Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

AbeTdar-Dydd Gwener y Groglith. Newport-Dydd Llun y Pasc. "SAMSON" Miss Marian Williams, Llundain. Mis* Jennie Lewis, Gaerdydcl. Mr. James Sauvage, Llundain. Mr. Thomas Brandon, Llundain. Mr, Gordon Gooch, Llundain. Cor Undebol Aberdar. Orchestra— Ugain o Offerynwyr Detholedig. Gynorthwyir gan y Grand Organ yn Neurport, 1512 Tocynau, 3s. 2s. a Is. MR. & MRS. J. W. PASS01 PRICE (OF AMERICA), For Concerts, Misteddfodau, Sc.—Address, GWLADGARWR Office, Aberdare. '1477 DYMUNA Mr John Bryant (Eos Brycnan), Gynt o Hirwain, HYSBYSU y cyhoedd ei fod yn adored iflder- byn engagements iganu mewn Bisteddiodau a Chyngherddau. Cyfeiriad — Mr. JOHN BRYANT (EOS Brychan), 1509 10, O..k Street, Aberdare. Y Glowyr a'r Bwrdd Cymodol. MEWN cyfarfod a gvnaliwyd yn y Bargoed, Mawrth 3ydd, pasiwyd penderfyniadl apeiio at gynrvchiolwyr y gweithwyr ar y .bvvrdd Cymod- i ddvfod i gyfarfod o gynrychiolwyr yr hwn sydd i'w gynal yn fwyaf neillduoli r'perwylhwnw a o-ynelir 'yn y Junction Hotel, Bargoed, dydd Uun, Mawrth 12fed, .i ddechreu am ddeg o r gloch, amcan pa un fydd da lieu, ymresymu, egluro a cheisio dyfod i gyd ddealldwriaeth ar y modd y cawsom ein gostwng yn y gostyngiao diweddal, ar modd yj ydym yn sefyll yi bresenol yn ngwyneb y y Safon (Basis), a'r Dyfarmad (Award).—Yr eiddoch, JOHN LEWIS, Den. BIVRDD Y GOLYGYDD PBOFIEDYDD.—fleb enw priodol na chyfeiriad. 1'1' fasged. BEECHAM. Mae yr "Estron" yn amddiffyn ei hun, chwi welwch, yn ol y rhifyn hwn. LLANELLTAN.-Mae ynflin genym fod yr hanesion lleol ddanfonasoch wedi myned yn rhy hen i'w cyhoeddi inwyacll. AT Gohebydd (Llanwyno), W. S. M., T. Leyshon, ac Ap loanMethwyd cael lie i'ch gohebiaeth- au yn brydlawn; ac y maent erbyn hyn wedi myned yn rhy hen. Bydd yn dda genym glywed oddiwrthych eto pan ganiata amser t chwi wneyd hyny. <JwaY^KicHARDS.—Yr oedd gohebydd arall wedi danfon banes yr eisteddfod Yr oeddech wedi esgeuluso gosod stamp ar y ltythyr, am yr hwny cawsom yi hyfrydwch o dalu dwy geiniog. .n. MORRIS.-Mae yn ofidus genym i ni gael ein harwain ar gyfeiliorn.. UN AM WYBOD.—A ddymuna L ysgrifenydd teddfod Mountain Ash (Groglith) i'w hysbysu a oes rhyddid i fYstadleuwyr ar "Mam rodd gusan i ddewis eu cyweirnod eu hunam. HEBREWR. —Dacth eich gohebiaetli i law pan Troedvrhiw, Odydd, R. T. Williams, Beirmad- aeth Authemau Eisteddfod Iforaidd Dewi Sant, Ap Llynwr, Cystadleuwr, Nero, Hen BydIer, Llygadgraff, Lot, John Lewis Gohebydd y Cryddion, Apprentice, Niarfylu, T-lanc ofuallt, Nabtwyson, Sion Cent, Ehedydd Penrhys, Llwynog, Cardotyn.. m.,v Yn ein nesaf-Morien, W. Iwiny, 1. Phillips. Yr Wythnos hon dechreuir cyhoeddi yn ein colofnau. Nofel newydd ardclerchog,- "IFOR PUW O'R HBNBLAS,' NEU Y Cymro Llwyddicmus yn un Drefydd Lloegr. WY A.RWYDDAXB, FO RHYDDID rOB ')mADD HEB NA I'T'ADD NA LLII). ht yj N ABERDAR, G WENER, MAWRTH 9,1877.

ARWYDDION HEDDWCH.

Y FRECH WEN MEWN CERBYD-AU:…

LLYTHYR LLUNDAIN.

Y Cig Americanaidd.

[No title]

[No title]

Advertising