Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GWEITHIAU JOS. PARRY, M.D., i CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HUGHES AND SON, WREXHAM. CANIGATJ. I O.N. S-ffa y Bradwyr: A Traitor's Chorus 6c. 2c. j iFfarwel iti, Gymru fad: canig 4c. 12c. 1 YrYstorm: canig ddesgrifiadol 6c. 2c. Cydgany Morwyr: Sailor's Chorus.. 2e. 1A Ar Don o flaen gwyntoedd: canig 4e. He. Gweddi Gwraig y Meddwyn canig 6e. 2c. 0 ma bawn yn Seren: canig. — Ie. Rhosyn yr Haf: canig 4c. Ie. CHWE' QUARTETT. 1 Ti wyddost beth ddywed fy nghalon 2c. Ie. 2 Fy Angel Bach 2e. Ie 5 Mi weiaf mewn adgof 4e. Ie. 4 Evan Benwan 4c. Ie. 5 Ckfla bawn yn blentyn rhydd 4c. Ie. 6 Sleighing Glee 4e, Ie. YNGHYD MEWN AMLEN.. Is. 6c. 6c. CANEUON. Yr eneth ddall: can 6e. 3c. Gogoniant i Gymru: can 6c. — Dy'na'r dyn a aiR a hi: can a chydgan 6c. — Gwnewcli bobpeth yn Gymraeg: can 6c. — Cwraig y Meddwyn: can ddesgrifiadol 4e. — Y bachgen dewr: can i baritone (yn y r Ddau Nodiant) ( Y Telynor bach: ballad 6c. — ANTHEMAU. Motett: o'r Gyfres Is. 3c. Achub fl, O Dduw: o'r Gyfres Is. — Clyw, 0 Dduw, fy llefain o'r Gyfres Is. — DEUAWDAU. Mae hen deimladau cynes (yn y Ddau C, 6 Nodiant £ is. be. — Y ddau Forwr 6c. — Cantata y Plant, neu Ymgom yr Adar — 6c. DEUDDEG 0 GANEUON: YN Y DDAU NODIANT, Gyda Chyfeiliant, a Geiriau Cymraeg a Saesoneg. Rhan I, yn cynwys Y Gardotes fach," §c.,pris Is. 6c.; lihan II, yn cynwys I I I fyny fo'r izod," ,goc, pris Is. 6c.; neu y ddwy Ran yn yr an amlen, pris 3s. CHWEOH 0 ANTHEMAU: TN Y DDAU NODIANT, GYDA GEIRIAU CYMRAEG A SAE80NEG. O.N. S-ffa. 1 Mor hawddgar yw dy bebyll 4c. Ie. 2 Gweddi yr Arglwydd •• 4c. Ie. 3 Duw bydd drugarog wrthym ni 40. ie. 4 Yr Arglwvdd yw fy Mugail 4c. lc. 5 Anthem Angladdol «« 4c. Ie. 6 Hoeanna i Fab Dafydd 40. Ie. YNGHYD HEWN AHLEN 2a. 6.c. D.S-Mae y Cerddoriaeth nekod wedi ei gykoeddi ac ar werth gan HUGHES AND SON, WREXHAM. ,Cerddoriaeth Diweddaraf HUGHES & SON, WREXHAM. Teml yr Arglwydd: ORATORIO GYSEGREDIG, Gan H. DAVIES (Pencerdd Maelor J GARTH, RUABON. Yn Nodiant y Tonic Sol-ffar-Amlen, Pris 9c. Pris 6c. y Gan; drwy y post, 7c., Caneuon Newyddion; YN Y DDA. U NODIANT: Uymrtt Rydd: Can i Denor, gan Alaw Rhondda y Geiriau gan Mynyddog. Clwenfron: Can i Dinot, gan R. S. Hughes, Llundain y Geiriau gan Granville- fab. Y Llongddrylliad: Can i Denor, gan R. S. Hughes, Llundain. Can Y Milwr: (I Baritone, gan M. R. Williams (Alaw Brycheiniog); y Geiriau Cymraeg gan Anthropos; y Geiriau Saesneg gap. D. R Williams. Yn cael ei gyhoeddi yn fisol, pris lic., Y CERDDOR SOL-FFA (AIL GYFRES), Cyhoeddir y Cerddor Sol-fia yn brydlon ar y laf bob mis. Mae y Rhanau a gyhoeddwyd eisoes yn cynwys darnau gan G. Gwent, J. Thomas, Llan- wrtyd, D. Emlyn Evans, Eos Llechyd, H. Daviee, -Garth, ac amryw eraill. Cynwysa Rhifyn Awst yr Anthem Gynhattaf fuddugol yn Nghvstadleuaeth •y Cerddor. Os teimlir unrhyw anhawsder i'w gael, anfona y CylMeddwyr gopi yn fisol drwy y post am flwyddyn ar dderbyniad blaendal o 2s. CYHOEDDEDIG GAR- HUGHES & SON WREXHAM. SWYXXDFA'R "GWLADGARWR" am Circulars, Billheads, a Chardiau. SWYDDFAR "GWLADGARWR" am bobmath o Argraffwaith rhad At Gantorion y Cysegr. DYMUNIR hysbysu fod yr ANTHEMAU JL7 sydd i gael eu harferyd yn Nghymanfa Ganu y Methodistiaid Calfinaidd, Aberdar, yn 1882, i'w cael gan—WALTER LLOYD, G-wlad- garwr Office, Aberdare. DRAPERY! DRAPERY!! II. LEWIS'S SHOW-ROOMS ARE NOW RE-OPENED. 