Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

X 0 R,4*V E R 7/-I."s 0." •RE.cchj^e' To~e^f/arto r'7% j AS A L-, 6 tO X2 three Lozenges; 12 years M j j^r *gi M E 13 ,side Aes 1j^YMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW J pennau teiluoedd a rhoddir v rhesymau canlynol dros hyuny. Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting ac hynod ■ ,/ydd iw rhoddi i blant o bob oedrau. Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas i bawb sydd yn dioddef oddiwrth y llyngyr o'r plentyn bach hyd y yn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed a gellir ei harfer 111 iiberygl. Nid ees eisiau te senna nac unhryw physiqwnaeth ar ei hoL Gadawaut ddylanwad iachus a chryfhaol ar ei hot, gan hyany j ellid ei rhoddi unrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwanychu, j nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. j Ymae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gyffredin, jf y llyngyr bychain, y Ilyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwe (tape), Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac ya ami j fa gyru y corff yn anamserol i'r bedd. ymaraiorpr ARWYDDION. j Llyw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth vn gyfartal, y cwsg yn anesniwyth, gan freuddwydion a mynych rathiadau yn peru ir plentyn i startio a gwaeddu yn ei gwsg. ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusai.yn glasu, y ffroeuau yn su, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi •chydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef Iorwerth's .Wormwood Worm Lozenges. Gellid ilanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd ddiweddar. I'w cael gan bob fferyllydd parchus. Os na ellir ei cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr. GWILYM VANS, F.C.S. Manufacturing Chemist, Llanelly. A datifonir kwynt au 14, 34 neu 55 Stamps yn ol y size, is. xid. 2.i. gd. neu 4$.6á. "C 2jo. D Purity of Blood Essential to Life, Health and Strength. .r,he,se Pills surpass all other known Medicines for Purifying thefELOOD being safe and yet efiVctive, they are available for all ks a Domestic and Household remedy. In congestions and Obstructions of the LUNGS an.: LIVER, they quickly remove He cause of the disease, and in constipation and disordered caridition of the BOWELS, they act as a cleansing aperient, removing irritant matter from the intestinal canal, and relieving spasms, cramps, and painful gripings.. Bilious Headaches, Nausea and Foul Stomach, Loss of Appetite, and Lowness of Spirits. The cleansing properties of these Pills soon produce a wonclerful change in the constitution, removing all excess of bile, headache, palpitation, pains after eating, and giddiness. They restore the appetite, clear the complexion, and improve the general health. The Mother's Friend. Females' Specifics. Every Mother of a Family should know the value of these Pills in removing all accumulations and restoring suspended or perverted secretions at various critical periods of female life they are useful beyond measure; they can be taken safely by females of all ages, and are invaluable in all children's Sonlplaints. K Debilitated Constitutions, Trem- blings, and Loss of Nervous Energy. These Pills are unsurpassed as Nervine Tonics they correct all irregularities and weaknesses. They act so kindly, yet so energetically on the functions of digestion, that the whoie body is,revived, the blood is purified, and the muscles become firmer and stronger therefore sufferers from Nervous Weakness in every farm should give them a fair and honest trial. Iffe Pills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised Wl&ld, in Boxes and Pots, at xs. i £ d., 2s. gd., 4s. 6d., us., 22s., and 33s. each. Fill printed directions are affixed to each Box and Pot, and cap* had in any language. m.B.—Actvice can be obtained, free of charge, by ftnjjtying at the above address, daily, between Iwm of 11 and 4, «r by letter. Gwellhad oddiwrth anwyd mewn 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Cry^ni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfamt. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A BTMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869.. Sir,-I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am yours &c.H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,-Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,-When in Swansea I was recommended by ] a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, I J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is lie., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORTJCHWYLWTR,—W. Sutton 6s Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins & Bosser, Pearce ds Co., Bryste; ac Evans & Co., L'erpwl. GOCHELIAD.— Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.-Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L429 POB BLYOHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid o'i C Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen y bendro, pen^ vssrafnder a dihoendra, lasau, diffyg archwaeth- diffvs anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth- breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c Rhvdd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloeda o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhris- iadwv Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyfiawnant yr hyn sydd yn angenrheidioL Os cymerir y Peleni hjni fe\ y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I orylla gwanllyd, a phob anhwylder ir hwn y mae IT afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn Wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac i anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw, afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu_ gwelea fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriauBeecham s PiUs, St. Helens." Heb hyny, w fyddant ond, ^Parotoedig ac ar werth yn gyfanwerth a, man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. lie., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar werth gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 2422 DAVIES AND SONS, 5, GUILDHALL SQUARE, CARMARTHEN. AND 3, New-street, Neath. DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES AND SONS, 5, GUILDHALL SQUASH, CARMARTHEN. AND 3, New-street, Neath. L-259 SWYDDFA'R "GWLADGARWR" am S bob math o Daflenau Cyfrifon, Rheohru Cynukithas&a Dyngarol, &< k c. I I G R A-V-.1 L: MMIMI Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddygmiaeth Sicr, Bm-s, 1 Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i Iuam; c i.nhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— Poen yn y kfn, Tsgafnder yn y Pen, Diffyg Tret&l/iad, Rhwymedd, Llynger Man, Diffyg Anadl, Poen y% yr Arenau a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Goluddion, Gwaew, Gwynt, Colic, Teimlad o bwysan yn y Cefn, y Lwynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Sychder a blas annymunol yn y Genau, <&C. i Rhoddant esmwythad uniongyrehol. Parotoir y Pelenau uchod mewn tn ddulliau gwahemol, fel y canlyn:- No. 1.—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.-GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystiolaethau pwysig i effeithiolnoydd y Feddyginiaeth hon, ac yn ei plith y mae amryw oddi wrth Feddygon enwog. O'r Tyst Cymreig, Awst 26, 1870. NEWYDD DA I'R CLAF :—Yr wyf wedi umalyso "GEOBGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydwyj o'r farn eu bod yn Feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,Yn ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.— Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog sefyll ar fy nhraed gan y poen a aCD osent mi, a'r ysgafnder yn fy mhep, Fq wnaeth Doctoriaid Abordar a Merthyr e- •"■jreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd k tvar am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwith un o honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt -yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl' fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu He. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwu o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch llaw, dalvwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Chmeuthurwr yn ysgrifenedig ami o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe,' ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. MGWDIFEIASBI At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardiff, I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberatelv cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod lluaws Ð: enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn-1 oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y cyhoedd, fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS 0 wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellir yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr j diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar ] Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. B. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i wi Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn v coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond nr chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddio a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILL& i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi$ael gwar-r edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddochi yn gywir, W G JAMES (GwSynj Dda o Went). Ar werfh mewn blychau 18. lie. a 28. ge. yr <m gan bob tfferyUydd pwrchw yn Jfywyafigadh. OAN-" TEIMLAD SERCH;" YN Y DDAU NODIANT. Y geiriau Cym- -L raeg gan Watcyn Wyn a'r geiriau Seisnig gan W. L. Gardner. Y gerddoriaeth gan T. D. Williams (Eos Dyffryn), R.A.M. Pris, 6c. Yr elw arferol i lyfrwerthwyr. I'w chael gan yr awdwr:-la Pulross-road, Brixton, London, S.W. Bydd Eos DYFFRYN yn agored i dderbyn en- gagements i ganu mewn cyngherddau, ac i feirniadu mewn Eisteddfodau. 2534A. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY.- kX The most delicious liqueur in the world. Nice with hot water or aerated waters. Beware of spurious imitations. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Obtained on draught and in bottles, at All Restaurants, Inns, and Hotels, And of all Wine Merchants. GRANT'S MORELLA CHERRY BR ANDY. The most wholesome of all stimulants. A valuable toni". See Medical Testimonials. GRANT'S MORELLA CHEKRY BRANDY. Is used in place of Wine. The Sportsman's and Traveller's Companion. Esteemed in the Army and Navy. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. k-X Supplied to the Queen at all the Palaces. To the Govenor-General of Canada, To the Aristocracy, and general public. THOMAS GRANT, The Distillery, Maidstone. 2573 Newyddion Diweddaraf. RHYBYDDI ALMANAC Y CYMRY AM 1882, PRIS UN GEINIOG. DYMUNIR galw sylw neillduol y Cyhoedd D at yr Almanac uchod, gan ei fod yn well- iant ar bob Almanac a gyhoeddwyd eto yn yr iaith Gymreig. Cynwysa y mater arferol, ac hefyd sylwadau neillduol 0 Bwys Mawr i'r Genedl yn gyffredinol. Cofrestr gyflawn o Ffeiriau a Marchnadoedd Cymru.—Cyfreithiau y Pawnbrokers a Mesur Cau y Tafarndai ar y Saboth. Marwolaeth Iarll Beaconsfield a Thomas Car- lyle. — Brad-lofruddiaeth Ymerawdwr Rwsia a Saethiad a Marwolaeth Arlywydd America. Can ddigrif Englynion Oen Daflen Lloi Daflen, a Llanw y M6r. Darnau o Bregethau-Amrywion HaDesiol- Priodasau Ymneillduol-Y Testament Newydd Diwygiedig, &c., &c. Hefyd, wedi ei chyfansoddi YN ARBENIG i'r Almanac hwn, Rhangan, "YR UN HEN STORI," i leisiau gwrywaidd, gan Dr. Parry. Y mae y music yma yn unig yn werth dwsin o Almanacau cyffredin. D.S.-Telerau neillduol i Lyfrwerthwyr a Dos- barthwyr. Gyrer archebion ar unwaith i'r Cyhoeddwr:—B. PARRY, 13, Castle street, Swansea. 2570 Peleni Llysieuol KERNICK. OS ydych yn dyeddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, Treiwch Beleni Llysieuol Kernick. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd eu cy- meryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryf hau y cyf- ansoddiad, ac maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. ———— Gellid cyhoeddi miloedd o Gymeradwyaethau tra ffafriol iddynt. Y mae PELENI KER- NICK yn cryfhau a bywiocâu yr holl gyfan- soddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ymborth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y Feddyginiaeth oreu sydd wedi ei darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw Fferyllydd, neu gan Ddirprwywyr penodedig, mewn Blychau Is. 1 !e. a 7 £ c., "gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisienau Llysieuol KERNICK I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynyg i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heff- aith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r diogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaethgar i blant o gylla gwan a gweddau llwyd, gan ei fod yn cryfhau y cyfan- soddiad trwy greu archwaeth. ø- Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y j Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. j I'w cael mewn blychau Is. 11c. a 7|c. yr un, j gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llys- ieuol Kernick. Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob] sypyn neu flweh. ] COFFI PANBELION j PUR KERNICK. OS ydych am yfedbeth PUR, gofynwch am KERNICK'S DANDELION COFFEE, a gwithodwch unrhyw goffi arall. Y mae wedi ei barotoi o wraidd ffretJ y planhigyn gyda'r gofal mwyaf, ac y mae ei bris yn ei osod o fewn cyr haedd pawb. Y mae yn llawer cryfach na choffi cyffredin. Gwel tystiolaeth oddiwrth Wentworth Lascelles Scett, Ysw., aelod a bathodynedydd o'r; Society of Arts, ac awdwr Food, its adultera-" tions and the manner of detecting them." Ar werth gan bob fferyllwr cyfrifol a grocers mewn alcan-lestri 6c., 10c., a Is. 6c. yr un. L149 SHAW'S BLUE. The Best for Laundry Purposes. Used in the Queen's Laundry. Used in the Prince of Wales' Laundry. Awarded Grand Gold Medal Paris, 1878. SHAW'S SOAP. Led. 14 Dukinfield, Manchester. e THE DOME BLACK LEAD differs from the X ordinary kinds in the following IMPORTANT POINTS It is manufactured only from selected materials of the best quality, and being prepared by a special process, it not only polishes quickly, but also adheres at once to the stove or grate, thereby avoiding injury to the furniture from dust. Sold by Grocers and Oilmen everywhere. ".wT'GOLD MEDAL^'S" E. JAMES & SONS, Sole Makers, PLYMOUTH. 