Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

OERDDORIAETH CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. #" Qs na bydd Llyfrwerthvir menm cymydogaeth, nmonwn unrhyw lyfr drwy y post ar dderbyniad emverth mewn stamps, yn nghyd a'r clwUctd, yn oi Ceiniog am werthpob Swllt. Yn awr yn larod—Ilian, Is. 6a.; Amlen, is. AIL LYFR (i ONAU AC EMYNAU: Yn Nodiant y Tonic Sol-Sa, GA-F Y PARCH. E. STEPHEN, TANYMAItIAN. (Hen Nodiant yn y Wasg.) —r t Meivn Llian, pris Naw Ceiniog, AIL LYFR EiViYNAU; GAN Y PARCH. E. STEPHEN. Yncynwys 342 o Emyijau nad ydynt yn y Gyfrol Gyntaf. — Yn awr yn barod, pris 6c., CYMRU RYDD Can i Denor, gan ALAW IIHONDDA y Geir- iau gan M YNYDUOG. (Yn y Ddau Nodiant). —*— Hefyd, pris 6c., GWENFRON: Cafci Denor pan R. S. HUGHES, Llundain; y GEFRIUU gan GEANVILLEFAB. (Yn y Ddau Nod.') -r I Bwnedir ail-gychivyn Y CERDDOE SOL-FFA: Bydd y Ithifyn cyntaf yn barod Ion. 1, 1881. Amlen, 6c. CORGANAU STEPHENS: Yn un o'r ddau Nodiant. "'i PRISChive' Cyfrol, ls. yr un; neu yn qyflawn, haner-rhwym, 7s. 6e. CEBDDOB Y TONIO SOL-FFA Yn gyflavm mewn Amlcn-Hen Nodiant, 2s.; Sol-ffa 6e. CHWECH 0 ANTHEMAU: Yn y IJdau Nodiant, gyda Geiriau Cymraeg a Saesoneg. GAN JOSEPH PARRY, M.D. j Rhanau 1 hyd 17, pris Sc. yr un. Rhanau 1, 2, 3,4, yn ungyfrol, pris ls. Rhanau 5, 6, 7, 8, yn un gyfrol, pris ls. ANTHF.MYDD Y TONIC SOL-FFA SEF CASGLIAD 0 ANTHEMAU, Gan yr Awdwyr goreu, Hen a Diweddar. TV oil o'r Rhanau, oddigerth Rhanau 1 ac 8, i'w cael yn Rhifynau, pris le. a 2g. yr un f — Mewn Amlen, Pris SwUt. LLAW-LYFR Y SOL-FFA: Gan E. ROBERTS, Liverpool. LDIW-LYFR CANiADAETH sef cyfres o Wersi ar drefn y tonic Sol-ffa o ddysgu canu. Y mae y gwersi hyn wedi eu dethol gan mwyaf o amrywiol lyfrau y Parch. J.^CTOWBU, a'u cyhoeddi ar ei gais. Gellir ei gael yn adiay Ran, pris 6c. yr un. — — — — 59 o Rifynau, 2g. a 4e. yr un. YR Anthemydd Cymfeig: SEF CASGLIAD 0 ANTHEMAU, yr Awdwyr goreu; yn yr Hen Nodiant. 39 o Rifynau 2g. a 4c. yr un, Miwsig y Miloedd SEF CASGLIAD O GANIGAU, RHANGANAU, CANEUON, &c., Yn yr Hen Nodiant. HANDSOME PRESENT. Revised Edition, Folio, about 200 pages, cioth Eleannt 12/6.; Free by Post, securely packed, ls/6 9 THE <ikttt8 0f Mefe| IpMrg: BY JOHN O WEN ( Owain Alaw). CONTAINING- Several New SONGS and PIECES. Words in English alld Welsh with Symphonies and Accompaniments for Piano and Harp, for One Hundred Pieces. 1st, 2nd, Srd, and t.th Series separately, 2/6 each in planed cover. SWN Y JUWBILI: NEU GANIADAU Y DIWYGIAD Gan y Farch. J. ROBERTS (Ieuan Gwyllt). Yn cynwys Hymnau a Thonau mwyaf poblogaidd Mr. SAMKEY, wedi eu trefnu gyda Geiriau Cymraeg. Rhanau 1, 2, 3, 4, 5 a 6, Pris Sc. yr un. RhotiWrU a S, mewn llian, Is. Rhanau U, 5 a 6, mevm llian Is. Yr oil o'r Rhanau ynghyd mewn llian, Is. 9c. a 2s! Y Geiriau yn unig, mewn amlen am he.; llian, 9c t w. WILLIAMS, Watch 8f Clock Maker, Jeweller, Optician, 8fc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry, dewch at y Cymro. 