Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

R 000 OR jfi' DOSE. tO 2 years, o#te J ML ^0~tnirc; 2 to 6_y<?o+'.s\ I AS 6 to x2 \S4FE f\\VJ ^■ £ ri th- Lozenges; 12yea j C W ■■■ n Ujil, i'f) I 1> Yp|ls| an<i uP'wards>four Loz- I 111 II 1 1 UW tA- J svve nights. Furt^ CYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW C pennau teiluoedd a rhoddir y rhesymau canlynol dros hynny. Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting ac hynod rwydd iw rhoddi i blant o bob oedrau. Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dioddef oddiwrth y llyngyr o'r plentyn bach hyd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed a gellir ei harfer yn ddiberygl. Nid oes eisiau te senna nac unhryw physiqwriaeth ar ei hoi. Gadawaut ddylamvad iachus a chryfhaol ar ei hoi, gan hynny gellid ei rhoddi unrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Ymae pedvvar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gyffredin, sef y-llyngyr bychain, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwe (tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y cortI yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif ARWYDDION. Lly.w y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth, gan freuddwydion a mynych frathiadau yn peru ir plentyn i startio a gwaeddu yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y ffroeuau yn ysu, a Ir. I-enau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef Iorwerth's Wormwood Worm Lozenges. Gellid lIanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob fferyllydd parchus. Os na ellir ei cael yn ddidrafferth, ysgrifener_ at Mr. GWILYM EVANS, F.C.S. Manufacturing Chemist, Llanelly. JL danfonir hwynt an 14, 34 neu 55 Stamps ynol y size, M. lid. 2.1. 9d. Knt 41. 6d. e41, L A mae y STARCH hwn yn gymwysedig at COLLARS. WRISTBANDS, SHIRT FRONTS, &c.,acynrhoddiARWYNEBEDD DYSGLAER ARDDERCHOG i'r cyfryw, gan wneyd i'r llieiniau ymddangos fel rhai newyddion. 0^= Y NWYDD GWHEIDDIOL A werthir gan Grocers, Druggists, ac Oilmen, mewn.blychau 1 pwys. a packets 5 pwys y blych- au a'r packets yn cynwys y trade mark :— STIFF A'U CWMNI. 29, REDCLIFF STREET, BRISTOL. 2361A F,up cy Ií 0 111'WH IMPORTANT DISCOVERY. No More Suffering! The Discovery of this Ointment has proved an invaluable boon to thousands of sufferers; when rubbed over or near the seat of suffering, its rare Balsamic properties are conveyed to every part. Thus it' heals inward wounds and ulcers of the STOMACH, BOWELS OR WOMB, strengthens the spinal marrow in cases of nervous weakness and depression, and all diseases of the THROAT, LUNGS, AND CHEST. No invalid need despair of cure, whilst this Ointment can be obtained. Gout, Rheumatism, and Neuralgia. These truly formidable and dreaded diseases, with nocturnal spasms, nervous twitchings, muscular cramps, and sciatica, will yield, when treated by this Ointment. It is most important that the Ointment be thoroughly and effectually conveyed through the pores of the skm to the affected parts, upon which it will bring its soothing influence to bear, and thus produce ease, comfort, and security. The Pills should also be taken in appropriate doses to lessen the inflammation, and to purify the blood. Bad Legs, Bad Breasts, Old Wounds, and Ulcerations of all kinds. application of this Ointment heals, in a remarkable manner, every kind of Ulceration, softens the stiff or contracted tissues, causes" proud" flesh to disappear, and foul and loath- some discharges to become converted into healthy healing surfaces; and these effects are not temporary, but are radical and permanent. Scrofula and Old Skin Diseases. This Ointment is a certain remedy for all diseases of the skin, v/hether Fimpie or complicated. Scurvy, ringworm, blotches, pimples, and other cutaneous disorders, are at once eradicated 'by this invaluable Unguent. The Ointment and Piiis are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment. 533, Oxford Street, London also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Pots au.11 Boxes, at is. 2s. gd., 4s. 6d., us. 22S. and 33s. each. Foil irinted directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language. Ff.B.