Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Masnach yr Haiarn a'r Glo.

News
Cite
Share

Masnach yr Haiarn a'r Glo. Yn rhaubarth II rc", y mae rhv'w dipyn mwy'o fywiogrwydd yn :y gweithfeydd, a digon tebyg y daw, os nad ydynt wedi dyfod eisoes, archebion newyddion o'r porthladdoedd gogleddol. Sier fod sefvllfa ansefydlog yr ymdrafod- aeth Ddwyreiniol yn cadw anturiaethwyr yn ol i radian. Cliriwyd allan o'r porth- 'ladd hwn yr wythuos ddiweddaf naw o sigerlongau a deunaw o hwyl longau, yn Ilwythog o 13,820 o dunelli o lo, a .1491 o ^dunelli o haiarn. Yn ngweithfeydd ABERSYCHAN, anae darpaiiadau ar droed i adgyneu dwy yn ychwaneg o'r ffwrnesi blast. Mae gwell galw am haiarn mewn bariau yn rhanbarth. Casnewydd, ac arehebion wedi dyfod i law am reiliau haiarn i'r Penrhyn a Brazil. Mae eryn lawer o adfywiad yn masnach yr alcan (tin-plate). Mae pethau yn ymddangos yn fwy rheolaidd yn y gweithfeydd alcan yn gyffredinol. Mae Billy Fairplay wedi achosi sefyll allan yn TREDEGAB. Mae v gweithwyr wedi taflu y pwnc i'r Bwrdd Cymodol. Mae annghydwelediadau am yr un peth yn bodoli mewn lie arall yn y rhanbarth hon. Yn RHYMNI, <5yn belled ag y mae rheoleiddiweh eyson yn perthyn, mae sefyllfa y gweithfeydd -haiarn yma yn draboddhaol. Dywedir fod arehebion am reiliau a bariau ar law i gadw gwaith yn y gweithfeydd haiarn yma am Smser i ddyfod, ac fod parcel o ddesgrifiad amrywiaethol i'r Dwvrain wedi ei anfon i Casnewydd. Mae gwell agwedd yma ar bethau nag iffdd wedi bod, a chyda gofid y dywed rhai yma fod dosbarth wedi cam- gymeryd yr olygfa yn y cwm, ac yn gwrthod dygymod a'r hyn a gynygir iddynt. Yn MERTHYR TYDFIL, Hid oes nemawr, os oes dim bywioead yn Baasnaeh y glo, a dim yn neillduol i'w gron- ielo am yr haiarn. Buom drwy yr holl le dydd Sadwrn diweddaf. Yn mysg pethau ^refll, clywsom fod Mr. D. Davies, gynt o weithfeydd haiarn y Gadlys, Aberdar, wedi •«i benodi yn brif oruchwyliwr yn y Plymouth; ond ni chefais allan, er ymholi yn fanwl, a oedd y cyfryw benodiad yn cynwys Abernant a'r Llwydcoed. Ac nis gwn ychwaith ai dim ond ar y glo y mae, neu a ydyw ar yr haiarn hefyd. Y mae yma gryn bryder a hyder hefyd am y siarad sydd drwy y lie am y gwaith alcan sydd i gael ei esod ar hen adfeilion gwaith haiarn Penydarren, a mwy na thebyg y daw y svn yn sylwedd buan. Yn DOWLAIS, tnae gwneuthuriad dur wedi dyfod i gymaint 0 berffeithiad, fel y mae yn sier nad oes yr m gwaith arall yn y deyrnas a all ei wneyd tnor rhad, ac fod sefyllfa pethau yn bodoli yr un fath yn Tredegar, Rhymni, a Glyn Ebbwy, -fel v mae y rhan hon o fasnach yn argoeli yn dda i Ddeheudir Cymru. Dios fod dyfodol da i chwi, wyr y South, yn Chyn o beth, tra mae y fath ddynion yn dal y Ilinynau arweiniol ag a geir yn bresenol, yj gystal a'r amser a aeth heibio, fel llyw- yddion yr Iron and Steel Institute, megys JMr. W. Menelaus, Dr. Siemens, a Mr. G. T. Clark, y llywydd presenol. Mae braidd yn anniehonadwy i roddi dynodiad priodol '0 sefyllfa masnach yr alean yn NEHEUDIR CYMRU. JEr's ychydig yn ol, dywedid fod yn agos fcawb oedd yn gweithio mewn eysylltiad &'r fasnach hon o fewn i'r drws nesaf i ac nas gallesid cael dim masnach 0 Werth o dan y pen hwn. Ond mae yr sdroddiadau diweddaraf yn dweyd fod archeb am 15,000 o flychau am y prisoedd presenol wedi cael eu gwrthod yn rhanbarth ABERTAWE. .1fae hyn yn dangos cryn annibyniaeth. Dr fod staple trades y rhanbarth hon yn parhau yn hynod farwaidd, eto mae ychydig adfywiad yn weladwy, a gobeithion cryf yn cael eu coledd fod y gwaethaf wedi myned drosodd o'r ystorm fasnachol, yr hon sydd "Wedi taenu difrod am yn agos i ddwy :ilynedd. Yn ystod yr wythnos ddiweddaf, gwell galw am haiarn, ac er nad oes dim gwelliant yn y prisoedd, eto credir fod gwell teimlad yn parhau, ac hefyd ar gynydd. Mae masnach y patent fuel wedi udfywio cryn dipyn, a'r gweithfeydd alean yn fwy bywiog. Cliriwyd allan o'r porth- ladd yn ystod yr wythnos bump o ager- longau ac un-ar-hugain o hwyl-longau, yn ilwythog o S414 o dunelli o lo, a 2725 o "diinelli opateiitjizel. Yn NGHAERDYDD, "Ziae pethau yn parhau yn debyg. Oyfod- r<odd y pris ryw ychydig yn yr agerlo, ond nid oedd end flash; mae v prisoedd yn I ;aros yr un ag o'r blaen. Gwerthid reiliau am 6p. y dunell. Mae y gofyn am haiarn oariau o wledydd tramor yn ymddangos yn '^ell nag y bu, ac y mae un neu ddau ^onglwythiad wedi cael ei wneyd yr wyth- nos ddiweddaf i'r Penisula. Cliriwyd allan o'r porthladd hwn yr wythnos ddiweddaf 33 o agerlongau a 71 o hwyl-Iongau, yn Ilwythog o 77,967 o dunelli o lo, 2289 o dunelli o patent fuel, a 460 tunell o haiarn.

Advertising