2420 Money. MONEY. -Various Sums to Lend on Leasehold 1'1.. Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 AT Y CANTORION. ARGRAFFIAD NEWYDD 0 WEITHIAU CEBDDOBOL Y DIWEDDAR J. AMBROSE LLOYD. Yn awr yn barod, GWEDDI HABACUC Pris Is. 6c. ADDOLIAD Pris 1-le. e Y ddau Nodiant ar yr un copi. Gcstyngiad i Gorau. Ymofyner a. J. Ambrose Lloyd, Gros- venor Park Road, Chester; Wm. Hughes, Dol- gelley; Isaac Jones, Treherbert, a'r holl Lyfr- werthwyr. 2404 IECHYD I B AWB A| HYNY YN RHAD I Teml lechyd, neu Turkish Baths, Merthyr, TAN LYWYDDIAETH MB. T. ATKINS PBISOEDD,— 1st Class, o a.m. hyd 3. p.m.2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m. Is. For the convenience of travellers, tradesmen, and others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod-dyddiau Mawrth a Gweijer. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half-price. liuddioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Raglan, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y perchenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gyfi- redineL Galiaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- had maWT oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaeth i mi. Gallaf grybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. Cynygiais lawer o bethau ereill, ond yr unig beth a wnaeth ddaioni i mi oedd y Turkish Bath, Merthyr.—Yr eiddoch, REES GABE. L225 Cerddoriaeth Newydd GAN H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), GARTH, RUABON. Y Caethgludiad: Oratorio syml. Sol-ffa, Is. Debora: Cantawd, o nodwedd boblogaidd. SoLfia, 6c. H.N., Is. 6c. Gellir cael y cydganau ar wahan. JoseDh Cartawdau at wasan- IWnospq n TaqHnn J aeth yr Ysgol Saboth- M.0S6S at J OS-Aua» j 0}# a chyfarfodydd BSwIHUCl | plant yn gyffredinol. Daniel Pris yn y Soi-ffa, 6c. Jonah Telyn y Plant: To nan ac Emynau newyddion. Sol-ffa, 3c. Fy Hyddiau a Ddarfuant: Anthemau Cynulleidfaol. Sol-ffa, 2c. H.N,, 4c. I Bwy y Perthyn Mawl: Yn y ddau Nodiant, 2c. Gwyn ei fyd y Gwr, &c: Sol-ffa, 1c. Y Gadair Wag: Can a Chydgan yn y ddau Nodiant, 6c. Dowch ac anngwofiwcli: Pedwarawd (neu Gydgan) i T.T.B.B. Sol-ffa, 2c. H.N., 4c. Ac yr cedd yn y wlad hono: Deuawd. i T.B. neu S.B. Y ddau Nodiant, 6c, JRhedr gyflawn i'w chad. ond anfon am un oyfeiriad gyda BLABS DAL yn unia at yr awdwr. 2421 -;r "The Mutual Provident Alliance" SYDD hen Gymdeithaa Gyfeillgar anrhyd- eddus, dan nawdd rhai o brif foneddigion y deyrnas. Ei thrysorydd ydyw yr enwog SAMUEL MORLEY, YSW., A.S., er 1847. Rhydd allan symiau ar farwolaeth, o lOp. i 200p. ac mewn clefyd, o ddau i ddeg swllt ar ugain yr wythnos. Llawn aelodaeth mewn chwe' mis, a llawn dal yn parhau am flwyddyn. Goruchwyliwr dros Aberdar,—D. EVANS, 85, Cemetery-road. D.S.-Agents yn eisieu. 2391 r\ RANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. \JC Have you ever tasted it ? The most delicious liqueur in the world. Nice with hot water, or aerated waters. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY, Obtained at all Refreshment Bars, All Restaurants, Inns and Hotels, And of all Wine Merchants. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. The most wholesome of all stimulants. A valuable tonic. See Medical Testimonials. .< GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. X-JU- Is used in place of Wine. The Sportsman's and Traveller's Companion. Esteemed in the Army and Navy. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. kX Supplied to the QUE'p.n at all the Palaces. To the Governor-General of Canada. To the Aristocracy, and general public. HOMAS GRANT, The Distillery, Maidstone. 2396 TOBACCO! TOBACCO!! o'r FATH OREU SYDD I'W GAEL AM ARIAN. Mewn .Packets o ilb., 2oz., ac 1 oz. ODDIWRTH BIGGS BROTHERS, 35, MOOR STREET, BIRMINGHAM. DAU ENGLYN I FYGLYS BIGGS BROS. Mtvg oesol a mwy o gysur-wasgara Myglys goraf natur; I dawelu peb dolur, Oboe pawb daw'r Bacco pur. Ei flas geir yn flys i gyd,—a'i iraidd Ber-arogl sy'n hyfryd; Ac mae'i bris ef gan Biggs Bros. Yn curo bost holl Facco'r" byd. Ymofyner am dano gan brif Grocers pob tref a gwlad. 2410 to. CYHOEDDIADAU John Curwen (Pencerdd Dyrwent). CERDDOR Y COR. Cwrs o Ymarferiadau a Thonau graddedig yn ot trefn y Tonic Sol ffa o ddysgu canu. Cyfieithiedig i'r Gymraeg gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe' Cheiniog. Y GYFRES SAFONOL.—O wersi ac ymarferiadau yn nhrefn y Tonic Solffa o addysgu canu, gydag Ymarferiadau Ychwanegol, gan JOHN CURWEN. Cyfieithiedig i'r Gymraeg gan ELEAZER ROBERTS, Liverpool. Pris 3s. 6ch. Newydd ei gyhoeddi-PA FODD I SYLWI AR. GYNGHANEDD -Gydag Ymarferion a Dadar sodd- iadau. Wedi ei ysgrifenu o'r newydd gan JOHN CORWEN. Cyfieithwyd i'r Gvmraeg gan JOHN ROBERTS (Ieuan Gwyllt). Pris 2s. Newydd ei gyhoeddi—Y MODTLATOR TEULu. AIDD.—Neu fwrdd pvvyntio i ddysgu tonau yn 01 trefn y Tonic Sol- ffa o ganu. Prib ie. Hawlysgrif. Argraffiad newydd a diwygiedig o-Y GYFRES ELFENOL.—O wersi ac ymarferiadau yn y Tonic Sol-ffa. Wedi eu cyfitsithu gan E. ROBEKTS, Liverpool. Fris Chwe Cheiniog. CERDDORIAETH CURWEN.—Cyfres orifynau OeiL iog, pob un yn cynwyo wyth tudalen o'r gerddor- iaeth fwyaf poblogaidd yn y "Tonic Solffa Reporter." Cyhoeddedig mewn riianau, chwe cheiniog yr un, ac mewn rhifynau Ie. yr un. Rhanau I i III a Rhifynau 1 i 18 yn a.wr yn barod. Mae pob rhan yn cynwys tri o rifyna.u. ANTHEMAU AOL. -Wedi eu golygu gall JOHN CURWEN. Wedi eu cyfaddasu i'r iaith Gymreig gan E. HOBERTS, Liverpool. Pris Chwe Cbeini g, neu mewn rbuynau 2g. yr un. RHAN-GAN.>.u GYDA GEIRIAU CYMREIG—yn y. "Tonic Solffa Reporter. Pris 1c. rhifyn. Gellir caei y gwexthiau uchod trwy yr lioll lyhwerthwyr, lieU fe'u diiifonir gvda/r post ar dderbyniad stamps. Caniateir gostyngiad da i athrawon Danfonir llyfrau i werth swllt ac uchod yn rhad drwy y post. TONIC SOL-FFA AGENCY, 8, WARWICK f.J.N il. LLUaIJ, E.C. 2390 j CRONICL Y CERDDOR .AM OHWEFROR laf, 1881. CYNWYSA CYDGAN gan y Parch. E. STEPHENS. DARN I BLANT gan R. S. HUGHES, R.A.M. ERTHYGLAU. HANESION TUA 40 o EISTEDDFODAU. DWY WOBR I'R CERDDORION. &c. &c. &c. PRIS DWY GEl N lOG. Cyhoeddedig gan I. JONES, Stationers' Hall, Treherbert, Glamorgan. 