Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CC Tra môr b'a Brython." Oes y byd i'r iaith = Gymraeg." Eisteddfod Iforaidd Treherbert. BYDDED hysbys i bawb drwy Gymru ben- baladr y cynelir yr Eisteddfod uchod yn y PuBLIC HALL, TREHERBERT, ar DDYDD GWYL DEwr SANT, 1877, o dan nawdd Adran Ystrad Rhondda. Beirniad y Gerddoriaetli—MR. J. W. PARSON PRICE. Beirniad y Fai-ddoniaeth-ISLWYN. Beirniad yr Adroddiadau—MR. T. LODWICK, Treherbert. CANIADAETH. I'r C6r o'r un Gynulleidfa, heb fod dan 60 mewn nifer, a gano yn oreu y Chorus blaenaf o Weddi Babacuc, gan J. A. Llojd; gwobr, 18p., a 2p. i'r Arweinydd. I'r C6r o'r un Gynulleidfa, heb fod dan 40 mewn nifer, a gano yn oreu "Pebyll yr Arglwydd," gan Pencerdd America; gwobr, 10p., a Ip. i'r Arwein- ?dd. Ni chaniateir i gdr a enillodd dros 15p. o'r laen i gystadlu. I'r C6r o Blant, heb fod dan 30 mewn nifer. na thros 15 oed, a gano yn oreu "Cymru Fad;' gfcvobr, 5p. Caniateir i wyth mewn oed. eu cy- northwyo. BARDDONIAETH. Am y Bryddest Fywgralfyddol oreu i'r diweddar wladgarwr Canon Jenkins, heb fod dan 400 llinell; gwobr, 5p. Am y Gstn o Glod oreu i Gwilym Williams, Ysw., Miskin, fel noddwr cymdeithasau. T6n, Toriad y Dydd; gwobr, lp. ] 0s. CERDDORIAETH. Am yr Anthem oreu ar y ddwy adnod a welir Sp. Esaiah Iv. penod, a'r 11 a'r 12 adnodau; gwobr, t. 4s. Bydd yr holl fanylion i'w cael ar y programme, yr hwn ellir gael am y pris arferol gan yr Ysgrif- enydd,- THOMAS WILLIAMS, Oak Cottage, Penyrenglyn, 1459 Treherbeit, Pontypridd. RHYBUDD. DYMUNIR hysbysu drwy hyn o rybudd y byddwn fel ymddiriedolwyr ewyllys y di- weddar DAVID PHILLIPS, Photographer, &c., 33, Commercial-street, Aterdar, yn gwerthu pob darluniau a roddwyd iddo i'w fframio er talu y draul o'u gwneuthur, os na ddeuir i'w hymofyn a thalu am danynt o'r dyddiad hwn i'r 14eg o Chwefror nesaf. THOMAS JENKINS. Ion. 29, 1877. DAVID R. EVANS. "Goreu arf a darf derfysg, I wr fo doeth yw arf dysg," Wythfed Eisteddfod Flynyddol Carmel, Treherbert. BYDDED HYSBYS y cynelir yr eisteddfod hon yn y NBUADD GYHOEDDUS, DTDD MAWBTH (Nadolig), RHAOFTR 25AIN, 1877, pryd ygwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn rhyddiaeth, bardd- oniaeth, celfyddydwaith, areithyddiaeth, a chan- iadaeth. Llyxvydd—PARCH. D. THOMAS, TONYPANDY. BEIKNIAID Y Rhyddiaeth a'r Farddoniaeth—Y Parch. R. WILLIAMS (Hwfa Mon), 10, Claylands Road, South Lambeth, Llundain. Y Gelfyddyd-Mr. C. JENKINS, Timber Merchant, Treherbert. Y Ganiadaeth—Mr. D. Jenkins, U.C.W., Aber- ystwyth, yn nghyd a Mr. T D. WILLIAMS (Eos "Dyflryn), R.A.M., Llundain. PRIF DESTTNAU. —Traethodau. 1. "Y Cymry dderchafasant eu hunain dan anfanteision yn ystod y Ddeunawfed Ganrif;" gwobr, lOp. 2. "Priodas;" gwobr, 2p. 2s. Barddoniaeth. 3. Awdl, "Y Nefoedd;" gwobr, 10p., a Chadair Dderi*, gwerth Tri gini. 4. Y geiriau goreu i gyfansoddi Cantata at was- anaeth Corau Plant, (yr awdwr i ddewis ei destyn); gwobr, 3p. 3s. 5. Hir a Thoddaid i "Lusern y Glowr;" gwobr, 10s. 6c. 6. Englyn unodl union i'r "Gwenithyn," (cyfyng- edig i rai na enillasant 10s. am englyn o'r blaen); gwobr, 5s. Celfyddyd. 