Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CIHOEDDIADAH NEWYDDION Hughes and Son, Wrexham. *» awr allan o'r Wasg, pris 3s. 6c. mewn llian, arg-rafliad nevjydd o LYFR TONAU CYNULLEIDFAOL lEuAN GWYLLT, yn yr lien nodiant, wedi eu cyfaddasu i'r ORGAN A'R HARMONIUM. Yn awr yn barod, pris 6c. Hanes yr hynod WILLI A M E L L 18, JGan yPARCH. GRIFFITH WILLIAMS, Talsarnau. ———— Llyfrau Gwobrwyon i Blant, 'GYDA DARLUNIAU LLIWEDIG HARDD. PRIS DWY GEINIOG. J Gwubr Cyfiawnder. Hywel. Y Ffordd Galed. Y Cadben Bach. PRIS TAIR CEINIOG. ^Vterch y Breiiin. Dymuniad Olaf Mam. Bydd Ffyddlon. Cyeliwynwch yn iawn. Perl y Dyddiau. Thomas Jones a'i geiniog. Y ddau Frawd a'r ddau Fywyd. Y ddwy Wers fawr. PRIS PEDAIR CEINIOG. Yr Eneth Ddall. Y Ce>> r5. PRlS CHWE'CHEINIOG. J Y Plentya a'r Dyn. Cusan am Gernod. Pris Deunaw Ceiniog. DEG 0 GANEUON Yn y ddau nodiant, gyda Chyfeiliant i'r Piano neu yr Harmonium. IBHIF. "RHESTR. AWDWYR. 1 Y Golomen Wen (The Spotless Dove) R. S. [Hughes, R.A.M. Y Bwthyn ar y Traeth JD. Jenkins, Trecastell. Y-Babau Diwrnod Oed 0. Griffiths(EryrEryri). 4- Dewrder y Mihvr Gwilym Gwent. 5. P'le 'rwyt ti, Marged Morgan? Oivain Alaw. 6. Mae'n Gymro byth J. Richards (Isalaiv). 7. Cymru hoii John Ashton. 8. Aelwyd fy Mam Gwilym Gwent. 9. Cymru (Wales) D. Emlyn Evans.. 10.Crc>esawiad y Gog R. S. Hughes, B.A.M. \&ow ready, new edition, greatly enlarged,price 4s. 6d., | A GRAMMAR OF THE leased on the most approved systems, with copious ["WELSH LANGUAGE: Examples, BY THOMAS ROWLANDS. Swllt, mewn Llian, gyda Darluniau lliwedig liardd, Y FASGEDAID FLODAU, NEU DDUWIOLDEB A GEIRWIREDD YN ORFOLEDDUS. I OHWEDL I IEUENCTYD. JSJLVYFR DADLEUON Sef damau addas a dyddorol at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c. JR Amlen, is. rWN Y JUWBILI, neu Ganiadau y Diwygiad; yn Nodiant y Tonic Sol-ffa. Gan y Parch. J. Roberts (lenan Gwyllt). Rhanau 1, 2, a 3. j Pris 3c. yr un; neu y tair Rhan yn nghyd mewn Amlen, 9c. Llian, Is. R HYMNAU YN UNIG; Mewn Amlen, 3c.; Llian, 6c. Yn awr yn barod, Rhan 4, yn cy- »WYS HYMNAU A THONAU YCHWANEGOL Mr. Sankey. IVJERDDOR Y DEML Sef Hymnau a Thonau at Wasanaeth v Temlwyr Da. (Argraffiad Newydd). Pris 6c. -GOBIAU CHRISTMAS EVANS; Gan y diweddar Cynddelw. (Argraffiad Newydd). Mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6c. ^JLAW-LYFR Y BEIBL; Gan Dr. Angus. Argraff- iad newydd a destlus. wedi ei gywiro. Ystyrir JjUyfr hwn o werth anmhrisiadwy i'r Myfyriwi Ysgrythyrol, ac y mae y ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio fel Class Book yn ein Colegau yn ^digon o sicrwydd am ei werth. Mewn Llian, „ lOs. 6c Haner-rhwym, 12s. YSGRYTHYROL CHARLES Argraffiad i Newydd gydag Attodiad a Gwelliantau, gan y Parchn. L. Edwards, D.D., a D. Charles, D.D. Mewn 20 o Ranau, Pris Is. yr un; neu yn YSGRYTHYROL CHARLES Argraffiad i Newydd gydag Attodiad a Gwelliantau, gan