2256A. YN GYMAINT A BOD W. D. A H. O. WILLS Wedi gwneyd OYFNE JlVIDIADA U EANG Yn eu Gweithdai, y maent yn awr yn barod i weithio allan gyda buandra bob archebion am eu SUPERFINE SHAG TOBACCO, Wedi eu pacio yn -1, t, ac yn rhan o bwys, gyda'u henw a'u w TRADE MARK. ar bob pacyn. Gofynwch am Dybaco Wills, yr hwn am ansawdd, cryfder, a bias sydd heb ei gyffelyb. 2371 GWAED, CROEN, NERVES!! YMAE GWAED PUR, CROEN IACll, a -L NERVES CADARN, yn anhebgorolangen- rheidiol tuag at sicrhau Iechyd.. Trwy y gwaed y mae pob drwg a da yn gweithredu ar y corff felly, cymerer T, + (ZaBiO-X S y rhai yw'r unig feddyginiaeth ag y gellir ymddir- ied ynddynt tuag at gyflawni y gwaith o Buro a Chryfhau y Gwaed. Tuag at y PILES, Poen yn y rlian isaf o'r cefn i lawr y Cluniau, yn achesi Pen-ysgafnder, Py lu y golwg, &c., y maent yn hynod o efft itliiol. GWELLHAD HYNOD! SYR,—Yr wyf yn teimlo yn ddyledswydd arna i'ch hysbysu fy mod wedi cael budd mawr drwy gymeryd dau fiychaid o'r Pills gwerthfawr, sef "HUGHES' PATENT BLOOD PILLS." Yr oeddwn yn methu ceidded cam braidd, ac yn methu eis tedd oherwydd y Piles, a Phoen yn y riiaii iselaf o'r Cefn, y Cluniau, a'r Pen, ac yn bur want; yn awr, yr wyf yn holliach, ac yn bur ddiolchgar. Cwmbran, Awst 20fed, 1876. MARY JAMES. RHYBUDD.-— Mae Uwyddi^t y Peleni hyn wed; achosi llawer i'w dynwared, felly gofaler cael y Trade Mark" uchod (sef llun Calon) ar bah blwch, a'r geiriau Blood Pills oddifewn a'r enw Jacob Hughes" ar stamp y Llywodraeth; hel* hyr twyll ydyw. TRADE MARK BLOOB PILLS. Cosbir pob ffugiad, Ar werth drwy yr holl deyrnas am Is. Itc., 2s. 9c., 4s. 6c. Gyda'r post Is. Sc., 2s. 11c. a Is. 9c,, oddiwrth y Perchenog— J as.) b Hughes, Apo'hecarie's Wall, Llmidlv- Y MAN Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mew fteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &e Oyfeiriad Miss L. WILLIAMS, 20, Mansel-street. Swan sea L-351 Yn awr ar gael, pris Is., I GARDD ABERDAR. Yn cynwys Cyfansoddiadau buddngol yn dal cysylltiad a phlwyf Aberdar a'r cylchoedd. CYFEIRIER,—WALTER LLOYD, "GWLADGARWR" OFFICE, Aberdare. GEORGE GRIFFITHS JONES, Registrar of Marriages, OFFICE :—5, CANON-ST., ABERDARE. Gellir priodi yn y Register Office, Merthyr, yn gystal ag mewn unrhyw gapel trwyddedig yn Aberdar neu Ferthyr. trwy roddi rhybudd yn y swyddfa hon, 1998 64 Gorlifiad Calttref y Gwaelod" SEE Libretto fuddugol Cantawd Eisteddfod Merthyr YN BAROD YR WYTHNOS NESAF, Ac i'w chael ond anfon at MR. EDWARD JENKINS, Gwalia House, 9, Upper Woburn Place, London. PRIS 3C. 2426 CERDDORIAETH NEWYDD GAN D. EMLYN EVANS. Allan o'r Wasg-" HALLELIWIA, AMEN"- Cyd- gan. Pris, Hen Nodiant, 4c.; Sol-ffa, 2g. A gyhoeddir ar y laf o Ionawr, 1881" Bryn- iau Oaersalem "-Anthem Gyuulleidfaol, yn cvn- wys yr Hen Dderby." Sol-ffa. 2g. • Allan o'r Wasg:— CnwECH BALAD NEWYDB i wahanol leisiau. Mewn un llyfr, Sol-ffa, pris, Is. "SV"*1 7t cwympodd y cedyrn "-Anthem. Yr 8fed fil. Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa, 2g. "Y Tylwyth Teg"—Cantawd Ddramayddol (a berixormir nesaf gan y London Welsh Choir Ion- awr, 1881). Hen N< diant, 2s. 6c. Sol-ffa, 9c. Yr oil gyda geiriau Cymreig a Seisnig, oddieithr Bryniau Caersalem." I'w cael, gyda blaendal yn unig, oddiwrth yr Awdwr—4, Meyrick Terrace, Hereford. 2412 CERDDORIAETH NEWYDD. LLYFR ANTHEMAU A SALM-DONAU CYNULLEIDFAOL ALAW DDU. Argraffiad Newydd a Chyjleus, yn cynwys 12 0 Anthemau, a SO 0 Salm-donau. T>EFNYDDIR y llyfr hwn yn helaeth yn y Cymanfaoedd Cerddorol ac fel cydymaith 1 Tonau yn y Capelau a'r Eglwysi Cym- reig. r Anthemau a r Salm-donau wedi eu treinu at eiriau cyfaddas, gyda Nodiadau eglurhaol ac ymarferol parth mynegiant, &c. a'r amcan yw cyfoethogi y gwasanaeth cerddorol. Yn rhwym yn yr Hen Nodiant (i'r Ueisiau a'r offery n), Is. 6c. Sol-ffa, Is. p. S. —Er mantais i Gorau a Chymanfaoedd, &c.. cyhoeddir yr Anthemau a'r Salm donau mewn sheets ar wahan. Anfoner am y rhestr, a sample or gwaith, at Mr. W. T. REES (Alaw Ddu), 4, John-street, Llanelly, Carmarthen. ANTHEMAU NADOLIG (CHRISTMAS ANTHEMS.) 1. "A WELSOCH CHWI EF f" 2. "A GWAED IESU GRIST EI FAB EF." Anthemau priodol i'w canu mewn Cyfarfodvdd Nadolig, &c. Yr un, H.N., 2g.; Sol-ffa, lie. Ail-argraffiad o'r gan (Soprano neu Tenor) bobl- ogaidd Y BLEWYN BRITH » (THE GREY HAIR), Yn y ddau nodiant, ac yn y ddwy iaith, yn hardd mewn papyr o'r plyg priodol, Is. Blaendal, Anfoner am Catalogue cyflawn o gyfansoddiadau ereill diweddar yr Awdwr. CYFAIlL YR AELWYDT" vi k.l.J U LLL rt.1 PRIS CEINIOG YR WYTHNOS. AT WASANAETH ORIAU HAMDDENOL Y TEULU. Ffug chwedlau, Hanesiaeth, Bywfrraffiaeth Barddoniaeth, Cerddoriaeth. a G^brau, &c., bob wythnos. BETH A DDYWED Y WASG AM Y CYFAILL ?' Cymro Gwyllt yn y Gwladgarwr :—" Mae y w allanol gyda'r avgraffwaith yn brydferth a thlws, yn arddangosiad o chwa,eth da y golygydd a'r cyhoeddwyr." Col eg y GweitMwr :—" Yr ydym yn camsynied llawer os na fydd y Cyfaill yn cael ei loesawi gan bob gwir gyfaiU i lenyddiaeth Cymru." 0 Y Gencdl Gymreig:—'• Wrth ymgy..nabyddu âg ef, cawn fod ei gymdeithas yn felue, a'r vmad-od< £ ion yn iachus a phwrpasol." South Wales Daily Ncics Ydym vn creduyn gydwybodol fod Cyfaill l:r Aelwyd Vn cv-mvys elfenau a v^nc ddaioni mawr i' ieueuctyd ein gwlad. Weekly Mail Mas y Cyfaill yn haeddu der- byniad gwresog a ehyichrediad helaeth." • Y ■pywywi'prth '■— Oil gyda'u giiydd yn gv/ucyd 1 tycy, y geimogwerth oreu mewn lienyddiaeth Gymr-eig o r fath a ddygwyd erioed i'n sylw." e Lyiai gael lie i gynghori a dyddori ar xamc neu gadair yn nghongl y simnai yn mhob ty a bwtnyn drwyr wlad." Yr Herald Gymreig :—Dylai y cyhceddiad hwn gael aerbyniad i bob ty yn Nghymru." I'vy gael trwy bob Llyfrwerthwr, neu yn union- gyreiioi oddiwrth y Cyhoeddwyr,— D. WILLIAMS & SON. Guardian Office, Llanelly. {i !n.io yr ol rmfyuau i'w ca#l). 2401