Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

"':ArT Y BEIBDP.

[No title]

NEWYN.-■

~ ENGLYN"

PEIOD >. SGERDD

[No title]

CANIADAJJ DYFEDFAB.

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYHOEDDIADAU NEWYDDION Hughes and Son, Wrexham. Yn awr allan o'r TVasg, pris 3s. 6c. mewn llian, argraffiad newydd o LYFR TONAU CYNULLEIDFAOL IEuAN GWYLLT, yn yr hen nodiant, wedi eu eyfacldasu i?r ORGAN A'R HARMONIUM. Pris Dettnaw Ceiniog. DEG 0 GANEUON Yn y dclau nodiant, gyda Chyfeiliant i'r Piano neu yr Harmonium. RHIF. RHESTR. A WDWYR. 1 Y Golomen Wen (The Spotless Dove) R. S. [Hughes, R.A.M. 2. Y Bwthyn ar y Traeth D. Jenkins, Trecastell. 3. Y Ba ban Diwrnod Oed O.Gri^iilis(EryrEryri). 4. Dewrder y Milwr Gwilym Gwent. 5. P'ie 'rwyt ti, Marged Morgan? Owmn Alaw. 6. Mae'n Gymro byth J. Richards (Isalaw). 7. Cymru hoff J"o//n As i,on. 8 Aelwyd fy Mam Gwilym Gwent. 9. Cymru (Wales) D. Emlyn Evans. 10. Croesawiad y Gog R- S. Hughes, Ji.A.AL Now ready, new edition, greatly enlarged, price 4s. Gd. A GRAMMAR OF THE WELSH LANGUAGE: Based on the most approved systems, with copious Examples, BY THOMAS ROWLANDS. Pris Bwllt, mewn Llian, gyda Darluniau Uhvedig hardd, Y FJkSGEDAIJ) FLODAU, NEU DDXJWIOLDEB A YN OEFOLEDDUS. OHWEDL I IEUEN-CTTD. LLYEK DADLBTJON Sef daraau addas a dyddorol at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c. An-ilen, Is. SWN Y JUWBILI, neu Ganiadau y Diwygiad; yn Nodiant y Tonic Sol-ffa. Gan y Parch. J. B-oberts' (Ieuan Gwyllt). Rhanan 1, 2, a 3, Pris 3c. yr nn; neu y tair Rhan yn nghyd mewn Amlen, 9c. Llian, Is. Yn HYMNAU YN UNIG; Mewn Amlen, 3c.; Llian, 6c. Yn awr yn barod, Rhan 4, yn cy- nwys HYMNAU A THONAU YCHWANEGOL Mr. Sankey. m, CEEDDOB Y DEML; Sef Hymnau a Thonau at wasanaeth y Temlwyi* Da. (Argraffiad IS ev/yad). 4MSOXIIAU CHRISTMAS EVANS Can y diweddar Cynddelw. (Argraffiad Newydd).' Mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6c. A „ LLAW-LYFR y BEIBL; Gan Dr. Angus. Argraff- iad newydd a destlus, wedi ei gywiro. Ystynr y pyfr hwn o werth anmhrisiadwy i'r Myfynv/r Ysgrythyi-ol, ac y mae y ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio fel Class Book yn ein Colegau. yn ddigon o sicrwydd am ei werth. Mewn Lhan, 10s. 6c.; Haner-rhwym, Us. GEIEIADTJR YSGRYTHYROL CHARLES Ai'gramad Newvdd crvdag Attodiad a Gwelliantau, gan y Parchn. L. Edwards, D.D., a D. Charles, D.D. Mewn 20 o Ranau, Pris Is. yr un; neu yn Rhwym, Croen Llo, 25s. T LLTFR TONAU AC EMYNAU; Gan Stephen a Jones: wedi ei gyd-rwymo a'r I RGUQAU. (Nodiant y Tonic Sol-ffa). Llian, 3s. DEUDBEG 0 ANTHEMAU; Yn y ddau Nodiant, gan Alaw Ddu. PNS,—Hen Nodiant, 3s. e& Sol- ffa, Is. 3e.. CANEUON O tyr'd yn ol fyJSTgeneth wen, 66 Ymweliad y Sardd, Yr Hen LaiiCj Y Mud a'r Byddar." Pris 6c. yr un. Y MEDDYG ANIFEILAIDD Gan John Edwards, Caerwys. Cynwysa Gyfarwyddiadau Meddygol at Haint y Traed a'r Genau. Pris 5s. ,10 CANEUON DERWENOG, Pris Is. (Yn y Wasg). L. tld Ofer dadl wedi barn." Siloh, Maesteg. CYN EUR EISTEDDFOD yn y lie uchod ..J DYDD GWENER Y GROGMTH, 1877. < Prif