Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Llyfrau Defnyddiol CYHOEDDEDIG GAN .HUGHES & SON, WREXHAM. -t Os na bydd LlyfriMrihwr mcum cymydogaeth, cuHfonwn unrhyw lyfr drwy y post ar dderbyniad ei werth mewn stamps, yn nJhyd a'r cludiad, yn -:t. Ceiniog am werth pob Swllt. 4 Cyfrol, Lledr cryf, Pris Hs. yr un. y DEONGLYDD BERNIADOL Ar yr Hen Destament: Wedi ei gasglu o weithiau oddeutu 250 o brif Ferniaid y byd, gan y Parch. J. JONES, (Idrisyn). ETO, ar y Testament Newydd. Lledr cryf, Pris 17s. Rhivym mewn croen llo cryf, Pris 25s. Y Geiriadur Ysgrythyrol: GAN Y PARCH. T. CHARLES, B.A. Gydag ATTODIAD iddo gan y Parchn. L. ~EDWAIIDS, D.D., a D. CHARLES, D.D. Mewn Lhdr,gilt edpes, pris 9s; eto a chlasp, 10s. 6c. BEIBL YR ATHRAW: Sef yr Hen Destament a'r Newydd, gyda Chyfeir- iadau a Mynegair cynwysa lxefyd ddetholiad hel- aeth o wybodaeth anhebgorol i ddeiliaid yr Ysgol Sabbotbol. ADDURNEDIG A 12 0 FAPIAU. Pris 4s. 6c. Beibl yr Ysgol Sabbothol: (Goreuredig ar y cefn a'r oclwau, gyda chlasp). Gwna Rbodd-lyfr ysplenydd. Cynwysa y Beibl prydferth hwn DDEUDDEG 0 DDAItLUNIAU LLIWIEDIG HARDD, athrwy nad yw yn mesur ond 4 modfedd wrth 5J, gellir ei gario yn rhwydd yn y llogell i'r Ysgol Sul neu i'r Capel. Haner-rhwym, pris 7s. 6e. Corph o Dduwinyddiaeth: GAN GEORGE LEWIS, D.D Gyda Tliraethawd Rhagarweiniol ar Hanes Duwinyddiaeth, GAN L. EDWARDS, D.D., BALA. Mewn Man hardd, 2s. 6c. Y Cofiadur Ysgrythyrol: Sef Dosraniad Manwl o'r holl Feibl, Yn cynwys digwyddiadau hynod wedi eu gosod yn ol y drefn Ysgrythyrol, iaith gysgodol a threfn amseryddol y Prophwydi; Gwyrtbiau Crist, a'r lleoedd eu eyflawnwyd Teithiau St. Paul, &c., &c. Mewn llian, Pris 2s. 6c. Y Profledydd Ysgrythyrol: Neu Eir-lyfr cryno o Faterion Ysgrythyrol, Dan adraniadau priodol, profedig ag adnodau o'r Beibl. GAN T PARCH. J. HUGHES, LIVERPOOL. Mewn Llian, pris 2s. Y CYFRIFYDD PAROD: Gan ROGER MOSTYN. Cynwysa grynhodeb o bethau angenrheidiol eu gwybod gan fasnachwyr, siopwyr, a phawb yn eyffredinol. jLrgraffiad Newydd-Amlen, pris Is. 6c.; Llian, 2s. PHONOGBAPHIA; SEF LLAW-FER Yn ol trefn MR. ISAAC PITMAN; wedi ei chyf- addasu i'r Iaith Gymraeg gan R. H. MORGAN, M.A., Abermaw. Pris Dwy Geiniog. CRYNODEB 0 PHOiJOGRAPHIA; SEF LLAW-FER SAINYSGRIFENOL, "Wedi ei chyfaddiisu o Phonography Mr. ISAAC PITMAN i'r Iaith Gymreig gan R. H. MORGAN, M.A., Abermaw. Pris Chive' Cheiniog. YR EPISTOL AT YR HEBREAID; Weiti ei argiatiu mown LLAW-FER, yn ol cyn- llun I'hwiojirupliia." jtUwn Llian, Pris Jkunaw Ceiniog. YR EFENGYL YN OL S ANT to AN: Wedi oi hargrxffu mewii LLAW-FER, yn ol ornhun PhonoyrapJiiii." W. WILLIAMS, Watch Sf Clock Maker, Jeweller, Optician, Sfc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry, dewch at y Cymro. 