Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

) T I- Iilyfrau Defnyddiol OYIlOEDDBDICI GAN HUGHES & SON, WREXHAM. .t Os via bydd Llyfrwerthwr mewn cymydogaeth, Mjfonwn uv/rhyw lyfr drwy y post ar dderbyniad mvxrth mewn stamps, yn nghyd a'r clvMad, yn 1 Gemiog am werth pob Swllt. r 4 Cyfrol, Lledr cryf, Pris Its. yr un. y DEONQLYDD BERNIADOL Ar yr Hen Destament: Wedi ei gasglu o weithiau oddeutu 250 o brif Ferniaid y byd, gan y Parch. J. JONES, (Idrisyn). ETO, ar y Testament Newydd. Lledr cryf, Pris 17s. Rhwym mewn croen llo cryf, Pris 25s. Y Geiriadur Ysgrythyrol; GAN Y PARCH. T. CHARLES, B.A. Gydag ATTODIAD iddo gan y Parchn. L. EDWARDS, D.D., a D. CHARLES, D.D. Mewn Ll&dr, gilt edges, pris 9s eto a chlasp, 10s. 6c. BEIBL YR ATHRAW: Sef yr Hen Destament a'r Newydd, gyda Chyfeir- iadau a Mynegair; cynwysa hefyd ddetholiad hel- aeth o wybodaeth anhebgorol i ddeiliaid yr Ysgol j Sabbothol. ADDURNEDIG A 12 0 FAPIAU. »» ■—— —— Pris 4s. 6c. Beibl yr Ysgol Sabbothol: (Goreuredig ar y cefn a'r ochrau, gyda chlasp). Gwna Rbodd-lyfr ysplenydd. Cynwysa y Beibl prydferth hwn DDEUDDEG 0 DDARLUNIAU LLIWIBDIG HARDD, athrwy nad yw yn mesur ond 4 modfedd wrth gellir ei gario yn rhwydd yn y llogell i'r Ysgol Sul neu i'r Capel. 4 Eaner-rhtoym, pris 7s. 6c. Gorph o Dduwinyddiaeth: GAN GEORGE LEWIS, D.D Gyda Thraethawd Rhagarweiniol ar j Hanes Duwinyddiaeth, j GAN L. EDWARDS, D.D., BALA. ] f Mewn llian hardd, 28. 6c. Y Cofiadur Ysgrythyrol: Sef Dosraniad Manwl o'r holl Feibl, TEn cynwys digwyddiadau hynod wedi eu gosod yn ol y drefn Ysgrythyrol, iaith gysgodol a threfn amseryddol y Prophwydi; Gwyrtliiau Crist, a'r Ileoedd eu cyflawnwyd; Teithiau St. Paul, &c., &c. ■ Mewn llian, Pris 2s. 6c. Y Profledydd Ysgrythyrol: Neu Eir-lyfr cryno o Faterion Ysgrythyrol, Dan adraniadau priodol, profedig ag adnodau o'r Beibl. QWF Y PARCH. J. HUGHES, LIVERPOOL. Mewn Llian, pris 2s. Y CYFRIFYDD PAROD: Gan ROGER MOSTYN. „iWL.ySa grynhodeb o betb.au angenrheidiol eu S'gan fasnachwyr, siopwyr, a phawb yn .IJ.a.fflad Newydtl-Amlen, pris Is. 6c.; Llian, 2s. PHONOGRAPHIA; SEF llaw-fer Ynol trefn MR. ISAAC PITMAN; wedi ei chvf- aidklasu i'r Iaith Gymraeg gan R. H. MORGAN, H.A., Abermaw. f Pris JJwy Geiniog. CRYNODEB 0 PHONOGRAPHIA; SEF LLAW-FER SAINYSGRIFENOL, Wedi ei chyfaddasn o Phonography Mr. ISAAC PIWIAN i'r Iaith Gymreig gan R. H. MORGAN, M.A., Abermaw. Pris Chwe' Gheiniog. YR EPlSTOL AT YR HEBREAID; Wedi ei aiyraltu mewn LLAW-FER, yn ol cyn- lluai" Phoiioiivap/iifi. — ;— Mewn Llian, Pris Deunaw Geiniog. YR EFENGYL YN OL SAIVT IOAIV: Vedi ei hargntffu mewn LLAW-FER, yn ol iflittuzi" Phonoyraphia." j ..)' • Ini C) L i V, "!■ ':i W. WILLIAMS, Watch Clock Maker, Jeweller, Optician, 8fc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry, dewch at y Cymro. 