Destynau. I'r Cor, heb fod o dan 60 mewn nifer, a gano yn oreu Arglwydd ein lor ni." gan y Cerddor Glas. Maesteg; gwobr, lOp., a Chadair hardd i'r Ar- weinydd. I'r Cor, heb fod o dan 30 mewn nifer, a gano oreu "See the Chariots at hand," o'r Musical Times; gwobr, 2p. Rhyddiaeth. Llaw-lyfr i Dretlidalwr gwobr, lp Barddoniaeth. Marwnad i'r diweddar William Hire, Picton- place, Maesteg gwobr, lp. Is. WM, OWEN Ysg., 14gg 25, Grove-street. Maesteg. Caersalem, Victoria, Psncae, Mynv/y. BYDDED hysbys y cynelir Eisteddfod yn y He -0 uchod dydd LLTJN PASG, EBHILL 2il, 1«77. Prif Destynau. I'r cor heb fod dan 40 mewn rhif, a gano yn oreu y chorus "Hail, Judea, happy land," o'i Judas Maccabaiv#; gwobr 7p., a etiadair hardd i'r Arweinydd. I'r c6r o blant, dan 15 oed, heb fod dan 30 mewn rhif. a gano yii oreu, "Our Victory," allan o'r American Songster, rif 83. (Caniateir i wyth mewn oed i'w cynorthwyo;) gwobr lp. 10s. Rhoddir enwau y Beirjaiaid eto trwy gyfrwng y GWLADGARWR. Bydd y programme yn cynwys yr Oil o r testun a.u, amodau, a, thretn y dydd, &c., i'w cael gan yr Ysgrifenydd am Ic.. trwy y post, 1zc. JOHN PRICE, 16, Queen Street, 1481 Victoria, Ebbw Vale, Mon. M6r o g^n yw Cymru gyd." Music Sail, Abertawe. YN.ELIE EISTEDDFOD GERDDOROL V yn y lie uchod DYDD GWENER GROGEITH, Mawrth 30ain, 1877. TESTYNAU. I'r cor, heb fod clan 100 o rif, a gano oreu "Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel," (J. Thomas) gwobr, 30p., a 5p. i'r Arweinydd. I'r c6r o'r un gynulleidfA, heb fod dan 40 o rif, a gano yn oreu Then ronnd about the starry throne;" gwobr, 15p., a 2p. i'r Arweinydd. I'r 30 a gano yn oreu "Llawenydd y Gwan- wyn," gan Gwilym Gwent; gwobr, 4p. I'r Fife Band a chwareuo yn oreu dair Alaw Gymreig; gwobr. 4p. Yr holl fanylion i'w cael ar y programme am y pris arferol gan yr ysgrifenyddion, TOM E. BOWEN, 8, Bryncaerau Terrace, JOHN WILLIAMS, 6, Station Road, 1497 LANELL Y. Y MAE CYMDEITHAS ADEILADU MERTHYR A DOWLAIS YN BAROD i roddi Benthyg, ar Mortgage, ar y Rhybudd byraf, Symiau o £ 100 i £ 10,000, i'w talu yn ol yn Gyfranau Misol neu Chwarterol. Y mae i Fenthycwyr yn y gymdeithas hon fanteision arbenig na cheir mewn cymdeithasau eieili, neu gan bersonau unigol. Telir y treuliau cyfreithiol gan y gymdeithas, a dyogelir annibyn- iaeth y benthycydd, cyhyd ag y parheir i dalu yr ad-daliadau addawedig, gan y Cofrestrydd dan Gyfraith y Cymdeithasau Cyfeillgar. Cedwir y dirgelwchinanylaf. Dymuna y Cyfarwyddwyr hysbysu eu bod yB barod i dderbyn symiau o arian fel arian benthyg ar y telerau canlynol 0 elw :-£4 y cant i'w galw ar ddau lis; £ bV y cant ar bedwar mis; a ;Ef) y cant ar chwe'mis. Am hysbysrwydd pellach, ymofyner a Mr. K ROBERTS, yn Swyddfa y 3-ymdeithas, 34, Victoria. street, Merthyr. 1487 Eisteddfod Tonyrefail. DYMUNA Pwyllgor Eisteddfod Tonyrefail hysbysu fod y ddwy EARWNAD gyd- fuddugol i'r diwedd r Mr. Thomas Williams, Tydrrw, i'w cael mewn Llyfryn Tair Ceiniog yr un, trwy y po»t 3jC., gan yr ysgrifenydd, LEMUEL EVANS, 1518 Tonyrefail, Llautrisant. INMAN LINE. 0 L'ERPWL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER. CITY OF BRUSSELS Mercher, Chwef. 