Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Vegetable and Potatoe Seed of the best quality To be had of C. PEEK, EBUITSHEE, &C., CANON STREET, ABERDARE, 1505 (Opposite the Queen's Hotel.) Gall Miloedd Dystiolaethu fod Yr Europa Infants' Life Preservers WEDI arbed bywydau, ar ol i bob meddyg- iniaeth arall gael ei threio yn ofer. Ni ohynwysiant ddim OPIUM, nac unrhyw beth arall sydd niweidiol i'r baban gwanychaf eto y mae yn wybyddus eu bod wedi gweithredu megys swyn mewn achosion anobeithiol yn ol pob ym- ddangosiad. Gellir cael enw a chyfeiriad rhieni plant wedi eu hadferu felly ond anfon at y perchenog. Yr unig feddyginiaeth ddyogel i Fabanod pan yn magu danedd. At achosion o dwymyn goch, y frech goch enyn- iant, pangfeydd, dolur y gwddf, rhwymdra a rhyddni y coluddion, a holl anhwylderau plant, o wythnos i ddeudcleg mlwydd oed, y maent yn an- mhrisiadwy. Yn yr achosion mwyaf arteithiol, os rhoddi dogn pob pedair awr, rhwystrir y clefyd, a symudir ymaith y perygl. Ar werth gan fferylhvyr am Is. llc. a 2s. 9c. y sypyn; neu yn rhydd oddiwrth y perchenog ar dderbyniad eu gwerth mewn stamps. PJiyhudd.—Gochelwch bob math o Soothing Syrups a Powders a gynwysiant Opium y maeni yn lladd mwy o fabanod na holl g^efydau plant wedi eu gosod yn nghyd. Pan ballo moddion ereill i well a eich Peswch Anwyd, Asthma, Bronchitis, neu ryw anhwylder perthynol i'r frest neu'r ysgyfaint, ewch at eich fieryllydd a cheisiweh Botelaid o George's Cough Balsam. Cymerwch ef yn ol y cyfarwyddiadau, a hysbys- wch am ei allu rhyfeddol wrth eich cyfeillion. 0 BWYS.—Un Dogn yn rhyddhau, ac ychydig ddognau tM givella. Tystiolaethau pvjysig a dyddorol o gvrmpas pob potel. Ar werth gan fferyllwyr a gwerthwyr cyffeiriau am Is. Hc. a 2s. 9c. y sypyn. Cyfanwerth—Llun- dain Barclay and Sons Sutton & Co. Baiss Brothers and Co. Bryste J. A Roper and Co. Bryste Kernick & Son, Caerdydd a chan y perchenog. B. A. George, Medical Hall, Pentre, Pontypridd. A'ilwerthwyr — Aberdar: Evans, Richards; Mountain Ash: Abel JamesPontypridd: Bassett; Merthyr Smyth Hirwain J. E. George Swansea Davies Llanelly G. Evans, Jaeob Hughes Dinas Williams Llwynypia Cook Penygraig Lorie; Treherbert: Isaac Jones. L.356 Di 10 Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- taminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main springs of life, and thus save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to every household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of Holloway's Pills, has at once available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. • Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners iof stomachic disease. These famous Pills exercise the most ealutar/ power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out nil impurities. The "Pills and Ointment are sold at Professor HOLMWAVs Establishment, 533, Oxford Street,-London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World iR Boxes and Pots, at Is. lid., 2s. 9d., 4s. 6d., 11s., 22s., tmd 33s. each. The smallest Box of Pills oontains four dozen; and the smallest Pot of Ointment one ounce. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and can be had in any language, Ven in Turkish, Arabic, Armenian. Persian, or Chinese. No. M-6. N. B.-Advice can be obtained, free of charge, by applying at the above address, daily, between the hours of 11 and 4, or by letter. Money. MONEY.—Various Sums to Lend on Leasehold 1"-1. Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 Givellhad oddiwrth anwyd mewn 10 mynyd. Hayman's Balsam, of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS :— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,-I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have beer pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,- When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit fram it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaetham yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BASSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ae yn cael ei werthu mewn boteli Is. lnjc., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L ermvl, a'r holl Bywysogaeth. Llanelli: (srv^%m Evans. PRIF ORUCHWYLWYR,— W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins & Rosser, Pearce t& Co., Bryste; ac Evans tt- Co., Uerpwl. GOCHELIAD. —Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S. Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L428.

People's Hall, Pontypridd.

Advertising