2383 T RWYN-BEIRIANT ALEX. ROSS.-Offer- yn effeithiol ydyw hwn, ond ei ddefnyddio am awr bobxlydd, at gymhwyso trwynau ceimion Ei bris ydyw 10s. 8c., wedi ei bacio yn ddirgel aidd. Pamphlet, dau stamp-21, Lamb's Conduit street, High Rolborn, London.—Y mae ei Hair Curling Fluid yn crychu y gwallt mwyaf svth ac annhrefnus. 3s. 6c. yw ei bris, neu 54 stamp.— Hefyd y mae ganddo offeryn bychan at wella clustiau sy n dal i fyny, ac i'w gael am 10s. 6c., neu stampiau. Am 3s. 6c., neu 54 o stampiau, ceir ei Great Hair Destroyer, at newid gwallt ilwyd iw liw gwreiddiol yn fuan. Gocheler efelychiadau o'r hyn a werthir gan Ross. Can fod fferyllwyr yn cadw ei nwyddau, gwelwch eich bod yn cael ei Hair Dye at liwiau goleu neu dywyll; 3s. 6c. ydyw. Hefyd, ei Depilatory for Removing Hair, a'i Oil of Cantharides at Rvnwchu gwallt a barf. 2530 Gair o Gysur i'r Claf. CYSUR,! Ie. O bob cysur, y cysur goraf ellir eiroddi 1 r Claf j w fod sicrwydd am ei well- had. Una nis gellir esgor ar y cysur crvbwvlledw heb ddefnyddio PELENI ac ENAINT ENWO(f T Amr A 1K iXi™1luaws, ? bersonau wedi cael IACHAD HYNOD trwyddynt. Nid yw y pel- eni a'r enaint hyn fyth yn methu gwella cryg- darddiadau o unrhyw fath, clwyfau, coesau tost, chwyddiadau chwarenog, clefyd y giau, clwyf y marchogion a r graeanwst, a phoenau yn y frest, yrochr neu'rcefn A ganlyn yw un o'r tystiol- aethau lluosog. Mr. Davies, saermaen, Ponty- pridd, a ddywed Gwellhawyd llaw-dost i mi trwy ddefnyddio un lot o'ch Peleni ac Enaint Neillduol, arolbod ddeuddeg mis o dan wahanol feddygon heb dderbyn unrhyw ymwared, ac yn analluog i ddilyn fy ngalwedigaeth." PAROTOEDIG GAN J. Davies, Fferyllydd, Pontypridd, (Perchenog Davies' Toothache Pills," &c.) L257 HUGHES'S Patent DROPSY PILLS. GWELLHAD HYNOD! SY?'Yr1 y°- teimlo rhwymau neillduo arnaf 1 hysbysu i chwi ac i'r cyhoedd am y lies mawr mae eich pelenau, sef HUGHES' PATENT DROPSY PILLS," wedi ei wneyd yma, fel ag yr wyf fi a llawer ereill yn dystion byw o'r ffaith. Mrir. Davies, Pauney Cottage, a flinid y ddwy flynedd ddiweddaf gan chwydd aruthrol, poenau dirdynol, a chaethder anadl, nes ydoedd wedi ei hanfturfio i'r fath raddau, fel o'r braidd y medrai ei chymyd- ogion ei hadnabod. Yr oedd yn metbu a bod yn llonydd yn y gwely nac yn un man arall, na rhodd cwsg i'w llygaid, na hun i'w hamrantau. Yr oedd yn ddolur llygaid ac yn loes calon i edrych ami. Cynghurais hi i wneyd prawf teg ar eich Pffls chwx, ond gwrthodai yn bendant, a nodai dri rheswm dros hyny. Yn laf, am fod cymainto wahanol gyffeiriau yn cael eu cymhell at bob clefyd. Yn 2il, am ei bod ei hun wedi gwneyd prawf ar lawer ohonynt heb gael dim lies. Yn 3ydd, am ei bod yn gwybod am lawer o dystiol- aethau annghywir wedi ac yn cael eu cyhoeddi (ond nid yr eiddoch chwi); ac yr oedd wedi treio yr holl feddygon o amgylch o gylch, heb gael dim lies. Ond wrth ei gweled beunydd yn gwaelu, erfyniais arni i wneyd prawf o'ch eiddo chwi; a thrwy fy nhaerineb i, ei phriod, a'i merch, cyd- syniodd a'n cais. Ar ol iddi gymeryd ond dwy ohonynt, cysgodd y noswaith hono, er syndod iddi ei hun ac i'r teulu oil; ac wrth eu cymeryd am ychydig, cliriodd y chwydd, lliniarodd y poen, a rhyddhaodd yr anadl, er syndod i'r holl gymyd- ogion. Y mae hi a'i hanwyl briod yn dymuno myrdd o fendithion arnoch am eich dyfa raagor- ol a gwerthfawr, ac yn dymuno gwneyd y ifaith hon yn hysbys er mantais i bawb a allant fod yn dyoddef yn gyffelyb.—Yr eiddoch, LEWIS THOMAS, Bear Inn, Llandovery Cynghorem bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diffyg dwfr, Grafel, Chwydd yn man- au o'r corff, Poen yn y cefn, Curiad y galon, Cwsc a Cramp yn y coesau, Asthma, &c, g RHYBUDD.—Er mwyn sicrhau pawb rhag twvll. gofaler cael y "Trade Mark" uehod, (sefUr^ Diamond), a'r geiriau "Dropsy Pills" oddifewn ar bob blwch, a'r enw Jacob Hughes" ar stamp y Llywodraeth heb hyn, twyll ydyw. Ar werth drwy yr holl deyrnas am Is lic., 28. 9c., a 48. 6c. gyda'r post, 18. Sc, 2s. lle., a 48. 9c., oddiwrth y Darganfyddwr- Jaedb Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly, T Y GWLADGARWR, Printed by Steam Power, and Pubhshed ly the Proprietor WALTER LLOYD, at hie General Printing Office, Canon Street, AerdAro. in the County of Glamorgan. FRIDAY, November 25th, 1881.