Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Vegetable and Potatoe Seed of the best quality To be had of C. PEEK, FRUITERER, Sic., CANON STREET, ABERDARE, 1505 (Opposite the Queen's Hoi el.) -V»'f .d 712.f .;>Âi Gall Miloedd Dystiolaethn fod Yr Europa Infants' Life Preservers WEDI arbed bywydau, ar ol i bob meddyg- iniaeth arall gael ei threio yn ofer. Ni chynwysiant ddim OPIUM, nac unrhyw beth arall sydd niweidiol i'r baban gwanychaf, eto y mae yn wybydclus eu bod wedi gweithredu megys swyn mewn achosion anobeithiol yn ol pob ym- ddangosiad. Gellir cael enw a chyfeiriad rhieni plant wedi eu hadferu felly ond anfon at y perchenog. Yr unig feddyginiaeth ddyogel i Fabanod pan yn magu danedd. At achosion o dwymyn goch, y frech goch enyn- iant, pangfeydd, dolur y gwddf, rhwymdra a rhyddni y coluddion, a holl anhwylderau plant, o wythnos i ddeuddeg mlwydd oed, y maent yn an- mhrisiadwy. Ynyr achosion mwyaf arteithiol, OB rhoddi dogn pob pedair awr, rhwystrir y clefyd, a eymudir ymaith y perygl. Ar werth gan fferyllwyr am Is. lie. a 2s. 9c. y gypyn; neu yn rhyad oddiwrth y perchenog ar ddM-byniad eu gwerth mewn stamps. Rhybudd, —Gochelwch bob math o Soothing Syrups a Powders a gynwysiant Opium; y maeni yn lladd mwy o fabanod na holl glefydau plant wedi eu gosod yn nghyd. Pan ballo moddion ereill i wella eich Peswch Anwyd, Asthma, Bronchitis, neu ryw anhwylder pertbynol i'r frest neu'r ysgyfaint, ewch at eich fferyllydd a cheisiweh Botelaid o George's Cough Balsam. Cymerwch ef yn ol y cyfarwyddiadau, a hysbys- wch am ei allu rhyfeddol wrth eich cyfeillion. 0 BWYS. — Un Dogn yn rhyddhau, ac ychydig ddognau yn gwella. Tystiolaethau pwysig a dyddorol o gwmpas pob potel. Ar werth gan fferyllwyr a gwerthwyr cyffeiriau am ls. lie. a 2s. 9c. y sypyn. Cyfanwerth—Llun- dain Barclay and Sons Sutton & Co. Baiss Brothers and Co. Bryste J. A Roper and Co. Bryste Kernick & Son, Caerdydd a chan y perchenog. B. A. George, Medical Hall, Pentre, Pontypridd. AJilwerthwyr — Aberdar: Evans, Richards; Mountain Ash: Abel James; Pontypridd: Bassett; Merthyr Smyth Hirv/aim J. E. George Swansea Davies IJanelly G. Evans, Jaeob Hughes Dinas Williams Llwynypia Cook Penygraig Lorie; Treherbert: Isaac Jones. L.356 Dl ii Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be -weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- taminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructi ons tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely On these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main springs of life, and thus save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to every household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of Hollo way's Pills, has at once available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the most salutarv power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out all impurities. The Tills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. lid., 2s. 9d., 4s, 6d., lis., 22s., and 33s. each. The smallest Box of Pills contains four dozen; and the smallest Pot of Ointment one ounce. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian. Persian, or Chinese. No. 16-5. N. B.-Advice can be obtained, free of charge. by applying at the above address, daily, between the hours of 11 and 4, or by letter. Money. MONEY.