2420 Money. MONEV.-Various Sums to Lend on Leasehold M Security. Apply to W. and J. Beddoe. Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Y strad Led. 408 AT Y CANTORION. ABGBAFFIAD NEWYDD 0 WEITHIAU CEBDDOROL Y DIWEDDAB J. AMBROSE LLOYD. Yn awr yn barod, GWEDDI HABACUO Pris Is. 6c. ADDOLIAD Pris I-le. 2 Y ddau Nodiant ar yr un copi. Gostyngiad i Gôrau. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd, Gros- venor Park Road, Chester; Wm. Hughes, Dol- gelley; Isaac Jones, Treherbert, a'r holl Lyfr- werthwyr. 2404 IE CHYD I BAWBI A HYNY YN RHAD! Teml lechyd, neu Turkish Baths, Merthyr, TAN LYWYJJDIAETH MR. T. ATKINS PRISOEDD,- 1st Class, o a.m. hyd 3. p.m.2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m Is. For the convenience of travellers, tradesmen, an-d others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod-dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half-price. b-addioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Raglan, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y perchenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gyff- redinol. Gallaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- had mawr oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaeth i mi. Gallaf grybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. Cynygiais lawer o bethau ereill, ond yr nnip beth a wnaeth ddaioni i mi oedd y Turkish Bath/Merthyr. —Yr eiddoch, IIEES GABB. L225 "TELYN Y PLANT," Tonau ac Emynau ndwyddion at wasanaeth yr Ysgol Sul. Pris, 3c. 0 bwys i gorau.- Co DEBORA," CANTATA GYSEGREDIG. I'w gael yn awr. Solifa, 9c., neu 6s. y dwsin; Hen Nodiant, 2s., neu 15s. y dwsin, yn cynwys unawdau a chydganau rhagorol at gystadleuaeth a chyngherddau. "Ac YR OEDD YN Y WLAD HONO." Deuawd Nadolig yn y ddau Nodiant. Pris gostyngol, 6c. Mae yn un rhagorol at gystadleuaeth a chyng- herddau. "DANIEL."—Cantawd i blant, &c. Sol ffa, 6e. Hen Nodiant. Is. 6c. Mae hon yn llawn o'r peth mae y wlad yn hoffi, ac yn sier o fod yn boblog- aidd. Yr ydym yn ystyried mai gorchest ydyw eyfansoddi i blant, ac ar yr un pryd, peidio bod yn blentynaidd. Mae yr awdwr hwn yn gallu gwnsyd hyny, ac y mae ei enw yn sicrhau rhywbeth o werth.( Y Genedl Gymrcig). "JONAH."—Cantawd i blant, &c. Sol-ffa, 6c Hen Nodiant, Is. 6c. Mae hon eto yn rhwydd a syml, ond yn arddangos gallu i gyfansoadi yn llawer mwy aruchel. Mae llyfr y Proffwyd Jonah ynddo yn gyflawn, a gwersi rhagorol yn cael eu dysgu ynddo. Mae y n anmhosibl i gorau ddysgu y llyfrau hyn heb gael bendith wrth wneyd hyny." —( Y Genedl Gymreig). "YMDAITH DIRWESTOL. Geiriau Cymraeg a Saesonaeg. 