Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Eisteddfod Rhydyfro. CYNELIR Eisteddfod yn y lie uchod dydd SADWBN, Chwefror 12fcd, 1881. Beirniad y Farddoniaeth a'r Arwemydd, GWILTKJWYN, Cwmtwrch y Gerddoriaeth, Mr. D. W. LEWIS, A.C., Brynaman. PRIF DDABN OORA WL. Y Gwanwyn gwobr, 3p. So. Am y gweddill o'r testynau a r amodau, gwel y program, yr hwn I sydd iw gael gan yr Ysgrifenydd— A. W. OWEN, Rhydyfro School, Pontardawe. Cynelir Cyngherdd yn yr hwyr. 241. J Siloh, Pentre Rhondda, CYNELIR y ddegfed EISTEDDFOD flynydd 01 yn y capel uchod, dydd LLUN PASO, 188L PBIF DESTYNAU. c^r, heb fod dan 50 o xif, a gano yn oreu Then round about the starry throne (Handel) ffWOor, lOp., a gwaith Idrisyn i'r arweinydd. 11 r c6r o'r un gynulleidfa, na enillodd dros 5p. « T»klacn (hob fod dan 30 o rif) a gano yn oreu, Bydd myrdd o ryft-ddodau {allan o'r anthem goffadwriaethol, Y mae gorphwyafa eto'n ol"); gwobr, 3p., a phregethau y Parch. D. Roberts, Wrexham, i'r arweinydd. Bydd y Programmes, yn barod ar fyr. Da VID R. THOMAS, Glenview Cottage, 2434 Pentre Rhondda. "C- .>- _U. Andrews Hall, Penarth. BYDDED hysbys y cynelir EISTEDDFOD JL-P yn y lie uchod dydd GWENER. y GROGLITH, Ebrill 15fed, 1881. BeirniaCI-SILAS EVANS (Cynon), Abertawe. Y PElF DDARN CORAWL. "Rhyfelgan Gwalia" (Gwalia's Battle Song), gan D. Emlyn Evans, o'r Gerddorfa, yn Gymraeg neu Sacsonacg. Gwobr, lOp. Am fanyliv.n pellach, gwel program, yr hwn fydd yn barod yn fuan, ac i'w gael gan yr yegrif- enydd am y pris arferol. Y prwygraifTt yn awr yn barod, LEWIS WILLIAMS, Ysg., 2425 70, Plaesoy Street, Penarth. Ail Gychwyniad Eisteddfod Dewi Sant J\ yn Temperance Hall Aberdar y "ydd °laf yn Chwefror, sef yr 28ain, 1881, SJZ.Vv,y g.wobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn camadaeth, barddoniaeth, a rhyddiaith. Beirniad y Gerddoriaeth,-Mr. W. JARRETT ROBERTS (Pencerdd Eifion), Carnarvon. A,fe.niaV Farddoniaeth, y Rhyddiaith, yr ABOTDIR BHTTHONFBYN GBIFFITHS, dan 100 mewn nifer a gano yn E T ?enTfdlg fyddo ^giwydd Dduw Israel" (gan John Ihomas); gwobr. 25p., a medal arian gwerth lp. i'r arweinydd, rhoddedig gan Mr. R. Jones, jeweller, Canon-street. 2. I r cÔr heb fod dan 40 mewn nifer a gano yn gwobr 8 1 a a° a at nhad (Dr. Parry); 3. Am y traethawd goreu ar Y ewastriff n |wobrallpWlsSOedd drudfawr mewn angladdau 4. Am y Bryddest oreu ar Haelioni;" gwobr, 3p. 38. Mae'r programmes yn awr yn barod, ac i'w cael am y pris arferol gan yr ysgrifenydd. -Lestyn ychwauegol i'r beirdd, sef Hir a Thodd- aia, ±>eddargraff 6 llinell. i Isaac, mab Mr Nath- aniel ac Ann Thomas, Undertaker, Aberdar, yr hwn a fu farw yn 6 mlwydd oed. Manylion i'w cael gan yr Ysgrifenydd. Gwobr, 10s. 6c.; ail nW?' i-' gaAn, e\ ddadcu> Mr- Isaac Thorns, Undertaker, Aberdar. Ysgrifenydd-J. M. WILLIAMS (Cynonfryn), 2379 78, Gadlys-road, Aberdar. Talybent, ger Aberhonddu. CYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG N-J yn y lIe uchod ar ddydd LLUN SULGWYN, Mehefin 6ed, 