-p AdTl.ce can be obtained, free of charge, by applying rt the afove address, daily, between the fces.rs 0'; 11 4, ov by letter, Vfo OJ Gwellhad oddiwrth, anwyd meim 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfamt. Y mae yn atal twymynau, 3m peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyirchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,-I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have beer pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,-Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is lie., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd 2 parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. n T PRIF ORUCHWYLWYR,- W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins & Rosser, Pearce & Co., Bryste; ac Evam & Co., Verpwl. GOCHELIAD.—Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddoL D.S. --Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L429 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid 01 C Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- vsgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth- dilyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth- breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloeca o achosion. Taer erfynir ar bob claf 1 wneyd prawf o r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae 7 Peleni hyn yn anmhns- iadwv. Cludant i ffwrdd bob afiechvd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn eydd yn angenrheidioL Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr 0 adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd. a phob anhwylder i'r hwn y mae Ir afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau 1 weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth Ht beswch, diffyg anadl. ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb,_ a galluogant y dyoddefydd 1 anadlu yn rhydd a. didrafferth. <. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweledfodarbob blwch yn argraffedig y geiriauBeecham s Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond Parotoedig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. lfc., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar werth gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 2422 DAYIES AND SONS, 5, GUILDHALL SQUARE, ] CARMARTHEN. ;■ AND 3, New-street, Neath. DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAYIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES AND SONS, 5, GUILDHALL SQUARE, CARMARTHEN. AND 3, New-street, Neath. L-259 SWYDDFA'R "GWLADGARWR" am S bob math o Daflenan Cyfrifon, Rkeolaa C,dtitha¡¡au Dyagarol, fee., See. MFl 11 I.I W lj| iNBEEt Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, Buc tl Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i luawr: c nhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:- Poen yn y Jefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Trei&UoJj, Rhwymedd, Llynger Man, Diffyg Auadl, Poen yn yr Arenau a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Goluddion, Gwaew, Gwynt, Colic, Teimlad o bwysan yn y Cefn, y Lwynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Sychder a bias annymunol yn y Genau, &c. Rhoddant esmwythad uniongyrchol. Parotoir y Pelenau uchod mewn tri ddulliau gwahanol, fel y canlyn:- No. 1.-GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.-GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil 0 Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn ei plith y mae amryw oddi wrth Feddygon enwog. O'r Tyst Cymreig, Awst 26, 1870. NEWYDD DA I'R CLAF:- Yr wyf wedi unalyso "GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydvjyf o'r farn eu bod yn Feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,Yn ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt -yr ydwyf yn aVYr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch llaw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraetli ac Enw y Gwneuthurwr yn ysgrifenedig ami o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe,' ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. .'p. (..5. 1—JlilkWl At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardiff, I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I i e. was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y Cj, hoedd, fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS 0 wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Geliir yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun.. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,-Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau vn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS 1 sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr drwyddynt,—Yr eiddech jn gywir, \V G JAMES (Gwilyw Ddu o Went). Ar werth mewn blychau Is. 1-io. a 2s. 9c. jir un gan bob fferyllydd parchus yn y i StywysogMth. THE WHITE The Latest Improved and Most Perfect SEWING MACHINE Ever introduced to the English Market. MANUFACTURED BY Tiff WHITE SEWIHC MACHINE Co., At CLEVELAND, Ohio, U.S.A. TT has been pronounced by skilled Mechanics the Tcr- X faction of Invention. It is Quite Noiseless, Simple in Movement, never gets out of order. A Marvel of Easy Running; the Treadle movement so light that a Child can operate it. See a "WHITE" More Puidiaslng. "Warranted by Legal Guarantee for Five Years. Will Sew any Material. Do more than any other Machine. A great Variety of Attachments. AlSo. tlte "PEERLESS" Rand lacliiae, Price £3 12s. The Best and Lowest -.Price American made Machine ia the Market. Agents and Wholesale Dealers Wanted. Send for Circulars to the WHITE SEWINC MACHINE GO., 19, Queen Victoria St., London, E.C. 2399 Peleni Llysieuol KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, Treiwch Beleni Llysieuol Kernick. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd eu cy- meryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn tf tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyf- ansoddiad, ac maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. ———— Cymeradwyaeth oddiwrth J. BALBIBNIE, Ysw., M.A., M.D., Darlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac Awdwr "Traethawd ar y Turkish Bath," &c. Yr iwyf wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaeth wir ioneddol eu bod yn rhydd oddiwrthsylweddau metel- aidd a niweidiol, a gallaf eu cymeradwyo fel y Pel- eni Agoriadol goreu, idd eu cymeryd rhag Bol- rwymedd, ag a wn i am danynt. (Arwyddwyd) J. BALBEWTIE." Gellid cyhoeddi miloedd 0 Gymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae P ELENI KER- NICK yn cryfhau a bywiocdu yr holl gyfan- soddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ymborth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y Feddyginiaeth oreu sydd wedi ei darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw Fferyllydd, neu gan Ddirprwywyr penodedig, mewn Blychau Is. 1-jC. a nc., gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisienau Llysieuol KERNICK I LADD LLYNGYR. Y MAE y Teisienau (Lozenges) hyn y feddyg- JL iniaeth fwyaf effeithiol ag sydd erioed wedi cael eu cynyg at y Llyngyr. Y maent yn hollol ddiniwed o ran eu cynwysiad. Gall plant 0 bob oedran, gradd, a sefyllfa eu cymeryd gyda pher- ftaith ddiogelwch. Derbyniwyd y llythyr canlynol yn ddtweddar "Nelson, Pontypridd. ANWYL SYR,—Daeth menyw i'm siop dydd Mer- cher diweddaf, a phrynodd ychydig o'ch Teisienau chwi i un o'r plant, i'r hon y rhoddodd ddwy ohon- ynt am y pump boreu diweddaf, a thrwy wneuthur hyny cafodd y plentyn wared o ddim llai naphedwar ugain o Lyngyr, ac yr oedd pob un ohanynt o faint- ioli cyffredin; ac heblaw y rhai hyn. yr oedd dwseni o rai bychain na chyfrifwyd. Y mae yr oil ohonynt yn agos digon i lanw costrel12 modfedd o hyd a 15 modfedd o amgylchedd. Mae y peth mor annghy- ffredin, fel y meddyliais y dylasech gael gwybod am dano. Enw tad y plentyn yw EDWARD ANDREW, ;yn glowr, o'r pentref hwn.—Ydwyf, Syr, yr eiddoch, Mr. Keraick. DANIEL MORGAN." Teisienau Llysieuol Kernick at y Llyngyr. I'w cael mewn Blychau Is. ljc. a 7^c. yr un, gan yr holl Ddirprwywyr sydd yn gwerthu PELENI LLYSIEUOL KERNICK. SWYDDFA'R "GWLADGARWR" am S Circulars, Billheads, a Chardiau. HUGHES'S Patent D R 0 P S y. PILLS. GWELLHAD HYNOD! SYR,—Yr wyf yn teimlo rhwymau neillduo arnaf i hysbysu i chwi ac i'r cyhoedd am y lies mawr mae eich pelenau, sef HUGHES' PATENT DROPSY PILLS," wedi ei wneyd yma, fel ag yrwyf fi a Rawer ereill yn dystion byw o'r ffaith. Mrs. Davies, Pauney Cottage, a flinid y ddwy flynedl1 ddiweddaf gan chwydd aruthrol, poenau dirdynol, a chaethder anadl, nes ydoedd wedi ei hanffurfio i'r fath raddau, fel o'r braidd y medrii ei chymyd- ogion ei hadnabod. Yr oedd yn met) u a bod yn llonydd yn y gwely nac yn un man arall, na rhodd cwsg i'w llygaid, na. hun i'w hamrantau. Yr oedd yn ddolur llygaid ac yn loes calon i edrvch ami. Cynghurais hi i wneyd prawf teg ar eich Pills chwi, ond gwrthodai yn