11, Commercial Place, 2571 ABERDARE. Oyfansoddiadau Diweddaraf W. JARRETT ROBERTS (p-ENCERDD EIFION), Music & Musical Instrument Warehouse, \BRIDGE-STREET, CAERNARFON. CANEUON (SONGS). S. C. Yn foreu, Arglwydd, y clywi fy llef* C £ in gysegredig, i Soprano neu Tenor. Cyfansoddedig i Madame Edith Wynne. Yn y ddau Nodiant •» 1 0 < Y Fam a'i Baban. Can newydd i Soprano neu Tenor. Trydydd argraffiad (yn y ddau nodiant). 1 0 'Y Bywydfad.' Can ddesgrifiadol newydd, i Baritone 1 0 'Yr Eneth amddifad.' Soprano neu Tenor. Yn y ddau nodiant 0 6 1 Hiraeth am eu gweled. Soprano neu Tenor. Yn y ddau nodiant 0 6 'Yr Hogyn gyru'r wedd.' Baritone. Yn y ddau nodiant — 0 6 'Adgofion y Morwr. (The Sailor's Meditation). Baritone. Yn y ddau nod- iant 1 0 'Fy Nymuniad. Soprano neu Tenor. Yn y ddau Nodiant ••• ••• 1 0 t Cwyn yw sain y canu sydd. Soprano neu Tenor. Yn y ddau nodiant 1 0 'Meurig Wyn.' Baritone. Yn y ddau Nodiant 0 6 TRIO. 1 Mor fwyn yw'r Awelon. Triawd, S. T. a B. Yn y ddau nodiant. 0 6 ANTHEMAU. Anthem gynulleidfaol, (Wele, y mae llygaid yr Arglwydd. Yn y ddau Nod- iant. Hen Nodiant, 3c. Sol-ffa 0 1^ Anthem y Pasg, 'Bu farw Crist.' Yn y ddau Nodiant 0 3 c Clodforwch yr Arglwydd, Chorns. Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa 0 2 Anthem angladdol, {Gwyn ei fyd y gwr a obeithio yn yr Arglwydd. Buddugol yn Eisteddfod Gadeiriol Penygroes, y Pasg, 1879. Yn y ddau Nodiant 0 4 Motett, Gweledigaeth loan.' Testyn Cadair Gerddorol Eisteddfod Genedl- aethol Conwy, 1879. Yn y ddau Nodiant 1 6 Sol-ffa 0 6 Gellir cael y chorus diweddaf o'r motett, sef No. 6., 'Amen'* (yn cynwys21 tudalen) ar wahan. Yn y ddau Nodiant 0 6 Sol-ffa 0 3 'Hyfryd Sain.' At wasanaeth Ysgol- ion, Cymdeithasau Llenyddol, Temlydd- ion Da, Blodau'r Oes, &c. Sol-ffa 0 4 PIANOFORTE PIECES. 'Capstan Polka.' Nett 1 6 VIOLIN AND PIANO. 1. Melody for violin and piano. Easy. Nett 1 6 2*. Ditto. More difficult. Nett 1 6 HARMONIUM. Yr Harmonydd Ieuanc.' Sef casgliad syml o alawon detholedig at wasanaeth efrydwyr ieuainc ar yr harmonium, yn cynwys 12 o'r darnau mwyaf poblogaidd 1 0 BRASS BAND PIECES. Nantlle Vale Fantasia. Quick March (on Welsh airs). 1 6 'Capstan Quick March. 1 6 Darnau cyfaddas i gystadleuaeth. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr a Chdrau. 2545 MAN.-Respectable Man WANTED, to Sell a very superior quality of Foreign Yeast; good living to be made. Write for prices and copy of analyst's report. Dealers supplied in any town in the kingdom. Full supplies guaranteed. —MARK FENTEM, Yeast Importer, Stalybridge. 2566 NERVOUS AND PHYSICAL DEBILITY —A gentleman, having tried in_ vain every advertised remedy, has discovered a simple means of self-cure. He will be happy to forward the particulars to any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope. • Address Mr. J. T. SEWELL, Brook Villa, Hammersmith, London. 