Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

XJF.RO^ /g&H *&$& AS A B LE ozellle; 2 tO two 6 to 12 KSAFE -0-Illel; 12el- xps CYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW pennau teiluoedd a rhoddir v rhesymau canlynol dros hynny. Y maent yn deisenau bach mélus, o liw tempting ac hynod rwydd iw rkoddi i blant o bob oedrau. Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dioddef oddiwrth y liyngyr o'r plentyn bach hyd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed a gellir ei harfer yn ddiberygl. Nid oes eisiau te senna nac unhryw physiqwriaeth ar ei haY. Gadawaut ddyianwad iachus a chryfhaol ar ei hol, gan hynny gellid ei rhoddi unrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y liyngyr yw yr achos. Ymae pedwar math, o leiaf, o Iyngyr yn blino dynion yn gyffredin, sef y liyngyr bychain, y liyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwe (tape). Y mae pob un o'r rliai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif ARWYD DION. Llyw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth, gan freuddwydion a mynych frathiadau yn peru ir plentyn i startio a gwaeddu yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y ffroeuau yn ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef Iorwerth's Wormwood Worm Lozenges. Gellid llanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. IV cael gan bob fferyllydd parchus. Os na ellir ei cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr. GWILYM EVANS, F.C.S. Manufacturing Chemist, Llanelly. A daitfonir hwynt au 14, 34 tieu 55 Statues yn ol y size, is. ild. 2$. gd. TUU 4s. 6d. Y mae y STARCH hwn yn gvmwysedig at COLLARS, WRISTBANDS, SHIRT FRONTS, ftc^acyn rhoddi ARWYNEBEDD DYSGLAER ARDDERCHOG i'r cyfryw, gan wneyd i'r llieiniau ymddangos fel rhai newyddion. £ T Y NWYDD GWREIDDIOL A werthir gan Grocers, Druggists, ac Oilmen, mewn blychau 1 pwys. a packets 5 pwys y blych- au a'r packets yn cyn wys y trade mark .'— E,E STIFF A'U CWMNI, 29, REDCLIFF STREET, BRISTOL. 2361A rn Jj. crp rn N'.T IMPORTANT DISCOVERY. No More Suffering! The Discovery of this Ointment has proved an invaluable boon to thousands of sufferers; when rubbed over or near the seat of suffering, its rare Balsamic properties are conveyed to every part. Thus it heals inward wounds and ulcers of the STOMACH, BOWELS OR WOMB, strengthens the spinal marrow in cases of nervous weakness and depression, and all diseases of the THROAT, LUNGS, AND CHEST. No invalid need despair of cure, whilst this Ointment can be obtained. | Gout, Rheumatism, and Neuralgia. These truly formidable and dreaded diseases, with nocturnal spasms, nervous twitchings, muscular cramps, and sciatica, will yield, when treated by this Ointment. It is most important that the Ointment be thoroughly and effectually conveyed through the pores of the skin to the affected parts, upon which it will bring its soothing influence to bear, and thus produce ease, comfort, and security. The Pills should also be taken in appropriate doses to lessen the inflammation, and to purify the blood. Bad Legs, Bad Breasts, Old Wounds, and Ulcerations of all kinds. application of this Ointment heals, in a remarkable manner, every kind of Ulceration, softens the stiff or contracted tissues, causes "proud" flesh to disappear, and foul and loath- some discharges to become converted into healthy healing surfaces; and these effects are not temporary, but are radical and permanent. Scrofula and Old Skin Diseases. This Ointment is a certain remedy for all diseases of the skin, whether simple or complicated. Scurvy, ringworm, blotches, pimples, and other cutaneous disorders, are at once eradicated by this invaluable Unguent. The Ointment and Pills are sold at Professor HOLI.OWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London also by nearly every rcspectabje Vendor of Medicine throughout the Civilised Wcrld, in; Pots and Boxes, at is. iid., 2s. gd., 4s. 6d., IIS. 22S. and 33s. each. Frfi Tinted directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language. 1;.3.