1881, pryd y gwobrwyir ar y testyn- au isod, &c. I'r cdr, heb fod dan 50 o rif, a gano yn oreu, "Awake the Harp" (Handel); gwobr, 12p., a medal gwerth 2p. i'r arweinydd. Pryddest i Mrs G. H. Gwynne Holford, Buck- land gwobr, 4p. Bydd y Programme3 allan tua'r wythnos gyntaf yn Chwafror. HENRY WILLIAMS, Ysg., Talybout, Bwlch, R.S.O., 2432 Brecon. -P- A Certain Cure for the Nervous and Debilitated. Gratis, a medical wore, showing sufferers how they may be cured and recover health and vitality without the aid of Quacks, with recipes for purifying the blood and removing skin affections; also chapters on Happy Marriages; When and Whom to Marry; The Temperaments; Stammering; Vital Force; How Wasted and How Preserved Galvanic Appliances and the skin affections; also chapters on Happy Marriages; When and Whom to Marry; The Temperaments; Stammering; Vital Force; How Wasted and How Preserved Galvanic Appliances and the Wonders of the Microscope in Detecting Various Complaints. Post free for Two Stamps.^ Address, Secretary of Anatomy, Birmingham. 2409 Complaints. Post free for Two Stamps. Address, Secretary of Anatomy, Birmingham. 2409 T CAN-" TEIMLAD SERCH YN Y DDAU NODIANT. Y geiriau Cym- raeg gan Watcyn Wyn a'r geiriau Seisnig gan W. L. Gardner. Y gerddoriaeth gan T. D. Williams (Eos Dyffryn), R.A.M. Pris, 6c. Yr elw arferol i lyfrwerthwyr. I'w chael gan yr awèwr :-IA Pulross- road, Brixton, London, S.W. Bydd Eos DYFFRYN yn agored i dderbyn en- gagements i ganu mewn cyngherddau, ac i feirniadu mewn Eisteddfodau. 2395A. Don't trap the Moles WHEN you can clear them off at a triting cost by a Poison which has been in'use for the past seven years, in preference to traps. The Recipe, &c., sent poet free on receipt *f P. O. Order or stamps for 2s. 6d. J. T. SMITH, Seed & Potatoe Merchant, 2426 Wisbech, Cambs. EISTEDDFOD GADEIRIOL MOUNTAIN ASH. BYDDED hysbys y cynelir yr Eisteddfod JD uchod Ddydd LLUN SULGWYN, Mehefin 6ed, 1881. Beirniaid y traethodau a'r farddoniaeth, WATOYN WYN y canu, yr enwog CARADOG. Llywydd y dydd, CHARLES H. JAMES, Ygw., A.S., Merthyr Tydfil. Arweinydd, y Parch KILSBY JONES, Llanwrtyd. PRIF DDABNAU. "Hallelujah Chorus" (Handel), Novello's Editiun," i g6r ddim dan 80 mewn rhif gwobr, 18p., a medal aur i'r arweinydd gwerth 2p. 2s. "YrHaf" (gan Gwilym Gwent), i g6r ddim dan 50 mewn rhif gwobr, Sp., a medal arian i'r arweinydd gwerth lp. Is Come, Bounteous May (Spofforth), i barti ddim dan 20 na thros 25 mewn rhif, male voices gwobr, 2p. 10s. TRAETNODAU. Safle dyn mewn creadigaeth;" gvobr, Ip. 10s. BARDDONIAETII. Testyn y Gadair (Awdl), "Y Sabbath," ddim dan 300 llinell; gwobr, 3p. 3s., a chadair yr Eis- teddfod gwerth 2p. Pryddest, "Iechyd," dim dan 150 Hinell; gwobr, Ip. 10s. Am y gweddill o'r testynau, &c., gwel y pro- gram, yr hwn sydd yn barod ac i'w gael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd, I DAVID THOMAS, 238t Primrose Hill, Mountain Ash.

MUSIC HALL, SWANSEA. MR. SILAS…

Advertising