7. Am y *Gadair oreu 0 "Dderi Cymru;" gwobr, 3p. 3s. AMODAU.-1. Atelir y wobr oni fydd teilyngdod; a chedwir pria tocyn blaensedd o wobr y budd- ugol, 08 bydd yn abaenol o'r eisteddfod. 2. Y* i cyfansoddiadau buddugol yn eiddo'r pwyllgor. 3. Y cyfansoddiadau i fod yn llaw y Beirniaid air neu cyn Tuchwedd laf, 1877, gyda ffugenwau yn unig, »o wedi talu »u cludiad. Bydd progrmmmet, yn cynwys y gweddill o'r testy* au a phob manylion pallach, yi barod erbyn ▼ dvdd cyntaf o Awst ne«af.— Dros j pvryllgor, BEES T. WILLIAMS, Ysgrifenydd, 1493 Abertonllwyd Row, Treherbert. "Mof o g&n yw Cymru i gyd." "GweU dysg Da. golud." DERI. BYDDED hysbys i holl Gymru benbaladr y JD cynelir EISTEDDFOD FAWREDDOG yn y lie uchod dydd GWENER Y GROGLITH, 1877, dan nawdd Masnachwyr a Boneddigion yr ardal, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn jBarddoniaeth, Traethodau, Adrodd, Areithio, a Chwareu off«Tynawl. Beirniad y Ganiadaeth, etc.—Mr. D. BOWEN, gynt o Penycae. Y Cyfamoddiattau-Parch. W. G. WILLIAMS, <i'C-—Parch. W. LL. THOMAS, Deri. Rliai o'r Testynau. 1. I unrhyw Gôr, heb fod dan 40 mewn rhif, a gano oreu, "Then round about the starry bhrone; gwobr, Mp., a Medal Arian i'r arweinydd. 1. I'r C6r a gano yn oreu Their sound is gone out;" gwobr, 3p., a Baton i'r Arweinydd. 3. I'r Seindorf Bres (8 mewn rhif) a chwareuont yn oreu Comrades in Arms," trefniact Metcalfe, Star Journal, Wolyerhampton gwobr, 2p. 4. rr C6r o Blant dan 15eg oed a ganont yn oreu 0, na bawn yn Seren," o Gdr y Plaio, gwobr, lp- (Caniateir chwech mewn oed i'w cynortbwyo). Prif Destyn Rhyddiaethol. Am y Traethawd goreu ar "Fwrdd Cymodol Seheudir Cymru;" gwobr, lp. Prif Destyn Barddonol. Am y Bryddest oreu ar Abel;" gwobr, 15s. BYDD i OYNGHERDD MAWREDDOG I'w gynal yn yr hwyr. Pob manylion i'w eael ar j programme, yr hwn «ydd yn awr yn barod ac i'w gael drwy y post sm geiniog a dimai oddiwrth yr Ysgrifenydd— Mr. JOHN LEWIS, 5, Jenkins, Row, 148# Deri, via Cardiff. YMAE MR. GWILYM THOMAS, (BARITONE), Yn agored i dderbyn Engagements fel datgan- tvr mewn Cyngherddau ac Eisteddfodau. MAE MR. THOMAS newydd ddychwelyd o'r Ainerig, lie y bu yn llwyddianus iawn fel datganwr poblogaidd a critical yn mhlith lluaws o brif gerddoriQll y wlad. Hefyd efe fu fuddugol yn Eisteddfod Treherbert (Nadolig diweddaf) am ganu "Honour and arme," a chafodd uchel gan- moliaeth gan Proff Parry ac Eos Morlais. Y mae MR. THOMAS yn sicr o fod yn un o'r baritones goreu yn Nghymru. Cyfeiriwch—MR. GWILYM THOMAS, PORTH, near PONTYPRIDD. 1480 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, RAM. (LLINOS Y DE,) YN agored i ddetbyn Engagements i ganu mewn Eisteddfodau, Cyngherddau, &c. Cyfeiriad,-27, Fabian-street, St. Thomas, Swansea. 1491 DYMUNA Mr. T. D. Williams (Eos Dyffryn), Royal Academy of Music, Llundain. HYSBYSU ei fod yn agored i dderbyn engage- ments fel Beirniad mewn Eisteddfodau, neu fel Tenor mewn Cyngherddau. Am delerau, dyddiad, &c., cyfeirer— T. D. WILLIAMS, R.A.M., 28, Rheidiol Terrace, Packington Street, 1450 Islington, N. National Schoolroom, Troedyrhiw. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie nchod ar c y 5ed dydd o Fawrth, 1877, dan nawdd Eglwys Annibynol Ynysowen, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn cakU, adrodd, ac areithio. Rhan o'r Testynau. Am y Farwnad oreu i'r diweddar Parch. W. Morgans, Saron, Troedyrhiw; gwobr, 3p. gan eglwys Saron. c ANI AR AETH. I'r C6r, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano oreu Nant y Mynydd," gwel y Cerddor Cymreig, Rhif 36; gwobr, 5p., a Chromatic Pitchpipe i'r Arwein- ydd, gwerth 5s. I'r CÔr o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu Hiraeth y Cristion," o Lyfr Stephen a J'MMS gwobr, 1p. 5s. I G6r o Blant, heb fod dan 25 o rif, na thros 15 oed, a gano yn oreu Yn y man," o Sion y Jiwbili; gwobr, lp. Caniateir i chwech mewn oed i ganu gyda'r plant. Beirniad v Farddoniaeth, yr Adroddiadau, a'r AreithW- Y Parch. R. MORGAN (Rhydderch ab Morgan Brynawen, Taibach, Afcerafon. Beirniad y Canu.—Mr. JOHN B. JOHN (Asaph D&r). Ceir y gweddill o'r testynau yn y programme, am y pris arferol, gan yr Ysgrifenydd,— JOHN DA VIES. 7, Taff-street, Ynysowen, nr. Merthyr Tydfil. 1474 M6r o gan yw Cymru gyd." Music Hall, Abertawe. CYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL C yn y lie uchod DYDD GWENER GROGLITH, Mawrth 30ain, 1877. TESTYNAU. I'r c6r, heb fod dan 100 o rif, a gano oreu "Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel," gan J. Thomas; gwobr, 25p. I'r c6r o'r un gynulleidfa; heb fod dan 40 o rif, a gano yn oreu "Then ronnd about the starry throne;" gwobr, 15p. 1'r 30 a gano yn oreu "Llawftnydd y Gwan- wyn," gan Gwilym Gwent; gwobr, 4p. I'r Fife Band a chwareuo yn oreu dair Alaw Gymreig; gwobr, 4p. Yr holl fanylion i'w cael ar y programme am y pris arferol gan yr ysgrifenyddion, TOM E. BOWEN, 8, Bryncaerau Terrace, JOHN WILLIAMS, 6, Station Road, 1497 LANELLY. INMAN LINE. 0 L'ERPWL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER. ÕITY OF RICHMOND Mercher, Chwef. 14 CITY OF BRUSSELS.Mercher, Chwef. 28 CITY OF BERLIN. Mercher, Mawrth 7 CITY OF CHESTER.Mercher, Mawrth 14 SALOONS yn cynwys pob cysur a chyfleusdra diweddar. Pris y Cludiad—15, 18, a 21 Guineas. Steerage, 6 Guineas, gyda chyflawnder o fwydydd wedi eu coginio a phob cysur. Troft- glwyddb Tefvhwyr y Steerage i Boston a Phila- delphia heb d £ } yohwanegol. Booki* Teifehwyp 1 unrhyw ran o'r Taleithiau neu Canada am brisio* neillduol. Ymofyner â WILLIAM INMAN, 22, Water- street, L'erpwl; neu uurhyw Oruchwyliwr yr Inman Line. L.153 Why study and purchase from gaudy Catalogues, and pay 25 per cent more for Seed, when the same quality can be obtained at C3-. IYET, SEEDSMAN AND FLORIST, 26, CANON STREET, ABERDARE. (Established 16, years.) GT takes the earliest opportunity of ac- • quainting the inhabitants of Aberdare and its vicinity, that he has received a SPLENDID SELECTION of Farm, Garden, and Flower Seeds, not to be surpassed, from one of the largest Agri- cultural and Horticultural Seed Growers