y Parchn. L. Edwards, D.D., a D. Charles, D.D. Mewn 20 o Ranau, Pris Is. yr un; neu yn fihwym, Croen Llo, 25s. TONAU AC EMYNAU Gan Stephen a J ones; Wedi ei gyd-rwymo a'r CORGANAU. (Nodiant Y T | TOnic Sol-ffa). Llian, 3s. o ANTHEMAU; Yn y ddau Nodiant, gan r Alaw Ddu. Pris,—Hen Nodiant, 3s. 6c. Sol- j Is. 3c. I ^a&BUON 0 tyi-'d yn ol fy Ngeneth wen,' 1 'Ymweliad y Bardd," "Yr Hen Lane,' "Y 'Mud a'r Byddar." Pris 6c. yr un. MEDDYG ANIFEILAIDD Gan John Edwards, Caerwys. Cynwysa Gyfarwyddiadau Meddygo] at Haint y Traed a'r Genau. Pris 5s. F^ANEUON DERWENOG, Pris Is. (Yn y Wasg). L. 413 I Pris Ceiniog, f' Cyntaf ei 6g cyntaf ei gryman." Haws dy- wedyd mynydd na myn'd drosto." almanac Y miloedd r | Llciwlyfr o ivybodaaih Fuddiol am 1877, 4 Y gyntaf ar ol blwyddvn Naid, a'r 41 o deyrnasiad y Frenines Victoria, f CYKWTSXAD, IY tywydd am bob dydd—calendar llawn—codiad ^aciiludiad yr haul—codiad a macliindiad y ueuad—newidiadau. diffygiadau, oed y lleuad— ^a.mpiau, llythyrdy—amryw dablau defnyddiol— "eitbiau am Llundain—sychu esgidiau gwlybion— i^JTighorion buddiol—gobeithio y goreu—gwiberod r Cymru Fu"~ pathau gwerth eu ^wybod—cel- I ^yddau—Ned ddiog—manion— llawen a phrudd— flaenor hynod Maentwrog -erchylldra rhyfel v^-sut i ga.el ewsg esmwyth—defodau claddu yr hen i ^mser—pontydd hynod—paent—i wella llosg eira •j Qyfroedd ac afonydd rhyfedd—swm y bwydydd i ?ngenrlieidiol ar ddyn—dydd Mawrth ynyd — yorathiad ci cynddeiriog—yr amser gymer gwahanol I -wydydd i dreulio—i ddifetha pryfaid dillad—rhif- edi y troseddwyr a euo^farnwyd o 1858 i 1874— orvvyd anifeiliaid— poiii^jr—cynron ar ddefaid— orvvyd anifeiliaid- poiii^jr—cynron ar ddefaicl- deuant-Pobert Tomos yn cyhoeddi llyfr—St. jpSwifchin—mellt a tharanau-porth gwybodaeth — p a iparotoi plu—gwirebau—colli archwaeth at fwyd— I* wynwyn—Ffowc Fitzwarren—ymwelwyr a .rsmeifioii—Christmas box a Chalenig-a llawer o jjf bethau buddiol ereill, it Ffeiriau Cymru a'r cyffiniau. IWrexham: Cyhoeddedig Hughes p,u.d Son, Hope 413L DAVID WILLIAMS, Statuary, Marble & Stone Carver, (Adjoining the Upper Lamb,) GREENHILL, SWANSEA. Monuments, Tombs, Head-stones, Crosses, &c., executed and lettered in the best style on moderate terms. MARBLE OR STONE CHIMNEY PIECES TO ORDER. "Y mae yn llawen genyf ddwyn tystiolaeth i allu a medr Mr. Williams fel ceriiunydd. Nid yw efe yn ail i neb yn rha,goriaeth ei waith, ac yn rhesymoldeb ei brisoedd. D. Brythonfryn Griffith." Seion, Treforris. BYDDED hyshys y cynelir EISTEDDFOD Fawreddog yn y capel uchod DYDD LLUN Y SULGWYN. 1877, dan nawdd rhai o brif foneddigion yr ardal. Prif Ddarn Corawl I'r Cor o'r un Gynulleidfa, heb fod dan 60 o rif, a gano yn oreu "Duw sydd noddfa," gan It. Mills; gwobr, lOp. Dros y ynvyllgor, D. JOHN. D. S.~Ceir gweled rhagor o'r darnau ar y GWLADGARWR yn fllan. 1511 Salem, Llanilityd Fardref. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod DYDD GWENER Y GROGLITH, 1377. C^VNIAL )AETII. I'r Cor heb fod dan 40 mewn nifer, a gai. o yn oreu "Pwy sydd felyr Arglwydd," (o'r Gerddorfa); gwobr, rip. a. chadair i'r Arweinydd. Gellir cael copiau yn nodiant y Tonic Sol-Ffa ode iwrth yr awdwr; cyfeirii-r, Mr. Thos. Davies, A.C., Forge Office, Ebbw Vale Mon. BARDDONIAETH. Am y Far« nad oreu i'r diweddar Ann Williams., gwraig Abraham Williams, Wain y Celyn, Llan- ilityd; gwobr, lp. 5s. Ceirygweddill o'r testynau ar marylion ar y programme, am y pris arfei ol, gan yr Ysgi-ifenydd THOMAS WILLIAMS, Holly Bush, 1501 Lanwit Vardre, Pontypridd. BYDDED HYSBYS Y CYNELTR EISTEDDFOD FAWREDDOG YN Nan A ST ELL GYBWELI TUA PECHREU MIS M; J, 1877. Daw manylion yn fuan. 1479 Tra m6r tra Brython." Oes y byd i'r iaith Gymraeg." Eisteddfod Iforaidd Treherbert. BYDDED hysbys i bawb drwy Gymru ben- 1 baladr y cynelir yr Eisteddfod uchod yn y PUBLIC HALL, TREHERBERT, ar DDYDD GWYL DEWI SANT, 1877, o dan nawdd Adran Ystrad Rhondda. Beirniad y Gerddoriaeth-MR. J. W. PARSON PRICE. Beirniad y FarddoniaetJ^—lSLiW^Y'N. Beirniad yr Adt-oddiad(tu-Mn. T. LODWICK, Treherbert. CANIADAETH. I'r Cor o'r un Gynulleidfa, heb fod dan 60 mewn nifer, a gano yn oreu y Chorus blaenaf o Weddi Habacuc, gan J. A. Llojd; gwobr, 18p., a 2p. i'r Arweinydd. I'r C6r o'r un Gynulleidfa, heb fod dan 40 mewn nifer, a gano yn oreu "Pebyll yr Arglwydd," gan Pencerdd America; gwobr, 10p., a lp. i'r Arwein- ydd. Ni (haniateir i gor a enillodd dros 15p. o'r blaen i gystadlu. I'r Cor o Blant, heb fod dan 30 mewn nifer. na thros 15 oed, a gano yn oreu "Cymru Fad;' gwobr, 5p. Caniateir i wyth mewn oed eu cy- northwyo. BARDDOMAETH. Am y Bryddest FywgrafFyddol oreu i'r diweddar wladgarwr Canon Jenkin-, heb fod clan JOO Hinell; gwobr, 5p. Am y Gan o Glod oreu i Gwilym Williams, Ysw., Miskin, fel noddwr cymdeitliasau. Ton, i, Toriad y Dydd; gwobr, 11). ]0s. CESDDORIAETH. Am yr Anthem oreu ar y ddwy adnod a welir yn Esaiah Iv. penod, a'r 11 a'r 12adnodau gwobr, 4p. 4p. Bydd yr holl fanylion i'w cael ar y programme, yr hwn ellir gael ain y pris arfercl gan yr Ysgrif- enydd,— THOMAS WILLIAMS, Oak Cottage, Penyrenglyn, 1459 Treherbert, Pontypridd. "M6r o gan y\v Cymru i gyd." "Gwell dysg na golud." DERI. BYDDED hysbys i holl Gymru benbaladr y 13 cynelir EISTEDDFOD FAWREDDOG yn y lie uchod dydd GWENER Y GROGLITH, 1877, dan nawdd Masnachwyr a Boneddigion yr ardal, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn Barddoniaeth, Traethodau, Adrodd, Areithio, a Chwareu off, rynawl. Beirniad y Gamadaeth, (be.—Mr. D. BOWEN, gynt o Penyeae. Y Cyfansoddiadau- Parch. W. G. WILLIAMS, Rhymra. Adrodd, Aic.—Parch. W. LL. THOMAS, Deri. Rhai o'r Testynau. 1. I unrhyw Gôr, heb fod dan 40 mewn rhif, a gano or^u, "Then round about the starry, throne gwobr, 10p., a Medal Arian i'r arweinydd. 