—Various Sums to Lend on Leasehold 1\ Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 Gvxllhad oddiwrth anwyd mewn 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,-I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and ail have been pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,- When in Swansea I was recommended by a Chemist tkere to try your Balsam, and fauad great benifit fr»m it. Please s»ad me K>m« im- mediately to addr^s.—Yowi Wy, J. BABtratrc, Caafewn+w. X# l £ r, GhewM. rhoddi after fawr • gwetUrod trwy 41dofmiyddis y BJtiliSAM 11. ? Parot«edig 3PW«8«A. HATHA*, Caetellaedd, ae y* «ft«l « warth* *«w* htMl Is. T|c., a 2a. 9c. yr ma, ffaa fferyUydd parchua yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Bywysogaeth. Llanelli: wwilym Evans. PBIF ORDSHWYLWYR,—W. Sutton ds Co., Barcleu & Sons, Llundain; Collins <k Roeser, Pearce W Co., Bryste; ac Evans <& Co., L'erpwl. GOCHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddoL D.S. Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L428. People's Hall, Pontypridd. GENERAL FURNISHING WAREROOMS. John Crockett, Clock, Watch, and Cabinet Maker, Milpuff, Feather. and Iron Bedstead Warehouse, Pontypridd Jn Pv,ETURNS his sincere thanks for past ,7. favours, and begs to submit the follow- ing very low prices <ys an earnest of what may be had at the People's Hall. A good iron bedstead 0 14 0 A good milpuff bed and bolster 0 14 0 A good palliasse for ditto 0 10 0 A good mattress 0 18 0 Agood mahogany front chest of drawers 3 5 0 A good useful Pembroke table 1 2 0 A good eight day timepiece 15 0 A good American clock 0 lb u A good kitchen chair 0 3 6 A good mahogany bottom chair 0 0 Observe this particularly— A patent lever watch, warranted 4 4 0 do. do., J.C's best make 5 5 0 Goad Geneva watches, 1 5 0 do. strongly recommended 1 15 0 Gold and silver chains and Alberts equally low. Furnishing department, saucepans, tea kettles, fenders, fire irons, brushes, &c. Undertaking Department: Men's full-sized coffins 1 5 0 Children's, lined with blue outside. 0 7 b The above prices for ready money only. Mats, floor cloths, hearthrugs, pianos, and harmoniums. All goods delivered home free of charge for twelve miles round. Beady Money only. Arian parod yn unig. Sewing Machines by the best makers. i Led. 90 IECHYD I BAWB 1 A HYNY YN RHAD! Teml lechyd, neu Turkish Baths, Merthyr, TAN rYWYDDIAETH MR. T. ATKINS J. JONES GABE, M.D., T.D., Consulting Physician to the Turkish Bath. PRISOEDD,- 1st Class, o 8 a.m. hyd 3. p.m.2s. 2nd Class, 0 3 p.m. hyd 7 p.m ..Is. E For the convenience of travellers, tradesmen,|and others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. -Gwvrywod-dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod— dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. ear-h Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6cL Children to all the Baths at half-price. L224 MEDDYGINIAETH I BAWB. Doctor Bwr—Sefydle&ig er 1860. PIIOFFESWB ALLEN, Meddyg Ymarferol mewn Llysiaeth yn ol cynllun •y° y diweddar Dr. Coffin. NA chvmerwch eich darbwyllo gan dystiolaethau -au • y cymeradwyaethau goreu 1 allM ymar- ferol V PBOP/ESWR ALLEN ydyw y tystiolaethau mihaus sydd i'w welliantau annghydmarol, y rhai ^flSefehpl y»„„d wetUie^U rte.tr or rhai a ellir eu gweled yn ei Feddygfa, yn I, Market Street, aberdare. Y mae ei ystafell ymgynghori yn hollol neill- duedi" Yr oriau er gwneyd ymchwiliad ar ddwfr j ac i ymgynghori, o 10 yn y boreu hyd.8 yn y-j prydnawn. Pob achosion dirgelaidd, infflamation, twymynau, v frech wen, ac anhwylderau y croen, &c a well- heir ganddo mewn ychydig ddyddiau. Cymenr at anhwylderau cronic wrth y mis. Anfonir pob moddion meddygol i «nrhyw7.ran o'rdeyrnas ar dderbyniad stamps neu P.O. Orders wedi eu cyfeirio Botanic Establishment, .t223 2, Market Street, Aberdare. Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Bier, Buan, a Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— Poen yn y Cefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Treuliad, Bhwymedd, Llynger Man, Diffyg Anadl, Poen yn I/i- Ai-enatb a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Coluddion, Gwaew, Gwynt, Colic, Teimlad 0 bwysan yn y Cefn, y Lwynau a givaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Sychder a blas annymttnol yn y Genau, dec. Rhoddant esmwythad uniongyrchol. Parotoir y Pelenau uchod mewn tri 0 ddulliau gwalianol, fel y canlyn:— No. I.-GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.-GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae Perchenog y Pelewi hyn wedi derbyn drot dd/uy fil « DystwUtethau puwaf i effeithiolrwydd y Fedds&iniaeth hwn, at yn ? pltik y mat anwyvi .ddi wrth JMdwen etr Mjytt Cjpwtrvqf, Awttt 26. On. es etm:- yr ww WMt owipo MfhIoact", PXZ AtTB CRAVHTI PIMJI," M yr wyf ya mal ou bod yn rrfamoeldoiig e ddefayddiau Uytuuol. Nid oea yu-cfdynt ddim o aatur fetelftidd. Yr wdMttJ o'r farn tu bod yn Feddygimatth drcr. J gwrthfmor at y doluriau hyny tur gyfmr pa rai y maent wedi eu hamcamu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,—" Yn ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a acVosent i mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt —yr ydivyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel- ychu, a galwant yr effelychiad (imitation) yn "Pile and Grayel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cylioedd, dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rliwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch llaw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gwneuthurwr yn ysgrifenedig arni o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe," ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardiff. I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist- had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y cj hoedd, fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS o wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellir yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddi-r hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfieusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwalianol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol or poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a benditli fawr drwyddynt.—Yr eiddoch yn gywi^ JAMES (Gwilym Ddu o Went). Ar werth mewn blychau ls. lle. a 2s. 9c. yr un gan bob Fferyllydd parchus yn y Dywysogaeth. LLYFRAU CYMREIG CYHOEDDEDIG GAN JOHN PRYSE, PRINTER AND PUBLISHER, LLANIDLOES. Mae lle'ain "-awr a gwaeddl, Yn Y- rad Ifin oleni, A cheryg nadd yn toddi'n blwm Rbag ofn Twm Shot Catti. Yn &WT yn barod, mewn un gyfrol hardd, 828 t dadalecfca, Difyr-gampiau a Qorshesiion yr enw.-ig- TWM SHOI" CATTI, GWRON CYMREIG; TTTTEDI ei gyfleithu a'i gyfadjagu i'r Cymry 0 Saesn- g diwertdar T. J. Llewellyn Pritchard. Gydag Wgt o goed getfladau ardderchog gan Edward Salt r. Ma!