in Essex, and from the many Testimonials of last year's Patrons, he is convinced one trial will be sufficient. A splendid and select lot of Seed Potatoes, early and late, true to name and iree frem disease, in large and small quantities. Potatoe Onions and Shallots. Agent for Goulding's Plant Food, in Is. canis- ters Best Peruvian Guano, Superphosphate, and Nitrate of Soda, by the lb. or cwt.; Silver Sand, Virgin Cork Tobacco, Cloth Paper and Hemp Jfor fumigating); Flower and Rhubarb Pots, and every requisite kept in stock or obtained on the the shortest notice for the Farm, Garden, Win- dow, or Greenhouse cultivator Dahlia Plants in May, from one of the most successful gnowers. A great novelty in window gardening is the newly introduced American Trails, various sizes. Mushrocxn Spawn, 7d. per cake. Observe the Address, 26, CANON STREET, (Opposite Temperance Hall,) ABERDARE. 1495 CYHOEDDIADAU NEWYDDION Hughes and Son, Wrexham. Yn awr allan o'r Wasg, pris 3s. 6c. mewn llian, argraffiad newydd o LYFR TONAU CYNULLEIDFAOL IEUAN GWYLLT, yn yr hen nodiant, wedi eu cyfaddasu i'r ORGAN A'R HARMONIUM. Yn awr yn barod, pris 6c. Ilanes yr hynod WILLIAM ELLIS, Gan y PARCH. GRIFFITH WILLIAMS, Talsarnau. Llyfrau Gwobrwyon i Blant, GYDA DARLUNIAU LLIWEDIG HARDD. PRIS DWY GEINIOG. Gwubr Cyfiawnder. Hywel. Y Ffordd Galed. Y Cadben Bach. PRIS TAIR CEINIOG. Merch y Brenin. Dymuniad Olaf Mam. Bydd Ffyddlon. Cychwynwch yn iawn. Perl y Dyddiau. Thomas Jones a'i geiniog. Y ddau Frawd a'r ddau Fywyd. Y ddwy Wers fawr. PBIS PEDAIR CEINIOG. Yr Eneth Ddall. Y Cet>rL PRIS CHWE'CHEINIOG. Y Plentyn a'r Dyn. Cusan am Gernod. Pris Deunmo Ceiniog. DEG 0 GANEUON Yn y ddau nodiant, gyda Chyfeiliant i'r Piano neu yr Harmonium. RHIF. RHESTR. AWDWYR. 1. Y Golomen Wen (The Spotless Dove) R. S. [Hughes, R.A.M. 2. Y Bwthyn ar y Traeth D. Jenkins, Trecastcll. 3. Y Baban Diwrnod Oed O. Griffiths(EryrEryri). 4. Dewrder y Milwr Gwilym Gwent. 5. P'le 'rwyt ti, Marged Morgan? Owain Alaw. 6. Mae'n Gymro byth J. Richards ( Isalaw). 7. Cymru hoff John Ashton. 8. Aelwyd fy Mam Gwilym, Gwent. 9. Cymru (Wales) D. Emlyn Evans. 10.Croesawiad y Gog R. S. Hughes, R.A.M. Now ready, new edition, greatly enlarged,price 4s. M., A GRAMMAR OF THB WELSH LANGUAGE: Based en the most approved systems, with copious Examples, BY THOMAS ROWLANDS. Pris SwUt, mewn Llian, gyda Darluniau lUwedig hardd, Y FASGEDAID FLODAU, NEU DDUWIOLDEB A GEIRWIREDD YN ORFOLEDDUS. OHWEDLIIEUENCTYD. LLYFR DADLEUON; Sef darnau addas a dyddorol at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c. Amlen, Is. SWN Y JUWBILI, neu Ganiadau y Diwygiad; yn Nodiant y Tonic Sol-ffa. Gan y Parch. J. Roberts (Ieuan Gwyllt). Rhanau 1, 2, a 3, Pris 3c. yr un; neu y tair Rhan yn nghyd mewn Amlen, 9c. Llian, ] s. YR HYMNAU YN UNIG; Mewn Amlen, 3e.; Llian, 6c. Yn awr yn barod, Rhan 4, yn qy- nwys HYMNAU A THONAU YOHWANEGOL Mr. Sankey. CERDDOR Y DEML Sef Hymnau a Thonau at wasanaeth y Temlwyr Da. (Argraffiad Newydd). Pris 6c. ALEGORIAU CHRISTMAS EVANS Gan y diweddai Cynddelw. (Argraffiad