2580 TY GOMER I'R CYMRY. Gwybodaeth sydd North." I'R sawl sy'n dymuno cael y manteision goreu wrth groesi y Werydd, yn nglyn a'r fares rhataf, bydded iddynt anfon at GOMER ROBERTS (Cymro D6f), yr hwn a nrdd iddynt bob gwybod- aeth ddymunol, dros Linellau y White Star, Inman, National, American, a'r Canadian Steamers. DIGON 0 WAITH YN CANADA (DYNIOM, 4p. 15s.; MENYWOD SENGL, 3p. 16s.) Bydd yn cyfarfod a'r rhai fydd o dan ei ofal ar eu dyfodiad i L'erpwl, ac a'u rhydd yn ddiogel (y Cymy gyda eu gilydd) ar fwrdd y Royal Mail Steamers. Cyfarwyddyd anffaeledig, er sicrhau arbediad arian ac amser; ond cofiwch ysgrifenu yn gyntaf (enclose postage stamp for reply) at GOMER ROBERTS, General Passenger Agent, Templar's Hotel, 29, Union- street, Liverpool. Tocynau i bob parth o America, Awstralia, neu unrhyw barth o'r byd, i'w cael gan WILLIAM SHEPHERD 21, Seymour-street, Aberdare. 2558 REGISTERED ACCORDING TO ACT OF PARLIAMENT 1875. OS ydych yn dyoddef nos a dydd oddiwrth bes- wch poenus, ac o'r braidd yn analluog i siarad, cerdded, neu anadlu, dylech ddefnyddio WILLIAMS' BALSAM ■OK HONEY at Beswch, hen Anwyd, Bronchitis, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, Influenza, Darfodedigaeth, &e. Y mae rlutgoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i anadlu gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth beswch parhaus a thrwm, ac wedi ei gymeryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau bendithion cwsg esmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o ddiffyg anadl, a rhyddhad o'r pesweh sydd yn ei ganlyn. I blant yn dyoddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, a'r PAS, nid oes ei gyffelyb; y mae yn rhoddi gwellhad union- gyrchol. GWELLHAD RHYFEDDOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey les mawr i fy mhlentyn chwe' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i enedigaeth, ac yn rhy wan braidd i anadlu. Y mae yn awr yn holliach. CHARLES MATTHEWS. Cwmdows, Colly, near Newbridge. Y MAE PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANO. Dywed Mr. Stanley, ar ol treio pob meddyg yn Llundain i wella y peswch, hen anwyd, a cholliad y llais, fod WILLIAMS' BALSAM OF HONEY yn tra rhagori ar ddim a gafodd, ac y mae yn cymeradwyo pawb i'w ddefnyddio, yn enwedig cantorion, a public speakers, oherwydd y mae yn cryfhau y fynwes, ac yn peri i'r llais swnio fel cloch. GWELLHAD PWYSIG O'R PESWCH, HEN ANWYD, A CHRYGNI. MR. WILLIAMS, ANWYL SYR,—Dymunwyf eich hysbysu i mi fod yn dyoddef oddiwrth anwyd angerddol, ac mewn canlyniad, wedi bod yn ymboeni dan besychiad a chrygni dibaid. Cymerais botelaid o'ch "WIL- LIAMS' BALSAM OF HONEY," yr hyn a'm gwellha- odd yn hollol. Y l' eiddoch yn ffyddlon, DEWI HARAN, Auctioneer. LLINELLAU I WILLIAMS' BALSAM OF HONEY." Pan gaffo gwr ei flino Gan beswch ar ei daith, Ei wddf yn grug gan anwyd, A'i bibau'n llawn o waith, Ceir Balm 0 fel gan Williams Sydd fwy ei werth na'r byd. Gwellhaodd fi drwy gymeryd Un botel-dyna gyd.-Dewi Haran. HEB GAEL SIOM ERIOED YN Y BALSAM OF HONEY. MR. WILLIAMS.—Syr,—Y mae yn dda genyf allu hysbysu fy mod wedi canfod mwy yn eich Balsam of Honey i'm plentyn nag unrhyw feddyg- iniaeth a brofais erioed y mae yn wastadol yn ei waredu o'i beswch, ac yn ysgafnau ei frest, ac yn rhoddi iddo hollol wellhad. Hefyd, yr wyf wedi ei bron fy hun, a'i gael yr un mor llesol.