2420 Money. ONEY. -Various Sums to Lend on Leasehold -At Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Mertliyr, Aberdare, and Pentre Ystrad Led. 408 AT Y CANTORION. ABGBAFFIAD NEWYDD 0 WEITHIAU CERDDOBOL Y DIWEDDAB J. AMBROSE LLOYD. Yn awr yn barod, GWEDDI HABACUC: Pris Is. 6c. ADDOLIAD; Pris lie. Y ddau Nodiant ar yr un copi. Gostyngiad i G6rau. Ymofyner a, J. Ambrose Lloyd, Gros- venor Park Road, Chester; Wm. Hughes, Dol- gelley; Isaac Jones, Treherbert, a'r holl Lyfr- werthwyr. 2404 IECHYD I B AWB A HYNY YN RHAD I Teml Iechyd, neu Turkish Baths, Merthyr, TAN LYWYDDIAETH MB. T. ATKINS. PRISOEDD,- 1st Class, o a.m. hyd 3. p.m.2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m.Is. For the convenience of travellers, tradesmen, and others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod-dyddiau Llun, Mercher, Iau, Sadwrn. Menywod-dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half-price. Buddioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Raglan, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y perchenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gyff- redinsL Gallaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- had mawr oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaeth i mi. Gallaf grybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. Cynygiais lawer o bethau ereill, ond yr nnig beth a wnaeth ddaioni x mi oedd y Turkish Bath, Merthyr.—Yr eiddoch, REES GABE. L225 Cerddoriaeth Newydd GAN H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), GARTH, RUABON. Y Caethgludiad: Oratorio syml. Sol-ffa, Is. Debora: Cantawd, o nodwedd boblogaidd. Sol-ffa, 6c. H.N., Is. 6c. Gellir cael y cydganau ar wahan. Joseph Cantawdau at wasan- MAOOO Q Trtdlino ] aeth yr Ysgol Saboth- Moses a Josnua j a chyfarfodydd Samuel } plant yn gyffredinol. Daniel i Pris yn y Sol-ffa, 6c. Jonah J yrun- H-N-ls-6c- Telyn y Plant: Tdnau ac Emynau newyddion. Sol-ffa, 3c. Fy Nyddiau a Ddarfuant: Anthemau Cynulleidfaol. Sol-ffa, 2c. H.N., 4c. I Bwy y Perthyn Mawl: Yn y ddau Nodiant, 2c. Gwyn ei fyd y Gwr, &c: Sol-ffa, Ie. Y Gadair Wag Can a Chydgan yn y ddau Nodiant, 6c. Dowch ac anngfcofiwch^ Pedwarawd (neu Gydgan) i T.T.B.B. Sol-ff.a, 2C. H.N., 4C. Ac yr oedd yn y wlad hono: Deuawd i T.B. neu S.B. Y ddau Nodiant, 6c. I Rhestr gyflavm Vw chael ond anfon am, un cyfeiridd gyda BLALS DAL yn unig at yr aivdwr. • •; 2421. t i- »;r •. "The Mutual Provident Alliance" SYDD hen Gymdeithas Gyfeillgar anrhyd- 0 eddus, dan nawdd rhai o brif foneddigion y deyrnas. Ei thrysorydd ydyw yr enwog SAMUEL MORLEY, Ysw., A.S., er 1847. Rhydd allan symiau ar farwolaeth, o lOp. i 200p. ac mewn clefyd, o ddau i ddeg swllt ar ugain yr wythnos. Llawn aelodaeth mewn chwe' mis, a llawn dal yn parhau am flwyddyn. Goruchwyliwr dros Aberdar,—D. EVANS, 85, Cemetery-road. D.S.-Agents yn eisieu. 2391 GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Have you ever tasted it ? The most delicious liqueur in the world. Nice with hot water, or aerated waters. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Obtained at all Refreshment Bars, All Restaurants, Inns and Hotels, And of all Wine Merchants. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. The most wholesome of all stimulants. A valuable tonic. See Medical Testimonials. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Is used in place of Wine. The Sportsman's and Traveller's Companion. Esteemed in the Army and Navy. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. kX Supplied to the Quein at all the Palaces. To the Governor-General of Canada^ T'o the Aristocracy, and general PUfeflA THOMAS GRANT, The Distillery, Maidstone. T 2396 TOBACCO! TOBACCO II û'R FATH OREU SYDD I'W GAEL AM ARIAN. Mewn Packets o lib., 2oz., ac 1 oz. ODDIWRTH BIGGS BROTHERS, 35, MOOR STREET, BIRMINGHAM. DAU ENGLYN I FYGLYS BIGGS BROS. Mwg oesol a mwy o gysur—wasgara Myglys goraf natur; I dawelu pob dolur, Oboe pawb daw'r Bacco pur. Ei flas geir yn flys i gyd,—a'i iraidd Ber-arogl sy'n hyfryd; Ac mae'i bris ef gan Biggs Bros. Yn curo bost holl Facco'r" byd. Ymofyner am dano gan brif Grocers pob tref a gwlad. 2410 CYHOEDDIADAU John Curwen (Pencerdd Dyrwent). CERDDOR Y COR. Cwrs o Ymarferiadau a. Thonau graddedig yn ol trefn y Tonic Sol ffa o ddysgu canu. Cyfieithiedig i'r Gymraeg gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe' Cheiniog. Y GYFRES SAFONOL.—O wersi ac ymarferiadau yji nhrefn y Tonic Solffa o addysgu canu, gydag Ymarferiadau Ychwanegol, gan JOHN CURWEN. Cyfieithiedig i'r Gymraeg gan ELEAZER ROBERTS, Liverpool. Pris 3s. 6ch. Newydd ei gyhoeddi-PA FODD I SYLWI AR GYNGHANEDD.-Gydag Ymarferion a Dadansodd- iadau. Wedi ei ysgrifenu o'r newydd gan JOHN CURWEN. Cyfieithwyd i'r Gymraeg gan JOHN ROBERTS (Ieuan Gwyllt). Pris 2s. Newydd ei gyhoeddi—Y MODULATOR TEULU- AIDD.-Neu fwrdd pwyntio i ddysgu tonau yn el trefn y Tonic Sol-ffa o ganu. Pris |c. Hawlysgrif. Argraffiad newydd a diwygiedig o-Y GYFRES ELFENOL.-O wersi ac ymarferiadau yn y Tonic Sol-ffa. Wedi eu cyfieithu gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe Cheiniog. CERDDORIAETH CDRWEN. -Cy fres orifynau Cein iog, pob un yn cynwys wyth tudalen o'r gerddor- iaeth fwyaf poblogaidd yn y Tonic Sol-ffa Reporter." Cyhoeddedig mewn rhanau, chwe cheiniog yr un, ac mewn rhifynau Ie. yr un. Rhanau I i III a Rhifynau 1 i 18 yn awr yn barod. Mae pob rhan yn cynwys tri o rifynau.. ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL.—Wedi eu golygu gan JOHN CURWEN. Wedi eu eyfaddasu i'r iaith Gymreig gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe Cheiniog, neu mewn rhifynau 2g. yr un. RHAN-GANAU GYDA GEIRIAU CnIREIG-yn y Tonic Solffa Reporter. Pris lc. rhifyn. a-# Gellir cael y gweithiau uchod trwy yr hell lyfrwertliwyr, neu fe'u danfonir gyda'r post ar dderbyniad stomps. Caniateir gostyngiad da i athtawon. Danfonir llyfrau i werth swllt ac uchod yn rhad drwy y post. TONIC SOli-ITFA AGENCY, 8, WARWICK LANE, LLXJKDAIN, E.C. 2390 1 J .J" ¡ CRONICL Y CERDDOR AM CHWJEFROR laf, 1881. CYNWYSA GYDGAN gan y Parch. E. STEPHENS. DARN I BLANT gan R. S. HUGHES, R.A.M. ERTHYGLAU. HANESION TUA 40 o EISTEDDFODAU. DWY WOBR I'R CERDDORION. &c. &c. &c. P R I S DWY GEINIOG. Cyhoeddedig gan I. JONES, Stationers' Hall, Treherbert, Glamorgan. 