Newydd). Mewn Amlen, Is.; Llian, ls. 6c. LLAW-LYFB Y BEIBL; Gan Dr. Angus. Argraff- iad newydd a destlus, wedi ei gywiro. Y styrir y llyfr hwn o werth anmhrisiadwy i'r Myfyriwr Ysgrythyrol, ac y mae y ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio fel Class Book yn ein Colegau yn ddigon o sicrwydd am ei werth. Mewn Llian, 10s. 6c.; Haner-rhwym, 12s. GBIBIADUB YSGRYTHYROL CHARLES; Argmffiad Newydd gydag Attodiad a Gwelliantau, gan y Parchn. L. Edwards, D.D., a D. Charles, D.D. Mewn 20 o Ranau, Pris Is. yr un; neu yn Rhwym, Croen Llo, 25s. LLYPR TOJrAU AC EMTNAU; Gan Stephen a Jones: wedi ei gyd-iwymo &'r COBGANAU. (Nodiaafe y Tonic Sol-ffa). Llian, 3s. DBUDDEG 0 AJJTHBMAU; Yn y ddau Nodiant, goa Alaw DTH*. Pris,-Hell Nodiant, 3s. 6e.; Solo ffa, 1.. 3e. CANBUON ;—"# tyr'd yn ol fy Ngeneth wen,* "Ymweliad ▼ Bajrdd," "Yr Hen Laao," "V Mud a'r Byddar." Pris 6c. yr un. Y MEDDYG ANIFEILAIDD Gan John Edwards, Caerwys. Cynwysa fryfarwyddiadau MedSygoi at Haint y Traed a'r Genau. Pris 5s. CANEUON DERWBNOG. Pris Is. (Yn y Wasg). L. 413 Pris Ceiniog. Cyntaf ei 6g cyntaf ei gryman." Haws dy- wedyd mynydd na myn'd drosto." ALMANAC Y MILOEDD, J A Llawlyfr o ivjtbodaeth Fuddiol am 1877, Y gyntaf ar ol blwyddyn Naid, a'r 41 o deyrnasiad y Frenines Victoria. CTNWYSIAD. Y tywydd am bob dydd-calendar Uawn-eodiad a machludiad yr haul-codiad a inachludiad y lleuad-newidiadau, diffygiadau, oed y lleuad- stampiau, llythyrdy—amryw dablau defnyddiol- ffeithiau am Llundain-sychu esgidiau gwlybion- cyngliorion buddiol—gobeithio y goreu—gwiberod "Cymru Fu" — pethau gwerth eu -jwybod—cel- wyddau—Ned ddiog—manion—llawen a phrudd- hen flaenor hynod Maentwrog -erchylldra rhyfel —sut i gael cwsgesmwyth—defodau cftfddu yr hen amser-pontydd hynod-paent-i wella llosg eira -dyfroedd ac afonydd rhyfedd—a win y bwydydd angenrheidiol ar ddyn-dydd Mawrth ynyd — braMiiad ei cynddeiriog-yr amser gymer gwahanol fwydydd i dreulio-i ddifetha pryfaid dillad-rhif- edi y troseddwyr a euwfarnwyd 1858 i 1874— bywyd anifeiliaid— poiufler—cynran ar ddefaid— laaddeuant—Robert Tomos yn cyhoeddi llyfu-Sf. Swithin-mellt a tha.ranliu-porth gwybodaeth — parotoi plu-gwirebau-colli archwaeth at fwyd— i i gadw wynwyn-Ffowc Fitzwarren—ymwelwyr a chleifion-Christmas box a Chalenig—a llawer o bethau buddiol ereill. Ffeiriau Cymru ayr eyffimaAP. Wrexham Cyhoeddedig Hughes and Sdn, Hope street. dl&L POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid o'r Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, diffyg anadl, rhwymeid, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloeda o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu lood yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhris- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn Fydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn &icr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriau:—"Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotf edig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. ljc., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1447 