1. I'r Cdr a gano yn oreu "Their sound is gone out;" gwobr, 3p., a Baton i'r Arweinydd. 3. 1". Seindorf Bres (8 mewn rhif) a, chwareuoi;t yn orei-I Comrades in Arms," trefniar t Metcalfe, Star Journal, Wolverhampton gwobr, 2p. 4. 1'1' C6r o Blant dan ISeg oe,d a ganont yn oreu 0, na bawn yn Seren," o Gor y Plant; gwobr, lp. (Caniateir chwech mewn oed i'w cynortkwyo). Prif Destyn Rhyddiaetliol. Am y Traethawd goreu ar "Fwrdd Cymodol Deheudir Cymru gwobr, lp. Prif Destyn Barddonol. Am y Bryddest oreu ar "Abel;" gwobr, 15s. BYDD CI NGHERDD llIA WREDDOG I'w gynal yn yr hwyr. Pob manylion i'w cael ar y programme, yr hwn sydd yn awr yn barod ac i'w gael drwy y post am geiuiog a dimai oddiwrth yr Ysgrifenydd— Mr. JOHN LEWIS, 5, Jenkins, Row, 1484 Deri, vi a Cardiff. AiSEDD! DANEDD!! DANEDD Y mae MR. HOLLAND," Daneddwr, 11, Nelson Street, Abertawe, yn gwneyd Danedd Gosod o'r defnyddiau goreu sydd i'w cael, ac yn gyfarwydd yn mhob rhan o'r gelfyddyd. Y mae hefyd yn gwa.rantu y rliydd foddlonrwydd cyffrediiiiol mewn prisiau. Y mae J. T. H. yn sicrhr u perffeithrwydd mewn fiitio, esmwythder, boddlonrwydd, a chroew- der ynsatlroddiad. Danedd sengI, o 5s.; cyflawn seta, o_,§4. Bydd yn bresenol bob ail a phedwerydd dydd- lau yn inhob mis, yn meddygf a Mr. A. Allen, Meddyg Llysieuol, 2, Market Street, Aberdare, L223 "Ofer dadl wedi barn." Siloh, Maesteg. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C DYDD GWENER Y GROGLITH, 1877. Prif Destynan. I'r Cor, heb fod o dan 60 mewif nifer, a gano yn oreu Arghvydd ein lor lii." gan y Cerddor Glas, Maesteg gwobr, lOp, a Chadair liardd i'r Ar- weinydd. I'r C6r, heb fod o dan 30 mewn nifer, a gano oreu See the Chariots at hand," o'r Musical Times; gwobr, 2p. Rhyddiaeth. "Llaw-lyfr i Drethdaiwr gwobr, lp Barddoniaeth. Marwnad i'r diweddar William Hire, Picton- place, Maesteg gwobr, Ip. b. WM. OWEN. Ysg., 1488 25, Grove-street. Maesteg. Caersalem, Victoria, Pencae, Mynwy. BYDDED hysbvs y cynelir Eisteddfod yn y He uchod dydd LLUN PASG, EBRILL 2il, 1^7. Prif Destynau. I'r cor heb fod dan 40 mewn rhif, a gano yn oreu y chorus Hail, Judea, happy land," o'r Judas Maccabceus; gwobr 7p., a chadair hardd i'r Arweinydd. I'r cor o blant, dan 15 oed, heh fod dan 30 mewn rhif. a gano yn oreu, "Oar Victory," allan or American Songster, rif 83. (Caniateir i wyth mewn oed i'w cynortlrwyo;) gwobr Ip. 10s. Rhoddir enwau y Beiriiiaid eto trwy gyfrwng y GWLADGARWR. Bydd y programrM yn cynwys yr oil o r testun- au, amodau, a throfn y dydd, &c., i'w cael gan yr, Ysgrifenydd am Ie.. trwy y post, lie. JOHN PRICE, 1.6, Queen Street, 1481 Victoria, Ebbw Vale, Mon. National Schoolroom, Troedyrhiw. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod ar VJ y 5ed dydd o Fawrth, 1877, dan nawdd Eglwys Annibynol Yny so wen, prycl y gwob, wyir yr ymgeiswyr budGugol mown cam, adrodd, ac areithio. Rhan 0'1' Testynau. Am y Farwnad oreu i'r diweddar Parch. W. Morgans, Saron, Troedyrhiw; gwobr, 3p. gan eglwys Saron. CANIADAETH. I'r Cor, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano oreu Nant y Mynydd," gwel y Cei-ddor Cymreig, Rhif 36; gwobr, 5p., a Chromatic Pitchpipe i'r Arwein- ydd, gwerth 5s. I'r Cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "Hiraeth y Cristion," o Lyfr Stephen a Jones gwobr, Ip. 5s. I G6r o Blant, heb fod dan 25 o rif, na thros 15 oed, a gano yn oreu "Yny man," o Swn y Jiwbili; gwobr, lp. Caniateir i chwech mewn oed i ganu gyda'r plant. Beirniad y Farddoniacth, yr Adroddiadav., a'r Areithio—Y Parch. R. MORGAN (Ilhydderch ab Morgan Brynawen, Taibach. Aberafon. Beirniad y Canu.—Mr. JOHN B. JOHN (Asaph Dâr). Ceir y gweddill o'r testynau yn y programme, am y pris arferol, gan yr sgrifenydd, — y JOHN DAVIES. 7, Taff-street, Ynysowen, nr. Merthyr Tydfil. 1474 "MÔr o gan yw Cymru gyd." Music Hall, Abertawe. CYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL C yn y lie uchod DYDD GWENER GROGLITH, Mawrth 30ain, 1877. TESTYNAU. I'r cor, heb fod dan 100 o rif, a gano oreu "Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel," (J. Thomas) gwobr, 30p., a 5p. i'r Arweinydd. I'r cor or un gynulleidfa, heb fod dan 40 o rif, a gano yn oreu "Then ronnd about the starry throne;" gwobr, 15p., a 2p. i'r Arweinydd. I'r 30 a gano yn oreu "Llawenydd y Gwan- wyn," gan Gwilym Gwent; gwobr, 4p. I'r Fife Band a chwareuo yn oreu dair Alaw Gymreig; gwobr, 4p. Yr holl fanylion i'w cael ar y programme am y pris arferol gan yr ysgrifenyddion, TOM E. BOWEN, 8, Bryncaerau Terrace, JOHN WILLIAMS, 6, Station Road, 1497 LANELLY. INMAN LINE. 0 L'ERPWL I NEW YORK BOB DYDD ME HCHER. CITY OF BRUSSELS Mereher, Chwef. 28 CITY OF BERLIN. Mercher, Mawrth 7 CITY OF CHESTER.Mercher, Mawrth 14 CITY OF MONTREAL Mereher, Mawrth 21 SALOONS yn cynwys pob cysur a chyfleusdra diweddar. Pris y Cludiad- IP, 18, a 21 Guineas. Steerage, 6 Guineas, gyda chyfiawnder 0 fwydydd wedi eu coginio a phob cysur. Tros- glwyddir Teiihwyr y-Steerage i Boston a Phila- delphia heb dil ychwanegol. Bookir Teithwyr i unrhyw ran o'r Taleithiau neu Canada am brisiau neillduol. Ymofyner a WILLIAM INMAN, 22, Water- street, L'erpwl; neu uurhyw Oruchwyliwr yr Inman Line. L.153 Why study and purchase from gaudy Catalogues, and pay 25 per cent more for Seed, when the same quality can be obtained at 0-. I-"TEY- V -A. N SEEDSMAN AND FLORIST, 26, CANON STREET, ABERDARE. (Established 16, years.) f T takes the earliest opportunity of ac- vj. -1. quainting the inhabitants of Aberdare audits vicinity, that he has received a SPLENDID SELECTION of Farm, Garden, and Flower Seeds, not to be surpassed, from one of the largest Agri- cultural and Horticultural Seed Growers in Essex, and from the many Testimonials of last year's Patrons, he is convinced one trial