2256A. YN GYMAINT A BOD W. D. A H. 0. WILLS Wedi gwneyd CYFNEtWIDIADAU EANG Yn eu Gweithdai, y maent yn awr yn barod i weithio allan gyda buandra bob archebion am eu SUPERFINE SHAG TOBACCO, Wedi eu pacio yn t, t, ac yn r-6 rhan o bwys, gyda'u henw a'u TRADE" M ARK. ar bob pacyn. Gofynwch am Dybaco Wills, yr hwn am ansawdd, cryfder, a bias sydd heb ei gyffelyb. 2371 GWAED, CROEN, NERVES!! YMAE GWAED PUR, CROEN IACH, a JL NERVES CADARN, yn anhebgorol angen- rheidiol tuag at sicrhau lechyd. Trwy y gwaed y mae pob drwg a da yn gweithredu ar y corff felly, cymerer H T jjj v y rhai yw'r unig feddyginiaeth ag y gellir ymddir- j ied ynddynt tuag at gyflawni y gwaith o Buro a Chryfhau y Gwaed. Tuag at y FILIES, Poen yn y rhan isaf o'r cefn i lawr y Cluniau, yn achosi Pen-ysgafnder, Pylu y golwg, &c., y maent yn hynod o effeithioL GWELLHAD HYNOD! SYR,—Yr wyf yn teimlo yn ddyledswydd arna i'ch hysbysu fy mod wedi cael budd mawr drwy gymeryd dau flychaid o'r Pills gwerthfawr, sef "HUGHES' PATENT BLOOD PILLS." Yr oeddwn yn methu ceidded cam braidd, ac yn methu eis tedd uherwydd y Piles, a Phoen yn y rhan iselaf o'r Cefn, y Cluniau, a'r Pen, ac yn bur wan*; yn awr, yr wyf yn holliach, ac yn bur ddiolchgar. Cwmbran, Awst 20fed, 1876. MARY JAMES. RHYBUDD.—Mae UwyddtoEt y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared, felly gofaler cael y Trade Mark" uchod (sef llun Calon) ar loob blwch, a'r geiriau BUod Pills oddifewn a'r eaw "Jacob Hughes" ar stamp j Llywodraeth; heb hyn twyll ydyw. TRADE MARK "BLOOB PILLS." Cosbir pob ffugiad. Ar werth drwy yr holl deyrnas am Is. lie., 2s. 9c., 4s. 6c. Gydar post Is. Sc., 2s. 11c. a 4s. 9c,, eddiwrth y Percksneg—: Jamb Wughes, Apothecarie's Wall, Llanellv Y VAK Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mew Eisteddfodau, Cvngherddau, Oratorios, &c Cyfeiriad—MISS L. WILLIAMS, 20, Mansel-street, Swansea L-351 Yn awr ar gael, pris Is., GARDD ABERDAR. Yn cynwys Cyfansoddiadau buddugol yn dal cysylltiad a phlwyf Aberdar a'r cylchoedd. CYFEIRIER,- WALTER LLOYD, GWLADGARWR OFFICE, Aberdare. GEORGE GRIFFITHS JONES, Registrar of Marriages, OFFICE:-5, CANON-ST., ABERDARE. Gellir priodi yn y Register Office, Merthyr, yn gystal ag mewn unrhyw gapel trwyddedig yn Aberdar neu Ferthyr. trwy roddi rhybudd yn y swyddfa hon, 1998 Gorlifiad Cantref y Gwaelod," SEF Libretto fuddugol Cantawd Eisteddfod Merthyr YN BAROD YR WYTHNOS NESAF, Ac i'w chael ond anfon at MR. EDWARD JENKINS, Gwalia House, 9, Upper Woburn Place, London. PRIS 3c. 2426 CERDDORIAETH NEWYDD GAN D. EMLYN EVANS. Allan o'r Wasg-" HALULiwiA, AMEN"— Cyd- gan. Pris, Hen Nodiant, 4c.; Sol-ffa, 2g. A gyhoeddir ar y laf o Ionawr. 1881:—" Bryn- iau Caersalem "-Anthem Gynulleidfaol, yn cyn- wys yr Hen Dderby." Sol-ffa. 2g. Allan o'r Wasg :— CHwECH BALAD NEWYDB i wahanol leisiau. Mewn un llyfr, Sol-ffa, pris, Is. "Pa fodd y cwympodd y cedyrn "—Anthem. Yr 8fed fil. Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa, 2g. Y Tylwyth Teg "—Cantawd Ddramayddol (a berfformir nesaf gan y London Welsh Choir, Ion- awr, 1881). Hen N< diant, 2s. 6c. Sol-ffa, 9c. Yr oil gyda geiriau Cymreig a Seisnig, oddieithr Bryniau Caersalem." I'w cael, gyda blaendal yn unig, oddiwrth yr Awdwr—4, Meyrick Terrace, Hereford. 2412 CERDDORIAETH NEWYDD. LLYFR ANTHEMAU A SALM-DONAU CYNULLEIDFAOL ALAW DDU. Argraffiad Newydd a Chyjleus, yn cynwys 12 a Anthemau, a 20 o Salm-donau. DEFNYDDIR y llyfr hwn yn helaeth yn y Cymanfaoedd Cerddorol ac fel cydymaith i'r Llyfrau Tonau yn y Capt>Iau a'r Eglwysi Cym- reig. Yr Anthemau a'r Salm-donau wedi eu trefnu at eiriau cyfaddas, gyda Nodiadau eglurhaol ae ymarferol parth mynegiant, &c.; a'r amcan yw cyfoethogi y gwasanaeth cerddorol Yn rhwym yn yr Hen Nodiant (i'r lleisiau a'r offeryn), Is. 6c. Sol-ffa, Is. D.S.—Er mantais i Gorau a Chymanfaoedd, &c., cyhoeddir yr Anthemau a'r Salm donau mewn sheets ar wahan. Anfoner am y rhestr, a sample o'r gwaith, at Mr. W. T. REES (Alaw Ddu), 4, John-street, Llanelly, Carmarthen. ANTHEMAU EREILL POBLOGAIDD: REQIEM, Da was da (yn cynwys hen d6n) yn y ddau nodiant, 4c. "RHAID I'R RHAI A'l HADDOLANT EF," yn llawn neu fel Quartett, y geiriau yn Gymraeg a Saeson- aeg, 4c. ——— CANEUON: "CLEDDYF FY NHAD." Baritone, yn y ddwy iaith, 6c. Y CATDOTYN," Treble neu Tenor, yn y ddwy iaith, 6c. Ail-argraffiad o'r gan (Soprano neu Tenor) bobl- ogaidd 'YBLEWYN BRITH" (THE GREY HAIR). Yn y ddau nodiant, ac yn y ddwy iaith, yn hardd mewn papyr o'r plyg priodol, Is. Blaendal. Anfoner am Catalogue cyflawn o gyfansoddiadan ereill diweddar yr Awdwr. CYFAILL YR A EL W YD." PRIS CEINIOG YR WYTHNOS. AT WASANAETH ORIAU HAMDDENOL. Y TEULU. Ffug- chwedlau, Hanesiaeth, Bywgraffiaeth, Barddoniaeth, Cerddoriaeth, a Gwobrau, &c., bob wythnos. BETH A DDYWED Y WASG AM Y CYFAILL ?' Cymro Gwyllt yn y GwladgarwrMae y w allanol gyda'r argraffwaith yn brydferth a thlws, yn arddangosiad o chwaeth da y golygydd a'r cyhoeddwyr. CoJeg y Gweithiwr :—"Yr ydym yn c-amsynied llawer os na fydd y Cyfaill yn cael ei roesawi gan bob gwir gyfaill i lenyddiaeth Cymru." Y Genedl Gymreig Wrth ymgydnabyddu a" ef, cawn fod ei gymdeithas yn felus, a'r ymadrodd- ion yn iachus a phwrpasol." South Wales Daily News Ydym yn credu yn gydwybodol fod CyfailLir Aelwyd yn cynwys elfenau a wnant ddaioni mawr i ieuenctyd ein gwlad." Weekly Mail" Ma? y Cyfaill yn haeddu der- byniad gwresog a chylchrediad helaeth." Y Dywysogaeth :— Oil gyda'u gilydd yn gwneyd i fyiiy y geiniogwerth oreu mewn llenyddiaeth Gymieig or fath a ddygwyd erioed i'n sylw." Flto Dyhti gael lie i gynghori a dyddori ar faicc neu gadair yn nghongl y simnai yn mhob ty a bwthyn drwy'r wlad." Yr Herald Gymreig Dylai y cyhoeddiad hwn gael detbyniad i bob ty yn Nghymra." I'w gael trwy bob Llyfrwerthwr, neu yn union- gyrchol oddiwrth y Cyhoeddwyr,— !-• D. WILLIAMS & SON, 'T Guardian Office, Llanelly. (Ymae yr ol rhifynau i'w cael). 240L (Ymae yr ol rhifyna.u i'w cael). 2401