Hysbysiad. GAN fod Mr. W. LLOYD (Gwladgarwr) wedi I-T arwyddo ei gydsyniad yn garedig i fod yn drysorydd Fund Mabonwyson, diolchir i'r Cyf- rinfaoedd, yn nghyda'r Beirdd a'r Cantorion, a phawb ereill a deimlant ddyddordeb yn yr achos, am anfon eu cyfraniadau y cyfle cyntaf i'r 3wyddfa, gan ei fod yn bwriadu myned allan tua chanol y mis nesaf yn yr un llong a Mynyddog. Oydnabyddir y derbyniadau yn y GWLADGABWB. That is Gold which is worth Gold. WHITE'S PILL OF HEALTH, Patented and rendered Tasteless by a new procese. Copy of Analysis from Dr. Hopkins. I have made a careful analysis of "White's Pill of Health and found them to be compound- 3d of genuine and pure ingredients. I think ;hem the best Aperient and Antibilious Pills mown—a warm stomachic, and admirably adapt- ed for wind and constipation generally. (Signed), JOHN MORGAN HOPKINS, M.D. 11, Quay-street, Carmarthen. White's Pill of Healtli [s, without exception, the safest Domestic Medi- line known. Once used, they are universally ap- proved of, and never fail to render satisfaction. Compounded with the best drugs, they will be Found to present the best form of Family Medi- :ine. By their mild and gentle afcion on the liver, they restore tone and vigour, producing a healthy state of t, e stomach. They remove obstructions, and by their timely use the formation of various complaints, which prove a source of anxiety and unhappineas, are prevented. While's mm of Health Is INVALUABLE FOR THE SKIN & BLOOD. Copy of Testimonial from Messrs. Southall Brothers æ Barclay, Wholesale Pharmaceutical Chemists, Birmingham. DEAR SIRs,-We have examined your Pills, and have pleasure in stating that they contain nothing injurious, and that they are prepared from the very best Drugs.—We are, dear sirs, yours faith- fully, SOUTHALL BROTHBBS & BABCLAY. Bilious Complaints, Indigestion, Wind or Flatu- lence, Coutiveness, Giddiness, Heartburn, Pain in lib. Head, Chesti Back, or Leiu, GMTSI and Stona, Livev Cccnplainta, Pale or Sallow Com- plexion, Palpitation of the Heart, CeKe, Pimples, PiUa oofewMral and mwttrd), Less of Appetite, Sidlntes*, &c., .to., rapkiiy raced by taking White's Piller Health Sold in Boxes 7Jd. and Is. lid. each, or free by post for 9 or 15 penny postage stamps from the Proprietors, WHITE BROTHERS, M. P. S. Chemists, Carmarthen. Copy of recent Testimonial. March 21st, 1876. GENTLEMEN,—I have much pleasure in testify- ing as to the efficacy of your "Pill of Health." They can be taken at all times without any incon- venience, and readily afford relief in any obstruc- tions. One or two doses suffice f"r Biliousness, Heartburn, or Indigestion. I can also specially recommend them as a tra.veller. -Yours; very faithfully, THOMAS DARGAN, Inspector R. S. P. C. A. Sold by Chemists everywhere-equalled no- where, n boxes 7 td. and Is. lid. each. Prepared only by WHITE BROTHERS, M.P.S. Chemists, Carmarthen. To CHEMISTS.