Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Masnach yr Haiarn a'r Glo.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Masnach yr Haiarn a'r Glo. TSTid yw yn briodol i ni farnu y fasnach B traeir mewn haiarn ya Neheudir Cycoru Wrth y swra a drosforir. Dywed un newyddiadur fel y canl-nci Y mae un archeb fawr yn awr mewn gweithrediad yn un o'r prif weithfeydd haiarn na chaiff ei rhoddi cyn mis Mehefio, ac nid oedd cyfan- swm y reiliau a anfon wyd o Gaerdydd yr wythnos ddi weddaf ond tuag wyth tonell! Ryderaf nad oedd hynysa yn cynrychioli yr oil o'r reiliau a wnaed yn y rhanbarth liono aa). v/ythiios. Mae sefyllfa pethau yn ddigoa drwg yn awr, a'r marweidd dra masnachol yn rhy gyffredinol i achosi pryder a gofid, heb i ni gael ein gorfodi i gredu a chyfaddef fod ein gweithfeydd haiarn wedi dyfod i hynyma. Mae golygfa fwy ffafriol ar weithfeydd haiarn sir Fynwy, ond fod y prisoedd a dderbynir yn isel. Reiliau, rywbeth rhwhg 5p. 5s. i 5p. 7s. 6c. y dunell. Rhoddaf yma, cyn myned yn mhellach, nodyn gwerth sylw i ddangos fel y mae trosforiad reiliau (a chofier nad yw reiliau dur yn y daflan) wedi lleihau oddiar 1873:— Trosforiad yn Tunell.. Gwerth. 1876 hyd Tacb. 80 388,670. £ 3,486,071 1873 eto 737,250. £ 9,748,283 'O'r rhai hyn, derbyniodd £ Rwsia yn 1873 werth. 160,401 Eto 1876 werth. 80,085 Germany yn 1873 werth 36,512 Eto 1876 werth 12,900 Belgium yn 1873 werth 26,080 Eto 1876 werth 200 Unol Dalaethau yn 1873 werth. 177,953 Eto 1876 werth. 349 3)engys y daflen hon y lleihad mawr sydd 'Wedi cymeryrl lie yn allfodad haiarn yn ystod y fair blvnedd diweddaf. Yn ystod yr ychydig ddyddiau diweddaf, tnae swn marehnad LLUNDAIN "Wedi|adfywio ychydig. Mae oerni yr hin wedi cynyrehu mwy o alw am lo at was- anaet-h tai, ond nid oes nemawr o welliant yn y pris; oud mae llawer o'r cronfeyd 1 anawrion ag oedd wedi croni yn lleihau yn laddol, a rhai o'r massachwyr yn prynu am y prisoedd isel pres'enol er ei stocio, yr hyn a ddengys eu bod yn meddwl am adfywiad masnachol Mae masnach yr haiarn bwrw yn NGOGLEDD LLOEGR yn farwaidd, ac hytrach yn llai o bris nag y bu. Yr oedd cais gweddol dda am fariau a plates haiarn, ond y cais am reiliau yn hynod lipa. Nveylo a glo cohio yn fywiog, ond y glo goreu yn hynod ddialw am dano. • UWmasnaeh glo rhan orllewinol CUMBERLAND yn fwy marwaidd nag yr oedd pan ymwel- :siB a'r lie ddiweddaf, a'r prisoedd yn llai. Masnach yr haiarn kefyd yn llipa, ond nid yw y stoc ar law yn oynyddu. Yr ua modd I f mae masnach yr haiarn yn parhau yn SIR GAERWEUYDD, ond mae y fasnach yn y mwn haiarn yn foywhau, a'r pris am dano yn sefydlog. Drwy holl ranau deheuol y sir, a siroedd I', Caerlleon a Chaerefrog, mae masnach yn parhau mewn sefyllfa hynod o farwaidd. Mae vr holl lofeydd yn rhanbarth HANLEY, yn ngogledd sir Stafford, yn parhau i haner gweithio. Y fasnach mewn m\vri, glo, a haiarn, yn llipa