bendant, a nodai dri rheswm dros hyny. Yn laf, am fod cymaint o wahanol gyffeiriau yn (ael eu cymhell at bob clef yd. Yn 2il, am ei bod ei hun wedi gwneyd prawf ar lawer ohonynt heb gael dim lies. Yn 3ydd, am ei bod yn gwybod am lawer o dystiol- aethau annghywir wedi ac yn cael eu cyhoeddi (ond nid yr eiddoch chwi); ac yr oedd wedi treio yr holl feddygon o amgylch o iiylch, heb gael dim lies. Ond wrth ei gweled beunydd yn gwaelu, erfyniais arni i wneyd prawf o'ch eiddo chwi; a thrwy fy nhaerineb i, ei phriod, a'i merch, cyd- syniodd a'n cais. Ar ol iddi gymeryd ond dwy ohonynt, cysgodd y nr swaith hono, er syndod ïddi ei hun ac i'r teulu oil; ac wrth eu cymeryd am ychyoig, cliriodd y chwydd, lliniarodd y poen, a rhyddhaodd yr anadl, er syndod i'r holl gymyd- ogion. Y mae hi a'i hanwyl briod yn dymuno myrdd o fendithion arnoch am eich dyfa rhagor- ol a gwerthfawr, ac yn dymuno gwneyd y ffaith hon yn hysbys er mantais i bawb a allant fod yn dyoddef yn gyffelyb. Y r eiddoch, LEWIS THOMAS, Bear Inn, Llandovery Cynghorem bawb ag *ydd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diffyg dwfr, Grafel, Chwydd yn rftan- au o'r corff, Poen yn y cefn, Curiad y galon, Cwsg a Cramp yn y coesau, Asthma, &c, RHYBUDD.- Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y "Trade Mark" uchod, (sef liun Diamond), a'r geiriau "Dropsy Pills" oddifewn ar bob blwch, a'r enw Jacob Hughes" ar stamp y Llywodraeth heb hyn, twyll ydyw, Ar werth drwy yr holl deyrnas am is lie., 2s. 9c., a 4s. 6c. gyda'r post, is. Se" 28. 11c., a 4s. 9c., oddiwrth y Darganfyddwr- Jacob Hughes, Apothecaries' Rail, Llanelly. 0 JERUSALEM I BONTYPRIDD AC YN OL! Peleni Davies at y Ddanodd, Ar gyfrif eu poblogrwydd trwy yr hoU fyd, "Defnyddiedig gan yr Ysgrifenydd i'r Corwdatc Germanaidd yn Jerusalem," ydynt y gwellhad goreu i boenau yn y pen, gwyneb, ochr, cefn, &c., a dylid eu cymeryd gan bawb sydd yn dyoddef oddiwrth wendid cyffredinol. 30, Madeley-street, Rosehill, Derby. ANWYL OTE, Yn gydamgauedig wele Is. 2ic. mewn llythyrnodau am flychaid o'ch Toothache Pills ardden hog. Byddwch cystal ag esgusodi y cyfeiriad, am fy mod, rywfodd, wedi ei gollL Daethum ag haner dwsin 0 flychau gyda mi o Benybont, tua t8 mis yn ol, pa rai wyf wedi rhoddi yn mysg fy nghyfeillion; a gallaf ychwanegu nad wyf yn gwybod am un tro na wnaethant y lies a ddysgwylid iddynt wneyd. Yr wyf yn m«ddwl y dylech wneyd y Peleni hyn mor hysbys ag y gallwch drwy y papyrau, am y byddant ynf«ndith fawr i ganoedd o ddyoddefwyr.—Yr eiddoch, Dr. Davies. W. H. EOCRTT. Ar werth mewn blychau, am ls. 1tc., 2s. 9c., a 4s. 6c. drwy y Post, ceiniog yn ychwaneg. L257 1(" SHAW'S BLUE. The Best for Laundry Purposes. Used in the Queen's Laundry. Used in the Prince of Wales' Laundry. Awarded Grand Gold Medal Paris, 1878. SHAW'S SOAP. Led. 14 Dukinfield, Manchester. THE DOME BLACK LEAD differs from the -L ordinary kinds in the following IMPORTANT POINTSIt is manufactured only from selected materials of the best quality, and being prepared by a special process, it not only polishes quickly, but also adheres at once to the stove or grate, thereby avoiding injury to the furniture from dust. Sold by Grocers and Oilmen everywhere. For Excellen For For Excel.lenceGO LD MEDAL Clrli-eas E. JAMES & SONS, Sole Makers, PLYMOUTH. 2383 ENAINT A PHELENI HOLLO WAY.—Ychydig iawn o bersonau sydd mor ffafriedig gan amgylchiada* fel ag 1 w galluogl 1 basio yn anniweidieditr ▼ trialon tost o dymor garw. Gyda phen-ddyferiad- au (catarrhsJ, pesychiadau, ac anwydwstvdd (influenzas) sydd yn ddigonedd yn mhobman fe ddylai fod yn gyffredinol wybyddus fod EnaiDt Holloway, ar ol ei rwbio yn ddiwyd ar y ddwvfron yn rhoddi ataliad ar ymosediadau gwaethaf y dolunau hyn, ac yn gwella, mewn modd sicr glefycau mwy sobr a pheryglus y gwddf a'r ysgyfaint. lihaid i wirionedd yr haeriad hwn aros yn ddiamheuedig yn ngwyneb miloedd o dystion byw annghyhuddiadwy, y rhai yn bersonol sydd wedi deillio y buddiantau mwyaf jjoeibl oddiwrth y driniaeth hon pan oedd eu dyoddef- iadau presenol. yn frawychus, a'u rhagolygoa dyfodol yn rhai mwyaf digalonus. Mae'r ddwy feddyginiaeth yn gweithredu yn rbyfeddol dda gyda'u gily.id. YQWLABGARWR, Printed by Steam Power, and Published by the Proprietor WALTER LLOYD, at his Gmeral Printing Office, Canon Street, -Abirczvoe, in the County of Glamorgan. HIIDAY, January 28th, 1881.