will be sufficient. A splendid and select lot of 'Seed Potatoes, early and late, true to name and free from disease, in large and small quantities. Potatoe Onions and Shallots. gent for Goulding s Plant Food, in is. canis- ters; Best Peruvian Guano, Superphosphate, and Nitrate of Soda, by the lb. or cwt.; Silver Sand, Virgin Cork Tobacco, Cloth Paper and Hemp (for fumigating); Flower and Rhubarb Pots, and every requisite kept in stock or obtained on*the the shortest notice for the Farm, Garden, Win- dow, or Greenhouse cultivator Dahlia Plants in May, from one of the most successful growers. A great novelty in window gardening is the newly introduced American Trellis, various sizes. Mushroom Spawn, 7d. per cake. Observe the Address, 25, CANON STREET, (Opposite Temperance Hall,) ABERDARE. 1495 Penygraig. CYNELIR. EISTEDDFOD GERDDOKOL yn y lIe uchod, dydd LLUN, EBRILL i/ied, 18/7, i ddechrea am un a chweeli o'r gloch. Reirniad-MR. W. T. REES (Alaw Ddu). Testynau. 1. I'r cor heb fod dan 50 o rif, a gauo yn oreu Y Blodeuyn Olaf;" gwobr, Sp. 2. I'r cor heb fod dan 30 o rif, a gano yn oreu Y Gwlithyn," gan Alaw Ddu; gwobr, 4p. 3. I'r cor o blant heb fod dros 17 oed, na than 30 o rif, a gano yn oren Duw sydd o'n tu," o'r Gerddorfa, rhif 51. (Caniateir i chwech mewn oed i'w cynorthwyo;) gwobr, 2p. 4. I'r brass band a ch« areuo yn oreu "0 Father whose almighty pow'r," i'w gael gan E. De-Lacy, 187, Loughborough Road, Brixton, London, S. W.; gwobr, Programmes i'w cael am y pris arferol gan' yr ysgrifenydd, J. J. EVANS, Weijlier, Penygraig Road, Pcnygiaig, Via Pontypridd. 1503 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan fi'oedd fod Blychaid o'r Peleni liyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, rnegys gwynt a phoen yn y cylla, poen yu y pen, y bendro, pen- VKgafnder a dihoendra, iasara, diffyg archwaeth, dirfyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegvd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloc o achosion. Taer erfyuir ar bub claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn ajnnhns- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn i-ydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfar.cldir ar glawr poh Blwch, byddant yn tier c adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwaullyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at besweh, diffyg anadl, ac anhwylderau^r ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlil yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraff-edig y geiriau: Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parott edig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris ls. lie., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar 2 dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar wei th gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1447 That -is Gold which is worth