- hanes gorchsation a fhampiav- Twm yn gysyllUadig &'va hadgofioE borenaf Ihwer gwaith y lylaawodcK d ei a- w arnaf i roddi nfudd-dod pan mcthai pob moddion r*ill. Llawei awr hapus a drerliaia i wrandaw hynodion tra- ddodia<lol_ ei hane's pan yn ienanc; ac yn ystodfy e* mynych y bu adrodd 01 gamptaa, ni yn unig yn ddifyr- wch i mi fy hun, ond, me ddiaf "dyweyd yn bles, r !d byeban i frfi 1. Fy nymuniad gwresocaf wrth ei gyf- lwyno sylw fy nghyfwladwyr ydyw, ar fod i wabanol delthi e ihanes greu chw rthiaitd calon g ar aelwydydd Cymru."—I'w »a 1, post fr-e, am 31. Se, ond anfon i; JOHN PRYSE, Printer & Publish r, near tne Railway "tAMon, Llanidloes. Derbynir aroiiebion hefyd gan y Llyfrwerthwyr. OABU. PBIODI. A BYW, 6AN T Parch. RHTS GWBSTN JONBS. UlUTAX yn anhawdd geaym predn nad ydyw y ddarflti- kw, yi fel ein hy-bysir, a dntddodwyd dros. oaat o ir;di twa»rd <Hrf»wr l«a i filoedd t^bi Uw p«i iMpU kw« o MUjrrwth diatwed. C*w*OM: l*wic 9 kxfcfdweli «4a kviin wrti tf fmaAtv, ac | «mm i« M» «Mav«* •* Mhm jm ddegaw 0 Cloadd jn totMtfa •te (wkd; ac fa dev. f« Ifddai at yn fcndltfc I flloedd 0 briodan* ym <te mwr. Byddai ya a&bawdd i chw* «heblo{ gad ei >ho44i alias 1 well pwr-' pas *ag I etc haa m«ddi*at o'r ddaciith hon 1 (^eulnoedd .all gwlad yn gyffroMaor-Y Trattkodydd. "Llytryip rfaagorol trdyw fema, at bwse pwyxtg. wedi el gyfaniodti! mewn arddvlt jrBtwyth, denUdol, a cbwactfana, ao y mae «(boll gynwjretao nid yn tualg yn ddlfyraa, oad hefyd yn adefladt 1. Byddal yn dda la n t holl bobl ienaino t in gwlad ei bry u ei ddarllen yn fanwl, oVi ystyried yn ddifrifol; ac 01 gwsant byny, gsn (tinder yna dilya ei gynghorion dotth, a'i g^farwyddiadan sy wyr 1. "ydlt in sier 0 fod yn fen3:th fawr iddynt ar hyd eu hoel! Batter ac Amserau Cymru.—I'w cael yn Gym,wg neu Saeant,g, post free, am ?o. mewn stampt, neu 18 (1 aD werthu) am 5a., oed anfon at John Pryse Printer <6 Publhher, near the Ra lway Station, Llanidloes, Mont. gomtrysfcire. HANES YR HEN BOBL. Yn barod, pris mewn am en 2s.; llian hardd, 2s. 6c., DBYCH Y PBIF OESOBDD, Gan y Parch. Theophilns Evans, yn nghyd a nodan, &o., gan y Parch. Rhys Gwesyn Jones. Y mae yn chwith meddwl fed eisieu dweyd dim mewn ffordd o gymhell Drych y Prif Oes- oedd i genedl y Cymry. Wedi profi y mwyn- had, y mae yn anhawdd ei ddesgrifio ein hunain wrth el ddarllen, a thyna ei galon allam yn nyddiaa titfion ein mebyd ao wedi dychwelyd ata amryw weithiaa ar ol hyny, a phob amser gyda bias newydd, yr oeddym yn barod I fedd- wl nad oedd neb yn mron, oedd yn darllen 0 gwbl, nad oeddynt yn berffaith gydcabyddns àg ef. Ond erbyn hyn, y mae yn ddrwg iawn genym ddeall ein bod wrth feddwl felly yn llafarlo dan ddisfawr gamgymeriad.Y Traethodydd. Anfonir dbpi o'r llyfr am el werth mown stamps, a So. am y portage, gan JOHN PRYSE, Printer and Publisher, Llan. idloes. 1280 DAVIDS & SONS, Watchmakers, Jewellers, Silversmiths, Optieiam, $c.,$0; 5, Guildhall Square, Carmarthen, and 8, Now Street, Neath. DA. VIES & SONS'WATCHES to sult,.1] classes of purchasers. WATCHES of the best English and For- eign make. GOLD PATENT LEVERS from flO lO" SILVER PATENT LEVERS at A4 f!:¡¡. £ 5 Ss., up to d610 10s GOLD GENEVES, at M4s., £ 5 5s., up to J1010s SILVER GENEVES, at £1108., jEs Ss. J63 Ss., and upwards. ¥|AYIES & SONS' WATOHESase alway ready for the pocket, being skilfully timed and adjusted. Intendinggpurchasere are respectfully