9c. y dwsin 5s. y cant. "I Bwy Y PERTHYN !MAWL?"—Yn y ddau Nodiant, 2c. "FY NYDDIAU A DDARFUANT.Sol-ffa,,2e. Hen Nodiant, 4c. • GWYN EI FYD Y GwR."—SolSa, Ie. •. • Anthemau Cynulleidfaol ydyw y rhai hyn, ac maent yn dyfod yn boblogaidd iawn, gan eu bod mor syml. Gail cynulleidfaoedd bychain iawn eu canu yn gampus, ac maent yn rhai rhagorol i gymanfaoedd. "JOSEPH."—Cantawd i blant. Sol-ffa, 6c. Hen Nodiant, Is. SAMUEL. Cantawd i blant. Sol-ffa, 6c. Hen Nodiant, Is. 6c Y CAETHGLUDIAD.Oratorio syml. Sol-ffa, Is. 6c. Anfoner, gyda blaendal, at H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), 2368 GARTH, RUABON "The Mutual Provident Alliance" SYDD hen Gymdeithao Gyfeillgar anrhyd- eddus, dan nawdd rhai o brif foneddigion y deyrnas. Ei thrysorydd ydyw yr enwog SAMOEL MOELEY, Ysw., A.S., er 1847. Rhydd allan symiau ar farwolaeth, o lOp. i 200p. ac mewn clefyd, o ddau i ddeg swllt ar ugain yr wyt linos. Llawn atlodaeth mewn chwe' mis, a llawn dal yn parhau am flwyddyn. Goruchwyliwr dros Aberdar,—D. EVANS, 85, Cemetery-road. D.S.-Agents yn eisieu. 2391 GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Have you ever tasted it ? The most delicious liqueur in the world. Nice with hot water, or aerated waters. GRANT'S MOhELLA CHEERY BRANDY. G Obtained at all Refreshment Bars, All Restaurants, Inns and Hotels, And of all Wine Merchants. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. The most wholesome of all stimulants. A valuable tonic. See Medical Testimonials. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Is used in place of Wine. The Sportsman's and Traveller's Companion. Esteemed in the Army and Navy. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Supplied to the Queen at all the Palaces. To the Governor-General of Canada. To the Aristocracy, and general public. THOMAS GRANT, The Distillery, Maidstone. 2396 TOBACCO! TOBACCO!! O'R FATH OREU SYDD I'W GAEL AM ARIAN. Mewn Packets o ilb., 2oz., ac 1 oz. ODDIWRTH BIGGS BROTHERS, 35, MOOR STREET, BIRMINGHAM. DAU ENGLYN I FYGLYS BIGGS BROS. Mwg oesol a mwy o gysur-wasgara Myglys goraf natur; I dawelu pob dolur, 0 boc pawb daw'r Bacco pur. Ei flas geir yn ilys i gyd,-a'i iraidd Ber-arogl sy'll hyfryd; Ac mae'i bris ef gan Biggs Bros. Yn curo bost holl Facco'r" byd. Ymofyner am dano gan brif Grocers pob tref a. gwlad. 2410 CYHOEDDIADAU John Curwen (Pencerdd Dyrwent). CERDDOR Y COR. Cwrs o Ymarferiadau a Thonau graddedig yn ol trefn y Tonic Sol ffa o ddysgu canu. Cyfieithiedig i'r Gymraeg gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe' Cheiniog. Y GYFRES SAFONOL.