Gold. WHITE'S PILL OF HEALTH, Patented and rendered Tasteless by a new process. Copy of Analysis from Dr. Hopkins. I have made a careful analysis of "White's Pill of Health and found them to be compound- ed of genuine and pure ingredients. I think them the best Aperient and Antibilious Pills known—a warm stomachic, and admirably adapt- ed for wind and constipation generally. (Signed), JOHN MORGAN HOPKINS, 21. D. 11, Quay-street, Carmarthen. WMte's'l'ill of Health Is, without exception, the safest Domestic Medi- cine known. Once used, they are universally ap- proved of, and never fail to render satisfaction. Compounded with the best drugs, they will be found to present the best form of Family Medi- cine. By their mild and gentle action on the liver, they restore tone and vigour, producing a healthy state of e stomach. They remove obstructions, and by their timely use the formation of various complaints, which prove a source of anxiety and unhappiness, are prevented. While's of licaltb Is INVALUABLE FOR THE SKIN & BLOOD. Copy of Testimonial from Messrs. Southall Brothers <t- Barclay, Wholesale Pharmaceutical Chemists, Birmingham. DEAR SIRS,- We have examined your Pills, and have pleasure in stating that they contain nothing injurious, and that they are prepared from the very best Drugs.—We are, dear sirs, yours faith- fully, S<5UTHALL BROTHERS & BARCLAY. Bilious Complaints, Indigestion, Wind or Flatu- lence, CoAiveness, Giddiness, Heartburn, Pain in the Ilea: Chest, Back, or Loins, Gravel and Stone, Liver Complaints, Pale or Sallow Com- plexion, Palpitation of the Heart, Colic, Pimples, Piles (both outward and inward), Eruptions, Loss of Appetite, Sickness, &c., &c., rapidly cured bv taking White's 8*111 of lEcaltli Sold in Boxes Hd. and Is, Ild. each, or free by post for 9 or 15 penny postage stamps from the Proprietors, WHITE BROTHERS, M. P. S. Chemists, Carinart-hen. Copy of recent- TcsNmnni,d. March 21st, 1S76. GENTLEMEN,—I have much pleasure in testify- ing as to the efficacy of, your" Pill of Heaith." They can be taken at all times without any incon- venience, and readily afford relief in any obstruc- tions. One or two doses suffice for Biliousness, Heartburn, or Indigestion. I can also specially recommend them as a traveller.—Yours very faithfully, TIIOJIAS DARGAN, Inspector R.S.P.C.A. Sold by Chemists everywhere—equalled no. where, n boxes 7kl. and Is. lild. each. z Prepared only by WHITE BROTHERS, M.P.S. Chemists, Carmarthen. To CHEMISTS.—The Proprietors will be happy to supply the Pill of Heaith direct, or they can be obtained from any Wholesale Patent Medicine Firm in the United Kingdom. Counter Bills, with name and address at foot, may be had in quantity by giving name of any Wholesale Firm in London, where they nay be sent for enclosure. L.383.

Siloh, Pentre, Rhondda.

To America.

Advertising