i'r eitbaf. Yr un modd iiefyd y mae yn siroedd Leicester, Caerloew, Gwlad yr Eaf, yr Amwythig, a Gogledd Cymru. Drwy yr hyll ranbarthau hyn, Did oes dim daioni masnachol i'w adrodd. Yn CASNEWYDD-AR-WYSG, deallwyi nad oes mwy o alw am fariau haiarn nag oedd pan anfonais fy adroddiad diweddaf o'r lie. Anfonwyd oddivma barsel o ddesgrifiadau. amrywiol o haiarn-ilr Dwyrain. Mae gwell arddrych ar weith- fey-dd dur nag eiddo yr haiarn, a swm gweddol dda o arehebiou wedi dyfod i law. }ri ellir dvwedvd fod dim gwelliant yn y iglo. Cliri w va allan oddiyma yn ystod yr ivythnos 8 oagerlongaua 21 ohwyl-longau, "Ûll yn llwythog o 12,310 o dunelli o lo, a 1378 o dunelli o haiarn. Yn RYMNI, mid vw masnach y glo mor fywiog ag y bu yn rhan isaf y cwm—llawer llai o alw.am 10 tai. Mae y cynydd sydd wedi cymeryd lie yn nhreuliad glo yn y gweithfeydd haiarn a'r dur wedi cynyrchu gwellad yn y glofeydd sydd yn d&1 cysylltiad a'r gweith- feydd hyny, a'r rhan fwyaf mewn llawn waith. Mae pump o'r naw ffwrnes sydd yn y lie yn gweithio. Y mae nodweddiad ygweithgarwch yn TREDEGAR yn dra addawol am y gwanwyn dyfod.ol- Mae yr archebion ar law yma ac yn Rymni am reiliau haiarn yn foddion i allu gweithio am dro, ond nid y w y galwadau newyddion yn41uosog. Tua MiaaaMarE ITDBEL, aid yw masnach. y glo yn fywiog, ac mae yr adroddiadau a glywais yma am ran- barthau Aberdar mewn sefyllfa fwy eyfyng «c adfydus. Nid oes ond megys dau ddiwrnod yr wythnos o waith, i'r glowyr yn X-glofa yr Ysgubor Wen. Mae rhyw sibrwd fod cyfnewidiad er gwell i gymeryd lie yn v Plymouth yma Mae Dowlais mewn sefyllfa dda, ac y mae yr arddrych yno am y dyfodol yn edrych yn weddol glir. Yn NGHAERDYDD, mae allforiad glo wedi lleihau yr wythnos ddiweddaf, wrth gymharu hyny a'r wjth- nosau blaenorol. Un rheswrn am hyn yw yr hin ystormllyd sydd yn rhwystro hwyl- iad llongau. Dywedir fod mwy o fywiog- rwydd yn mhyllau glo at wasanaeth tai yn rhanbarth y llongorsaf hon. Ond y mae yr hen achwyniad am iselder y prisiau yn cael ei gadw yn mlaen yn barh>us. Mae ychydig gwell galw am patent fuel. Er na throsforwyd ond wyth tunell o haiarn oddi- yma weii fy adroddiad diweddaf, eto mae awyrgylch fasnachol rhanbarth Caerdydd yn edrych yn fwy clir nas y mae wedi bed. Ciiriwyd allan yn ystod yr wjthnos 47 o agerlongau a 53 o hwyl-longau, yn ilw) thog o 74,958 o dunelli o lo, 2620 o dunelli o patent fuel, ac 8 tunell o haiarn. Yn rhan- barth ABERTAWE, mae ychydig adfywiad wedi cymeryd lie yn y staple trades. Mae gwell cais hefyd am iron tinplates Gydag estyniad y dydd bydded i heulwen masnach eto gyfodi gvda gwres ar feib llafur Gwalia a'r byd. Un- frydedd a chydweithrediad a fyddo wrth lyw llywodraeth masnach, fel yr adloner gwedd plant aughenus, y sirioler gwragedd praddaidd eu golwg, ac yr adnewydder north a chalondid i'r gweithwyr defnyddiol. Chwef. 27. MASNACHDEITHIWK.

Advertising