—O wersi ac ymarferiadau yn nhrefn y Tonic Solffa o addysgu canu, gydag Ymarferiadau Ychwanego], gan JOHN CURWEN. Cyfieithiedig i'r Gymraeg gan ELEAZER ROBERTS, Liverpool. Pris 3s. 6ch. Newydd ei gyhoeddi-PA FODD I SYLWI AR GYNGHANEDD.—Gydag Ymarferion a Dadansodd- iadau. Wedi ei ysgrifenu o'r newydd gan JOHN CURWEN. Cyfieithwyd i'r Gymraeg gan JOHN ROBERTS (leuan Gwyllt). Pris 2s. Newydd ei gyhoeddi—Y MODULATOR TEULU- AIDD.—Neu fwrdd pwyntio i ddysgu tonauynol trefn y Tonic Sol-ffa o ganu. Pris ic. Hawlysgrif. 2 Argraffiad newydd a diwygiedig o—Y GYFRES ELFENOL.-O wersi ac ymarferiadau yn y Tonic Sol-ffa. Wedi eu cyfieithu gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe Cheiniog. CERDDORIAETH CURWEN.—Oyfres orifynau Cein iog, pob un yn cynwyo wyth tudalen o'r gerddor- iaeth fwyaf poblogaidd yn y "Tonic Sol-ffa Reporter." Cyhoeddedig mewn rhanau, chwe cheiniog yr un, ac mewn rhifynau Ie. yr un. Rhanau I i III a Rhifynau 1 i 18 yn awr yn barod. Mae pob rhan yn cynwys tri o rifynau. ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL.—Wedi eu golygu gan JOHN CURWEN. Wedi eu cyfaddasu i'r iaith Gymreig gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe Cheiniog, neu mewn rbirynau 2g. yr un. RHAN-GANAU GYDA GEIRIAU CYSIIIEIG-yn y "Tonic Solffa Reporter." Pris Ie. rhifyn. Gellir cael y gweithiau uchod trwy yr holl lyfrwerthwyr, neu fe'u danfonir gyda'r post ar dderbyniad stamps. Canjateir gostyngiad da i athrawon. Danfonir llyfrau i werth swllt ac uchod yn rhad drwy y post. TONIC SOL-FFA AGENCY, 8, WARWICK 1. LANE, LLUNDAIN, E.C. 2390 Anthemau y Cymanfaoedd Canu, 1881. MAE'R holl ANTHEMAU, &c., ar gyfer y lYi- Cymanfaoedd uchod i'w cael gan— WALTER LLOYD, Swyddfa Y Gwladgarwr," Aberdar. A GYHOEDDIR AR Y 1AF 0 ORPHENAF, Cronicl y Cerddor, Cylch^rawn Misol at wasanaeth Cerddoriaeth yn Nghymru, dan Olygiaeth D EMLYN EVANS, Yn cael ei gynorthwyo yn y Sol-ffa gan M. 0. JONES, A C. Cynwysa pob rhifyn 4 tudalen o Gerddoriaeth wreiddiol yn y ddau nodiant a'r ddwy iaith; hefyd, 16 tudalen o ryddiaith. PRIS, 2g. Cyhoeddedig gan' I. JONES, Stationers' Hall, Treherbert, Glamorgan. 2256A. YN GYMAINT A BOD W. D. A H. O. WILLS Wedi gwneyd CYFNE WID IA DA U EANG Yn eu Gweithdai, y maent yn awr yn barod i weithio allan gyda buandra bob archebion am eu SUPERFINE SHAG TOBACCO, Wedi eu pacio yn J, ac yn & rhan o bwys, gyda'u henw a'u TRADE W[ARKO TRADE MARK. ar bob pacyn. Gofynwch am Dybaco Wills, yr hwn am ansawdd, cryfder, a bias sydd heb ei gyffelyb. 