- Advice can be obtained, free of charge, by fit th3 above add. ess, daily, between the or by letter. Wo. ly 4. Gwelihad oddiwrth anwyd mewn 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Y sgyfarnt. Y mae yn atal twymynau, yn peri i gryahoadau tufewnol ddod i fyny, a gwelihad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r.genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrehol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,-I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,-Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,-When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lie., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd z parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORUCHWYLWYR,- W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins & Rosser, Pearce & Co., Bryste; ac Evans & Co., L'erpwl. GOCHELIAD.— Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L429 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIK. gan filoedd fod Blychaid o i C Peleni hyn yn werth gini mewn achosion anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth- diffyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth- breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloedd o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn annzhris- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechvd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn sydd yn angenrheidiol Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriau" Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotoedig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. lie., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ax werth gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 2201 DAYIES AND SONS, 5, GUILDFlALL SQUARE, CA RMA RTH EN. AND 3, New-street, Neath. DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAYIES AND SONS, 5, GUILDHALL SQUARE, A \0 ..i.d. CA RM A RTH EN.. AND 3, New-street, Neath. L-259 SWYDDFA'R "GWLADGARWR" am k3 bob math o Daflenau Cyfrifon, Rheola. Cymdeithaeaw. Dyngarol, &e., &c. i E, s Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, Bwv i. Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i luawt t nhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— Poen yn jf kfn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Tre%U(j. i, Rhwymedd, Llynger Man, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arenau a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Goluddion, Gwaew, Gwynt, Colic, Teimlad o bwysan yn y Cefn, y Lwynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Sychder a blas annymunol yn y Genau, &c. Rhoddant esmwythad uniongyrchol. Parotoir y Pelenau uchod mewn tn ddulliau gwahanol, fel y canlyn:- No. 1.—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddygmiaeth hon, ac yn ei plith y mae amryw oddi wrth Feddygon enwog. O'r Tyst Oymreig, Awst 26, 1870. ( NEWYDD DA I'R CLAF:—Yr wyf wedi tmalyso GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau Uysteuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydWYJ or farn eu bod yn Feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,—"Yn 01 fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt. O'r GWLADGARWR, am Hydref 3,1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog sefyll ar fy nhraed gan y poen a act osent mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt —yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn ieu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr a'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch Haw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gwneuthurwr yn ysgrifenedig arni o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe,' ar y papyrau sydd o'i amgvlch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. -saw&. Imam At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardiff, I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y cyhoedd fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS 0 wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellir yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleusdra i'ch cyfarcham y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch yngywir, W G JAMES (Gwilynt Ddu o Went). Ar iverth mewn blychau Is. lic. a 2s. 9c. yr un gan bob Fferyllydd parchus yn y DVWYOogasth. { THE WHITE The Latest Improved and Most Perfect SEWINtr MACHINE Ever introduced to the English Market. MANUFACTURED BY THE WHITE SEWIG MACHINE Co., At CLEVELAND, Ohio, U.S.A. I TT has been pronounced by skilled Mechanics the Ter- X fection of Invention. It is quite-Noise-less, Simi.le in Movement, never gets out of order. A Marvel "of Easy llunning; the Treadle movement so light that a Child can operate it. See a "WHITE" before Purchasing. Warranted by Leg-al Guarantee for Five Years. Will Sew any Material. Do more than any other Machine. A great Variety of Attachments. llso the '"PEERLESS" Hand Machine, Price Y,3 12s. The Best and Lowest Price American made Machine in the Market. Ag-ents and Wholesale Dealers Wanted. Send for Circulars to the WHITE SEWING MACHINE GO, 19, Queen Victoria St., London, E.C. 2399 Peleni llysieuol KEENICK. A S ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, Treiwch Beleni Llysieuol Kernick. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd eu cy- meryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyf- ansoddiad, ac maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. Cymeradwyaeth oddiwrth J. BALBIRNIE, Ysw., M.A., M.D., Darlithiwr ar Ddansoddiaetk, ac Awdwr Traethawd ar y Turkish Bath," &c. "Yr fwyf wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaeth wir 10.n,e,dd0l.eu bod yn rhydd oddiwrth syhveddau metel- ataa a mweidiol, a gallaf eu cymeradwyo fel y Pel- em Agoriadol goreu, idd eu cymeryd rhag Bol- rwymedd, ag a wn i am danynt. (Arwyddwyd) J. BALBEBMTE." 1 Gellid cyhoeddi miloedd o Gymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KRR- NIOK yn cryf hau a bywiocâu yr holl gyfan- soddiad, ac nid ydynt yn gof yn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ymborth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y Feddyginiaeth oreu sydd wedi ei darganfod. Gellii eu cael gan unrhyw Fferyllydd, neu gan Ddirprwywyr penodedig, mewn Blychau Is. ltc. a 7|c., gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisienaii Llysieuol KERNICK I LADD LLYNGYR. Y MAE y Teisienau ( Lozenges) hyn y feddyg- iniaeth fwyaf effeithiol ag sydd erioed wedi cael eu cynyg at y Llyngyr. Y maent yn hollol ddiniwed o ran eu cynwysiad. Gall plant o bob oedran, gradd, a sefyllfa eu cymeryd gyda pher- ffaith ddiogelwch. Berbymwyd y llythyr canlynol yn ddiweddar A A -N Nelson, Pontypridd. ANWYL SYR,-Daeth menyw i'm siop.dydd Mer- cher diweddaf, a phrynodd ychydig o'ch Teisienau chwi i un o'r plant, i r hon y rhoddodd ddwy ohon- ynt am y pump boreu diweddaf, a thrwy wneuthur hyny cafodd y plentyn wared o ddim llai naphedwar ugain o Lyngyr, ac yr oedd pob un ohenynt o faint- ioli cyifredm; ac heblaw y rhai hyn, yr oedd dwseni o rai bychain na chyfrifwyd. Y mae yr oil ohonynt YL agos digon i lauw costrel 12 modfedd o hyd a 15 loli cyifredm; ac heblaw y rhai hyn, yr oedd dwseni o rai bychain na chyfrifwyd. Y mae yr oil ohonynt yL agos digon i laEw costrel 12 modfedd o hyd a 15 modfedd o amgylchedd. Mae y peth mor annghy- ffredin, fel y meddyliais y dylasech gael gwybod am dano. Enw tad y plentyn yw EDWARD ANDREW, glowr, o'r pentref hwn,—Ydwyf, Syr, yr eiddoch, Mr. Kernick. DANIEL MORGAN." Teisienau Llysieuol Kernick at y Liyngyr. I'w cael mewn Blychau Is. I-' c. anc. yr un, gan yr holl Ddirprwywyr sydd yn gwerthu PELENI LLYSIEUOL KERNICK. SWYDDFA'R "GWLADGAR WR" am Circulars, Billheads, a Chardiau. HUGH ES'S Patent DROPSY PILLS. GWELLHAD HYNOD! SYR,- Yr wyf yn teimlo rhwymau neillduol arnaf i hysbysu i chwi ac i'r cyhoedd am y lies mawr mae eich pelenau, sef HUGHES' PATENT DROPSY PILLS wedi ei wneyd yma, fel ag yrwyf fi a llawer ereill yn dystion byw o'r ffaith Mrs Davies, Pauney Cottage, a flinid y ddwy flynedd ddiweddaf gan chwydd aruthrol, poenau dirdynol, a chaethder anadl, nes ydoedd wedi ei hanffnrfm i'r fath raddau, fel'o'r braidd y medr« eSVmvd ogion ei hadnabod. Yr oedd yn met) u a bod yn Ilonydd yn y gwely nac yn un man arall, na rhodd cwsg i'w