assured that they cannot de better than send to us for a Watch, whiefc will be forwarded to any address on receipt of Post-office Order. "pjAVIES & SONS'CLOCKS of every del c. oiipticn, Jowellety of the newest de signs, Silver Goods in great variety, Eieetra plate of the best description. flAVIES & SONS' STOCK of SPECTA. ,I.) @LNS soK.pdsea all kinds in Gold, Steel, and Shell frames. Special attentioa is invited to our Stock of MENISUS LENSES. This form of Lense was sug- gested by the celebrated Dr. Woilastan; its peculiar form admits of a more accurate focus of the side rays of light being obtained, iiibceby obviating any strain or fatigue te the wearer. They are fitted to pantoscopic straw-colour stee rames, and present a light and elegant form of Spectacle.- Price, in Pebbles, 10s. 6d.; Glass, 4s. n. A VIES & SONS repair all kinds Of Watches, Clocks D Jewellery, FLte, &c., in the best mannex. L258 I¥1.I f M§MA 8} Manufacturer of all kinds of MINEBW SAFETY LAMPS, And sole-makor of his Patent Improved CLANY Lamp, With Elastic Glass Ring, Which admits of the expansion of the glas without the risk of breakage. Price, and Designs on application for quantities. OAMBBIAXT ItASSF WORKS, L 282 1, Cardiff Street, ABERBARM Just published, post free 3!d. NERVOUS DEBILITY, and HOW TO CURE IT, WITHOUT EXPENSIVE CONSUL- TATIONS and EXORBITANT MEDICAL FEES. Showing the nefarious system of terrorism and extortion practised on real or imaginary suffer- ers from nervous and otnei- disorders by a certaia. class of medical practitioners. This pamphlet is not an advertisement or preface to expensive con- sultations and high medical fees, but is designed as a warning and a caution to those who suffer from nervous debility, at the same time pointing out the means of self-treatment (which can be followed without reference to the author), and containing the necessary prescriptions and dietetic rules to be observed during the treatment; by one who has suffered from misplaced confidence in medical im- position and quackery. London: H. BROMLEY, 15, Edith Villas, North. End. S.W. 1293 GLENFIELD. THE QUEEN'S LAUNDRESS SAYS THIS STARCH IS THE BEST ■} SHE EVER USED. 92 L. STARCH. ESMWYTHAD B U..J.N I MEDDYGINIAETH Y BOBL. WHXW8 BLACK OUBBAWT COUGH SYRUP Yw y feddyginiaeth ddyogela a sieraf a ddw- ganfydflwyd erioed er gwella peswch, anwyd, y ddarfodedigaeth, diffyg anadl, crygni, tolled llais, clefydati y gwddf. Yn y gauaf mae yn llesiol iawn i beswch nos^wl, gwrwstaidd, sych, a chogleisioL Rhydd 'White's Black Currant Syrup es- mwythad buan; cynorthwya y claf i daflu ymaith bob llysnafedd, gan ei alluogi i anadlu gyda rhwyddineb, a chysgu yn dawel a llonydd. Darll n?r y tystiola than amgauedig gyda phob coafawl, yn gosod allan efifeithian gweiiiantol y feddyginiaetb aBBfaeladig hLD. IY STIOLAJKTHAU DIWBDDAR. Eglwyi Cwmin, Meh. 19,1874. A nwyl Syr —Mae etch Black Currant Syrup yn ddar- bodaeth ragorol. Y man wedi rhoddi mwy 0 iouyddweb i mi yu y cos, a gwn uthur mwy o les i m' nag unrhyw beth arall wyf wedi brofl.