—Yr eiddoch yn barchus, Parch. D. G. EVANS. Penrhyndeudraeth, G. C. Ar werth mewn Costrelau, Is. lize., a 2s. 9c., gan bob Druggist. SYLWCH.—Cofier fod arbediad wrth brynu y Costrel mwyaf, sef 2s. 9c. Darparedig yn unig gan y darganfyddwr Daniel Tudor Williams, MEDICAL HALLS, 2563 ABERDARE, GLAM. CERDDORIAETH NEWYDD CYHOEDDEDIG Gan I Jones, Treherbert. CHWEOH BALAD NEWYDD gan D. Emlyn Evans. Sol ffa, Is. ADSAIN O'R GLYN. Can gan D. Emlyn Evans. Hen Nodiant, Is.; Sol-ffa, 4c. CAN Y FAM I'W PHLENTYN. Yn y ddau Nod- iant, gan R. S. Hughes. Ptis, 6c. MYFANWY. Deuawd i Tenor a Bass (yn y ddau Nodiant), gan D. Emlyn Evans. Pris 6c. DOCKING CATCH, gan Gwilym Gwent, yn y ddau Nodiant, Pris, 3c. pr- BEAD THIS! A MARVELLOUS CURE FOR WORMS! WORMS!! ASK YOUR CHEMIST FOR Thomas' Pembrey Worm Powders. Sold in packets, Hd., Is. l|d., and 2s. 9c., or z send stamps to THOMAS, Chemist, Burry Port, S. Wales. Testimonials on application. 2556 THE MUSICAL COLLEGE of WALES SWANSEA. Principal Dr. JOSEPH PARRY. THE SEPTEMBER TERM commen- ces Monday, the 19th inst. Terms, £6 6s. Od. per term, for four lessons, and eight classes weekly. For particulars concerning Examina- tions for Medals, Associateships, and the Mynyddog, Ambrose Lloyd, and Ieuan Gwyllt Scholarships-see Prospectus. 2547 GWAED, CROEN, NERVES!! YMAE GWAED PUR, CROEN IACH, a JL NERVES CADAEN, yn anhebgorol angen- rheidiol tuag at sicrhau lechyd. Trwy y gwaed y mae pob drwg a da yn gweithredu ar y corff elly, cymerer LOO cmiBGhXS'X'ss.sxy.r y rhai yw'r unig feddyginiaeth ag y gellir ymddir- ied ynddynt tuag at gyflawni y gwaith o Buro a Chryfhau y Gwaed. Tuag at y F I L E S, Poen yn y rhan isaf o'r cefn i lawr y Cluniau, yn achosi Pen-ysgafnder, Pylu y golwg, &c., y maent yn hynod o effeithioL GWELLHAD HYNOD! SYR,—Yr wyf yn teimlo yn ddyledswydd arna i'ch hysbysu fy mod wedi cael budd mawr drwy gymeryd dau flychaid o'r Pills gwerthfawr, sef "HUGHES' PATENT BLOOD PILLS." Yr oeddwn yn methu ceidded cam braidd, ac yn methu eis tedd oherwydd y Piles, a Phoen yn y rhan iselaf o'r Cefn, y Cluniau, a'r Pen, ac yn bur wan-; yn awr, yr wyf yn holliach, ac yn bur ddiolchgar. Cwmbran, Awst 20fed, 1876. MARY JAMES. RHYBUDD.-Mae llwyddiant y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared, felly gofaler cael y Trade Mark" uchod (sef llun Calon) ar bob blwch, a'r geiriau Blood Pills oddifewn a'r enw "Jacob Hughes ar stamp y Llywodraeth heb hyn twyll ydyw. TRADE MARK "BLOOD PILLS." Cosbir pob ffugiad. Ar werth drwy yr holl deyrnas am ls. lie., 8s. 9c., 4s. 6c. Gyda'r post ls. 3e., 2s. 11c. a 4s. 9c,, oddiwrth y Perchenog— ( Jacob Hughes, Apothecaries Hallt Llanellw A Marvel OF Cheapness! Superior in Quality, Make, and Appearance. WHITWORTH AND CO S SPECIALITE HEAVY WINTER OVERCOATS, 21s. OVERCOATS 21s. Warmly lined, OVERCOATS 21s. made and finished OVERCOATS 21s. in the best style OVERCOATS 21s. of workmanship, OVERCOATS 21s. undoubtedly OVERCOATS 21s. are the best OVERCOATS 21s. and cheapest OVERCOATS 21s. Overcoats in the OVERCOATS 21s. Kingdom. OVERCOATS 21s. Specimens can be OVERCOATS 21s. seen daily in the OVERCOATS 21s. Windows. Whitworth & 00., The Star Clothing Emporium, 14, Cardiff Street, v ABERDARE. 2.577