Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

L'ERPWL.

Advertising

deiHadprydeinigsyn yCARCHAR…

MARWOLAETH ARGL. DYNEVOR.

COLLIAD AGERLONG SEISONIG,…

Advertising

Advertising
Cite
Share

BAICH AR BEN YWBAICH FOB DYH BKICHIAV'R BYD' HEB IECHYD. YR ADFERYDD CYFFREDINOL! SEF PELENAU JONES TREMADOG, SYDD bellach wedi eu profi am DDENG MLYNEDD AR HUGAIN gan filoedd o gleifion, a dygir tystiolaethau iddynt gan bawb a wnaethant brawf o honynt, eu bod y feddyginiaeth ragoraf a ddarganfydd- wyd at bob doluriau sydd a'u tarddiad o'r Ystumog, ae a ddyry y fath attalfai bob afiechyd yn ei ymosodiad cyntaf, na meddyginiaeth garthedigol wedi ei ddyfeisio, a effeithia mor ddiberygl ar bob math o ddyn a'r PELENAU RHYDDHAOL JONES, TRE- MADOG. Cefnogir hwynt gan feddygon penaf y deyrnas; allan o lawer, darllen a ganlyn 0 dalfyriad llythyr Benj. Travers. Ysw., F.R.S., Meddyg ei Mawrhydi ein Grasusaf Frenines Mr. R. I. Jones.—Syr,—Y mae cyfanaoddiad eich Pel- enau o fath mor ragorol, fel nasgall eu heffeithioldeb fod yn achos i amheuaeth genyf. Yr eiddoch, S. TRAVERS. Dystiolaeth y diweddar Rowland Williams, Ysw., Meddyg M.R.C S., Tremadog. Syr,—Yr wyf yn hysbysu yr ystyriaf Belenau Rhydd- haol Jones, Tremadog, yn rhagorol dda. Bum yn eu gorchymyn i'm cleifion, a., y mae yn llawen genyf ddwyn lystiolaeth i'w heffeithlau daionus, a'u gweithrediadau diberygl. ROWLAND WILLIAMS. Dymunir i'r claf ddarllen y cyfarwyddiadau sydd gyda'r Pills yn fanwl. RHYBYDD I'1t PHYNWYR.—Edrychwch ar fod y Pelenau mewn Blychau Pren Crwn, amwisg o bapyr gwyrdd, eel y perchenog, yn nghyd ag Ysgrif-law Robert Isaac Jones at stamp y llywodraeth o amgyleh pob blwch. Ar werth gan holl gyfferwyr y deyrnas, mewn blyebau ls. ljc., 2s. 6e. a 49. 6c. yr un. Y rhai mwyaf yw y rhai rhataf. Os bydd anhawsder i'w cael, anfoner 14, 33, neu 60 o stamps a'u llvthyrau i'r Cambrian Pill Depot, Tre- madog, a cheir blwch o'r pelenau yn ol gyda throad y post yn ddidoll. EISTEDDFOD NEBO, CEPNCRIBWR. BYDDED hysbys y gohirir yr EISTEDD- FOD uchod o ddydd LLUN, Awstyrl6eg, hyd dydd LLUN, TACHWSDD YR 8FED, 1869, pryd y gwobrwyir ar wahanol destynau. CANIADAETH. £ B. c. I'r cor, heb fod dan 30 o rif, a gano yn oren "Rhosyn yr Haf," o'r Cerddor Gym- reig. 5 0 0 I'r cor, heb fod dan 20 o rif, a gano yn oren "Ynys Mon," o'r Gyfres Gerddorol. 1 10 0 CBEDDOBIABTH. I'r hwn a gyfanaoddo y Don oreu ar y Mesur 34. 0 10 0 13 o ddarnau cystadleuol ar Ganu, a 4 ar destynau Barddonol, Adroddiadol, &c, Beirniaid, y cyfansoddiadau rhyddieithol a barddonol. &c., Mr. T. Morgan, (Llyfnwy,) Llan- gynwyd Vicarage, Maesteg y ganiadaeth a'r cyfanaoddiad ar y Mesur 34, Mr. D. EmlynEvans, Bridgend, gynt o Cheltenham. Llywydd,—Y Parch Rees Davies, Penyfai. Arweinydd,—Mr. T Morgan, (Llyfnwy.) Y Cyfansoddiadau i fod yn llaw y beirniaid ar, neu cyn Hydref 16, 1869. Eawau y Corau, yn nghyda phob ymgetgydd mewn canu ac adrodd, i fod yn llaw yr ysgyifenydd erbyn Hydref 30, 1869. Am fanylrwydd peilacb, ymofycer a'r Ysgrifen- ydd,—Mr. Leonard Thomas, (Goleuddydd,) Cefn- cribwr, near Bridgend. WATER DOCTOR'S MEDICAL SOCIETY. Medicine without Alcohol, or any other Poison. The Original Doctor Dwr, and Author of the Whole Art of Physic on one sheet of paper. 