—Yr eiddoch, J. R. TAYLOR. Y mae canoedd 0 dystiolaethau wedi en derbyn. Mae cyffeirwyr yn siarad am dano yn y modd mwpl canmoladwy. Ar werth gan holl gyffeirwyr mewn costrela.U am Is lie a 2s 9c yr un, ac yn gyfanwerth gas holl fasnachwyr patent medicines. SylwerMae pob bathnod ar » papyr 0 amgylch f coatteli wedi ei lawnoai gan White Brother's," ao hefyd yn dwyn y geiriau NV hitt'm Cough Syrup" yn ar» raffodig ar y gwydr. Darpared g yn unig gan WHITE BROTHERS, Cyffeir- wyr, 7, Guildhall Square, Caerfyrddin. WILLIAMS' A, 't, ?T PONTARD A. WE Wh&M. LOZENG18. Maent ya caalen gwerrhfawrogi gan deal ft un o'r bondithion mwyaf a roddwyd eriodd die Ef yr hwa sydd ya tywallt bob beadlih m ddynolryw. Maent ya hollol ddlnlwe4 a dyogel i'r plantyn tyneraf, AO or hyny, mor I ddkiyatrio a bwrw Llyngyr allim, M y taaent mown modd tHtlwng yn caal eu galw yn Feddyg- iniaeth berffaith natur at bob math 0 Lyngyr. Nis gallwn byth ddywedyd yn rhy dda am ddTislsSwt Worm Lozenges Williams- Poatardawe, oherwydd sit e ddai Usnodd lyfrau yr awd iiyr meddygol eawoowf, ond a chttfoMd adtm ynddynt I ateb I bwrpas. Eïe a fyrfydedd) pan y cysgai ereill; efe a chwili dd ac a ddo<t"aodS sylweddan eynyrchiott y dbyraas lysiouoL yn eawedig rhai a berthyna t 1 giefydau Plant, pan dreolian eratll m hamser mewn siarad ofor, ac o'r dtwedd ete a ddaxga»- fydciodd y perl a ciiwanychai, meddyginiaith lyaieool berffaith ddiniwed i'r plentyn, M ddiayiteai brif aobm cl, fydau. piani ond ar galar, te gostiodd hyay el tywyg iddo ef; ni bu byw ya hir t fwynhan clod ei feddyginiMlb wsrth'awr, ond bu farw, & gaaawodd ei ddargaufrddlit or budd censdlaethau dyfodol. ARWYDDION,- Gellir yn hawdd adnabod pan fiinir gan lyrtgys tnf rat o'r arwyddion canlynol, lef chwant ntweidioi at fwydg anadl drawliyd, bytheirUdaa surion, poenaa tn y oylle a'r pon, maiiad y danudl mewn cWIg, pigo y trwyn, glen wyneb a choaedd fa y ilygaid, caiadwch a liawndid 7 boR" a phoeaaa cn«wdoi weithlan, pe weh byr a sych, lynaaaS y corff, twymyn araf, a churiadau pulse afreoialdd, V weithiau Iswygon dirdynol, {convulsions/ ya achost œuw. olaath ddiaymwth, a gwre ac y: tad yn nghylch y rh«t (anus) y rhai yn fyr-ych a berant tddynt gael n caw gymsryd yn Ue clwyfau y marchogion (piles.) Darperir hwyut yn y dyfodol gyda'r gofal a'r manylw mwyaf, gan J. DAVIES, Family & Dispensing Chemiat, High Street, Swansea. Yr hwu a brynodd y gyfasrwyddeb (receipt) wrslSillol. gwerthir y Teisenan (Loxenges) hyn gan y rhan fwyal e Fferyllwyr j> Deyruas yn ol 9ic., Is. IJc., a 21. 9o. y blwei. Arbedlx cryn lawer wrth brynu y dognau mwyaf, gelli* cael drwy Y Post. 1388a A phob Teiaen wedi ei nodi fel hyn:J. WIHIAMS. Pontardawe," oherwydd y maa y farchnad yn Uiftldo as efalychtadau. Mae't geiriau "WILLIAMS' Woa. Los. ENCtM wodi argraffu ar Stsmp y Llywodraeth. 2, Wolealey Place, Tow r R,ad Ashton Park Blrmlng. ham Me i 27a n 1874. Anwyl Syr,-Mae genyf ferch echan tair blwydd a hsner ed. Droctd fodd am d ;wy fiynvd i oooiwrth tapeworms. Yr wyf wedi gwneyd prawf o bob cynghor a meddyginiaeth a gyflwynwyd i'm »ylw Bum yn ei meddyginiaethu fy hun am amser, gan roddi iddi turpentine a castor oil, ond heb yr un effalth daionia Ond ar ol rhoddi iddi ddau flychaid yn nn g o Williams- Pontardawe W, rm Lozenges gwaredodd ddwy lyngy: en— un yn bump ar llalt yn bedair tr Jedfedd 0 hyd. Yatyri- wyf y buaswn wedi arbed traul, pe rhoddaswn bum punt r-*n un blychaid ar y cyniaf. Bydd I miyn wa tadol el car mol Galla (ddangoi y llyngyr, os bydd rhyw rai am brofi hwn.—Yr eiddoch,—W. SHAW,—Mr. J. Davies. Y GWLADGARWR, Printed by, Steau, Pover, and Published by the Proprietor, WALTSK LLOYD, at his General Printing Office, Canon Street, Aberd&r% in the County of Glamorgan. 1 FRIDAY, February 16th, 1W.