2371 GWAED, CROEN, NERVES!! YMAE GWAED PUR, CROEN IACH, a JL NERVES CADARN, yn anhebgorol angen- rheidiol tuag at sicrhau lechyd. Trwy y gwaed y mae pob drwg a da yn gweithredu ar y corff felly, cymerer \) ■> mi imi (RDO-XETEBED.) y rhai yw'r unig feddyginiaeth ag y gellir ymddir- ied ynddynt tuag at gyflawni y gwaith o Buro a Chryfhau y Gwaed. Tuag at y IP I Ij ZED S, Poen yn y rhan isaf o'r cein i lawr y Cluniau, yn achosi Pen-ysgafnder, Pylu y gol wg, &c., y maent yn hynod o effeithiol. GWELLHAD HYNOD! SYR,—Yr wyf yn teimlo yn ddyledswydd araa i'ch hysbysu fy mod wedi cael budd mawr drwy gymeryd dau flychaid o'r Pills gwerthfawr, sef "HUGHES' PATENT BLOOD PILLS." Yr oeddwa yn metliu ceidded cam braidd, ac yn methu eis tedd oherwydd y Piles, a Phoen yn y rhan iselal o'r Cefn, y Cluniau, a'r Pen, ac yn bur wan?; yn awr, yr wyf yn holliach, ac yn bur ddiolchgar. Cwmbran, Awst 20fed, 1876. MARY JAMES. RHYBUDD.—Mae llwyddi^nt y Peleni hyn weefei achosi llawer i'w dynwared, felly gofaler cael y Trade Mark" uchod (sef llun Calon) ar 1»ab blwch, a'r geiriau Blood Pills" oddifewn a'r eaw Jacob Hughes" ar stamp y Llywodraeth; heb hyn twyll ydyw. TRADE MARK "BLOOD PILLS." Cosbir pob ffugiad. Ar werth drwy yr holl deyrnas am; ls. lie., j 2s. 9c., 48. 6c. Gyda'r post Is. 3c., 2s. ilc. a 4s. 9c,, oddiwrth y Perchenog— [ Jacob Hughes, Apothecaries TIall, Llanellv- CERDDORIAETH NEWYDD GAN D. EHL YN EVANS. Allan o'r Wasg—" HALLKLIWIA, AMEN"—Cyd- gan. Pris, Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa, 2g. A gyhoeddir ar y laf o Ionawr 1881 Bryn- iau Caersalem "—Anthem Gynulleidfaol, yn cyn- wys yr Hen Dderby." Sol-ffa. 2g. Allan o'r Wasg CHWECH BALAD NEWYD:8 i wahanol leisiau. Mewn un llyfr, Sol-ffa, pris, Is. "Pa fodd y cwympodd y cedyrn "—Anthem. Yr 8fed fil. Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa, 2g. Y Tylwyth Teg"—Cantawd Ddramayddol (a berfformir nesaf gan y London Welsh Choir, Ion- awr, 1881). Hen N. diant, 2s. uc. Sol-ffa, 9c. Yr oll gyda geiriau Cymreig a Seisnig, oddieithr Bryniau Caersalem." I'w cael, gyda blaendal yn unig-, oddiwrth yr A wdwr-4, Meyrick Terrace, Hereford. 2412 CERDDORIAETH NEWYDD. LLYFR ANTHEMAU A SALM-DONAU CYNULLEIDFAOL ALAW DDU. Argraffiad Ncwydd a Chyjleus, yn cyntvys 12 o Anthemau, a 20 o Salm-donau. DEFNYDDIR y llyfr hwn yn helaeth yn y gymanfaoedd Cerddorol ac fel cydymaith. i'r Llyfrau Tonau yn y Capelau a'r Eglwysi Cym- reig. Yr Anthemau a'r Salm-doi.au wedi eu treinu at eiriau cyfaddas, gyda Nodiadau eglurhaol ac ymarferol parth mynegiant, &c. a'r amcan yw cyfoethogi y gwasanaeth cerddorol. Yn rhwym yn yr Hen Nodiant (i'r lleisiau a'r offerv n), Is. 6c. Sol-ffa, Is. D.S.