10, Victoria Terrace, London Road, NEATH. AR GOLL, TiWY Dreisiad Flwydd, duon, ond bod ych- ydig wyn ar gefn un o honynt. Y maent wedi eu uodi gyda hac dan glust ddeheu pob un o honynt. Gweiwyd hwynt ddiweddaf Mehefin 21ain, ar fynydd y Bettws, Sir Gaerfyrddin. Os gwyr" rhy wun am danynt, anfoned at David Hughes, Abergreufg, Cwmaman. Llanelli. Rhoddir 5s. yr ua am hysbyarwydd am danynt. EISTEDDFOD Cymrodorion Dirwestol, Merthyr, NADOLIG, 1869. Y PROGRAMMES yn awr yn barod; i'w cael gan yr Ysgrifenydd, neu drwy'r Post am ddau lythyrnod ceiniog. JOHN BEYNON, 43, Twyn-yr-odyn, .■ Merthyr-Tydfil, Ylf K XS t A tT. T^GWYDDORWAS (Apprentice) yn Swydd- fslx "GWLADGARWB, Aberdar. DAVID EVANS, A UCTIONEER and VALUER, ESTATE? HOUSE, and GENERAL COMMISS- ION AGENT. Offices '-No. 2, Cardiff Street, Aberdare, and No. 34, Victoria Street, Mer- thyr Tydfil. STOCKS AND SHARES BOUGHT AND SOLD. Tradesmen's Stocks Valued, and Negotiation* with Creditors arranged. LIFE, FIRE, ACCIDENTAL AND MARINE POLICES EFFECTED AND CLAIMS SETTLED. far Rents and Debts Collected. AT Y CffilUDBOBIOl. O'r wasg, pris 6c., Y DYDD(The Dawn of lJay,) S EF Canig, gyda geiriau Cymraeg a Saeaon- aeg. Yr elw arferol i ddosbarthwyr a llyfrwerthwyr. Anfoner am dani gyda blaendal at yr aW- dwr,-D. DAVIES, (Dewi Alaw,) Pontypridd. IHrica JTL-. SWYBDPA YJCHJDOL I GTJSB.U j||||x K. JAM18, ASk Union Street, SBv £ 3L lire riiool, A DDYMUNA ddatgan ei deim] ad diolchgar am y gefiwi" aeth y mae wedi ei gael, hefyd a ddymuna yn hysbys ei fod yn parhau l Fookio gyda'r Agar Hwyl-longau i America, Australia, Ac., am y iselaf yu Liverpool. Gellir cael pob hysbysrwydd am y Clud-dal, amøer hwylio, ymborth, Ac., trwy ddanfon Uythyr yn cynnP un stamp i'r cryfeiriad uohod. Bydd i'r sawl a ewyllyaio le cyfleuB I drin ymtorth 40 hunain, yn nghyd a lletyasth cyanrug, am y prløoed4 iselaf yn Liverpool, ynghyd a He i gadw eu Luggage P rhad. Yr ydym ni, y rha! y mae ein henwau isod, yn dymUIIO oymeradwyo Mr. James ya galonog i sylw ymfudwy1' gan gwbl gredu, y bydd iddo roddi pob boddlonrwydd l'r cyhoedd:— Parchedigion, W. THOMAS, Liverpool; SEES EVA!*9 Liverpoo T. E. JAMES, Glyn-nedd W. ROBEEf^ Blaenau W. HARRIS, Heolyfelin, Aberdar; /• OWEN, Rhyl; J. EMLYN JONES, M.A., Lt.D., thyr; W. MORGAN, D.D., Caergybi; E. EVANS, Do* lais; D. PRICE, Blaenffo3; J. LLOYD, Merthyr: A. J. PARRY, Everton Village. Liverpool. Parchedieion B< JAMEa, Pyle; E. THOMAS, Casnewydd; J. JONXS. (Mathetes,) Rhymni; W. ROBERTS, Penvpare; :a..1 JONES, Abertawe.Gweiuidoglon y Bedyddwyr. Oddiar fy adnabyddiaeth o'r gweinidogion uchod, ytl gystal a llythyrau oymeradwyaeth i dy tawel a gwedd"? S. JAMES, y mae genyf yr hyfrydwch o'i gymeradwyo1 sylw ymfudwyr o Gymra. THOMAS PRICE, M.A., PH.D., Aberdtf" Ymofyner yn Aberdar a'i chylchoedd a Mr Morrio Morris, 11, Ynysoynon Street, Cwmbach, Aberd ar, a fit Henry Davies, Upper Reffent-Rtraat, Aberdar. THE CHOISRl! T PRATT, Chemist, Aberdare, begs • inform the public, that the celebrated prescription of Dr. Price for Cholera and Diarrhoea (as prepared by Mr. Evans) isinhi* possession only, and can be had as usuaL 22, Commercial Place, Aberdare.

EISTEDDFOD PONTLOTYtf, BHUHII,…

Advertising

LLITH 0 FYNYDD CNEIFA.

Advertising