28 CITY OF BERLIN. Mercher, Mawrth 7 CITY OF CHESTER.Mercher, Mawrth 14 CITY OF MONTREAL Mercher, Mawrth 21 SALOONS yn cynwys pob cysur a chytleusdxa diweddar. Pris y Cludiacl- 15, IS, a 21 Guineas. Steerage, 6 Guineas, gycli ciiyflawnder o fwydvdd wedi eu coginio a phob cysur; Tros- giwyddir Teithwyr y Steerage i Boston a Phila- delphia heb dal ychwan;5gol. jBookip Teithwyr 1 unrhyw ran o'r Taleithiauneu Canada am brisiau neillduol. Ymofvner a WILLIAM INMAN, 22, Water- street, "L'ferpwl; neu uurhyw Orucliwyliwr yr Inman Line. XJ.IOO Why study and purchase from gaudy Catalogues, and pay 25 per cent more for Seed, when the same quality can be obtained at GK X"V"IE0 "Y", SEEDSMAN- AND FLORIST, 26, CANON STREET, ABERDARE. (Established 16, years.) G T takes the earliest opportunity of ac- quainting the inhabitants of A berdare and its vicinity, that he has received a SPLENDID SELECTION of Farm, Garden, and. Flower Seeds, not to be surpassed, from one of the largest Agri- cultural and Horticultural Seed Growers in Essex, and from the many Testimonials of last vear's Patrons, he is convinced one trial will be sufficient. A splendid and select lot of Seed Potatoes, early and late, true to name and free from disease, in large and small quantities. Potatoe Onions and Shallots. '1 Agent for Uowding s riant roou, m is. canis- ters Best Peruvian Guano, Superphosphate, and Nitrate of Soda, by the lb. or cwt.; Silver Sand, Virgin Cork Tobacco, Cloth Paper and Hemp (for fumigating); Flower and Rhubarb Pots, and every requisite kept in stock or obtained on the the shortest notice for the Farm, Garden, Win- dow, 01" Greenhouse cultivator Dahlia Plants in May, from one of the most successful growers. A great novelty in window gardening is the newly introduced American Trellis, various sizes. '• Mushroom Spawn, 7d. per cake. Observe the Address, 26, CANON STREET, (Opposite Temperance Hall,) AjBERDARE. 1495 Cerddoriaeth Newydd gan D. Emlyn Evans "Y TYLWYTH TEG" (THE FAIRY TRIBE). CANTAWD DDltAMA YDDOL. Geiriau Cymreig a Saesnig gan M ifNYDDOG a TITUS LEWIS, F.S.A. PRIS 2s. 6c. CYHOEDDIR yr uchod yn urdongyi cliol, a pherfformir J gwaith am y tro cyntaf gan Gymdeithas Gorawl Professor Parry, yn Aber- ystwyth, yr haf dyfodol. Cyfeirier archebion at y Cyfansoddwr :— 34, Ffynone Terrace, Swansea. D.S.—" Y Gadlef," Can y Tywysog," Bedd Llewelyn," ac Adg-ifion Mebyd," caiieuon newydd gan yr un cyfans ddwr—i'w cael Oc1(li- wrth— L JONES, Stationer sHaU, 1510 Treherbert, Glam. "Dan nawdd Duw a'i daugnet." "0 lesu na'd gamwaith." EISTEDDFOD TON-Y-PANDY BYDirED HYSBYS y cynelir yr eisteddfod V uchod DYDD LLUN SULGWYN, MAI 2lain, 1877, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr baddugol mewn Rhyddiaeth, Barddoniaeth, Areithyddiaeth, Nclrodcliadaetli, a Chaniadaeth. Liywydd—^VM. WILLIAMS, Ysw., Grove Field House. Beirniaid:— Y Rhyddiaeth a'r Farddoniaeth— DEWI WYN 0 ESSYLLT. Y Ganiadaeth—Mr. R. S. HUGHES, R, A M., a