—Er mantais i Gorau a Chymanfaoedd, &c., cyhoeddir yr Anthemau a'r Salm donau mewn sheets ar wahan. Anfoner am y rhesti, a sample o'r gwaith, at Mr. W. T. REES (Alaw Ddu), 4, John-street, Llanelly, Carmarthen. ANTHEMAU NADOLIG ( CHRISTMAS ANTHEMS. J 1. "A WELSOCH CHWI EF?" 2. "A GWAED IESU GRIST EI FAB EF." Anthemau priodol i'w canu mewn Cyfarfodvdd Nadolig, &c. Yr un, H.N., 2g.; Sol-ffa, l|c. 2 Ail-argraffiad o'r gan (Soprano neu Tenor) bobl- ogaidd Y BLEWYN BRITH (THE GREY HAIR), Yn y ddau nodiant, ac yn y ddwy iaith, yn hardd mewn papyr o'r plyg priodol, Is. Blaendal. Anfoner am Catalogue cyflawn o gyfansoddiadau ereill diweddar yr Awdwr. THE STAR CLOTHING EMPORIUM 14, CARDIFF STREET, Aberdare. w M r WO RT11 & Co., Of the late firm of LEWIS & WHITWORTH Swansea, HAVE OPENED THE ABOVE PREMISES With a Large and Well Selected Stock of Men's and Boys Clothing, bought under very exception- al circumstances for cash. Below are few of the leading lines:— Men's Suits 15s. lid., 21s. lid., 25s. lid., to 45s. Youths Long Trouser Suits, 8s. lid. to 20s. Boys Knickerbocker Suits, Is. lid. to 15s. lid. Men's Trousers and Trousers and Vest-First Class Assortment. Our Men's and Boys' Overcoats have been bought with great care and skill, and can be had from 5s. lid. to 30s. Try our Noted Is. fi!d. Felt Hat, which has been a household word in Swansea and neighbour- hood. • WHITWORTH Co. beg to call special atten- tion to their Gent's Mercery Department, which is well Stocked with Wool and Regatta Shirts, Ties, Scarfs, collars, &c. ONE PRIOE, AND FOR CASH ONLY. NOTE THE ADDRESS :— WHITWORTH & CO., The Star Clothing Emporium, 14, CARDIFF STREET, ABERDARE. 2376 CYFAI1 L YR AiXWYi). PRIS CEINIOG YR WYTHNOS. AT WASANAETH ORIAU HAMDDENOL Y TEULU. Ffugchwedlau, Hanesiaeth, Bywgraffiaeth, Barddoniaeth, Cerddoriaeth, a Gwobrau, &c., bob wytbnos. BETH A DDYWED Y WASG AM Y CYFAILL ?' Cymro Gwyllt yn y Gwladgarwr :—" Mae y wi allanol gyda'r aigraffwaith yn brydferth a thlws yn arddangosiad o chwaeth da y golygvdd a'r cyhoeddwyr." Colcg y Gweithiwr Yr ydym yn csmsynied llawer os na fydd y Cyfaill yn cael ei roesawi gan bob gwir gyfaili i lenyddiaeth Cymru." Y Genedl Gymreig: Wrth ymgy .nabyddu &g ef, cawn fod ei gymueithas yn felus, a'r ymadrodd- lon yn lachus a phwrpasol." Sou/h Wales Daily News' Ydym yn creduyn gydwybodol lod Cyfaill %r Aehcyd yn cymfys gwlad"' a VirnaUt daa,ioni mawr i ieuenctyd em Weekly Mail Mae y Cyfaill yn liaeddu der- byniad gwrestjg a chyichrediad helaeth." Y Dy wysogaeth Oil gyda'u giJydd yn gwneyd i fyny y geiniogwerth oreu mewn Den^y ctdiaeth. Gymreig o'r iath a ddygwyd erioed i'n syiw. Eto Dylai gael lie i gynghuri a dyd'dori ar faiDc neu gadair yn nghongl y siimiai yn mheb ty a bwthyn tirwy'r wlad." Yr Herald Gymreig "Dylai y cyhoeddiad hwa gael derbyniad i bob ty yn Nghymru." I'w gael trwy bob Llyfrwerthwr, neu yn umom- gyrchol oddiwith y Cyhoeddwyr,— r D. WILLIAMS & SON, Guardian Office, Llanelly. (Ymae yr ol rhifynau i'w cael). 2401