Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Ail Eisteddfod Ifora-idd Dyffryn…

News
Cite
Share

Ail Eisteddfod Ifora-idd Dyffryn Rhondda. Boreu Dydd Gwyl Dewi daeth tyrfa o Ifor- iaid y Dyffryn yn nghyd ger gorsaf yr Ystrad erbyn haner awr wedi wyth y boreu. Wedi trefnu eu hunain yn orymdaith gryno yn y fan yma, (yn cymvys aelodau o bymtheg cyi- rinfa y cwm), gorymdeitliiwyd tuag 1 yny? vn cael eu blaenori gan ddau Ifor Hael, wedi ymwisgo yn rhyfedd, ac yn eu canlyn brass band Llwynypia, ac yna yr orymdanh lior- aidd, pob un a'i geninen ar ei fynwes. Chwar- euai y band amryw ddarnaa ar hyd y aa"tl 1 Dreherbert, yn orchestol, ac wedi cyrhaedd y Neuadd Gyhoeddus, awd i fewner mwyn treulio eu diwrnod trwy gynal. Eisteddfod. Yn v cadair lywyddol eisteddai y boneddwr ieua-ne, D. Joseph, Ysw., (mab hynaf Thos. Joseph, Ysw., perchenog glofa y Dunraven), yr hwn sydd yn gefnogwr gwresog i Iforiaeth. Arweinydd y cyfarfodydd oedd y Parch. J. W. Maurice, Tynewydd. Wedi i'r gorym- deithwyr gymeryd eu heisteddleoedd, a chael ychydig drefn, awd yn mlaen a gwaith y dydd yn ol trefn y programme, goreu y medrwyd. Enillwyd y gwobrwyon fel y canlyn Allan o afael naw o gystacueuwyr, uipiuuu. Alaw Ddu y wobr o 4p. 4s. am yr Anthem. Miss Sophia Davies, 5s. am ganu Y boreu gl&s." 1 Parti Tom Ffelix, Treorci, aeth a r lp. am ganu Cusan yr awel." ™n- Enillwyd y lp. 10s. am y gan i G. Williams, Yaw., gan Dewi Wyn o Essyllt, oddiar naw o ymgeiawyr. Tri pharti gystadleuodd ar ganu^ Dewen i'r gad," sef Tonypandy, dan arweiniad Mr. D. Williams; Treorci, dan arweiniad Eos Oynlais a Llwynypia, dan arweiniad Mr D. Evans, (brawd Eos Dar), a'r goreu oedd yr olaf, a ehawsant y wobr o 3p. Tommy Lawrence, Tynewydd, gipiodd y wobr o 4s. am adrodd y Tonic Sol-ffa, oddiar 'bump o ymgeiswyr. Saith gystadleuodd ar ganu Adgofion Mebyd," a rhanwyd y wobr rhwng D. Davies, Treherbert. a D. Evans, Llwynypia. Tair pryddest anfonwyd i fewn ar y di- weddar Canon Jenkins, a'r goreu ydoedd eiddo Dewi Wyn o Essyllt; cynrychiolwyd ef gan ei fab, yr hwn a dderbyniodd y wobr o 5p. Ni chlywais well canmoliaeth i gyfan- soddiad yn fy myw nac i'r ddau yma, dywedai y beirniad pan yn cyhoeddi y buddugol ar y bryddest fod y bardd hwn, pe na chanai linell byth mwy, wedi anfarwoli ei enw yn y bryddest hon." Wel, ai tybed fod y darn hwn i fod yn guddiedig yn llyfrgell yr ysgrif- enydd byddwch ddoeth fel pwyligor, a dyg- wch allan holl gyfansoddiadau eich eistedd- fodau yn iiytryn. „ Un gobeithlu ganodd ar Gymru fad, set Bethlehem, Treorci, dan arweiniad T. Llew- elyn, a chafodd y wobr 0 5p. Nawgystadleuodd ar ganu Gogoniant i Gymru," a'r goreu oedd E. Thomas, Treorci; gwobr, 5s. „ Pedwar cor ganodd Pebyll yr Arglwydd, a'r goreu oedd cor Noddfa, Treorci, dan ar- weiniad W. Thomas gwobr, lip. Tri chor ganodd y chorus olaf o Weddi Habacuc," sef Noddfa, Treorci Bethlehem, Treorci; a Tonypandy. Enillwyd y lp. am ganu y solo gan D. Davies, Treherbert, yr hwn a'i canai gyda chor Noddfa, ond y wobr o 19p. am y chorus gan gor Bethlehem, dan arweiniad Eos Oynlais. e' iac Da chwi, arweinyddion a chorau Treorci, dysgweh fwy o foesgarwch cyn yr eloch i gys- tadfu eto. Mae meddwl am y darn oeddech yn ganu, a'ch gweithrediadau melldigedig trwy firaeo a'ch gilydd ar y llwyfan, yn ddigon i arswydo y dyn mwyaf anystyriol. Cytun- wch a'ch gilydd cyn dyfod o dref eto, onide byddwch yn sicr o dynu sylw pawb atoch. Pwyswyd a mesurwyd yr adroddwyr gan Air. Thos. Lodwick, Treherbert; y beirdd, gan Islwyn y cantorion, gan Proff. Parson Price. RhoddoddMr, Price elfeirmadaeth yn eglur ac addysgiadol ar bob peth a fu dan ei sylw, a dangosodd ei fod yn feistr ar ei waith. Diameu y byddai beirniadaeth Mr. Price yn lies mawr i lawer pe gwelai yn dda 1-1 eicliyhoeddi, gan ei fod wedi ei hysgrifenu mYnfyr hwyr, rhoddwyd cyngherdd ardderch- ocr pryd y gwasanaethwyd gan Miss Hattie Davies, U.C.W. Mrs. Evans (Eos Cymru) r Mrs. Parson Price Mr. W. Hopkin,U.C.W., a'r Proff! Parson Price. Aeth yr oil ohonynt trwy eu gwaith yn ganmoladwy. Oatwyc, cynulliadr da i'r eisteddfod a r gyngiierdd, ac yn ddiameu fod elw yn deilliaw i'r gwahanol gyfrinfaoedd yn weddill. TY. J •

Eisteddfod Sciwen.

Nodiadau Ymylon y Fiordd.I

LLITII YR ESTRON.

NEW SOUTH WALES.

GrOHEBXAETH 0 L'SEPWL.