Mr. D. BUALLT JONES. TESTYNAU. Traethodau. Am y Traethawd goreu ar Y priodoldeb o rail y Tafarndai ar y Saboth gwobr, 10s. Am yr Ysgrif oreu ar "Halen" (cyfyngedig 1 rai dan 20 oed) gwobr, 10s. Am yr Ysgrif oreu ar Sebon" (cyfyngedig i Fenywod) gwobr, 5s. Barddoniaeth. Am y Bryddest oreu ar Y Dymhestl—Mor- daith Paul i Rufain," gwel Act. xxvii.; gwobr, lp. Is. Am y 60 llinell goreu ar Urddasolrwydd yr Areithfa gwobr, 10s. Am yr Hir a Thoddaid Beddargrali goreu i'r diweddar David Howells, Coedymeibion; gwobr, 10s. Am y Chwech Englyn Unodl-union goreu i'r "Teapotgwobr, 10s. >( Am y Ddau Englyn Unodl-union goreu ir "Peiriant Llifio goreu, 5s. Adroddiadan. I'r Hwn a adroddo oreu Yr Ystorm (Hwfa Mon), gwel y programme gwobr, 7s. 6c. I'r Hwn, dan 15 oed, a adroddo oreu Clywch, I claw can" (Mynyddog), gwel y programme; gwobr, 4s. Areithio. I'r Hwn a areithio yn oreu ar Afrad pob afraid," (tair mynud o amser i'w thraddodi); gwobr, 3s. Cyfieithu. Am y cyfieitliiad goreu o "A little learning is a dangerous thing," (Pope), gwel y programme gwobr, 53. Caniadaeth. Am yr Alaw oreu-y geiriau i'w cael gan yr Ysgrifenydd gwobr, 10s. I'r C6r heb fod dan 60 o nifer, a gano ynoreu "Hallelujah Chorus," (Handel's Messiah), gwobr, 12p., a 3p. i'r arweinydd, i'r COr o'r un gynulleidfa, heb fod dan 50 o nifer, a gano yn oreu Then round about the starry throne," (Samson) gwobr, 8p. I'r Parti o 16 o nifer a gano yn oreu "Yr Alarch Gwyn, ( Ceino.au r GerddJ gwoor, zp. I'r Parti o 8 o nifer, a gano yn oreu y gân a chydgan Cymru Lan," (Gems); gwobr, 12s. I'r Hon a gano yn oreu Y 'Deryn Pur, (Songs of Wales) gwobr, 10s. 1'r Hwn a gano yn oreu Honour and Arms, (Samson); gwobr, 7s. 6c. „ I'r Hwn a gaiio yn oreu "Total Eclipse, (Samson); gwobr, 7s. 6c. >} I'r Hwn a gano yn oreu Y Golomen Wen, (R. S. Hughes) gwobr, 7s. 6c. I'r ddau a ddarlleno ddernyn o gerdaoriaeth rhoddedig ar y pryd gwobr, 4s. Ni chaniateir i'r ddwy Y sgrif i fod dros bedair tudalen o note paper yr un, na'1' Bryddest i fod dros 150 o linellau. Y cyfansoddiadau i fod yn Haw y x>eirniaid ar neu cyn Mai 7fed. i Ceir pob manyliou ar y programme, yr nwn a geir amy pris arlerol gan yr Y E'grifcnydd,- ° EV ..N LEWIS, 1494 Coedymeibion, Pandy. POB BLYOHAID GW1RTH GIHI! PELENI BEECH AM. CYFADDEFIR gan filoecld fod Blychaicl o'r C Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwvlderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, J bendro, pen- yao-xfrder a dihoendra, iasan, dittyg arenwaetft, diffyg anadl, rhwyniedd, scurvy, cwsg anermwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogu cyntaf esmwythad mewn ngam mynud. Nid" an wired d yw hyn, oblegyd y maent wedi gwnevd hyny mewn miloec.a o achosion Taer erfj-nir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peieni hyn, ac yna cyfaddeiir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhris- iadwv. Cludant i lfwrdd bob afiechyd, symudant bob rliwystrau, a chyflawnant yr hyn tyctd yn an°'enrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel_ y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr o adfsrvd pob dynes i iechyd a, hoennsnvydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau ^i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau or cyfansoddiad. cyfansoddiad. PELENI BEEOHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaetli at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didralferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriau:—"Beechams Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffU^'arotcedig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. lie., a 2s. 9C. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythjrrnod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deymas. c Rhoddir cyfarwyddiadati gyda phob blwch. 1447 Siloh, Pentre, Rhondda. BYDDED hysbys i bawb v evnftir EIS- jL) TEDDFOD yn y lie uchod DYDD LLI-N- Y PASG, EBRILL laf, 1877, pryd y gwobrwyir yi ymgeiswyr buddugol mewn Caniadaeth, B.^rdd" oniaeth, &c. Beirniad y Gerddoriaeth a'i, Ganiadaeth—MR. D. JENKINS (Trecastell), University College of Wales. Beirniad y Rhyddiaeth, y Farddimiaeth, a'r Ad- roddiadau—Farch.- R MOJIGAN (Rhvdderch ab Morgan), Brynawen, Aberafon, Taibach. ( CANIADAETH. 1. I'r Cor o'r un Gynulleidfa, heb fod dan 50 mewn rhif, a gano yn or u, And the glory of the Lord," o'r Messiah gwobr, 12p. 2. I'r Cur o'r un Gynulleidfa. heb fod dan 30 mewn rhif, ac na enillodd dros lOp. o'r blaen, a gano yn oreu "Pebyll yr A, glwydd" (Pencerdd America); gwobr, op. 3. I'r Cor o blant, o'r un gynulleidfa" odanloeg oed, ac heb dan 30 o rif, a gano yn oreu Dysglaer wlad yr hedd," o Swn y Jiwlnli.; gwobr lp, 10s. (Caniateir i wyth mewi. oed i'w cynorthwyo). CEIIDDOEI.VETH. 1. Am y Don oreu ar y M.B.D. ar y geiriau sydd ar y progra.mme; gwobr, 10s. 6c. TKAETHOUAU. 1. Am y Traethawd go eu ar Ddyledswydd yr Eglwystuag at Ganiadaeth y Cysegr;" gwobr, lp. Is. 2. Am y Traethawd goreu ar "D<fbll coegaidd menywod yr oes hon o wisgo;" gwobr, 10s. 6c (Cyfyngedig i'r rhyw fenywaidd). BAR; DONIAETH. 1. Am y Bryddest ore- heb fod dros 200 o linell- au, ar "Gyíiafan Bethlehem;" gwobr, lp. Is. Bydd y gweddill o'r testynauri'w gweled ar y programme, yr hwn fydd yn barod yn fuan, ac i'w gael am y pris arferol eddiwrth yr ysgrifen- ydd,— D. RODERICK, Queen street, 1468 Pentre Ystrad, Pontypridd. To America. GU I O N L 13$E.— R O Y A L M AIL STEAMERS.—One of the following or other first-class full-powered STEAMSHIPS will „ be despatched from LIVERPOOL TO NEW YORK EVERY WEDNESDAY. Captains. WYOMING Jonea WISCONSIN Forsyth IDAHO .Freeman NEVADA Guard MONTANA.Beddoe DAKOTA Price UTAH Mack CALIFORNIA Beverley Calling at QUEENSTOWN the day following to embark Her Majestys' Mails and passengers. RATES OF PASSAGE FROM LIVERPOOL TO NEW YORK. Cabin 12, 15, & 18 Guineas Intermediate 8 Guineas Steerage Passage to New York, Boston, and Philadelphia £6, including a plentiful supply of provisions, cooked and served by the Companvfs stewards. Passengers forwarded to all parts of tne United States, and Canada; also, to San Francisco, China, Japan, India, New Zealand, and Australia, by Pacific Railway and Mail Steamers, at lowest through rates. These Steamers carry Surgeon and Stewardesses free. # Passengers are recommended to obtain their Tickets from our Agents before leaving home. For Freight and Passage apply to Guion and Co., 11, Rumford-street, or 25, Water-street, Liverpool; Grinnell and Co., 7, Leadenhall-street, London; or James Scott and Co., Queenstown; and for passage only to the Agents.