llygaid, na hun i'w hamrantau. Yr oedd yn ddolur llygaid ac yn loes calon i edrych ami. Cynghurais hi i wneyd prawf teg ar eich Pills chwi, ond gwrthodai yn bendant, a nodai dri rheswm dros hyny. Yn laf, am fod cymaint o wahanol gyffeiriau yn (ael eu cymhell at bob cietyd. Yn 2il, am ei bod ei hun wedi gwneyd prawf ar lawer ohonynt heb gael dim lies. Yn 3ydd, am ei bod yn gwybod am lawer o dystiol- aethau annghywir wedi ac yn cael eu cyhoeddi (ond nid yr eiddoch chwi); ac yr oedd wedi treio l^L n8 i yg?u 0 ° ^ylch, heb gael dim lies. Ond wrth ei gweled beunydd yn gwaelu erfyniais arni wneyd prawf o'ch eiddo chwi- a thrwy fy nhaenneb i, ei phriod, a'i merch c^d syniodd a'n cais Ar ol iddi gymeryd ond dwy ohonynt, cysgodd y noswaith hono, er syndodiddi 61 u aC r r- ac wrt^ eu cymeryd am ychydig chriodd y chwydd, Uiniarodd y poen, a rhyddhaodd yr anadl, er syndod i'r holl gymyd- ogion. Y mae hi a'i hanwyl briod yn dymuno myrdd o fendithion arnoch am eich dyfa rhatror ol a gwerthfawr, ac yn dymuno gwneyd y ffaitfe hon yn hysbys er mantaia i bawb a allant fod vn dyoddef yn gyffelyb. Yr eiddoch, » LEWIS THOMAS. Bear Inn, Llandovery Cynghorem bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy Diffyg dwfr, Grafel, Chwydd yn rhan- au o r corff, Poen yn y cefn. Curiad y galon, & a Cramp yn y coesau, Asthma, &ct s RHYBUDD.—Er mwyn sicrhau pawb rhag twvll gofaler cael y "Trade Mark" uchod, (sef Diamond), ar geiriau '•[Dropsy Pills" oddifewn ar bob blwch a'r enw « Jacob Hughes" ar stamp y Llywodraeth heb hyn, twyll ydyw. Ar werth drwy yr lwll deyrnas am is, i 11 f' a 4s- 6c. gyda'r post, Is. 3c,I 2s. 11c., a /fs. 9c., oddiwrth y Dargamfyddvyr— Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. 0 JERUSALEM I BONTYPRIDD AC YN OL! Peleni Davies at y Ddanodd, ""T> P°BL°grwydd trwy yr holl fvd gtS^ £ Asf n d Ixermanaidd yn Jerusalem," ydynt y gwelihad goreu lboenau yn y pen, gwyneb, ochr, cefn, <&c. a dyiid eu cymeryd gan bawb sydd yn dyoddef oddiwrth wendid cyffredinol. A 30, Madeley-street, Rosehill, Derby. ANWYL SYR, Yn gydamgauedig wele Is 24c mewn^lythyrnodau am flychaid o?ch «'Toothach4 &r(ider< hog. Byddwch cystal ag esgusodi y cyfeiriad, am fy mod, rywfodd, wed! ei^oiu! Daethum ag haner dwsin o flychau gyda mi o Benybont, tua 18 mis yn ol, pa rai wyf wedi rhoddi yn mysg fy nghvfeillion a gallaf ychwanegu nad wyf yn gwybod am un tro na wnaethant y lies a ddysgwyhd iddynt wneyd. Yr wyf yn meddwl y dylech wneyd y Peleni hyn mor h/sbys ae V gallwph drwy y papyrau, am y byddant ynfenditlx fawr i ganoedd o ddyoddefwyr.-Yr eiddoclT Dr. Davies. w. H ECKETT Ar werth mewn blychau, am Is. lie., 2s. 9c. a 4s. 6c. drwy y Post, ceiniog yn yehwaneg. L^57 SHAW'S BLUE. The Best for Laundry Purposes. Used in the Queen's Laundry. Used in the Prince of Wales' Laundry. Awarded Grand Gold Medal Paris, 1878. SHAW'S SOAP. Led. 14 Dukinfield, Manchester. DB L X. THE DOME B LACK LEAD differs from the ordinary kinds in the following It is manufactured only FROM ^W materials of the best quality, and b Jing prepS bv a special process, it not only polishes quSv hJt also adheres at once to the stow nr by Grocers and Oilmen everywhere by Grocers and Oilmen everywhere. °orf QuTlit7nCCGrOLD MEDALPor.CI^nlineSS E. JAMES & SONS, Sole Makers, PLYSUTH. ■■ 2183 ENAINT A PHELENI IIOLLOWAY —'• o bersonau sydd mor ffafriedig can fel 3,°" i'w galluo^l i ho ^S^y^cluadau trialon tost o dymor garw Gvda 7 au (catarrhs) pes^chTada^t^n^tyd'd (xnfiuenzas) sjdd. yn ddigonedd yn mhobS fe ddyJai fod yn gyffredinol wybyddus fod Enalrf Holloway, ar ol ei rwbio yn ddiwyd ar y ddwvW jn rhoddi ataliad ar ymosediadau gwaethaf v r l°„?"au hyn-< ac yn gwella, mewn rnodd sicr glefycau mwy sobr a pheryglus y o-a/rl/lf a'J arfJ hai!d irWiri°nedd yr llaer!ad ^Wn dystion byw amgTyhiidladwy^/rhJi ^bemloi 1presen,°1. yn frawychus, a'u rhagolyo-on oyfodol yn rhai mwyaf digalonus. Mae?r ddwv gydl'fSyjd. yn gWeithr6dU Jli rhyfeddol d7a gyda'u gilyid. T GWLALGARWR, Power, and Published by the Proprietor « Us Gmwal Printing Office, Canon Street, Abetdme in the County of Glamorgan. FRIDAY, January 7th, 1881.