—The Proprietors will be happy to supply the Pill of Health direct, or they can be obtained from any Wholesale Patent Medicine Firm in the United Kingdom. Counter Bills, with name and address at foot, may be had in quantity by giving name of any Wholesale Firm in London, where they may be sent for enclosure. L. 383. DANEDD! DANEDD!! DANEDD! Y mae MR. HOLLAND, Daneddwr, 11, Nelson Street, Abertawe, yn gwneyd Danedd Gosod o'r defnyddiau goreu sydd i'w cael, ac yn gyf-arwydd yn mhob rhan o'r gelfyddyd. Y mae hefyd yn gwarantu y rhydd foddlonrwydd cyffredinol mewn prisiau. Y mae J. T. H. yn sicrhau perffeithrwydd mewn ffitio, esmwythder, boddlonrwydd, a chroew- der ymadroddiad. Danedd sengI, o 5s.; cyflawu sets, o J84. Bydd yn byeeenol bob ail a phedwerydd dydd Iau yn mhob mis, yn meddygfa MJ. A Allen, Meddyg Llysieuol, 2, Market Street, Aberdare. I" Siloh, Pentre, Rhondda. BYDDED hysbys i bawb y cynelir EIS. TEDDFOD yn y lie uchod DYDD LLUN Y PASG, EBRILL laf, 1877, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Caniadaeth, B^rdd> oniaeth, &c. Beirniad y Gerddoriaeth a'r Ganiadaeth—MB. D. JENKINS (Trecastell), University College of Wales. Beirniad y Rhyddiaeth, y Farddoniaeth, a'r Ad- roddiadau— PABCH. R. MORGAN (Rhydderch ab Morgan), Brynawen. Aberafon, Taibach. CANIADAETH. 1. I'r C6r o'r un Gynulleidfa, heb fod dan 50 mewn rhif, a gano yn orsu, And the glory of the Lord," o'r ilfessi(th; gwobr, 12n. 2. I'r Cor o'r un Gynulleidfa, heb fod dan 30 mewn rhif, ac na enillodd dros lOp. o'r blaen, a gano yn oreu Pebyll yr Ar glwydd" (Pellcerdd America); gwobr, 5p. 3. I'r Cor o blant, o'r un gynulleidfa. odanlSeg oed, ac heb dan 30 o rif, a gano yn oreu Dysglaer wlad yr hedd," o Swn y JiwbiU gwobr lp. 10s. (Caniateir i wyth mewn oed i'w cynorthwyo). ,o CERDDORIAETH. 1. Am y Don oreu ar y M.B.D. ar y geiriau sydd ar y programme gwobr, 10s. 6c. TRAETHODAU. 1. Am y Traethawd go^eu ar Ddvledswydd yr Eglwystuagat Ganiadaeth y Cysegr;" gwobr, lp. Is. 2. Amy Traethawd goreu ar "Dduli coegaidd menywod jr oes hon o wisgo;" gwobr, 10s. 6c (Cyfyngedig i'r rhjw fenywaidd). BARL DONIAETH. 1. Am y Bryddest oreu, heb fod dros 200 o lineK- aa, ar "Gyflafan Bethlehem;" gwobr, lp. Is. Bydd y gweddill o'r testynau i'w gweIed ar y programme, yr hwn fydd yn barod yn fuan, ac i'w gael am y pris arferol eddiwrth yr ysgrifen- ydd,- D. RODERICK, Queen street, 1468 Pentre Ystrad, Pontypridd. To America. GUI ON LINE.—ROYAL MAIL STEAMERS.—One of the followinc ot otker first-class full-powered STEAMSHIPS wiB be despatched from r LIVERPOOL TO NEW YORB&EVERY WEDNESDAY. Captains. WYOMING .Jones Wisconsin IDAHO Freeman NEVADA S n? £ n £ ?A :Be«S DAKOTA Prien UTAH CALIFORNIA. Beverley Calling at QUEENSTOWN the day following to embark Her Majestys' Mails and passengers. RATES OF PASSAGB FROM LIVERPOOL TO NEW YORK. Cabin 12,15, & 18 Guineas Intermediate.8 Guineas Steerage Passage to New York, Boston, and Philadelphia £6, including a plentiful supply of provisions, cooked and served by the Company' stewards. Passengers forwarded to all parts of the United States, and Canada; also, to San Francisco, China, Japan, India, New Zealand, and Australia! by Pacific Railway and Mail Steamers, at low«It through rates. These Steamers carry Surgeon and Stewardesses free. Passengers are recommended to obtain their Tickets from our Agents before leaving home. For Freight and Passage apply to Guion and Co.. 11, Rumford-street, or 25 Water-street, Liverpool* Grinnell and Co., 7, Leadenhall-street, London; or James Scott and Co., Queenstown; and for passage only to the Agents.