-Rev. W. Harris 16, Harriet St. Trecynon; J. Callaway, Outfitter, Mountain Ash; W. Thomas, Ry. Station, Glyn Neath; O. Morgan, Siluria Villa, Llanwyno Rd., Pont. ypridd; and O. Thomas, Temperance Hall, Aber- dare, Alfred Copeland, 6, Commercial Place, Aber- dare, & F. Foley, Temperance Hotel, Neath. L369 E V A N S S 10<, PILE AND GRAVEL -w-u PILLS. Rhydd y Peleni hyn iacliad buan a sicr i bawb ddyoddefant oddiwrth anhwylderau poc-nus Y PILE A'R GRAVEL, y rhai a adnabyddir trwy yr arwyddion canlynol:—Poen xhawr yn y cefn ac ar draws y Iwynau; Diffyg wrth wneuthur Dwfr; Poen yn yr Arenau, y Coluddion, a'r ystuiflog; Poenau saethav/1 yn y Coesau a'r Borddtvydydd; Iselder Ysbryd, Tyndra yn yr Ystumog, Chwydd- iant yn y Coesau, a gwendid cyfredincl yn y coriT, &c. Nid oes ar y perchenog ond ei*iau un prawf er sicrhair cymeradwyaeth unfrydol i r Peienatt at y doluriau "uchod. Y mae pob blwch yn dwyn trwydded y Llywodraeth, ar yr hwn y mae llaw- -nodiad y Perchenog, heb yr hyn nid oes dim yn iav/n. Mrs. Grifilths, Blaenantygroes, Aberdire, pays The box of your Pile and Gravel Pills cured me, ore dose relieved.me from all pain. David John Williams, Duifryn road, Cwuibach, pays Your Pile and Gravel Pills is a wonderful medicine after taking one box I feel as well as ever I did in my life, after suffering ,OJ some time from that disease." Y mae y geiriau PILE A G RAVEL PILLS yn Copyright, wedi eu Cofrestru a'u hentro yn Stationer's Hall, Llundain, Yn gymaint a bod y Gwneuthui-wr yn gwybod fod iluaws yn dyoddef oddiwrth un neu ddau o'r anhwylderau uchod, y mae wedi darparu ypelenau er cyfarfod y cyfryw achosion, fel y canL-n A Peleni Evans at j Pile a'r Gravel. m B Peleni Evans at y Files. 0 Peleni Evans at y Gravel. Cymerwch ofal eich bod yn cael Peleni Evans at y PILE A'R GRAVEL, ac na chymerwch eich dar- bwyllo i gymeryd un math arail. DARPAREDIG YN UNIG GAN T. W. Evans, Chemist, Aberdar. Ar werth mewn blychau, am is. Ihc. a 2s. 9c.. trwy y Post Is. 4c. a 3s., a chan bob fferyllydd cyfrifol. WHOLESALE AGENTS :-London- W. Sutton & Co., Barclay & Sons, Wm. Mather & Co., Burgoyne & Co.; Bristol—Roper & Co., Pearce & Co., and T. Ackerman; Coventry—Wyleys & Co. Birmingham—Southall Brothers & Barclay. Goruchwylwyr Cymydogaethol.—James Lewis George Town, Mertliyr M. A J ones, Brynmawr W. H. Watkins, Tredegar; W. Sims, & Dyer, Aberaman; D. Williams, Gadlys, Aberdar; Smyth, Merthyr; B. A. George, Pentre; E. T. Evans, Mountain Ash; J. Davies, Swansea; Jacob Hughes, Llanelly; Franklyn Dixon, Rhymney; .Evans, Dowlais; a Isaac Jones, Bookseller, Treherbert. 1-370