Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Gall Miloedd DystioTaetlm fod Yr Europa Infants' Life Preservers WEDI arbed bywydau, ar ol i bob meddyg- iniaeth arall gael ei threio yn ofer. Ni chynwysiant ddim OPIUM, nac unrhyw beth arall sydd niweidiol i'r baban gwanychaf, eto y mae yn wybyddus eu bod wedi gweithredu megys swyn mewn achosion anobeithiol yn ol pob ym- ddangosiad. Gellir cael enw a chyfeiriad rhieni plant wedi eu hadferu felly ond anfon at y perchenog. Yr unig feddyginiaeth ddyogel i Fabanod pan yn magu danedd. At achosion o dwymyn goch, y frech goch enyn- iaut, pangfeydd, dolur y gwddf, rhwymdra a rhyddni y coluddion, a holl anhwylderau plant, o Xnos i ddeuddeg mlwydd oed, y maent yn an- siadwy. Ynyr aciiosion mwyaf arteithiol, os rhoddi dogn pob pedair awr, rhwystrir y clefyd, a symudir ymaith y perygl. Ar werth gan fferyllwyr am Is. lie. a 2s. 9c. y sypyn; neu yn rhydd oddiwrth y perchenog ar dderbyniad eu gwerth mewn stamps. Rhybudd.—Gochelwch bob math o Soothing Syrups a. Powders a gynwysiant Opium; y maeni yn lladd mwy o fabanod na holl glefydau plant wedi eu gosod yn nghyd. ig IVA a aurm Panballo moddion ereill i wella eich Peswch Anwyd, Asthma, Bronchitis, neu ryw anhwylder perthynol i'r frest neu'r ysgyfaint, ewch at eich fferyllydd a cheisiweh Botelaid o George's Cough Balsam. Cymerwch ef yn ol y cyfarwyddiadau, a hysbys- wch am ei allu rhyfeddol wrth eich cyfeillion. 0 BWYS.—Un Dogn yn l'hyddhau, ac ychydig ddognau yn gwella. Tystiolaethau picysig a dyddorol o gwmpas pob potel. Ar werth gan fferyllwyr a gwerthwyr cyifeiriau am Is. lfc. a 2s. 9c. y sypyn. Cyfanwerth—Llun- dain Barclay and Sons; Sutton & Co.; Baiss Brothers and Co. Bryste J. A. Roper and Co. Bryste Kernick & Son, Caerdydd; a chan y perchenog. B. A. George, Medical Hall, Pentre, Pontypridd. AVl werth wyr — Aberdar: Evans, Richards; Mountain Ash: Abel James' Pontypridd: Bassett; Merthyr Srnylh Hirwain J. E. George Swaice. Navies Llanelly G. Evans, J aeoh Iiughes Dinas Williams; Llwynypia: Cook Penygraig Lorie; Treherbert: Isaac Jones. L.356 Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution tftust be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- taminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are. faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main springs of life, and thus save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pilla recommends them to every household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of Holloway's Pills, has at once available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners iftf stomachic disease. These famous Pills exercise the most ealutarv power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels; they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast Out 51l impurities. The Tills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, ia Boxes r ad Pots, at Is. l jd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s., Bad 33s. each. T! smallest Box of Pills contains feur dozen; and the iallest Pot of Ointment one ounce. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and Can be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian. Persian, or Chinese. No. 16-6. N. B.—Advice can be obtained, free of charge, by applying at the above address, daily, between the hours of 11 and 4, or by letter. Every Description of PRINTING Executed promptly and cheaply, at the Gwladgarwr Office. Money. MONEY.- Various Sums to Lend on Leasehold 1. Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 Gwellhad oddiwrth anwyd mewn 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:- Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER., Mr. Hayman, Chemist., Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effeetuaL J. EVANS, Chemist.. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,-When ia Swansea I was recommended by a Chemist there to ti-y year Balaam, and found great benifit from it. PImum sead mae some im- mediately to BA&roos.-YOUN trmljr, J. SiUlUK, wottttMntotr. To Mr. AndA »ifw fawr o dyetaelMtkwi yn profi. gwellhad trwy ddefmydiie y BALSAM lnm. j Parotoedig in WIG 8** A. HATM* Fferyllydd, Castellaedd, a« yn «M1 #i werthw mew* botoH la. lie., a 2s. 9o. yr mm, gam bob fferyljydd parchus yn Abertawe, C&erdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: G-wilym Evans. PRIF ORUOHWYLWYR,—W. Sutton J: Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins & Bosser, Pearce It Co., Bryste; ac Evans J: Co., L'erpwl. GOCHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddoL D.S. -Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L428.

People's Hall, Pontypridd.

IECHYD I BAWB! A HYNY YN RHAD!

Advertising