—Rev. W. Harris 16, Harriet St. Trecynon; J. Callaway, Outfitter, Mountain Ash; W. Ihomas, Ry. Station, Glyn Neatht O. Morgan, Siluria Villa, I.Ianwyno Kd., Pont- ypridd; and O. Thomas, Temperance Hall, Aber- dare, Alfred Copeland, 6, Commercial Place, Aber- dare, & F. Foley, Temperance Hotel, Neath. L369 EVANS'S PILE AND GRAVEL PILLS. Rhydd y Peleni hyn iachai buan a sicr i bawb ddyoddefant oddiwrth anhwylderau noenns V PILE A'R GRAVEL, y rhai a adnabyddir ttwv yr arwyddion canlynolPoen mawr yn y cefn ao ar draws y lwynau; Diffyg wrth wneuthur Dwfr- Poen yn yr Arenau, y Coluddion, a'r ystui^w^ Poenau saethawl yn y Coeeau a'r BorddwydvcS? Iselder Ysbryd, Tyndra yn yr Ystumog, Chwi^! lant yn y Coesau, a gwendid cyfredinol yfi v eorff, &c. "■* Nid oee ar y percheneg ond eisiau un prawf er sierhau cymeradwyaeth unfrydol i'r Pelenau at y doluriau uchod. Y ma* pob blwch yn dwvn tfwydded y Llywodraet^ ar yr hwn y mae iMT n^diad y Perchenog, hd» y» hyn nid oes diirf^b iawn; J SBKHOBAHHS MMWBDDAR. MB. EVANS, Cwmaman, Aber<W Syr,—Y mae fy ngwraig wedi gwneyd pratff « ddau flychaid o'ch Pile a Gravel Pills, a rhocM asant iddi esmwythad uniongyrchol o'r poen oedd yn ei hochrau ac ar draws ei lwynau dynu i lawr hefyd y chwyddidnt mawr oedd vn^ cherff a'i ohoesau. Y mae hi yn dymuno en cymeradwyo i'w thyfeillion, gan eu bod Wedi gwneyd lies mawr iddi hi. THOMAS EVANS. Y mae y geiriau PILB A GRAVEL PILLS vn Copyright, wedi eu Cofrestru a'u hentro Stationer's Hall, Llundain. Yn gymaint a bod y Gwneuthurwr yn gwybod fod Uuaws yn dyoddef oddiwi-th un neu ddau o'r anhwylderau uchod, y mae wedi darparu y pelenan er cyfarfod y cyfryw achosion, fel y canlyn A Peleni Evans at y Pile a'r Gravel B Peleni Evans at y Piles. C Peleni Evans at y Gravel. Cymerwch ofal eich bod yn cael Peleni Evans at y PILE A'R GRAVEL, ac na chymerwch eich dSfr- bwyllo i gymeryd un math arail. DARPAREDIG YN UNIG GAN T. W. Evans, Chemist, Aberdar. Ar werth mewn blychau, am is. lie. a 2s. 9c tnoy y Post Is. 4c. a Ss., a chan bob ffenillydd ajfrifol. WHOLESALE AGENTS :-London-W. Sutton & Co., Barclay & Sons, Wm. Mather & Oh Burgoyne & Co Bristol-Roper & Co., Pearce & Co., and I. Aekerman; Coventry—Wyleys & Co Birmingham—Southall Brothers & Barclay Goruehwylwvr Cymydogaethol,-James Lewis Geor^ P#wn Merthyr M. A Jones, Brynmawr W. H. Watkms, Tredegar; W. Sims & Dvar Aberamten; D. Williams, Gadlyg, Aberdar; Smyth' Merthyr; B. A. George, Pentre; E. T Evhia Mountain Ash; J. Davies, Swansea; Ja^b Hughes, Llanelly; Franklyn Dixon, Rhymiiey; Evans Dowlais; a Isaac Jones, Bookselfe* Treherbert. 13TOi