blychaid ary cyniaf Bydd » miyn wa tadol ef canmol Galla jddangos jllyngyr os bydd rhyw rai am brofi hwn.—Yr eidd,ch,—W. SHAW,—Mr. J. Davies. Y QWLADGARVR, Printed by Steoi Power, and Published by the ProDrieto? WALTEBr LLOfD, at hlf Gea«3 Printing Office, Canon Street, Å berdare. in the County of Glamorgan. FBIDAY, March 9th, 18..